Transitaangifte

Service in ontwikkeling | 5 september 2022


Via de service Transitaangifte dient u 24/7 vanaf elke gewenste locatie eenvoudig bij de Douane uw transitaangiften (T1-aangiften) in. Slechts enkele muisklikken volstaan. Het Port Community System zet het merendeel van de benodigde informatie automatisch voor u klaar. Voor cargadoors/rederijen gebeurt dit vanuit de service Melding Lading Import, voor expediteurs/importeurs vanuit de service Cargo Controller.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Is het mogelijk om de terminal voor aankomst te wijzigen?

Wanneer de status al op “Accepted” staat, kan deze niet meer worden aangepast. Het document dient eerst door de Douane buitenwerking te worden gesteld. Dit kunt u doen door een "Cancel Request" te sturen in de melding. Deze wordt dan uitgestuurd naar de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen bestaande “Guarantees” worden verwijderd ?

Het is niet mogelijk om bestaande “Guarentees” te verwijderen. Deze blijven altijd in het overzicht staan. Via (Valid to) kunt u wel een einddatum aangegeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om in de aangifte de “Terminal of Discharge” aan te passen?

Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen:

 • De aangifte cancelen/buiten werking stellen en een nieuwe opmaken.
 • Aan de Douane vragen of zij de terminal kunnen omhangen naar de nieuwe/correcte terminal. Wanneer de Douane dit heeft gedaan, kunt u via de service Melding Import Documentatie een T1 voor de correcte terminal opmaken en versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen oude “Guarantees” worden verwijderd?

Het is niet mogelijk om oude "Guarantees" te verwijderen, de reden is ons niet bekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de containers die “In Transit” staan via Portbase te verwijderen/buitenwerking te stellen?

Alleen de Douane heeft de mogelijkheid om deze buiten werking te stellen.

Wanneer de Douane deze buiten werking heeft gesteld, komt hij op status "Completed" te staan. Vervolgens dient u een blanco aangifte op te maken, want het is niet mogelijk om deze te hergebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijven documenten onder “Cancellation Request Rejected” staan terwijl deze wel worden gebruikt en zijn aangezuiverd/gereleaset met de status “Completed”?

Wanneer de Douane uw cancellation request heeft verwerkt, dan wordt deze handmatig door de Douane omgezet.

Het proces duurt langer, omdat de Douane de verwerking handmatig doet. Wanneer de Douane uw request heeft verwerkt, komt deze bij u in cancellation te staan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik invullen bij “Authorised Location”?

In het veld "Authorised Location" dient u het huisnummer en de postcode in te voeren van de toegelaten geadresseerde of toegelaten afzender.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Melding in “Accepted”, dient deze nog te releasen gaat dat automatisch?

Een vereenvoudigde regeling (SP) staat even in "Accepted" en gaat dan direct door naar “In transit”. Als het een normale procedure betreft, dan komt deze pas in transit, zodra de container langs de Douane gaat bij de uitgaande port- zodra de Douane T1 document uitprint.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat te doen als het B/L waarvoor een transitaangifte is opgemaakt van ATO/SAL wordt verwijderd?

Wanneer een zending in de ATO wordt vermeld, wordt hiervoor in de Douanesystemen een "verplichting" aangemaakt om deze te zuiveren.

Het NCTS-systeem van Nederland heeft een driemaal daagse aanlevering aan het verplichtingensysteem om te melden welke B/L's zijn vermeld in een transitaangifte en om deze vervolgens te zuiveren.

Er geldt dit niet andersom. Wanneer een B/L van de ATO wordt verwijderd, zal de (al dan niet voltooide) verplichting uit het verplichtingsysteem worden verwijderd. Het transitsysteem ontvangt hier geen melding van.

Als de transitaangifte die hier mee is gemoeid, dus dient te worden afgesloten of geannuleerd, dient de klant die deze transitaangifte heeft opgemaakt een annuleringsverzoek in te dienen. Dit kan digitaal of via kantoor Zuivering te Heerlen)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is een T2 aangifte en waar gebruik ik deze voor?

T2 is een transitaangifte en dient te worden opgemaakt bij het doorvoeren van lading door onder andere Zwitserland naar Italië. Het T2 document wordt aan de grens van Italië afgemeld in NCTS, waarna het verder kan gaan.

Voor groepage zendingen/ trailer, wordt één afzender en één ontvanger gebruikt. Aangiften kunnen nooit meerdere ontvangers hebben. De verschillende zendingen in groepage trailer worden in de BIS-lijst achter de aangifte aangegeven. De geadresseerde partij in de aangifte is veelal het Douanekantoor van afmelden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Status “SF” – een reeks van meer dan één item is niet toegestaan als het eerste argument van local

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646")

Bij de "guarantees" is tweemaal hetzelfde guarantee type and reference gebruikt. Dit mag slechts eenmaal te worden gebruikt binnen de "guarantees".  Portbase kan de status aanpassen, zodat u de aangifte kunt wijzigen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer verdwijnt het driehoek-icoon bij het Douane proces?

Het gebeurd regelmatig dat een vervoersdocument wordt gemaakt, terwijl dat volgens de gegevens in de summiere aangifte (ATO) niet logisch is. Dit zorgt voor mismatches. Om mismatches te voorkomen, toont scherm S141 het Douane proces dat is aangegeven op de ATO. Indien het Douane proces in de ATO een andere waarde heeft dan leeg, is een vervoersdocument niet nodig. Het driehoekje betreft een waarschuwing voor u als klant.

U heeft de volgende keuzes:

 • Doorgaan met het maken van de vervoersaangifte en achteraf het risico lopen op een mismatch. Dit kan, omdat het een waarschuwing is en geen blokkade om door te gaan met de aangifte.
 • Contact opnemen met de cargadoor om de ATO aan te laten passen. Als de ATO wordt aangepast, verandert de informatie op S141 mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een wijziging in losterminal doorvoeren?

Het is niet mogelijk om dit achteraf aan te passen in de service. U kunt hiervoor een MID-melding maken in de service Melding Import Documentatie. Hierin meldt u als het ware het document voor aan de desbetreffende terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik transitaangiftes doen in de vereenvoudiging procedure?

We zijn een nieuwe klant van Portbase en we willen transitaangiften doen in de vereenvoudiging procedure, echter blijkt dat we ons nog moeten melden bij de regiocoördinator om ons ook in het KIS-systeem aanbrenglocaties te laten registeren.

Wat moeten wij verder nog doen om te kunnen werken in de vereenvoudiging te Nederland?

U wilt aangeven in de vereenvoudigde procedure (toegelaten afzender transit). Het betreft een in het buitenland (BE) geregistreerde klant. Hiervoor dient u alleen de normale procedure aan te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De status staat op information requested. Wat kan ik doen?

Indien de vervoerstermijn is verlopen, dan ontvangt u na zeven dagen een verzoek “Navraag niet beëindigd vervoer”(nasporingsbericht) van de Douane. Dit wordt weergegeven middels de status “Information requested”.

Wanneer u op de regel klikt, ziet u de transport gegevens staan. Via de knop “Enquiry details” dient u antwoord te geven op de vraag van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er staat een “Cancellation Request” bij document aangifte “In Transit”, wat betekent dat?

Het document dient te worden geannuleerd, echter staat er geen "cancellation request". De transitaangifte staat nu op "In Transit"?

In Portbase kan deze niet meer worden gecanceld, omdat deze in de status "In Transit" staat. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de Douane “Transit”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Bestaat de mogelijkheid om de vergunning uit te breiden zodat wij in een vereenvoudigde procedure kunnen werken?

De vergunning “Toegelaten afzender transit” is alleen voor bedrijven die de administratie in Nederland invoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan na een cancel een nieuwe aangifte met dezelfde container worden opgemaakt?

Bekijk of de aangifte daadwerkelijk is gecanceld of dat de status “Cancelled” of bij “Closed with exception” erbij staat. Indien de aangifte de status "Cancelled” heeft, dan kunt u deze wijzigen naar de status "acknowledged", zodat de container naar de status “Closed with exception” wordt verplaatst en er met de gebruikte container een nieuwe aangifte kan worden aangemaakt via “New declaration”. Daarnaast kunt u dit terugvinden met het B/L-nummer bij “Manifest container”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Uitleg document type voor een voorafgaand document (previous document) in Portbase

IM-aangifte tot plaatsing onder douaneregistratie niet commerciële goederen:

 • MNS SCHEEPVAARTMANIFEST-VEREENVOUDIGE PROC
 • T2 DOCUMENT T2
 • T2ATA DOCUMENT ATA MET T2 STATUS
 • T2CIM CIM VRACHTBRIEF MET T2 STATUS
 • T2F AANGIFTE VOOR INTERN COMM. DOUANEVERV. (ART.340 QTR, LID 1)
 • T2L BEWIJS VAN COMMUNAUTAIRE STATUS
 • T2LF T2L (NIET FISC. GEBIED ART. 311 TVO)
 • T2SM T2 SAN MARINO
 • T2TIR DOCUMENT TIR MET T2 STATUS
 • X-703 HOUSE WAYBILL
 • X-705 COGNOSSEMENT (BILL OF LADING)
 • X-740 LUCHTVAARTBRIEF
 • X-741 MASTER LUCHTVAARTBRIEF
 • X-785 GOEDERENMANIFEST
 • X-MNS SCHPVRTMAN.-VEREENV.
 • Y-CLE KENM/DD INSCHR. ADM.
 • Z-720 VRACHTBR CIM (SPOOR)
 • Z-821 AANG. EXT. COM. DV (T1)
 • Z-822 AANG. INT. COM. DV (T2)
 • Z-952 TIR-CARNET
 • Z-CO AANG COMM. GOEDEREN
 • Z-EU AANGIFTE EVA-LANDEN
 • Z-EX AANGIFTE TEN UITVOER
 • Z-IM AANG NIET COMM. GOEDEREN
 • Z-T2F INT. COMM. DV. A340,1
 • ZZZ ANDERE
 • Z-ZZZ ANDERE + CONVERSIE

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik in de service Transitaangifte mijn borg opvragen?

Zodra de borg is verzonden, kan bij “Action” op het envelop-icoon worden geklikt. De borg kan dan worden opgevraagd.

Let op- dit kan maximaal 5 maal per dag.

De status op “ST” kan verwarring opleveren, echter is deze in het proces wel naar de Douane gestuurd. Indien u zekerheid wenst, neem dan contact op met het kantoor via +31 88 151 09 87.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als ik in mijn response bericht (IE141) een ander douanekantoor van bestemming aangeef dan de oorspronkelijke aangifte?

In een dergelijk geval start de douane een zogenaamd intern nasporingsonderzoek en gaat deze te rade bij het betreffende douanekantoor dat is opgegeven in het IE141 bericht. De vraag die men uitzet wordt gestuurd in een IE142 bericht. Het douanekantoor heeft een termijn van maximaal 214 dagen om reactie te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de afgekeurde/rejected aangifte hergebruiken?

U kunt de knop "re-use" gebruiken. Dezelfde aangifte wordt dan weer voor u klaargezet. U hoeft dan alleen de verbeteringen aan te passen. Deze functie is niet beschikbaar als de klant de aangifte zelf heeft gecanceld.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik bij terminal of discharge aangeven binnen transit?

Geef de losterminal van de zeeboot op. Dit veld is optioneel, maar als de desbetreffende terminal bekend is, zal de "loading place" en "aanbrenglocatie" van hieruit herleidt en kan een MRN-notificatie naar de aangesloten terminal worden verzonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Documenten die opgemaakt zijn komen bij insufficiënt guarantee te staan. Wat is hiervan de reden, daar ze wel van de borg zijn afgegaan?

Wij hebben geen inzage in de hoogte van de borg die u bij de Douane heeft. Wij adviseren u contact op te nemen met de afdeling Transit van het Douanekantoor, via +31 88 151 09 87. Zij kunnen u informeren de aangiftes die nog niet zijn afgeschreven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hergebruiken voor de opgave aan de terminals, zijn hier extra kosten aan verbonden?

Wanneer een bedrijf voor zijn douaneaangiften in NCTS de service Transitaangifte van Portbase gebruikt, is de opgegeven informatie ook te hergebruiken voor de opgave aan de terminals. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de status “closed with exception”?

Wanneer u een melding annuleert, komt de status eerst op "cancel requested" te staan en vervolgens op "cancelled", als het verzoek van de douane wordt geaccepteerd.

Indien een melding op "cancelled" staat, dan dient deze te worden "acknowledged" om vervolgens een nieuwe aangifte te kunnen maken. Door te "acknowledgen" – bevestigen van de cancel, wordt de status aangepast naar "closed with exception".

Heeft u gevonden wat u zocht?

Invulinstructie MoT type (Means of Transport)

U dient bij "Transport details" de gegevens in te vullen van de vervoersmiddelen waarmee de container de terminal verlaat en indien van toepassing van het transportmiddel waarmee de container Nederland verlaat.

Ondanks de vele mogelijkheden beperkt de keuze zich in de praktijk tot: road transport, rail transport en inland water transport. Om het invullen gemakkelijk te maken, kunt u onderstaande schema gebruiken om de gegevens in te vullen.

Mode of transport MoT Type MoT nationality MoT ID*
Road transport 31X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Rail transport 210X Bij Rail transport hier niks invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Inland water transport 850X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.

*Om het bericht succesvol te verzenden en operationeel te verwerken, dient u bij MoT ID iets ingeven. Dit is in de praktijk echt vaak onbekend. Veelal volstaat een punt (.) of de tekst “onbekend”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aangifte is op “Inspection” gestuit, wat moet ik doen?

Dit houdt in dat de douane voornemens is een controle uit te voeren voor vertrek. De douane neemt hiervoor normaliter binnen twee uur contact met u op. Wanneer dit niet gebeurd, kan bij het kantoor van vertrek, NL000510, navraag worden gedaan. Dit kan door te bellen naar +31 181 373 737 met de vraag of de controle nog plaats dient te vinden of dat er anders toestemming tot vertrek mag worden verkregen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Om welke reden krijg ik een afkeuring?

U bent vergeten de gegevens in het onderstaande scherm vergeten in te vullen. Het is niet mogelijk om dit via Portbase te herstellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende terminal.

DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: Error Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge), 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified), current:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de notificatie “Declaration updated by customs” uitzetten?

Deze notificatie kan niet worden uitgezet. Dit is een verplichte notificatie van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om achteraf de modaliteit aan te passen in transitaangifte?

Het is niet mogelijk de modaliteit later nog aan te passen. U kunt hiervoor contact opnemen met de nationale helpdesk van de Douane, afdeling NCTS.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuringen

Afkeuring: Authorised location

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++Authorisation details invalid”
 • FTX+AAO++12+HEA.Authorised Location of Goods,Code

In het tablad "Authorised location" dient u het huisnummer en de postcode in te voeren van de toegelaten geadresseerde of toegelaten afzender. Indien hier andere gegevens zijn ingevoerd, wordt de melding met bovenstaande foutcode afgekeurd.

Let op! Deze dient in de vergunning te zijn opgenomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuring: HEA.Customs sub place

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++The IE015 message received was invalid”
 • FTX+AAO++12+HEA.Customs sub place”

De opgegeven postcode bij het veld “Customs sub place” is ongeldig. Via de website van de Douane, kunt u zien welke aanbrenglocaties er zijn:

https://www.belastingdienst.nl/codeboek_sagitta/huidig/html/tabel-codeboek%20sagitta%2C%20onderdeel%20transit-z01.html

U dient de postcode aan te passen. Wanneer de aangifte een normale procedure is, dient code NL000511 te worden ingevuld. Indien de aangifte een vereenvoudigde procedure is, dient de code NL000510 te zijn ingevuld.

Door op “Re-use declaration” te klikken, kunt u de gegevens aanpassen. Deze kunt u rechts onderin in de aangifte vinden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuring: 12+CE1.TIN

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++The IE015 message received was invalid”
 • FTX+AAO++12+CE1.TIN”

Uw gebruikte "TIN" nummer is niet correct aangegeven. Graag deze gegevens verwijderen/aanpassen om de aangifte te laten accepteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuring: GDS(2).Item number:::R007

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++The IE015 message received was invalid”
 • FTX+AAO++15+GDS(2).Item number:::R007”

De foutmelding duidt op de fout "artikel van de aangifte in vak 32", deze is niet opvolgend aangegeven. Er is waarschijnlijk een handmatig, onjuist nummer vermeld met het invullen van meerdere artikelen.

Om dit op te lossen gaat u naar "View Items" in de transitaangifte en bekijkt u of het "sequence number" opvolgend is aangegeven. Als dit niet het geval is, verwijder deze dan handmatig en geef de "goods item" opnieuw aan. Het "sequence number" wordt automatisch gewijzigd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuring: PC1.TIN

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++Authorisation details invalid”
 • FTX+AAO++12+PC1.TIN”

In het tabblad adressen in de aangifte bij "TIN" is er geen geldige EORI-nummer gebruikt. Dit is een vergunning voor toegelaten geadresseerde.

De vergunning dient u aan te vragen of u dient een geldig EORI-nummer te gebruiken die wel een vergunning heeft. Het veld is niet verplicht, deze kunt u leeg laten.

Wanneer een klant nieuwe vergunningen gebruikt, kan het zijn dat douane in Heerlen vergeten is de toegelaten locaties aan de vergunningen te koppelen. Dan komt deze foutmelding eveneens voor. De klant dient dan de douane te contacteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Afkeuring: Simplified procedure

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++Authorisation details invalid”
 • FTX+AAO++12+PC1.TIN”

De "simplified procedure" is aangevinkt in de aangifte. U dient afgezien van de vergunning voor elektronische transitaangifte, eveneens een vergunning te hebben voor de toegelaten afzenders en de toegelaten geadresseerde. Anders dient u de "simpified procedure" niet gebruiken.

Hiervoor kan een nieuwe T1 worden aangemaakt en in de toekomst dient men een vergunning aan te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmeldingen

Foutmelding: EST.Reference number

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

 • FTX+ACD+++The IE015 message received was invalid”
 • FTX+AAO++12+EST.Reference number”

De afkeuring "EST.Reference number" wil zeggen dat het kantoor van bestemming niet correct is. U dient na te kijken of het juiste Douanekantoor is ingevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmelding: 4201 TAG 4666 – EORI nummer niet geldig

De scheepsmelding wordt afgekeurd door de Douane omdat het Carrier customs-ID van de carrier in melding schip niet correct is. Wij verzoeken u het nummer van de carrier op juistheid te controleren. Dit kunt u doen door middel van de volgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en

Wanneer u het correcte nummer heeft achterhaald, dan kunt u het EORI-nummer van de carrier aanpassen in uw scheepsmelding.

Om de scheepsmelding opnieuw te versturen, kunt u de ETA aanpassen door deze een minuut later te zetten en op de knop “save” te klikken. Vervolgens wordt de knop “Send” beschikbaar, waarna u de scheepsreis opnieuw kunt versturen.

Wanneer het gaat om een ENS-melding die hiermee wordt afgekeurd, dient ook eerst de carrier bij melding schip te worden aangepast. Vervolgens kan met de knop “redeclare all” in MLI 2.0 alles nogmaals worden verstuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmelding: No valid guarantee types

Ik krijg onderstaande foutmelding al te zien voor het moment dat ik mijn aangifte wil opmaken, wat gaat er mis?

 • There are no valid guarantee types; no transit declaration can be created. Please apply a valid or new guarantee type.

Zodra u naar “Guarantees” gaat in de service Transitaangifte, staat er waarschijnlijk geen geldige guarantee meer tussen- deze zijn verlopen. Dit ziet u bij het aanvinkveld “Valid from / Valid to”. U kunt hiervoor contact opnemen met de Douane over verdere vragen die betrekking hebben op uw guarantee.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmelding: G09 met commentaar zekerheid ontoereikend

Dit is een “Guarantee” probleem. Wanneer u bezig bent met het aanmaken van documenten, kunt u een foutmelding krijgen met: de transit Guarantee met G09 met commentaar “zekerheid ontoereikend”.

De oorzaak kan zijn dat de borg niet toereikend is in het vervoer. In dat geval staat er niet voldoende borg open om de container te laten vertrekken. Wij adviseren u het referentiebedrag te controleren. Let op- dit is de aangifte.

Daarnaast adviseren wij u te wachten totdat de containers zijn aangezuiverd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmelding: xlCustomsResponseRoot r:xlMovementReferenceNumber is Mandatory

De transitaangifte blijft op verzonden staan en op het retourbericht van de Douane is een foutmelding binnengekomen.

[DataDirect][XQuery][Error]Error (BGM C106@A_1004) xlCustomsResponseRoot\xcr:xlMovementReferenceNumber is Mandatory caused by: [DataDirect][XQuery][Error]Error (BGM C106@A_1004) xlCustomsResponseRoot\xcr:xlMovementReferenceNumber is Mandatory caused by: Error (BGM C106@A_1004) xlCustomsResponseRoot\xcr:xlMovementReferenceNumber is Mandatory

Wanneer u het bericht opent, leest u het volgende:

Optie 1

FTX+AAO++12+GDS[1].AR2[1].Complement of information LNG:::Data does not match with the data type”

RFF+ABE:806025463.00/321132641”

Controleer wat er in de berichten naar de klant/Douane is uitgestuurd.

In dit voorbeeld:

Er zit een vierkantje in deze regel

RFF+AAQ:CAIU5546017”

DOC+190:::X-705+BGFLMRUR304434/27�::1”

Wanneer u naar de schermen gaat, ziet u een spatie bij dit tekstveld.

Oplossing

Zet de melding op rejected. De klant kan deze via de knop RE-USE opnieuw gebruiken. De klant dient de spatie weg te halen en dan kan deze de melding opnieuw insturen.

Optie 2

FTX+AAO++15+CE1[1].NAD LNG:::Segment/Record not supported in this position”

Controleer wat er in de berichten naar de klant/Douane is uitgestuurd.

In dit voorbeeld:

Er zit een vierkantje in deze regel;

NAD+CN+++GEFCO+ROUTE DE CHLAMP�+SAUSHEIM++68391+FR”

Wanneer u naar de schermen gaat, ziet u een spatie in het tekstveld.

Oplossing

Zet de melding op rejected. De klant kan de melding via de knop RE-USE opnieuw gebruiken. De klant dient de spatie weg te halen en dan kan deze de melding opnieuw insturen.

Optie 3

FTX+AAO++12+GDS[1].AR2[1].Previous document type:::Invalid value;  External codebase file (codelists.dbf) does not suppor:t the value 14?:TIR”

De douane keurt af wat de klant in de schermen bij Previous document onder kopje Type heeft ingevuld.

Via de website van de Douane kan de klant zien welk documenttype deze kan kiezen.

https://www.belastingdienst.nl/codeboek_sagitta/huidig/html/tabel-codeboek%20sagitta%2C%20onderdeel%20transit-014.html

Oplossing

Zet de melding op rejected. De klant kan de melding via de knop RE-USE opnieuw gebruiken. De klant dient zijn type bij previous document aan te passen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Nieuws & Updates

07 jul 2022 | Update over de herbouw van de service Transitaangifte

In ons eerdere bericht over de herbouw van de service Transitaangifte, heeft u kunnen lezen dat de service een belangrijke upgrade krijgt.

Wij zijn verheugd te melden, dat vanaf 5 september alle klanten worden overgezet op deze herbouwde service.

Dit betekent dat u nieuwe aangiften aanmaakt in de nieuwe service en bestaande aangiften kunt afmaken en inzien in de oude service.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

17 mrt 2022 | Belangrijke upgrade voor de service Transitaangifte

De service Transitaangifte krijgt een belangrijke upgrade.

Na een intensieve voorbereiding zijn we in maart gestart met een pilot voor Transitaangifte 2.0.

Via deze service is de transitaangifte nog eenvoudiger in te dienen.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?