Melding Import Documentatie


Eén ingang voor al jouw voormeldingen via Melding Import Documentatie.

Veelgestelde vragen

PoUS

Hoe meld ik een T2L(F) document via MID?

Gelijk aan de wijze zoals u dit voorafgaand aan de Proof of Union Status (PoUS) regeling heeft gedaan.

De rol die u vervult bepaald echter welke optie voor uw organisatie van toepassing bent:

 • Cargadoor
  U maakt een MID-melding aan voor de documenttype 'ICT' en vult deze melding aan met het MRN-nummer van het document.
 • Ladingbelanghebbende
  U maakt een MID-melding aan voor de documenttype 'FWV' en vult deze melding aan met het MRN-nummer van het document.

De volledige procedure heeft de Douane toegelicht bij vraag 12 in een Q&A n.a.v. een bijeenkomst die Portbase had georganiseerd. Hier leest u de volledige Q&A.

Melding Lading Import

Het is van belang dat het MRN-nummer dat u gebruikt ook als zodanig is opgegeven door de cargadoor in het import manifest. Hier leest u meer over die handelingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Nieuws & Updates

2024 February – PoUS Q&A

Op 6 februari hebben Portbase en de Nederlandse Douane een informatie bijeenkomst gehouden m.b.t. aankomende wijzigingen rondom T2L(F) lading, beter bekend als PoUS. Hieronder delen wij zowel in MID als in MLI de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld.

We hebben de vragen onderverdeeld in 3 onderwerpen: Wijzigingen in de aangifte, wijzigingen in de controle middelen en mogelijkheden om te automatiseren.

Wijzigingen in aangifte T2L(F) lading

Q1: Vanaf wanneer treedt PoUS (Proof of Union Status) in werking?
A1: PoUS is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de Uniestatusbewijzen T2L(F) geautomatiseerd afgeeft en controleert en treedt vanaf 1 maart 2024 in werking. Vanaf die datum gelden de nieuwe registratieregels. T2L(F) Uniestatusbewijzen hebben een geldigheid van 90 dagen.

Het MRN (Masterreferentienummer) dat u bij registratie ontvangt moet in de ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) vermeld worden. Vanaf deze datum kunt u geen T2L(F) formulieren in pdf e-mailen/opsturen naar de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte (hierna afgekort met BU) van de Douane.  
BU meldt handmatig de aankomst in PoUS van de T2L(F) goederen en de Douane controleert later de rechtmatigheid van het T2L(F) bewijs. Dat laatste doet de afdeling klantmanagement van de Douane.

Vanaf Q3 2025 zal het douanemanifest, eveneens geregistreerd worden in PoUS. Op dat moment zal ook de Vergunning TC 12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) vervallen en niet meer gebruikt kunnen worden.

Q2: Geldt dit voor inkomende en uitgaande lading van Uniegoederen naar en vanuit NL?
A2: Ja, voor inkomende lading ontvangt u een T2L(F) MRN van uw overzeese partner. Voor uitgaande lading levert u een T2L(F) MRN aan uw overzeese partner.

Q3: Heeft Nederland aanpassingen op de Europese regelementen?
A3: Nee, alle Unielanden hanteren dezelfde regels en beleid.

Q4: Moet ik de T2L(F) per 1 maart 2024 ook registreren in de ATO als dit bewijs van voor 1 maart op papier is afgegeven?
A4: De huidige manier van registratie in de ATO voor Uniestatusbewijzen die voor 1 maart 2024 op papier zijn afgegeven, blijft onveranderd. U registreert deze als C-status en bewaart een papieren afschrift.

Q5: Hoe moet ik omgaan met T2L(F) Uniestatusbewijzen die op of voor 29 februari zijn afgegeven?
A5: Door de geldigheid van 90 dagen volstaat de huidige regeling rondom deze T2L(F) Uniestatusbewijzen. Na 29 mei 2024 is de oude procedure niet meer van toepassing.

Q6:  Is er een Europese noodprocedure bekend als het PoUS systeem niet beschikbaar is?
A6: Nee, op dit moment is er nog geen noodprocedure bekend. Douane Nederland verzamelt op dit moment alle feedback en deelt deze met TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General).

Q7: Wat moet er geregistreerd worden voor uitgaande Uniegoederen om een MRN te ontvangen?
A7: TAXUD heeft nog geen werkinstructies beschikbaar, die volgen pas na 1 maart 2024. Douane Nederland is nu bezig met het uitwerken van werkinstructies waarbij het streven is deze in week 7 2024 vrij te geven via douane.nl.

Q8: Vanuit andere EU-landen is er nog geen informatie hierover bekend, de deadline is gelijk. Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?
A8: Dat zal per EU-land verschillen. Nederland heeft dit ook laat opgemerkt. Echter wordt er nu met Portbase gewerkt aan de implementatie ervan. Douane Nederland heeft een FAQ lijst opgesteld en geplaatst op douane.nl en samen met input van Portbase zal deze worden onderhouden.

Q9: Wat kan ik met mijn huidige TC12 vergunning op dit moment tot Q3 2025?
A9: De Vergunning TC12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) zal vervallen in Q3 2025. Tot die tijd kan die vergunning gebruikt worden, zolang de goederen maar als C-status zijn geregistreerd. Bent u voornemens deze vergunning aan te vragen moet u voor uzelf bepalen of dit nog de moeite is.

Q10: We hebben gezamenlijk het Maritime Single Window ontwikkeld, maar nu kiest de Nederlandse Douane toch voor een apart systeem voor de registratie van Uniestatusbewijzen. Binnenkort hebben we ook met ICS 2.0 te maken, waarom wordt dit niet gelijk getrokken?
A10: Het gebruik van PoUS voor Uniestatusbewijzen T2L(F) en straks het douanemanifest is een Europese verplichting. Het gebruik van ICS 2.0 is dat eveneens. In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP). Douane Nederland heeft geen invloed op de tijdslijnen die daarvoor zijn bepaald.

Q11: Dit proces heeft geen effect op Uniegoederen die NL-NL betreft?
A11: Correct. Voor dit vervoer is geen Uniestatusbewijs nodig.

Q12: In de ATO staat voor Uniegoederen geen C-status vermeld. Ik ben geen rederij/cargadoor en mag daardoor in de MID geen ICT en het MRN van het Uniestatusbewijs vermelden. Hoe krijg ik de Uniegoederen uit het RTO?
A12: De procedure voor deze situatie van voor 1 maart 2024, wijzigt niet. Er is 1 verschil, u heeft geen papieren Uniestatusbewijs. U heeft slechts een MRN. U neemt contact op met de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte . Zij vermelden op basis van het MRN de aankomst van het Uniestatusbewijs in PoUS. Het CWP (Centraal WerkPunt Douane) deblokkeert de Uniegoederen. Met een fiat wegvoering kunt u de Uniegoederen wegvoeren uit de RTO.

Wijzigingen in controle op afhandeling T2L(F) lading

Q13: In de ATO moet de B/L geregistreerd worden als C-status met daarbij het T2L(F) MRN, is dat ter controle of het MRN geldig is?
A13: Nee, de Douane meldt de aankomst van de T2L(F) goederen handmatig in PoUS. Dit is niet voor de controle of het rechtmatig is, maar voor het correct afschrijven van de ATO.

Q14: MRN validatie (controleren van de geldigheid) is nu niet mogelijk, de registratie van de MRN in de ATO is geen geldende bewijslast. Hoe kunnen we dit nu beheersen en controleren? Kan ik dan niet beter als niet-Uniegoederen (T1) of Uniegoederen registreren en achteraf met bewijzen komen?
A14: In het T2L(F) MRN betreft de 17e letter een ‘P’. De letter ‘P’ geeft aan dat het om een Uniestatusbewijs gaat die in PoUS is geregistreerd. Dit is niet voldoende in de controle van de geldigheid van het MRN. Met het MRN kunt u wel op zoek gaan in het  PoUS systeem. Onderling kunt u, als dat gewenst is, afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP, zoals het aanleveren van een print van het Uniestatusbewijs uit PoUS voor uw administratieve bedrijfslast.

Het MRN  heeft de volgende structuur:

  • Veld 1: laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de aangifte (JJ) (n2);
  • Veld 2: Identificatiecode van het land waar de aangifte/bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/kennisgeving wordt ingediend (landcode in twee letters) (a2);
  • Veld 3: Unieke identificatiecode voor bericht per jaar en land (an..12);
   • Maximaal de eerste 6 tekens die het referentienummer van het douanekantoor vertegenwoordigen;
   • Maximaal de volgende 6 tekens om de unieke identificatie te voltooien door één specifiek teken te gebruiken dat centraal gegenereerde MRN's identificeert. Dit specifieke karakter mag niet worden gebruikt door nationale PoUS-systemen bij het genereren van MRN's op nationaal niveau.
  • Veld 4: Procedure-identificatie “P” (a1);
  • Veld 5: Controlecijfer voor het hele MRN om de detectie van een fout mogelijk te maken bij het vastleggen van het hele MRN (an1).

Voorbeeld is dan: 23NL000702C00004P0

Q15: Met de komst van een MRN registratie voor Uniestatusbewijzen T2L(F) wordt het proces compliant met MRN zoals we dat kennen bij andere douaneaangiften en dat is een positieve ontwikkeling.
A15: Correct.

Q16: Wie is er verantwoordelijk bij een fout in het registratieproces? Bijvoorbeeld een typefout in het MRN nummer of een  niet rechtmatig afgegeven Uniestatusbewijs?
A16: De indiener blijft verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Q18: Wat als het Uniestatusbewijs niet binnen 90 dagen in PoUS is gemeld voor aankomst? En op de ATO als C-status is geregistreerd?
A18: Een cargadoor is verantwoordelijk voor zijn ATO en de Douane zal om bewijslast vragen.

Q19: Hoe vind de controle op rechtmatigheid van het Uniestatusbewijs plaats door de Douane? Is er nog een papieren administratie nodig?
Q19: Dit vindt digitaal plaats vanuit het PoUS systeem. Er is geen papieren dossier nodig voor bewijzen die geregistreerd zijn in PoUS. Het staat vrij om afzonderlijke afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP voor een papieren variant (print uit PoUS) voor uw eigen administratie als dat gewenst is.

Automatiseringsopties

Q20: Hoe registreren we een T2L(F) Uniestatusbewijs?
A20: In het EU Customs Trader Portal met eHerkenning niveau 3, deze kan zowel in het Nederlands als Engels geregistreerd worden. Er is geen automatisering op dit moment mogelijk vanuit uw eigen systemen en het EU Customs Trader Portal. U kunt uit dit portaal prints maken om te delen met derden.

Q21: Dit wordt handmatig werk. Het aanmaken van een T2L(F) is voor 1 maart 2024 een geautomatiseerd proces bij vele partijen. De gegevens van een aangifte voor in het vrije verkeer brengen (invoer - IM4) wordt gebruikt tot geautomatiseerde opmaak van een Uniestatusbewijs T2L(F). Kan Portbase ons helpen met het digitaliseren van dit proces?
A21: Ja, maar dat is niet voorzien en in de huidige tijdlijn onmogelijk. TAXUD heeft nog geen duidelijkheid gegeven op enige verdere ontwikkeling van verdere optimalisering/automatisering. Die feedback hoopt de Nederlandse Douane wel en zo snel als mogelijk te gaan brengen.

Q22: Kan ik in mijn ATO ook werken met codes, zoals code 27 voor Transhipment? En daarna automatisch berichten (laten) verwerken?
A22: Nee, niet op dit moment. De werking van REN (Re-Export Notification) met de service Transhipment staat hierbuiten.

Als u nog aanvullende vragen heeft omtrent PoUS, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 November – Introduction DMS 4.1

With the introduction of DMS 4.1, a NID-notification will follow with a unique Movement Reference Number (MRN) . This can only be submitted via the service NID which means two new document types. The new procedure is going to use the following document types:

 • IAI: Registration in Import Administration (replaces DIN)
 • IAE: Registration in the Entrepot Administration (replaces DEN)

In either case, enter the MRN number which you received from Customs. The new document types can now be used with a system link. You can find the new specifications here.

Terminal approval

On the 1th of August 2023 we have automaticaly approved all customers of the service Local Clearance to use IAI and IAE, if they had a approved setting for the former doc types DIN and DEN.

If you weren't a Local Clearance user, you'll need a written approval from each terminal were you would like to submit these new doc types. You can send the approval from these terminals via e-mail towards sales@portbase.com.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 September – Terminal response indicator

Some terminals won't send a confirmation for your pre-notificaion. Despite the lack of confirmation, you can assume that the pre-notification is sent correctly. This variation between terminals creates confusion and let to Customer Service calls, we hope to improve our service with the following addition:

In NID, these notifications where shown with 3 blue indicators and status 'sent'.

To reflect the correct status, we now show a geen statusbar and status 'sent, terminal wont send respone'.

This updates applies to pre-notifications to Rotterdam World Gateway, Hutchison Ports Delta II, APM terminals Maasvlakte II and Barge Center Waalhaven.

Long term solution:

The variation of these interfaces between the terminals creates a lot of Customer Service calls and we are in contact with all terminals to implement the confirmation (and withdrawal).

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 April – NID modality value

After feedback from the market and checks with terminals we have discovered that the modality input for a NID notification isn't a necessary value anymore. Therefor we have removed this value from the form as of Thursday April 12th.

NID EDI

When you sent in your NID notifications via EDI there will be no changes within your setup. Al changes are within PCS. We have updated our EDI specs, you can find them here: Developer page

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 Maart – Nieuw uiterlijk voor MID

Vanaf maandag 27 maart krijgt Melding Import Documentatie (MID) een nieuwe look en feel.

Voor velen zal het nieuwe uiterlijk bekend voorkomen; deze komt overeen met het uiterlijk van Cargo Controller. Zo wordt het nog makkelijker om te schakelen tussen de verschillende diensten van Portbase.

De functionaliteit van MID blijft ontveranderd.

Nieuw overzichtsscherm

Nieuw detailscherm

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 February – Withdraw document notified to ECT

As of today you can withdraw incorrect document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) via Notification Import Documentation.

Read in the Quick Start Guide of Notification Import Documentation how the new functionality works.

For other terminals document can only be withdrawn by contacting the terminal directly. please find the contact details in this FAQ.

In addition: Document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) contain an additional status 'Processing'. This status is displayed when the terminal has received the pre-notification correctly, but has not yet been able to process it in the TOS-system. After processing, the successive status will be 'Accepted' or 'Rejected'. Usually the status processing will change to 'accepted' once the container is discharged.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 September – Download feature + added search filter by date

 • Download feature: It is now possible to download a CSV-overview of all your previous notifications. You will find the download-button at the top of your overview. search filters will also apply to the downloaded file.
 • Date filter: New filter option to filter by date (from-to)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wijzigingen

Hoe werkt een MID intrekverzoek?

Foutief document voorgemeld

Indien u per ongeluk een foutief document heeft voorgemeld, dan kunt u via de service Melding Import Documentatie voor ECT Delta en Euromax een intrekverzoek het van document indienen. Voor overige terminals kan dit enkel telefonisch of per e-mail, hier leest u daar mee over.

Een voorgemeld document intrekken

Het intrekken van documenten kan alleen voor documenten met de status ‘Goedgekeurd’. Documenten met status ‘Verzonden’ of ‘Geweigerd’ kunnen niet worden ingetrokken.

In het detailscherm van de documentmelding kiest u rechtsboven voor ‘Melding intrekken’:

In het bevestigingsscherm kiest u nogmaals ‘Intrekken’:

U ziet een bevestiging dat het verzoek tot intrekken is ingediend bij de terminal. U kunt nu nog GEEN nieuw document voormelden, zolang dit verzoek niet is afgehandeld.

De terminal laat (na enige tijd) weten of het verzoek is geaccepteerd of is geweigerd. U ziet dit terug in de kolom ‘status’ of in de tijdlijn in het detailvenster. Een terminal kan ervoor kiezen het verzoek te weigeren, bijvoorbeeld als de container is opgehaald of klaar staat om opgehaald te worden.

Uw intrekverzoek kent de volgende statussen in de timeline:

 • Status ‘Verzonden’: uw intrekverzoek is verzonden naar de terminal
 • Status ‘Intrekverzoek in behandeling’: uw intrekverzoek wordt in behandeling genomen door de terminal
 • Status ‘Ingetrokken’ : Uw intrekverzoek is geaccepteerd door de terminal
 • Status ‘Intrekken afgekeurd’: Uw intrekverzoek is geweigerd door de terminal. Een terminal kan een intrekverzoek weigeren, bijvoorbeeld omdat de container de terminal reeds heeft verlaten. Het document wordt dan niet verwijderd. Neem contact op met de terminal om een oplossing te bespreken.

Nadat de foutieve voormelding is verwijderd kunt u een nieuwe documentvoormelding doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik wil mijn document verwijderen/aanpassen kan dit?

Foutief document voorgemeld

Indien u per ongeluk een foutief document heeft voorgemeld, dan kunt u bij ECT Delta en bij Euromax een verzoek tot intrekking het van document doen via de service Melding Import Documentatie. Voor overige terminals kan dit enkel telefonisch of per e-mail.

Lees in de quick start guide hoe u een verzoek doet tot intrekken van het voorgemelde document. Nadat de foutieve voormelding is verwijderd kunt u een nieuwe documentvoormelding doen.

Hieronder zie u welke procedure iedere terminal ondersteunt:

APM Maasvlakte II: mvii.datacenter@apmterminals.com

Barge Center Waalhaven: Pvdpluijm@waalhaven-group.nl

Broekman Distriport: CSD.distriport@broekmanlogistics.com / csd.containers@broekmanlogistics.com

CCT Moerdijk: operations@cctmoerdijk.com /0168-334289

CLDN (C.RO) Ports Rotterdam: freight.uk@cldn.com / +352 264466288

CLDN (C.RO) Ports Vlissingen: freight.uk@cldn.com / +352 264466288

DFDS Seaways Rotterdam (Vlaardingen): ferry.vlaardingen@dfds.com / +31(0)10-2084991

Hutchison Ports ECT Delta en Euromax: U kunt een intrekverzoek indienen via Melding Import Documentatie. Hier leest u daar meer over. Voor vragen over uw intrekverzoek kunt u contact opnemen met customerservice@ect.nl

Hutchison Ports Delta II: rot.data-edi@hutchisonportsdelta2.com

Kloosterboer Vlissingen: KBV.Logistics@kloosterboer.nl / 0118-486359

KVSA (DFDS) IJmuiden: felison@kvsa.nl / 06- 26 434 993

Matrans Rotterdam Terminal: administration.terminal@matrans.nl

P&O Ferries Rotterdam (Europoort): customs.clearance.europoort@poferries.com / +31 (0)181-255310

Rotterdam World Gateway (RWG): dcg@rwg.nl

Rotterdam Shortsea Terminals: customs@rstbv.nl of 010 - 294 2422

Stena Line Hoek van Holland: security.holland@stenaline.nl / + 31 (0)174-389444

Stena Line Rotterdam (Europoort): security.europoort@stenaline.nl / +31 (0)181-242180

TMA Amsterdam: amsterdam_ct@tmalogistics.nl of 020 – 705 2444

Verbrugge Zeeland: avis@verbrugge.nl of 0118 – 42 63 90

Verbrugge Scaldia: avis@verbrugge.nl of 0118 – 42 63 90

Waalhaven Botlek Terminal: balie_wbt@waalhaven-group.nl

Zoomweg Zeeland Coldstore: import@zzcoldstore.nl / 0113-322361

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb de verkeerde modaliteit ingevuld

Ons advies is om voor de zekerheid contact op te nemen met de terminal. Hoewel de modaliteit nu nog niet gebruikt wordt kan het zijn dat uw vervoerder in de problemen komt als blijkt dat u de verkeerde modaliteit gemeld heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik doen als een container op een andere terminal wordt gelost of iets anders foutief is aan de melding?

Indien uw goederen worden gelost op een andere terminal dan verwacht, dan moet u een nieuwe documentvoormelding doen voor deze nieuwe terminal.
U dient de terminal waar de incorrecte melding is gedaan te informeren. Indien de wijziging van terminal binnen de ECT-terminals (Hutchison Ports ECT Delta/Euromax) plaatsvindt, dan hoeft u geen actie te ondernemen. De melding wordt in het ECT-systeem pas aan een terminal gekoppeld na de lossing van de container.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Algemeen

Aan welke criteria moet het import documentnummer voldoen?

Portbase valideert de juistheid van ingevoerde documentnummers aan de hand van een aantal criteria.

Met name douanedocumentnummers (MRN nummers die worden uitgegeven door de Nederlandse Douane) worden getoetst aan specifieke criteria.

Portbase kan de geldigheid van douanedocumentnummer niet valideren bij de Douane. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het insturen van correcte documentnummers die de Nederlandse Douane aan u heeft versterkt voor de goederen in het betreffende equipment / zending.

Documenttype
MRN NT1 IM4 IM7 PIE Overige documenttypes
Validaties
Klant is geautoriseerd voor documenttype bij terminal X X X X X X
Documentnummer is maximaal 35 karakters lang X
Documentnummer is 18 karakters lang X X X X X
Documentnummer bevat juiste MRN checkdigit X X X X X
Documentnummer bevat landcode NL (karakter 3 + 4) X X X X X X
Documentnummer begint met juiste jaartal
(huidig jaar of huidig jaar -1)
X X X X X
Documentnummer bevat het NCTS-aangiftepuntnummer van het Douanekantoor-werkgebied waar de betreffende terminal toe behoort* X X
Documentnummer bevat geen Douanekantoornummer X X X
Documentnummer betreft geen uitvoerdocument uit het VK X X ook van toepassing op
documenttype 'FWV'

* Onderstaand vindt u een overzicht van de geldige Douanekantoor NCTS-aangiftepuntnummers per terminal.

Voorbeeld: "21NL00051015132BD2" betreft een transit-document in vereenvoudigde procedure voor vertrek vanaf een terminal op de maasvlakte

Voor een volledig overzicht van Douanekantoren, zie kantorenlijst van de Nederlandse Douane.

 
Terminal Naam Postcode Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Normale procedure
(NT1)
Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Vereenvoudigde procedure
(MRN)
APM Terminals Maasvlakte II B.V. 3199 LC NL000511 NL000510
Hutchison Ports Delta II 3199 LA NL000511 NL000510
Barge Center Waalhaven B.V. 3089 KR NL000511 NL000510
Broekman Distriport B.V. 3197 KM NL000511 NL000510
CCT Moerdijk 4782 PM NL000855 NL000855
CLDN (C.RO Ports) Rotterdam 3197 KG NL000511 NL000510
CLDN (C.RO Ports) Vlissingen 4389 PA NL000855 NL000855
CTVrede B.V.

 

1505 HJ NCTS NL000854  
DFDS Seaways Rotterdam (Vlaardingen 3134 KL NL000511 NL000510
ECT Delta Terminal B.V. 3199 LD NL000511 NL000510
Euromax Terminal B.V. 3199 LZ NL000511 NL000510
KVSA (DFDS) IJmuiden 1975 AG NL000854 NL000854
Matrans Rotterdam Terminal B.V. 3195 KN NL000511 NL000510
Kramer Delta Depot 3199 LB NL000511 NL000510
Kloosterboer Vlissingen BV 4455 TE NL000855 NL000855
Kramer City Rotterdam 3199LB NL000511 NL000510
TMA Terminals B.V. 1047 HM NL000854 NL000854
P&O Ferries Rotterdam (Europoort) 3198 LG NL000511 NL000510
R.B.C. Terminal B.V. 3197 LD NL000511 NL000510
Rhenus Logistics B.V. 3087 BB NL000510 en NL000511  
Rotterdam Container Terminal B.V. 3199 LB NL000511 NL000510
Rotterdam Shortsea Terminal 3089KM NL000511 NL000510
Rotterdam World Gateway (RWG) 3199 KD NL000511 NL000510
Stena Line Rotterdam (Europoort) 3151XN NL000511 NL000510
Stena Line Hoek van Holland 3151 HS NL000511 NL000510
Verbrugge Terminals 4389PC NL000855 NL000855
Waalhaven Botlek Terminal (WBT) 4389PC NL000511 NL000510
Zoomweg Zeeland Coldstore 3197 KV NL000855 NL000855

Heeft u gevonden wat u zocht?

Functionaliteiten

Hoe dient u om te gaan met groupagetransport?

Indien uw zending tot een groupagetransport behoort dient er voor iedere zending een document te worden voorgemeld.

Of u te maken heeft met groupage transport kunt u nagaan in de service Import Status.

U heeft te maken met groupage indien u bij het zoeken op uw zending in de service Import Status meerdere zoekresultaten krijgt, waarbij telkens de laatste 3 cijfers van het zendingsnummer verschillen. Zie als voorbeeld:

Example of a tracked shipment

U ziet hier per zending de status. Zorg ervoor dat er bij iedere zending een import document is voorgemeld.

Heeft u vragen over één van de zendingen, neem dan contact op met de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom kunt u FWV (Customs Release) meestal niet gebruiken?

Documenttype FWV (‘Fiat wegvoering’ / ‘customs release’) is alleen bedoeld voor specifieke goederenstromen die aanvullend expliciete douanetoestemming vereisen om de terminal te mogen verlaten. De zending blijft dus geblokkeerd totdat de douane deze toestemming verleent.

Wij zien dat FWV regelmatig wordt gebruikt voor het voormelden van transit documenten uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Dit is niet juist en leidt ertoe dat uw zending geblokkeerd blijft staan op de terminal.
Voor transit documenten die in Ierland of het Verenigd Koninkrijk zijn opgemaakt, doet de rederij een MID-melding namens u. Bekijk hiervoor ook deze toelichting.

Hoe kunt u een onjuiste melding met FWV herstellen?
Indien u het documenttype FWV onbedoeld heeft voorgemeld, neem dan contact op met de terminal om deze documentmelding te corrigeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe ziet het zendingsnummer eruit voor ferryoperators bij de voormelding van importzendingen?

Het zendingsnummer is opgebouwd uit: SCAC-code rederij, het boekingsnummer en het zendingsvolgnummer:

Bedrijf SCAC Voorbeeld Extra toelichting
CLdN CLVW CLVW0012345678001 “CLVW” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
DFDS / KVSA DFDS DFDS123456780001 “DFDS” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer (let op extra 0)
P&O Ferries PONF PONFHU12345678001 “PONF” & verteklocatie (hier: Hull) & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
Stena Line STNL STNL0012345678001 “STNL” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik terugkerende lege emballage (rolcontainers, fusten, verpakkingsmateriaal) uit het VK voormelden?

In principe heeft de emballage de Unie-status verloren en moet er aangifte worden gedaan om goederen opnieuw de Unie-status te geven.
Hoe het werkt:

 • In geval van deepsea / shortsea: u dient een invoeraangifte of transitaangifte te doen. Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 
 • In geval van ferry-verkeer is een speciale afspraak gemaakt:
 1. De ferryoperator mag namens u een aangifte doen.
 2. De ferryoperator doet namens u  ook de documentvoormelding.
 3. U hoeft géén aangifte te doen bij de Douane en u hoeft ook geen douanedocument voor te melden.Let op! In uw boeking bij de ferry operator meldt u duidelijk dat u lege emballage vervoert. Let daarnaast op dat u aan de voorschriften van de Douane voldoet: https://www.getreadyforbrexit.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-28-Memo-ODB-terugkerende-emballage-en-verpakkingen1.pdf 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik doorgaande transitdocumenten vanuit het VK voormelden via de service Melding Import Documentatie (MID)?

Situatieschets: u heeft vanuit het Verenigd Koninkrijk (of vanuit Ierland) een transitdocument opgemaakt dat de goederen blijft begeleiden tot de eindbestemming in de Europese Unie (zogenaamd doorgaand transitdocument; T1/T2). Hoe het werkt:

 1. Nee, u hoeft doorgaande transitdocumenten niet voor te melden via de service MID
 2. Maar u dient wel in de boeking bij uw rederij / ferryoperator aan te geven dat u goederen met een doorgaand transitdocument wilt verschepen. Dit doet u door het het MRN-nummer van uw transitaangifte op te geven bij uw boeking.
 3. De rederij meldt bij aankomst in Nederland uw transitdocument bij de Douane en doet namens u een documentvoormelding bij de terminal

Let op! Een transit document vanuit het VK herkent u aan de eerste 5 tekens: "21GB00" Een nummer dat begint met "21GB01X" is géén transitdocument, maar een uitvoerdocument uit het VK.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil tussen equipmentnummer en zendingsnummer voor import zendingen?

Melding Import Documentatie kan gebruikt worden voor zowel deepsea-, shortsea- als ferryterminals.

 • Deepsea- en shortsea-terminals willen uw importdocument over het algemeen per container ontvangen. In dat geval vult in het veld equipmentnummer het unieke containernummer in.
 • Voor ferryterminals is het echter noodzakelijk om uw importdocument per zendingsnummer in te sturen. Het zendingsnummer is opgebouwd uit: SCAC-code rederij, het boekingsnummer en het zendingsvolgnummer. Zendingsnummers van ferry-operators hebben het volgende format:

CLDN: CLVW0012345678001

DFDS/KVSA: DFDS123456780001

P&O: PONFHU12345678001

Stena Line: STNL0012345678001

In dit overzicht vindt u welke ladingstromen de terminals ondersteunen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik weet niet welke modaliteit ik moet invullen

Als u (nog) niet weet via welke modaliteit de goederen worden opgehaald bij de terminal, raden wij u aan om “Not applicable”/”Niet van toepassing” in te voeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke terminals ondersteunen een acceptatiebericht?

Sommige terminals sturen een acceptatiebericht op de verzonden melding en de andere niet. Dus alleen bij de terminals waarbij een acceptatie bericht wordt verstuurd krijgt u deze bevestigd in het scherm te zien.

Terminals die geen acceptatiebericht sturen op verzonden meldingen worden getoond met een groene status 'Sent' en toelichting 'sent, terminal wont send respone'.

Een overzicht van terminals die wel of niet een retour bericht sturen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze een acceptatiebericht (ook bekend als retourbericht) ondersteunt. U vindt deze informatie in de regel ‘MID retourbericht mogelijk?’ en per terminal wordt met ja/nee aangeduid of deze dit bericht ondersteunt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke ladingstromen (containers/zendingen) worden door iedere terminal ondersteund?

Een overzicht van de ondersteunde informatiestromen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze MID meldingen met containernummers, zendingnummers of beiden ondersteunen. U vindt deze informatie in de regel ‘Type ladingstroom voormelden?’

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welk documenttype moet ik voor mijn import documentatie gebruiken?

Zie de 'Handleiding Melding Import Documentatie Rotterdamse haven (MID)' van de Douane: Handleiding Melding import documentatie Rotterdamse haven (MID)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Brexit Import

Hoe dient u om te gaan met groupagetransport?

Indien uw zending tot een groupagetransport behoort dient er voor iedere zending een document te worden voorgemeld.

Of u te maken heeft met groupage transport kunt u nagaan in de service Import Status.

U heeft te maken met groupage indien u bij het zoeken op uw zending in de service Import Status meerdere zoekresultaten krijgt, waarbij telkens de laatste 3 cijfers van het zendingsnummer verschillen. Zie als voorbeeld:

Example of a tracked shipment

U ziet hier per zending de status. Zorg ervoor dat er bij iedere zending een import document is voorgemeld.

Heeft u vragen over één van de zendingen, neem dan contact op met de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom kunt u FWV (Customs Release) meestal niet gebruiken?

Documenttype FWV (‘Fiat wegvoering’ / ‘customs release’) is alleen bedoeld voor specifieke goederenstromen die aanvullend expliciete douanetoestemming vereisen om de terminal te mogen verlaten. De zending blijft dus geblokkeerd totdat de douane deze toestemming verleent.

Wij zien dat FWV regelmatig wordt gebruikt voor het voormelden van transit documenten uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Dit is niet juist en leidt ertoe dat uw zending geblokkeerd blijft staan op de terminal.
Voor transit documenten die in Ierland of het Verenigd Koninkrijk zijn opgemaakt, doet de rederij een MID-melding namens u. Bekijk hiervoor ook deze toelichting.

Hoe kunt u een onjuiste melding met FWV herstellen?
Indien u het documenttype FWV onbedoeld heeft voorgemeld, neem dan contact op met de terminal om deze documentmelding te corrigeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe ziet het zendingsnummer eruit voor ferryoperators bij de voormelding van importzendingen?

Het zendingsnummer is opgebouwd uit: SCAC-code rederij, het boekingsnummer en het zendingsvolgnummer:

Bedrijf SCAC Voorbeeld Extra toelichting
CLdN CLVW CLVW0012345678001 “CLVW” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
DFDS / KVSA DFDS DFDS123456780001 “DFDS” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer (let op extra 0)
P&O Ferries PONF PONFHU12345678001 “PONF” & verteklocatie (hier: Hull) & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
Stena Line STNL STNL0012345678001 “STNL” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik een documentvoormelding doen voor lege containers en lege trailers?

Nee. Wanneer u een lege container of een lege trailer ophaalt bij een terminal hoeft daar geen documentvoormelding voor te worden gedaan. Zorg wel dat u in de boeking bij uw rederij / ferry-operator aangeeft dat u leeg equipment wilt verschepen. 

De rederij of ferry-operator geeft zelf via haar manifest aan de terminal en douane door dat de equipments leeg zijn en zonder documentvoormelding de terminal mogen verlaten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik terugkerende lege emballage (rolcontainers, fusten, verpakkingsmateriaal) uit het VK voormelden?

In principe heeft de emballage de Unie-status verloren en moet er aangifte worden gedaan om goederen opnieuw de Unie-status te geven.
Hoe het werkt:

 • In geval van deepsea / shortsea: u dient een invoeraangifte of transitaangifte te doen. Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 
 • In geval van ferry-verkeer is een speciale afspraak gemaakt:
 1. De ferryoperator mag namens u een aangifte doen.
 2. De ferryoperator doet namens u  ook de documentvoormelding.
 3. U hoeft géén aangifte te doen bij de Douane en u hoeft ook geen douanedocument voor te melden.Let op! In uw boeking bij de ferry operator meldt u duidelijk dat u lege emballage vervoert. Let daarnaast op dat u aan de voorschriften van de Douane voldoet: https://www.getreadyforbrexit.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-28-Memo-ODB-terugkerende-emballage-en-verpakkingen1.pdf 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb een uitvoeraangifte (EX-A) opgemaakt in het VK, kan ik deze voormelden in Melding Import Documentatie?

Nee. De uitvoeraangifte wordt alleen gebruikt om aan te geven dat goederen het Verenigd Koninkrijk verlaten 

Bij binnenkomst in Nederland zal een nieuwe aangifte gedaan moeten worden bij de Nederlandse Douane (bijvoorbeeld een invoeraangifte of transitaangifte). Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik doorgaande transitdocumenten vanuit het VK voormelden via de service Melding Import Documentatie (MID)?

Situatieschets: u heeft vanuit het Verenigd Koninkrijk (of vanuit Ierland) een transitdocument opgemaakt dat de goederen blijft begeleiden tot de eindbestemming in de Europese Unie (zogenaamd doorgaand transitdocument; T1/T2). Hoe het werkt:

 1. Nee, u hoeft doorgaande transitdocumenten niet voor te melden via de service MID
 2. Maar u dient wel in de boeking bij uw rederij / ferryoperator aan te geven dat u goederen met een doorgaand transitdocument wilt verschepen. Dit doet u door het het MRN-nummer van uw transitaangifte op te geven bij uw boeking.
 3. De rederij meldt bij aankomst in Nederland uw transitdocument bij de Douane en doet namens u een documentvoormelding bij de terminal

Let op! Een transit document vanuit het VK herkent u aan de eerste 5 tekens: "21GB00" Een nummer dat begint met "21GB01X" is géén transitdocument, maar een uitvoerdocument uit het VK.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik kan een terminal niet selecteren, hoe los ik dit op?

Voordat u een MID-melding naar een terminal kunt sturen, dient u voor deze terminal een terminalcontract te tekenen. Via dit terminalcontract accepteert u de verantwoordelijkheid voor het volledige en juist voormelden van uw documentgegevens aan de terminal.  

Neem contact op met sales@portbase.com om voor de gewenste terminals het juiste terminalcontract te ondertekenen. De betreffende terminals en documenttypes worden vervolgens voor u geactiveerd in de service Melding Import Documentatie. Na activatie kunt u de terminal selecteren in de service. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Procesvoortgang

Moet ik een documentvoormelding doen voor lege containers en lege trailers?

Nee. Wanneer u een lege container of een lege trailer ophaalt bij een terminal hoeft daar geen documentvoormelding voor te worden gedaan. Zorg wel dat u in de boeking bij uw rederij / ferry-operator aangeeft dat u leeg equipment wilt verschepen. 

De rederij of ferry-operator geeft zelf via haar manifest aan de terminal en douane door dat de equipments leeg zijn en zonder documentvoormelding de terminal mogen verlaten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb een uitvoeraangifte (EX-A) opgemaakt in het VK, kan ik deze voormelden in Melding Import Documentatie?

Nee. De uitvoeraangifte wordt alleen gebruikt om aan te geven dat goederen het Verenigd Koninkrijk verlaten 

Bij binnenkomst in Nederland zal een nieuwe aangifte gedaan moeten worden bij de Nederlandse Douane (bijvoorbeeld een invoeraangifte of transitaangifte). Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn document blijft op ‘verzonden’ staan, wanneer staat deze op ‘accepted’?

Sommige terminals sturen een acceptatiebericht op de verzonden melding en de andere niet. Dus alleen bij de terminals waarbij een acceptatie bericht wordt verstuurd krijgt u deze bevestigd in het scherm te zien.

Terminals die geen acceptatiebericht sturen op verzonden meldingen worden getoond met een groene status 'Sent' en toelichting 'sent, terminal wont send respone'.

Een overzicht van terminals die wel of niet een retour bericht sturen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze een acceptatiebericht (ook bekend als retourbericht) ondersteunt. U vindt deze informatie in de regel ‘MID retourbericht mogelijk?’ en per terminal wordt met ja/nee aangeduid of deze dit bericht ondersteunt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke statussen kan ik ontvangen van de terminals?

In de tijdlijn van de melding ziet u de voortgang van uw melding, met de meest recente status bovenaan de tijdlijn.

 • Status ‘New’: uw melding is aangemaakt
 • Status ‘Sent’: uw melding is verzonden naar de terminal
 • Status ‘Accepted’ *: Uw melding is geaccepteerd door de terminal
 • Status ‘Rejected’ *: Uw melding is geweigerd door de terminal. Een terminal kan een melding weigeren indien deze niet door de terminal verwerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat het documentnummer niet bij het gekozen documenttype past. Controleer in dit geval uw melding. Neem eventueel contact op met onze service desk.

Niet alle terminals geven een acceptatiebericht. Kijk in dit overzicht welke terminals een acceptatiebericht (ook bekend als ‘MID retourbericht’) versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn importdocument is niet bekend bij de terminal, waar komt dit door?

 • Controleer de status van uw melding: Is de status ‘geweigerd’ (door PCS of terminal) of mislukt dan is de melding niet geaccepteerd. Los de foutmelding op en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of het juiste documentnummer, documenttype en container-/zendingsnummer ingevoerd is. Indien dit niet het geval is, voer de juiste informatie opnieuw in en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of u de juiste terminal heeft ingevoerd. Het komt soms voor dat lading last-minute uitwijkt naar een andere terminal, dit wordt niet automatisch gewijzigd in uw Melding Import Documentatie
 • Controleer in ‘Ladinginformatie 2.0’, in Cargo Trackerof in ‘Import status’ of uw zending of container gelost is. Bij sommige terminals wordt het importdocument pas in het terminalsysteem verwerkt nadat de lading is gelost.
 • Indien alle informatie correct is kan er een (kortstondige) verstoring geweest zijn bij de terminal of het PCS. Verstuur uw melding opnieuw.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is de procedure op de terminal?

Een terminal mag gearriveerde/ geloste goederen pas van de terminal laten vertrekken als er een douaneregeling bekend is. Via de Melding Import Documentatie maakt u de douaneregeling voor de goederen kenbaar bij de terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Brexit Export

Ik heb een uitvoeraangifte (EX-A) opgemaakt in het VK, kan ik deze voormelden in Melding Import Documentatie?

Nee. De uitvoeraangifte wordt alleen gebruikt om aan te geven dat goederen het Verenigd Koninkrijk verlaten 

Bij binnenkomst in Nederland zal een nieuwe aangifte gedaan moeten worden bij de Nederlandse Douane (bijvoorbeeld een invoeraangifte of transitaangifte). Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmeldingen

Ik kan een terminal niet selecteren, hoe los ik dit op?

Voordat u een MID-melding naar een terminal kunt sturen, dient u voor deze terminal een terminalcontract te tekenen. Via dit terminalcontract accepteert u de verantwoordelijkheid voor het volledige en juist voormelden van uw documentgegevens aan de terminal.  

Neem contact op met sales@portbase.com om voor de gewenste terminals het juiste terminalcontract te ondertekenen. De betreffende terminals en documenttypes worden vervolgens voor u geactiveerd in de service Melding Import Documentatie. Na activatie kunt u de terminal selecteren in de service. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik krijg een foutmelding dat het documentnummer onjuist is

Op het moment dat u een nummer van een douanedocument invoert, controleren wij automatisch of de opbouw hiervan overeenkomt met die in de verschillende douanesystemen.
Op deze manier verkleinen wij voor u de foutkans en worden problemen bij het ophalen van de container op een terminal voorkomen.

Een eenvoudig voorbeeld: een MRN-nummer heeft altijd 18 karakters. Tikt u een MRN-nummer met 17 karakters in, dan krijgt u een foutmelding. Voor elk type douanedocument bestaan zo verschillende criteria die door het Port Community System automatisch voor u worden geverifieerd.

Zie ook: Welk documenttype moet ik in welke situatie gebruiken?

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik kan mijn document niet terugvinden, hoe los ik dit op?

Wanneer u het ‘documentnummer en containernummer’ niet kunt vinden kunt u contact opnemen met onze Customer Service.

Wij kunnen uitzoeken of dit misschien geregistreerd is door een andere partij.

Indien wij het niet kunnen vinden, is het hoogstwaarschijnlijk niet geregistreerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik kan mijn MID niet insturen, waar komt dit door?

Maakt u gebruik van Melding Domproc of Transitaangifte? Beide services ondersteunen op dit moment voor expediteurs alleen containerlading op deepsea terminals. Dit wordt op korte termijn opgelost. Tot die tijd kunt u gebruik maken van Melding Import Documentatie 2.0.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik kan een documenttype niet gebruiken, hoe komt dit?

U bent niet geautoriseerd om het betreffende documenttype te gebruiken bij de betreffende terminal. Controleer uw terminalcontract en pas deze in overleg met onze sales afdeling aan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

In de achterlandvoormelding wordt gezegd dat het importdocument niet in orde is, waar komt dit door?

 • Controleer de status van uw melding: Is de status ‘geweigerd’ (door PCS of terminal) of mislukt dan is de melding niet geaccepteerd. Los de foutmelding op en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of het juiste documentnummer, documenttype en container-/zendingsnummer ingevoerd is. Indien dit niet het geval is, voer de juiste informatie opnieuw in en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of u de juiste terminal heeft ingevoerd. Het komt soms voor dat lading last-minute uitwijkt naar een andere terminal, dit wordt niet automatisch gewijzigd in uw Melding Import Documentatie
 • Controleer in ‘Ladinginformatie 2.0’ of in ‘Import status’ of uw zending of container gelost is. Bij sommige terminals wordt het importdocument pas in het terminalsysteem bekend nadat de lading opgenomen is in de RTO (= Gelost op de kade).
 • Indien alle informatie correct is kan er een (kortstondige) verstoring geweest zijn bij de terminal of het PCS. Verstuur uw melding opnieuw.

Heeft u gevonden wat u zocht?