03 nov 2022 | Wijzigingen in afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en security

Beste scheepsagenten,

Graag informeer ik u over het volgende:

Besluit havenontvangstvoorzieningen
Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht: wetten.nl – Regeling – Besluit havenontvangstvoorzieningen – BWBR0017136 (overheid.nl)

Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking.
Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende:

 • De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën zoals deze door de IMO worden gehanteerd en ook aan boord van schepen bekend zijn. Om dit te ondersteunen is het betreffende scherm in het PCS aangepast zodat deze afvalstoffen volgens de nieuwe richtlijn gemeld kunnen worden.
 • Het aantal afvalstofcategorieën is teruggebracht van 47 naar 25.
 • Er is een nieuwe versie van het Excel upload formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 1 januari te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!
 • In het scherm zijn 2 wijzigingen aangebracht:
  • Naast de ‘Port of last waste delivery’ is er nu ook een ‘Port of next waste delivery’.
   Deze wordt default gevuld met de waarde van de volgende haven uit het bezoek maar is te wijzigen. Gebruikt u het upload formulier, dan wordt de waarde uit het Excel sheet ingevuld.
  • De kolom “Last delivery (m3)” is vervallen.
 • De kapitein ontvangt een S-formulier als hij afval heeft afgegeven. Dit formulier moet doorgestuurd worden naar SafeSeaNet (SSN). Om dit mogelijk te maken, versturen de inzamelaars hun digitale melding niet meer direct naar de havenbedrijven, maar versturen dit nu naar Portbase. Portbase stuurt vervolgens de berichten door naar de havenbedrijven maar ook naar SSN. De betreffende havenbeheerder faciliteert hiermee het doormelden van het Afval Ontvangst Bewijs aan SSN.
 • De afvalstoffenbijdrage per schip zal in iedere haven verhoogd worden. De exacte tarieven worden in de havenafvalplannen gepubliceerd.
 • Het wordt voor de kapitein mogelijk zijn huisvuil gratis af te geven. De wetgever wil nl. voorkomen dat er huisvuil in het marine milieu terecht komt. Voor gratis afgeven gelden wel spelregels. Deze spelregels worden per regio in het havenafvalplan vastgesteld.
  De belangrijkste spelregels zijn:

  • Er geldt een maximaal gratis afgifterecht gebaseerd op de maximale opslagcapaciteit voor Annex V in m3 zoals in het garbage managementplan van het schip vermeld staat. Afgiftes boven deze norm worden direct bij het schip in rekening gebracht.
  • Er mag maximaal 2x per bezoek afval worden afgegeven, waarbij dit binnen 7 dagen na aankomst op de eerste ligplaats dient te gebeuren.
  • Gratis afgifte is alleen mogelijk binnen de reguliere servicetijden (van 07.30 – 17.00), uitzonderingen daargelaten. Overwerk wordt door de betreffende inzamelaar bij het schip in rekening gebracht.
  • Enkele afvalstoffen (met name KGA) worden niet vergoed. Een volledig overzicht wordt in de havenafvalplannen vastgesteld.
  • Offshore schepen zijn vrijgesteld van een milieubijdrage en hebben hierdoor ook geen gratis afgifterecht op huisvuil.

Wijzigingen in de security melding

 • In het scherm wordt afgedwongen dat de laatste 10 “Port facilities” allemaal zijn ingevuld.
 • Het kan voorkomen dat er geen 10 zijn, bv. omdat een schip nieuw in de vaart is gekomen.
  In dat geval dient u de reden in te vullen, bv. “Schip is per 23 september 2022 in de vaart gekomen”.
 • Het veld “Any other related security matter” krijgt een Yes/No keuze (default op No).
  Alleen bij de keuze Yes bent u verplicht de reden in het tekstveld in te vullen.
 • Er is een nieuwe versie van het Excel upload-formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 1 januari te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!

Functionele terugkoppeling

 • Na het melden van de ‘MDOH’, ziet u dat het bericht technisch is ontvangen door de havenmeester, maar u ziet ook een functionele terugkoppeling met het resultaat van de beoordeling van de havenmeester.
  Dit is nu ook het geval voor de security melding met de volgende opties:

  • Groen Akkoord
  • Oranje Nog niet akkoord (bv. omdat de melding nog niet compleet is)
  • Rood Niet akkoord

De havenmeester kan een opmerking plaatsen met aanvullende informatie of een reden dat de melding (nog) niet akkoord is.

 • Kort nadat de functionele terugkoppeling van de security melding is gerealiseerd, gaan wij nog 2 meldingen die u aan de havenmeester stuurt, functioneel terugkoppelen in het PCS:
  • Melding gevaarlijke stoffen
  • Melding afvalstoffen

Alle informatie m.b.t. de status (na beoordeling door de havenmeester) van uw meldingen zijn dan duidelijk zichtbaar in het PCS. U kunt zich tevens abonneren op notificaties per e-mail en/of SMS vanuit het PCS op dezelfde manier waarop dit al is ingeregeld voor bv. de MDOH en bestellingen. De zgn. “Clearance e-mail” die u vanuit het Havenmeestersysteem ontvangt, komt te vervallen.

Wijziging ‘Pollution category’ in de melding gevaarlijke stoffen

Bij het melden van gevaarlijke en schadelijke stoffen die in tanks worden vervoerd, zijn er soms maar kleine verschillen in de productnamen. Met het toevoegen in PCS van de bijbehorende ‘Pollution category’ wordt het kiezen van de juiste productnaam eenvoudiger. De ‘Pollution category’ is alleen van toepassing op stoffen genoemd in de IBC-code.

Melden droge BULK lading

Het blijkt onduidelijk te zijn welk type droge bulklading men verplicht is om te melden en wat niet meldplichtig is. Om misverstanden te voorkomen, zijn alle bulkstoffen (genoemd in de IMSBC-Code), die volgens de IMO los gestort vervoerd mogen worden in het PCS opgenomen.

In de IMSBC-code is bulklading verdeeld in 4 groepen. Alleen de stoffen die geclassificeerd zijn in de B-groep of de A+B groep zijn verplicht om te melden.

Bijzondere aandacht voor SEED CAKE: Behalve dat er 6 entries zijn voor seed cake, waarvan er 4 onder de meldplicht vallen, is seed cake een verzamelnaam voor allerlei rest producten uit de olieslagerij. De resterende hoeveelheid olie in combinatie met vochtgehalte van het materiaal bepaalt de te gebruiken entry (zie overzicht seed cake materials).

Granen, mais en dergelijke vallen niet onder de IMSBC code, maar onder de Grain-code en kennen geen meldplicht. Behalve als de lading behandeld is met een fumigant, dan is een melding aan de havenmeester vereist. Voor deze landbouwproducten is de entry “Fumigated Agro products or has been treated with fumigant” beschikbaar onder “HOLD” (droge bulk). In de details blijft een vinkje voor “Cargo fumigated” nodig met de daarbij behorende informatie.

Melden MARPOL annex 1 lading

Fabrikanten van smeeroliën, hydrauliek oliën, drilling oliën, proces oliën of halffabricaten geven hun producten een handelsnaam met een nummer. Het assortiment aan producten blijft continu uitbreiden, maar andere verdwijnen ook weer van de markt. Om toch het laatste nieuwe product te kunnen melden, zijn er entries gemaakt voor de subcategorie waar de handelsnaam onder valt.

Bijvoorbeeld:

 • LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS
 • METAL EXTRACTION DILUENTS
 • TYRE & RUBBER OILS
 • JET FUELS
 • AROMATIC OIL (HYDROCRACKER)

Bij de details kunt u als ‘remark’ de handelsnaam vermelden. 

Portbase Support pagina
Meer informatie over hoe de nieuwe functionaliteit werkt, vind u op de Portbase Support pagina of onder ‘Port Community Services’ en dan ‘Melding Schip’. Neem bij vragen contact op met de Customer Service van Portbase.

E-mail:                customerservice@portbase.com
Telefonisch:       088 – 625 25 25  (weekdagen van 08:00 tot 18:00 uur)
06 – 518 844 56  (Piketdienst voor urgente zaken buiten kantooruren)

Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase,

Louis van Waasdijk
Projectmanager Divisie Havenmeester (Rotterdam)
Tel: +31 (0)6 1093 8114