Indien u geen knop ziet om MFA te installeren dan betekent dit dat u nog niet aan de voorwaarden voldoet om MFA te gebruiken. Zorg dat alles zoals hierboven genoemd geregeld is.