Melding Container Achterland (MCA) Road


Multimodaal voormeldportaal voor het via alle achterlandmodaliteiten – truck, spoor, binnenvaart – voormelden van bezoeken en containers bij een grote variëteit aan terminals en depots. De ontwikkeling van Melding Container Achterland gebeurt gefaseerd en vervangt geleidelijk de huidige services Road Planning, Barge Planning en Rail Planning.

Veelgestelde vragen

Wijzigingen doorvoeren

Ik wil graag de aankomsttijd aanpassen, waar en hoe doe ik dit?

Mocht de aankomsttijd van een truck veranderen, dan kunt u de ETA vanuit het overzichtsscherm aanpassen. Klik hiervoor op het tijdsslot om de ETA aan te passen.

In het geval van APM Maasvlakte II, APM Terminals Rotterdam, Rotterdam World Gateway of Rotterdam Short Sea Terminals worden na het melden van de nieuwe ETA, de gekoppelde containers opnieuw bij de terminal voorgemeld worden en wordt de nieuwe status-/TAR informatie opgehaald.
Hutchison Ports ECT Delta en Hutchison Ports ECT Euromax ondersteunen het wijzigen van voormeldingen niet. Daar kunt u alleen de melding annuleren en deze hergebruiken voor een nieuwe voormelding, of een compleet nieuwe maken.

Tip 1: om er enigszins zeker te zijn dat de nieuwe voormelding geaccepteerd wordt en u niet tegen een foutmelding van ‘dubbele voormelding’ aanloopt is het aan te raden 10 minuten te wachten voordat u de voormelding opnieuw uitstuurt. (De cancel moet eerst door de terminal geaccepteerd worden).

Tip 2: als het voor u te lang duurt voordat u responses terugkrijgt (bijvoorbeeld bij terminal vertraging) dan heeft herhaald cancelen en opnieuw versturen het effect dat uw voormelding als laatste zal worden verwerkt door de terminal (de laatste melding komt achter in de wachtrij, de voorgaande vervallen).

Hoe kan ik mijn voormelding verwijderen?

U kunt uw voormelding verwijderen door de container vooraan te selecteren en op de knop linksonder op ‘ontkoppel’ te klikken. De voormelding wordt vervolgens geannuleerd bij de betreffende terminal.
Hiermee wordt een Cancel verstuurd die dan ook nog door de terminal geaccepteerd moet worden om de status op ‘cancelled’ te krijgen.

Overig

Bij wie moet ik zijn voor mijn Cargo Card?

Wanneer u problemen heeft met uw Cargo Card, deze is verlopen of u wilt er één aanvragen, dan moet u contact opnemen met Secure Logistics. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.secure-logistics.nl.

Foutmeldingen

Ik heb de voormelding verwijderd en opnieuw voorgemeld, maar ik krijg nu een DUP foutmelding. Wat betekent dit?

Indien uw voormelding afgekeurd wordt met als reden: “DUP” (duplicate), dan is er al een voormelding bekend met dit containernummer en vrijstel/acceptatie referentie in het terminal systeem.

Die andere voormelding kan door uzelf zijn aangemaakt of door een andere partij. Ook bestaat de mogelijkheid dat de container voor een lichter, trein of zeeschip is voorgemeld.
Indien de voormelding door u zelf is aangemaakt, kunt u deze mogelijk terug vinden in de service Road planning (zolang deze nog beschikbaar is). Dat doet u door de ‘Vanaf’ filterdatum zover als mogelijk terug te zetten en in het zoekveld het containernummer in te geven.

Mocht u de voormelding niet kunnen vinden dan kunt u het beste contact opnemen met de terminal om te vragen hoe de voormelding bij hun bekend is.

Hutchison Ports ECT Delta: 0181-278329 / customer.service@ect.nl
Hutchison Ports ECT Euromax: 0181-377200 (02 / 03) / customer.service@ect.nl

Voor welke terminals heb ik een TAR code nodig en waarom ontvang ik geen TAR code?

Terminals die gebruik maken van een TAR code zijn:
• APM Maasvlakte II
• APM Terminals Rotterdam
• Rotterdam World Gateway (RWG)

De overige terminals (Hutchison Ports ECT Euromax, Hutchison Ports ECT Delta, Rotterdam Short Sea Terminal) gebruiken geen TAR codes.
Deze informatie kunt u ook vinden in de functionaliteit matrix onder het kopje essentiële documenten.

Ik heb geen TAR code ontvangen, hoe komt dat?

Wanneer u voor APM Maasvlakte II, APM Terminals Rotterdam of Rotterdam World Gateway (RWG) geen TAR code heeft ontvangen, kan het zijn dat uw voormelding afgekeurd is, dat er een verstoring is, of dat de terminal gesloten is.

Ik krijg een foutmelding, wat betekent dit?

Pin doesn’t match or expired, contact line operator.
De vrijstelling komt niet overeen of is verlopen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de rederij.

CDM – Customs document missing
Wanneer u de afkeuring vanuit de terminal ontvangt: ‘CDM blokkade, DD.’ kunt u met uw expediteur/importeur controleren of de correcte terminal gebruikt is met wat u gekozen heeft als terminal. Wanneer deze gegevens overeenkomen, kunt u contact opnemen met de Service Desk van Portbase voor een oplossing.

Afkeuring RUB25 – Boeking is vol
Neemt u contact op met de rederij om de boeking te laten verhogen.

Afkeuring ORN – Boeking is onbekend
De acceptatieopdracht is niet ingestuurd door de rederij of u heeft een foutief acceptatie nummer ingestuurd.
Indien deze foutmelding optreedt, kunt u het beste het acceptatienummer controleren.
Mocht u zeker weten dat dit nummer in orde is dan kunt u contact opnemen met de rederij. Zij kunnen nakijken of de acceptatieopdracht verstuurd is naar terminal. Als blijkt dat bovenstaande zaken allemaal in orde zijn dan is het ook mogelijk dat het containernummer niet juist is ingevoerd.

BLA - Order (for line) not found, contact line operator.
Neem contact op met de rederij. U heeft waarschijnlijk een andere rederij gekozen dan de rederij die bekend is bij de terminal.

BLT- Blocked by terminal.
Dit is een algemene melding die zegt dat de container niet gehaald of gebracht kan worden. Wanneer er geen aanvullende informatie in het responsebericht staat kunt u voor de toelichting contact opnemen met de terminal.

COR - Container not released
Nog geen commerciële vrijstelling verleend door de rederij.

BCO – Before cargo opening
Dit is het moment waarop een Export container op z’n vroegst mag worden afgeleverd op de terminal (meestal x dagen voor aankomst schip).

Ik ontvang de foutmelding: “DUP”.

Indien uw voormelding afgekeurd wordt met als reden: “DUP” (duplicate), dan is er al een voormelding bekend met dit containernummer en boekingsnummer in het terminal systeem van de Hutchison Ports ECT Delta / Euromax. Deze andere voormelding kan door uzelf zijn aangemaakt of door een andere partij. Er bestaat ook de mogelijkheid dat de container voor een lichter, trein of zeeschip is voorgemeld. Indien de voormelding door u zelf is aangemaakt, kunt u deze terug vinden in de service ‘Melding Container Achterland’. U kunt deze terug vinden door in de filtercriteria het desbetreffende containernummer in te voeren en de datum aan te passen.

Mocht u de voormelding niet kunnen vinden, kunt het beste contact opnemen met de terminal om te vragen hoe de voormelding bij hun bekend is.

Indien u een eerdere voormelding vindt, die niet in orde is en bestemd is voor een ECT terminal, kunt u deze verwijderen. Dit kunt u doen door op het vinkje te klikken vooraan de regel en vervolgens onderaan op verwijderen te klikken.

U wacht even tot de “cancel” door de terminal is bevestigd. Dit herkent u aan het dikke rode kruis bij de geannuleerde voormeldingen.

Vervolgens dient u uw nieuwe voormelding die afgekeurd is met DUP, opnieuw te versturen.

Deze zal dan wel goed doorlopen. Mocht dit niet het geval zijn (en wordt de voormelding weer afgekeurd met DUP) dan zal de voormelding nog niet helemaal goed uit het systeem van de terminal zijn. U kunt dan het beste contact opnemen met de terminal om dit met hun af te stemmen.

Hutchison Ports ECT Delta: 0181-278329              / balie_databeheer@ect.nl

Hutchison Ports ECT Euromax: 0181-377200 (02 / 03) / balie.euromax@ect.nl

Ik ontvang de foutmelding; “ORN – de acceptatieopdracht is niet ingestuurd door de rederij of u heeft een verkeerd acceptatienummer ingestuurd”

Indien deze foutmelding optreedt, kunt u het beste het acceptatienummer controleren. Mocht u zeker weten dat dit nummer in orde is, kunt u contact opnemen met de rederij. Zij kunnen voor u nakijken of de acceptatieopdracht ingestuurd is naar terminal.

Mocht blijken dat bovenstaande aspecten daadwerkelijk in orde zijn, kan het voorkomen dat het containernummer niet juist is ingevoerd in Portbase.

Ik ontvang de foutmelding; “RUB20 – Het door u ingestuurde boekingsnummer staat in het terminalsysteem voor een andere rederij bekend”.

Als u deze foutmelding ontvangt is het belangrijk om te controleren van welke rederij de boeking/vrijstelling is. Indien dit niet bij u bekend is, kunt u het beste contact opnemen met de opdrachtgever en/of rederij.

Functionaliteiten

Voor welke terminals heb ik een TAR code nodig en waarom ontvang ik geen TAR code?

Terminals die gebruik maken van een TAR code zijn:
• APM Maasvlakte II
• APM Terminals Rotterdam
• Rotterdam World Gateway (RWG)

De overige terminals (Hutchison Ports ECT Euromax, Hutchison Ports ECT Delta, Rotterdam Short Sea Terminal) gebruiken geen TAR codes.
Deze informatie kunt u ook vinden in de functionaliteit matrix onder het kopje essentiële documenten.

Ik heb geen TAR code ontvangen, hoe komt dat?

Wanneer u voor APM Maasvlakte II, APM Terminals Rotterdam of Rotterdam World Gateway (RWG) geen TAR code heeft ontvangen, kan het zijn dat uw voormelding afgekeurd is, dat er een verstoring is, of dat de terminal gesloten is.

Welke terminals ondersteunen status requests en welke ondersteunen updates en cancels van voormeldingen?

Onder het kopje ‘essentiële documenten’ staat de Functionaliteit Matrix. Hierin is per terminal te vinden wie welke berichten ondersteunt.

Hoe kan ik een TAR code koppelen bij de RWG, APMTR en APMT MVII?

Koppelen TAR codes:

  1. Maak een voormelding voor container A
  2. Wacht tot deze helemaal groen terug komt met een TAR
  3. Maak een voormelding voor container B
  4. Vul de TAR code in van voormelding A
  5. Vervolgens opslaan en versturen

Door de nieuwe container(s) te koppelen aan het bestaande bezoek hoeft u geen datum en tijd in te geven.

Indien ik mijn container voormeld bij Hutchison Ports ECT Delta en Hutchison Ports ECT Euromax kan ik gevaarlijke stoffen voormelden. Bij APM MVII, APM Rotterdam en RWG is dit niet noodzakelijk.

Dit klopt. APM Terminals en RWG ontvangen deze gegevens via een andere bron (Rederij). Dit hoeft dus niet aangegeven te worden in de service ‘Melding Container Achterland’ voor deze terminals.

Procesvoortgang

Mijn voormelding staat op voorlopig geaccepteerd, wat houdt dit in?

Indien uw melding op voorlopig geaccepteerd staat kan dit 2 oorzaken hebben:

  1. De terminal zelf heeft nog te weinig informatie om de voormelding te accepteren of af te keuren. De terminal zal vanzelf statusupdates sturen zodra er meer informatie in hun systeem bekend is (bijvoorbeeld als de container is aangekomen). U hoeft hier verder niets mee te doen.
  2. Het is ook mogelijk dat u de voormelding per abuis aan een verkeerde terminal heeft gestuurd. In dit geval zal er nooit een verdere statusupdate volgen. Wij raden u aan dit te controleren en indien nodig de terminal aan te passen.

Ik krijg geen terugkoppeling terug op mijn voormelding, wat moet ik doen?

Indien u langer dan +/- 30 minuten een voormelding heeft verstuurd en geen terugkoppeling heeft ontvangen kunt u het beste kijken op MyPortbase of er een storing/vertraging is. Anders kunt u contact opnemen met de Service Desk.

Hoelang van te voren moet ik voormelden om een passend truck tijdslot te krijgen?

Het verkrijgen van een passende truck tijdslot hangt af van de drukte op de terminal. Het reserveren van een tijdslot kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren. Doordat de gehele capaciteit continu beschikbaar is verwachten we dat slottijden goed verkrijgbaar zijn, echter gedurende piektijden kan het zo zijn dat er enkele uren tussen de gewenste en de eigenlijke slottijd zitten.

Welke statussen stuurt de terminal terug op mijn voormelding?

Halen:

Terminal Aanwezig Documentatie Blokkade Vrijstelling
APMT ROT Ja Ja Ja Ja
APMT MVII Ja Ja Ja Ja
Hutchison Ports ECT Delta Ja Ja Ja Ja
Euromax Ja Ja Ja Ja
RWG Ja Ja Ja Ja

Brengen:

Terminal Cargo opening Documentatie Blokkade Acceptatie-order
APMT ROT Ja Ja Ja Ja
APMT MVII Ja Ja Ja Ja
Hutchison Ports ECT Delta Ja Ja Ja Ja
Euromax Ja Ja Ja Ja
RWG Ja Ja Ja Ja

Wij maken gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen, te analyseren, de gebruikerservaring te verbeteren en om ervoor te zorgen dat relevante informatie en advertenties kunnen worden getoond. Klik op 'voorkeuren aanpassen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Lees onze privacy verklaring hier | Sluiten
Privacy instellingen