Melding Voedsel en Waren (MVW) wordt vernieuwd

21 februari 2024 | Melding Voedsel en Waren

De Portbase service Melding Voedsel en Waren (MVW) wordt vernieuwd. Vanaf eind maart 2024 kunt u werken in de vernieuwde webschermen, wanneer u bent ingelogd in het Port Community System (PCS). In de tussentijd kunt u in de huidige service blijven werken zoals u gewend bent.

Dit verandert er voor u:

Uw abonnementsvorm, zoals u deze nu bij Portbase afneemt, blijft hetzelfde. Ook blijven de kosten van de service melding voedsel en waren ongewijzigd.

De aanpassingen die gedaan worden aan de service MVW zullen het indienen van uw GGB’s bij de NVWA intuïtiever en makkelijker maken.

Meesturen gezondheidscertificaat bij GGB

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) heeft u eerder dit jaar geïnformeerd en verzocht om per 1 april voortaan een kopie van het gezondheidscertificaat mee te sturen met de Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB). De vernieuwde Portbase service MVW ondersteunt de mogelijkheid om dit certificaat, als pdf, direct toe te voegen aan uw GGB.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de vernieuwing van de service melding voedsel en waren, zoals een quick start guide én toelichting over de migratie.