Melding Voedsel en Waren

Brexit service

Efficiënt grensdocumenten (GGB’s) indienen bij de NVWA.

Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Functionaliteiten

Kan ik ook GGB aangifte voor luchtvracht-zendingen indienen?

Ja, Melding Voedsel en Waren is geschikt voor zendingen inkomend via zeevervoer en via luchtvervoer.

Bij het opvoeren van de aangifte-details kunt u de zendingsgegevens opgeven voor zowel zeevracht als voor luchtvracht.

 • Bill of Lading / Airway Bill
 • Scheepsnaam / Vluchtnummer*

* let op: het vluchtnummer moet voldoen aan het formaat "AB123" of "AB1234". Zodra een vluchtnummer correct is vermeld wordt automatisch de "vervoerswijze voor de grens" ingevuld met 'luchtvervoer'.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar vind ik de vrijgavecode (v2-code)?

U vindt de vrijgavecode (V2-code) in Melding Voedsel en Waren in het declaratie-overzicht en in de mailnotificatie over het keuringsresultaat.

 • In het declaratie-overzicht vindt u de vrijgavecode onderaan in het overzicht.

 • De e-mailnotificatie 'keuringsresultaat GGB aangifte' stelt u als volgt in:
  1. Kies in het PCS hoofdscherm voor 'notificatie instellingen' links in het menu
  2. Scroll naar de sectie 'Melding veterinaire lading'
  3. zet een vinkje bij 'Keuringsresultaat GDB aangifte' en vul uw e-mail adres in.

Achtergrond:

Als de NVWA een zending goedkeurt en daarmee toelaat voor invoer, ontvangt u - als voor de zending verantwoordelijke exploitant - een vrijgavebericht waarin een 9-cijferige vrijgavecode is opgenomen, de V2-code. Deze heeft u nodig om de aangifte ten invoer in te vullen. Als de aangifte ten invoer door een andere partij wordt gedaan, moet deze over de betreffende V2- code te beschikken.

Vanaf 21 juni kunt u deze vrijgavecode (‘V2-code’) opvoeren in uw douane-invoeraangifte (vak 44), waarmee u aan de douane kenbaar maakt dat de zending door de NVWA is goedgekeurd.

Let op: Het gebruik van de V2-code geldt vooralsnog alleen voor zendingen dieren en dierlijke producten. Het gebruik van de V2-code voor zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet- dierlijke oorsprong wordt op een later tijdstip ingevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik het juiste erkenningsnummer aan een artikel koppelen?

Indien u een GGB  voormelding met meerdere erkenningsnummers en meerdere artikelen heeft, kunt u op de volgende manier de erkenningsnummers opvoeren:

Bij het aanmaken van een nieuwe GGB-voormelding:

 • Voer erkenningsnummer(s) ALLEEN bij het eerste document op. Hierbij geldt de volgende logica:
 • Als er 1 erkenningsnummer is opgevoerd, dan wordt dit nummer bij alle artikelen in de aangifte meegestuurd
 • Als er meerdere erkenningsnummers bij het eerste document zijn opgevoerd, dan wordt erkenningsnummer 1 aan artikel 1 gekoppeld, erkenningsnummer 2 bij artikel 2, enz.
 • Indien er meer artikelen zijn aangemaakt dan erkenningsnummers in het lijstje bij document 1, dan zal bij ieder volgend een artikel het eerste erkenningsnummer uit de lijst worden gekoppeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wijzigingen naar aanleiding van migratie Traces NT

Wegens nieuwe Europese regelgeving registreert de NVWA voortaan alle GGB voormeldingen in het Europese systeem TRACES NT (TNT).  Om aan de vereisten van TNT te voldoen heeft de NVWA aanpassingen doorgevoerd aan het VGC -systeem en de GGB-voormeldingen (lees meer op nvwa.nl).

Als gevolg hiervan hebben wij onze service Melding Voedsel en Waren op meerdere plekken gewijzigd. Deze aanpassingen gaan live op donderdagavond 25 maart 2021. Vanaf 19.00 tot 21.00 kunt u tijdelijk geen nieuwe voormeldingen doen.

Hieronder leest u per invoerscherm welke wijzigingen er zijn. Let op: een aantal nieuwe velden zijn verplicht om in te vullen (zie in rood welke velden dit zijn).

Invoerscherm 'Algemene gegevens'

Veld Aanpassing
Veld gebruiksdoel Van positie gewijzigd (stond eerder in rechterkolom)
Scheepsnaam + land (vlag) van schip. Nieuw verplicht veld: landcode wordt automatisch toegevoegd bij invoer scheepsnaam
Vertrektijd BIP (verwachte datum van vertrek buitengrenscontrolepost) nieuw optioneel veld
Economic operator ID-type (keuze voor TNT, EORI, VEN of BTW nummer) nieuw optioneel veld
Transhipment land (vlag) van vervoersmiddel nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie
Documenttype Deze lijst is aangepast door de NVWA:

De volgende documentcodes zijn beschikbaar:
- 636 Health certificate (was ‘gezondheidscertificaat’)

- 705 Bill of Lading (voorheen gemeld als ‘overig document’)
- 853 Veterinary certificate

Land van certificeren nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie
Land van oorsprong nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie

Invoerscherm 'Lading'

Veld Aanpassing
Consumentenverpakking Nieuw verplicht veld (ja/nee)
Batchnummer Nieuw optioneel veld
Aanvullende eenheden Nieuw optioneel veld
Gewichten Nu ook in grammen in te vullen, scheidingsteken “.”
GN producttype nieuw veld indien goederenclassificatie ‘product’, automatisch aangevuld bij GN-klasse/familie
GN scientific name nieuw veld indien goederenclassificatie ‘product’, automatisch aangevuld bij GN-klasse/familie

Invoerscherm 'Adressen'

Veld Aanpassing
Economic operator ID-type (lijst met TNT, EORI, VEN, BTW) nieuw optioneel veld om Economic Operator ID-nummer te duiden/classificeren
Adresgegevens voor ‘geadresseerde’ Vervallen, niet langer relevant voor Traces NT

Overige wijzigingen:

 • Nadat een melding goedgekeurd is zal NVWA naast het GGD-nummer ook een nieuw Traces NT registratienummer sturen. Dit nummer wordt in het scherm vermeld als ‘TNT registratienummer’. Dit nummer wordt ook op de PDF vermeld.
 • Ter keuring aangewezen equipments kunnen wijzigen zo geeft NVWA aan. Een eventuele wijziging door de NVWA wordt automatisch verwerkt in Melding Voedsel en Waren. Indien u ook keuringen inplant via Veterinair Inspectie Proces dan worden automatisch keuringen voor het nieuwe equipment toegevoegd, maar al bestaande keuringen die (die mogelijk niet meer relevant zijn) worden niet automatisch verwijderd. U dient het oude equipment zelf te verwijderen.
 • Foutcodes in de schermen zijn verbeterd. Zo ziet u beter welke gegevens er foutief zijn en kunt u deze sneller herstellen.
 • De kopieerfunctie is verbeterd. Indien u een oude voormelding kopieert worden nu o.a. ook de adresgegevens meegekopieerd.
 • In geval van een aanhouding wordt de volledige aanhoudreden getoond (voorheen was dit beperkt tot 35 tekens).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar vind ik de status ‘D-conform in afwachting van origineel’ van mijn GGB aangifte?

De NVWA staat bij veterinaire lading via ferry-operators toe dat de document controle (D-controle) kan worden uitgevoerd op basis van een kopie van uw het certificaat. Uw GGB-aangifte krijgt dan de status 'D-conform in afwachting van origineel', ook bekend als een 'voorlopige D-conform'.

U kunt de ferry-terminal verlaten nadat u bij de Douane aantoont dat uw zending de status 'D-conform in afwachting van origineel' heeft.

U kunt deze status op twee manieren aantonen:

 1. via de print-functie (pdf)
  • Vanuit het declaratie overzicht selecteert u de betreffende aangifte en kiest vervolgens rechtsonder 'print'.
  • Een afdruk opent zich in een nieuw venster.
  • Print deze uit of sla op als pdf-bestand.
  • Onder het kopje ‘status details’  vindt u de status ‘D-conform in afwachting van origineel’
 2. via een e-mail notificatie
  • Vanuit het hoofdscherm van het PCS selecteert u in het linkermenu 'notificatie instellingen'
  • Onder het kopje 'Notificaties Melding voedsel en waren' selecteert u de notificatie 'CVED declaration voorlopig D-conform' en vult u een e-mail adres in.
  • U ontvangt vanaf nu een e-mail notificatie voor iedere nieuwe GGD-aangifte die de status ‘D-conform in afwachting van origineel’ krijgt.

Zowel de pdf als de e-mail notificatie bevatten de informatie (GGB-nummer, GGB-status, en equipment-nummer) waarmee u bij Douane de status van de goederen aantoont.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is Melding Voedsel en Waren geschikt voor het meldingen van ‘levende dieren’?

Nee, deze service is hiervoor niet geschikt. Bent u toch betrokken bij de import van levende dieren? Raadpleeg dan uw branchevereniging of de NVWA om na te gaan welke softwareleveranciers u hierbij kunnen ondersteunen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmeldingen

Mijn voormelding is afgekeurd met onbekende reden

Als gevolg van de aanpassingen van de service op 25 maart hebben wij een aantal voormeldingen niet juist kunnen versturen. Het systeem van de NVWA heeft deze voormeldingen daarom afgekeurd.

De volgende oorzaken zijn bekend:

Documenttype / "Bescheidcode" is onjuist

De lijst van mogelijke documenttypes is gewijzigd. Oude documenttypes moeten vervangen worden voor een nieuw documenttype. U kunt dit herstellen door de voormelding als volgt aan te passen en opnieuw te versturen.

 1. Selecteer als documenttype één van onderstaande documenttypes:
  - 636 Health certificate (was ‘gezondheidscertificaat’)
  - 705 Bill of Lading (voorheen gemeld als ‘overig document’)
  - 853 Veterinary certificate
 2. Onderstaande documenttypes zijn niet langer geldig:
  - (oud) Gezondheidscertificaat 
  - (oud) Overig document
 3. Na aanpassing van het documenttype kunt u de voormelding opnieuw opslaan en verzenden

GN producttype en GN scientific name zijn niet ingevuld.

Dit treedt op bij voormeldingen met goederenclassificatie 'product'. Hiervoor zijn deze twee nieuwe velden verplicht, en worden bij nieuwe GGB meldingen automatisch door het systeem ingevuld. Bij GGB meldingen die al in het systeem stonden zijn die velden nog leeg.

U kunt dit herstellen door de voormelding als volgt aan te passen en opnieuw te versturen.

 1. Controleer in het tabblad 'lading' of de nieuwe velden 'GN producttype' en 'GN scientific name' leeg zijn
 2. Kies opnieuw in het veld 'GN Code' het juiste product
 3. Het systeem zal automatisch de velden 'GN producttype' en 'GN scientific name' invullen
 4. Als u ziet dat deze velden zijn gevuld, dan kunt u de voormelding opnieuw opslaan en verzenden

Indien u de voormelding niet kunt aanpassen of als bovenstaande foutsituaties niet van toepassing zijn op uw voormelding, neem dan contact op met de service desk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de afkeuring R006 en R027 en hoe los ik dit op?

R006 - Animocode product ontbreekt of onjuist (Goederenclassificatie * LVM / PRD)
R027 - Goederencode (GN) ontbreekt of onjuist

Controleer allereerst of de Animocode gevuld is en juist is: http://webapplicatie.agro.nl/vgc/faces/vgc0006f.jsp

Kijkt u ook naar de velden goederenclassificatie, gebruiksdoel en de bestemmingscode, deze moeten bijvoorbeeld als volgt worden ingevoerd:

Goederenclassificatie: Levensmiddel
Gebruikersdoel: Verdere verwerking (LNV)
Bestemmingscode: Invoer

Het is mogelijk dat een animocode alleen voor een bepaalde combinatie van deze gegevens is toegestaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Procesvoortgang

Waarom is mijn melding afgekeurd en hoe kan ik dit verhelpen?

Uw melding is afgekeurd met de melding

R059 Ongeldig adres Verzender
R060 Ongeldig adres Geadresseerde
R061 Ongeldig adres Importeur
R063 Ongeldig adres Afleveradres

U dient dit in uw melding aan te passen en de melding opnieuw te versturen.

U kunt de adressen controleren onder deze link van het VWA: http://webapplicatie.agro.nl/vgc/faces/vgc0001f.jsp

Bij Europese adressen dienen de postcode en de plaatsnaam exact overeen te komen met de gegevens zoals deze op de site worden getoond.

Bij niet Europese adressen dient de plaatsnaam exact overeen te komen. Wanneer de postcode te lang is om deze in het Portbase scherm in te vullen kunt u deze inkorten.

Vervolgens kunt u uw melding opnieuw versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?