Betere ondersteuning prewash meldplicht Havenmeester

24 oktober 2023 | Melding Schip

Tankschepen en Prewash

Voortaan krijgt u een waarschuwing om ook een prewash te melden als voor de te lossen lading een prewash verplichting geldt.

Bij de handling “Washing” kan zowel bij “Commercial wash” als “Prewash” de bestemming van het waswater worden gemeld. In de dagelijkse praktijk wordt toegestaan dat waswater van een prewash in een ladingtank wordt verzameld voordat deze wordt afgeven aan de inzamelaar. Als bestemming van het waswater kan nu een specifieke ladingtank gekozen worden. De betreffende “Collecting tank” kiest u via een dropdown menu. Deze bevat alleen de ladingtanks met een status empty of residue.

Het is alleen nog maar mogelijk om een datum/tijd voor schoonmaken te melden die ligt tussen de ETA ligplaats en ETD ligplaats. Indien het exacte tijdstip nog niet bekend is mag 00:00 gemeld worden.

De Havenmeester vraagt ook graag uw aandacht voor de volgende punten;

  • Afvalstoffen melding
  • LAB voor containerschepen > 350m (alleen Port of Rotterdam)
  • Workshop HCC – VRC (in Rotterdam)

Lees hier het volledige bericht namens de Havenmeester.