Melding Lading Import 2.0


De centrale ingang voor het indienen van summiere aangiften bij de Douane.

Veelgestelde vragen

PoUS

Hoe meld ik een T2L(F) document via MLI (Melding Lading Import)?

Dit gaat op dezelfde wijze zoals u voor de Proof of Union Status (PoUS) regeling deed. U kunt uw Melding Lading Import op twee manieren indien:

 1. Via IFTMCS (EDI);
 2. Handmatig in de service Melding Lading Import.

In beide gevallen:

 • selecteert u bij Customs Status: EU Community Goods – C
 • vult u het ontvangen PoUS MRN nummer in op dezelfde plaats als alle andere MRN nummers (segment: RFF; reference qualifier: MRN).

Melding Import Documentatie (MID)

Het is van belang dat het MRN-nummer dat u gebruikt ook als is/wordt opgegeven in de service Melding Import Documentatie (MID). Voor meer informatie daarover klikt u hier.

Q&A PoUS van Douane Nederland             

Klik hier voor de volledige Q&A aangaande PoUS van Douane Nederland.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Nieuws & Updates

2024 February – PoUS Q&A

Op 6 februari hebben Portbase en de Nederlandse Douane een informatie bijeenkomst gehouden m.b.t. aankomende wijzigingen rondom T2L(F) lading, beter bekend als PoUS. Hieronder delen wij zowel in MID als in MLI de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld.

We hebben de vragen onderverdeeld in 3 onderwerpen: Wijzigingen in de aangifte, wijzigingen in de controle middelen en mogelijkheden om te automatiseren.

Wijzigingen in aangifte T2L(F) lading

Q1: Vanaf wanneer treedt PoUS (Proof of Union Status) in werking?
A1: PoUS is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de Uniestatusbewijzen T2L(F) geautomatiseerd afgeeft en controleert en treedt vanaf 1 maart 2024 in werking. Vanaf die datum gelden de nieuwe registratieregels. T2L(F) Uniestatusbewijzen hebben een geldigheid van 90 dagen.

Het MRN (Masterreferentienummer) dat u bij registratie ontvangt moet in de ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) vermeld worden. Vanaf deze datum kunt u geen T2L(F) formulieren in pdf e-mailen/opsturen naar de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte (hierna afgekort met BU) van de Douane.  
BU meldt handmatig de aankomst in PoUS van de T2L(F) goederen en de Douane controleert later de rechtmatigheid van het T2L(F) bewijs. Dat laatste doet de afdeling klantmanagement van de Douane.

Vanaf Q3 2025 zal het douanemanifest, eveneens geregistreerd worden in PoUS. Op dat moment zal ook de Vergunning TC 12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) vervallen en niet meer gebruikt kunnen worden.

Q2: Geldt dit voor inkomende en uitgaande lading van Uniegoederen naar en vanuit NL?
A2: Ja, voor inkomende lading ontvangt u een T2L(F) MRN van uw overzeese partner. Voor uitgaande lading levert u een T2L(F) MRN aan uw overzeese partner.

Q3: Heeft Nederland aanpassingen op de Europese regelementen?
A3: Nee, alle Unielanden hanteren dezelfde regels en beleid.

Q4: Moet ik de T2L(F) per 1 maart 2024 ook registreren in de ATO als dit bewijs van voor 1 maart op papier is afgegeven?
A4: De huidige manier van registratie in de ATO voor Uniestatusbewijzen die voor 1 maart 2024 op papier zijn afgegeven, blijft onveranderd. U registreert deze als C-status en bewaart een papieren afschrift.

Q5: Hoe moet ik omgaan met T2L(F) Uniestatusbewijzen die op of voor 29 februari zijn afgegeven?
A5: Door de geldigheid van 90 dagen volstaat de huidige regeling rondom deze T2L(F) Uniestatusbewijzen. Na 29 mei 2024 is de oude procedure niet meer van toepassing.

Q6:  Is er een Europese noodprocedure bekend als het PoUS systeem niet beschikbaar is?
A6: Nee, op dit moment is er nog geen noodprocedure bekend. Douane Nederland verzamelt op dit moment alle feedback en deelt deze met TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General).

Q7: Wat moet er geregistreerd worden voor uitgaande Uniegoederen om een MRN te ontvangen?
A7: TAXUD heeft nog geen werkinstructies beschikbaar, die volgen pas na 1 maart 2024. Douane Nederland is nu bezig met het uitwerken van werkinstructies waarbij het streven is deze in week 7 2024 vrij te geven via douane.nl.

Q8: Vanuit andere EU-landen is er nog geen informatie hierover bekend, de deadline is gelijk. Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?
A8: Dat zal per EU-land verschillen. Nederland heeft dit ook laat opgemerkt. Echter wordt er nu met Portbase gewerkt aan de implementatie ervan. Douane Nederland heeft een FAQ lijst opgesteld en geplaatst op douane.nl en samen met input van Portbase zal deze worden onderhouden.

Q9: Wat kan ik met mijn huidige TC12 vergunning op dit moment tot Q3 2025?
A9: De Vergunning TC12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) zal vervallen in Q3 2025. Tot die tijd kan die vergunning gebruikt worden, zolang de goederen maar als C-status zijn geregistreerd. Bent u voornemens deze vergunning aan te vragen moet u voor uzelf bepalen of dit nog de moeite is.

Q10: We hebben gezamenlijk het Maritime Single Window ontwikkeld, maar nu kiest de Nederlandse Douane toch voor een apart systeem voor de registratie van Uniestatusbewijzen. Binnenkort hebben we ook met ICS 2.0 te maken, waarom wordt dit niet gelijk getrokken?
A10: Het gebruik van PoUS voor Uniestatusbewijzen T2L(F) en straks het douanemanifest is een Europese verplichting. Het gebruik van ICS 2.0 is dat eveneens. In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP). Douane Nederland heeft geen invloed op de tijdslijnen die daarvoor zijn bepaald.

Q11: Dit proces heeft geen effect op Uniegoederen die NL-NL betreft?
A11: Correct. Voor dit vervoer is geen Uniestatusbewijs nodig.

Q12: In de ATO staat voor Uniegoederen geen C-status vermeld. Ik ben geen rederij/cargadoor en mag daardoor in de MID geen ICT en het MRN van het Uniestatusbewijs vermelden. Hoe krijg ik de Uniegoederen uit het RTO?
A12: De procedure voor deze situatie van voor 1 maart 2024, wijzigt niet. Er is 1 verschil, u heeft geen papieren Uniestatusbewijs. U heeft slechts een MRN. U neemt contact op met de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte . Zij vermelden op basis van het MRN de aankomst van het Uniestatusbewijs in PoUS. Het CWP (Centraal WerkPunt Douane) deblokkeert de Uniegoederen. Met een fiat wegvoering kunt u de Uniegoederen wegvoeren uit de RTO.

Wijzigingen in controle op afhandeling T2L(F) lading

Q13: In de ATO moet de B/L geregistreerd worden als C-status met daarbij het T2L(F) MRN, is dat ter controle of het MRN geldig is?
A13: Nee, de Douane meldt de aankomst van de T2L(F) goederen handmatig in PoUS. Dit is niet voor de controle of het rechtmatig is, maar voor het correct afschrijven van de ATO.

Q14: MRN validatie (controleren van de geldigheid) is nu niet mogelijk, de registratie van de MRN in de ATO is geen geldende bewijslast. Hoe kunnen we dit nu beheersen en controleren? Kan ik dan niet beter als niet-Uniegoederen (T1) of Uniegoederen registreren en achteraf met bewijzen komen?
A14: In het T2L(F) MRN betreft de 17e letter een ‘P’. De letter ‘P’ geeft aan dat het om een Uniestatusbewijs gaat die in PoUS is geregistreerd. Dit is niet voldoende in de controle van de geldigheid van het MRN. Met het MRN kunt u wel op zoek gaan in het  PoUS systeem. Onderling kunt u, als dat gewenst is, afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP, zoals het aanleveren van een print van het Uniestatusbewijs uit PoUS voor uw administratieve bedrijfslast.

Het MRN  heeft de volgende structuur:

  • Veld 1: laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de aangifte (JJ) (n2);
  • Veld 2: Identificatiecode van het land waar de aangifte/bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/kennisgeving wordt ingediend (landcode in twee letters) (a2);
  • Veld 3: Unieke identificatiecode voor bericht per jaar en land (an..12);
   • Maximaal de eerste 6 tekens die het referentienummer van het douanekantoor vertegenwoordigen;
   • Maximaal de volgende 6 tekens om de unieke identificatie te voltooien door één specifiek teken te gebruiken dat centraal gegenereerde MRN's identificeert. Dit specifieke karakter mag niet worden gebruikt door nationale PoUS-systemen bij het genereren van MRN's op nationaal niveau.
  • Veld 4: Procedure-identificatie “P” (a1);
  • Veld 5: Controlecijfer voor het hele MRN om de detectie van een fout mogelijk te maken bij het vastleggen van het hele MRN (an1).

Voorbeeld is dan: 23NL000702C00004P0

Q15: Met de komst van een MRN registratie voor Uniestatusbewijzen T2L(F) wordt het proces compliant met MRN zoals we dat kennen bij andere douaneaangiften en dat is een positieve ontwikkeling.
A15: Correct.

Q16: Wie is er verantwoordelijk bij een fout in het registratieproces? Bijvoorbeeld een typefout in het MRN nummer of een  niet rechtmatig afgegeven Uniestatusbewijs?
A16: De indiener blijft verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Q18: Wat als het Uniestatusbewijs niet binnen 90 dagen in PoUS is gemeld voor aankomst? En op de ATO als C-status is geregistreerd?
A18: Een cargadoor is verantwoordelijk voor zijn ATO en de Douane zal om bewijslast vragen.

Q19: Hoe vind de controle op rechtmatigheid van het Uniestatusbewijs plaats door de Douane? Is er nog een papieren administratie nodig?
Q19: Dit vindt digitaal plaats vanuit het PoUS systeem. Er is geen papieren dossier nodig voor bewijzen die geregistreerd zijn in PoUS. Het staat vrij om afzonderlijke afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP voor een papieren variant (print uit PoUS) voor uw eigen administratie als dat gewenst is.

Automatiseringsopties

Q20: Hoe registreren we een T2L(F) Uniestatusbewijs?
A20: In het EU Customs Trader Portal met eHerkenning niveau 3, deze kan zowel in het Nederlands als Engels geregistreerd worden. Er is geen automatisering op dit moment mogelijk vanuit uw eigen systemen en het EU Customs Trader Portal. U kunt uit dit portaal prints maken om te delen met derden.

Q21: Dit wordt handmatig werk. Het aanmaken van een T2L(F) is voor 1 maart 2024 een geautomatiseerd proces bij vele partijen. De gegevens van een aangifte voor in het vrije verkeer brengen (invoer - IM4) wordt gebruikt tot geautomatiseerde opmaak van een Uniestatusbewijs T2L(F). Kan Portbase ons helpen met het digitaliseren van dit proces?
A21: Ja, maar dat is niet voorzien en in de huidige tijdlijn onmogelijk. TAXUD heeft nog geen duidelijkheid gegeven op enige verdere ontwikkeling van verdere optimalisering/automatisering. Die feedback hoopt de Nederlandse Douane wel en zo snel als mogelijk te gaan brengen.

Q22: Kan ik in mijn ATO ook werken met codes, zoals code 27 voor Transhipment? En daarna automatisch berichten (laten) verwerken?
A22: Nee, niet op dit moment. De werking van REN (Re-Export Notification) met de service Transhipment staat hierbuiten.

Als u nog aanvullende vragen heeft omtrent PoUS, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Klantverificatie

Hoe kom ik achter mijn klantcode bij de rederij?

Van de rederij krijgt u per e-mail de klantcode toegestuurd. Dit gaat buiten de services van Portbase om. U registreert vervolgens deze klantcode in Cargo Controller of Cargo Release Manager, om via PCS geverifieerd te worden door de rederij.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik mijn klantcode registreren?

Om dit te activeren heeft u de rechten nodig van de Hoofdgebruiker of Gebruikersbeheerder van uw organisatie, dit wordt beheerd binnen het IAM-account van uw organisatie.

Log in bij de service Cargo Controller, of Cargo Release Manager, en ga naar Gebruikersmenu. Hier kiest u 'Beheer gegevenstoegang'.

U komt direct in het tabblad 'Commerciële vrijgave'. Hier selecteert u de rederij, voert u de klantcode in en drukt u op Opslaan.

U ziet nu per rederij de ingediende klantcodes met de actuele status van de verificatie. De rederij ontvangt direct een melding en beoordeelt uw verificatie.

Start moment Vertrouwensketen

In overleg met de rederij bepaald u gezamenlijk vanaf wanneer of de commerciële vrijstellingen via PCS in Cargo Controller of Cargo Release Manager worden vrijgesteld. Portbase heeft hier verder geen actieve rol in, dit verloopt via de rederij. De status van uw verificatie moet hierbij 'Geaccepteerd' zijn voor u daadwerkelijk kunt starten.

Klantcodes beheren

Per rederij kunt u meerdere klantcodes hebben, deze kunt u per stuk registreren. U ziet in dit tabblad per rederij welke klantcodes u heeft geregistreerd en kan deze ook beheren door verlopen klantcodes te verwijderen middels de 'Verwijder'-knop.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn klantcode is niet geverifieerd. Wat moet ik nu doen?

Zolang uw klantcode in de status van 'In behandeling' of  'Afgewezen' staat kunt u niet starten met de Vertrouwensketen.

In behandeling

De rederij heeft uw verificatie nog niet afgerond, neem contact op met de rederij.

Afgewezen

Uw ingevulde klantcode is niet geaccepteerd door de rederij, bij het afwijzen van een klantcode wordt een toelichting meegegeven. Als u vragen heeft over deze afwijzing adviseren wij contact op te nemen met de rederij.

Klantcodes beheren

Wanneer u de klantcode niet juist heeft ingevoerd, kunt u deze eenvoudig verwijderen. U ziet in dit tabblad per rederij welke klantcodes u heeft geregistreerd en kan deze ook beheren door verlopen klantcodes te verwijderen middels de 'Verwijder'-knop.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn klantcode is geverifieerd. Wat gebeurt er nu?

Start moment Vertrouwensketen

In overleg met de rederij bepaalt u gezamenlijk vanaf wanneer of de commerciële vrijstellingen via PCS in Cargo Controller, of Cargo Release Manager, worden vrijgesteld. Portbase heeft hier verder geen actieve rol in, dit verloopt via de rederij.

Basis-functionaliteiten
U kunt nu de keten aansturen om de desbetreffende containers pincodeloos uit te halen. Zoals gewend, ontvangt u van de rederij nog steeds per mail een delivery note, maar nu zonder pincode.

 • Voor Cargo Controller hebben we voor de Vertrouwensketen de volgende handleiding opgesteld.
 • Voor Cargo Release Manager hebben we voor de Vertrouwensketen de volgende handleiding opgesteld.

Op de huidige pagina vindt u diverse FAQ's per onderwerp en daar gaan we op specifieke stappen dieper in op het aansturen van uw logistieke keten binnen de Vertrouwensketen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Commerciële vrijstelling intrekken

Ik zie dat ik geen vrijstelling of machtiging meer bezit voor mijn B/L, hoe kan dat?

Ingetrokken vrijstelling

Net als dat u de rechten van de volgende partij in de keten kunt intrekken, kan uw opdrachtgever in de keten dit ook intrekken voor u als release-to-party, regisseur of vervoerder.

Zo kan een rederij voor de release-to-party de gehele commerciële vrijstelling intrekken. De container is op dat moment niet meer beschikbaar om op te halen totdat de commerciële vrijstelling weer is verstrekt.

Uw keten was mogelijk al volledig voorbereid, en deze keten is op dit moment nog steeds actief. Alleen zonder de commerciële vrijstelling kan uw vervoerder de container niet uithalen. Indien de rederij de commerciële vrijstelling opnieuw verstuurd, herstelt dit automatisch uw reeds voorbereide keten en kan uw vervoerder de voormelding indienen.

Hetzelfde effect kan ook ontstaan als de geldigheid van uw commerciële vrijstelling is verlopen. Al is dat in deze fase van de Vertrouwensketen nog niet het geval, dit kan in de toekomst veranderen.

Neem contact op met uw rederij voor een nieuwe commerciële vrijstelling.

Ingetrokken machtiging of nominatie

Neem contact op met uw opdrachtgever als u niet meer gemachtigd of genomineerd bent voor deze lading.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik zie dat de geldigheid van de commerciële vrijstelling is verlopen, wat nu?

Neem contact op met uw rederij voor een nieuwe commerciële vrijstelling of om de commerciële vrijstelling te verlengen.

Wanneer uw keten al volledig is voorbereid, is deze keten op dit moment nog steeds actief. Alleen zonder de commerciële vrijstelling kan uw vervoerder de container niet uithalen. Indien de rederij de commerciële vrijstelling opnieuw verstuurd, herstelt dit automatisch uw voorbereide keten en kan uw vervoerder de voormelding indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Algemeen

Toevoegen overlanded containers aan een manifest (met selectie van een laadhaven) in 3 stappen.

1- select all (of een deel) en klik op Add to manifest

2 - De overlandeds zijn nu uit beeld en moeten aan een consignment toegevoegd worden => klik op Add consignment

=> consignment invoer scherm wordt geopend.

3 - Vul hier alle benodigde en en gewenste gegevens in (kies o.a. een port of loading) en klik op Save en Send.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat voor code moet ik gebruiken voor breakbulk?

U kunt de onderstaande gegevens aangeven voor breakbulk:

 • NF (onverpakt) met het aantal items
 • NE (niet verpakt) met het aantal items

Heeft u gevonden wat u zocht?

Tot wanneer kan ik een manifest aanpassen?

Elk verstuurde import manifest naar de Douane kan tot 90 dagen na aankomst worden aangepast en doorgestuurd worden naar de Douane. Binnen 72 uur kan er zonder bewijs gewijzigd worden. Na 72 uur kan de Douane om meer informatie vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe geef ik een volgend schip op bij transshipmentcontainer in IFTMCS?

Wanneer u de gegevens van bijvoorbeeld de aansluitende feeder mee wilt geven in het IFTMCS bericht kunt u dit doen in het TPL segment.
Alleen de means of transport en de transport means name worden ingelezen. Alle overige velden worden door ons niet gebruikt.

TPL+SEA:::VSZP7'

Het is niet mogelijk om het reisnummer mee te geven. Met ECT Delta Terminal is afgesproken dat i.p.v. de scheepsnaam (in dit veld) ook het radio call sign kan worden meegegeven. In het TPL segment geef je alleen de vervolgmodaliteit op. Wanneer u een volgend schip wilt opgeven, vul dan de combinatie met het call sign of de scheepsnaam in.

Allowed values are converted to the domain values of the Mode_of_Transport domain:
BARGE = 8 (inland water transport)
RAIL = 2 (rail transport)
SEA = 1 (maritime transport)
TRUCK = 3 (road transport)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet lading worden gemeld die binnen de haven blijft?

Bij lading die bijvoorbeeld wordt geladen op de ESSO en vervolgens wordt gelost bij VOPAK dan hoeft dit niet te worden aangegeven in het PCS.

Los hiervan zal er wel een vervoersdocument aangemaakt moeten worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet ik de lading opgeven als lading overgedragen wordt?

In het import manifest, dient u deze op te geven als transhipment / sea in sea out. De uitgaande agent dient hem in het export manifest op te geven.

In de IFTMCS moet in het GOR segment de code 27 worden meegegeven. Het GOR segment ziet er als volgt uit:
GOR++:::C’ Gebruikt u voor communautaire lading
GOR++:::N27+:::27’ Gebruikt u voor communautaire transhipment lading
GOR+++:::27’ Gebruikt u voor niet communautaire transhipment lading
GOR++:::T1’ Gebruikt u voor goederen waarvoor een T1 document aan boord is

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe dien ik mijn lege containers in te sturen?

Lege containers dienen altijd ingestuurd te worden met een 4 in het EQD segment.

Wanneer ze ingestuurd worden met een 5, dan betekent dit dat ze vol zijn.

Een voorbeeld van een lege container;

EQD+CN+GESU4675537+4EG1+2++4'

U dient binnen 1 B/L alle containers of als leeg of als vol aan te geven. Let op: geen gemengde B/L met volle en lege containers.

Uitgaand naar de Douane wordt dit meegegeven bij het proces als 'E' mits er geen andere status in het scherm is opgevoerd bij custom status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aanpassing Melding Lading Import internet Japan

De Europese Unie en Japan erkennen elkaars veiligheidsprogramma's. Wanneer u beschikt over een AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid en u te maken heeft met goederenzendingen naar Japan, dan zult u minder vaak door de Douane gecontroleerd worden. Hetzelfde geldt voor Japanse AEO-exporteurs die goederen exporteren naar de EU. De Europese Commissie heeft in samenspraak met de Douane hier een tijdelijke oplossing voor u ingericht.

Wanneer u wilt profiteren van deze wederzijdse erkenning tussen de Europese Unie en Japan, dan dient u in uw summiere aangifte bij binnenkomst en de summiere aangifte voor tijdelijke opslag, in de rubriek 'Produced documents/certificates' de code Y031, en het unieke identificatienummer (hierna Y031 + JP ID) van het Japanse AEO-bedrijf te vermelden. Met deze code identificeert de Douane gecertificeerde bedrijven uit Japan.

Bovenstaande regeling is van toepassing voor uw summiere aangiften bij binnenkomst (ENS) en summiere aangiften bij lossing (SAL).

Voor het indienen van summiere aangiften bij de Douane, maakt u gebruik van de service Voormelding lading import (4-uurs) en/of Melding lading import Internet via Portbase. Portbase draagt er zorg voor dat indien u gebruik wilt maken van deze regeling, deze informatie per 1 juni 2012 op het webscherm kan invullen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

IFTMCS is verzonden maar het BL wordt niet getoond in de webschermen, hoe komt dit?

Een veel voorkomende oorzaak is dat bepaalde data in het ingestuurde bericht ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de postcode consignee of een andere partij. Controleer of alle data in uw systeem is ingevoerd. Voor veel fouten worden ook negatieve aparaks en mailnotificaties verstuurd. U kunt deze notificaties instellen onder ‘My Profile’, notificaties instellingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type equipments ondersteunt Melding Lading Import?

Melding Lading Import biedt ondersteuning voor diverse equipment types: containers, trailers, swap body en chassis.

 • Lading melden via WEB: Bij het handmatig melden van equipments, kunt u een equipment type kiezen (deze is verplicht). Bij het kiezen van een equipment type anders dan container, wordt het veld container size/type onzichtbaar gemaakt; het systeem voegt in dat geval automatisch de juiste waarde toe.
 • Lading melden via systeemkoppeling: Indien u lading opgeeft via EDI, dan kunt u het equipment type vermelden in het IFTMCS-bericht. In de berichtspecificaties op onze website leest u hoe u verschillende equipment types kunt opgeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het manifest is afgewezen (rejected), maar wij kunnen niet terugvinden waarom. Wat is de reden hiervoor?

Er zijn verschillenden redenen waarom een manifest wordt afgekeurd door de Douane. U kunt hiervoor notificatie e-mails instellen, in deze notificatie staat dan de foutmelding die de Douane in de afkeuring meestuurt. U kunt de foutmelding zelf verhelpen en het bericht opnieuw verzenden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe vermeld ik doorgaande transit (T1) documenten op het manifest?

De douane heeft een werkwijze geschreven voor het melden van doorgaande NCTS (T1) documenten bij binnenkomst over zee.

De werkwijze vereist twee acties:

 1. Op het import manifest dient lading met customs status T1 opgevoerd te worden.
  In Melding Lading Import kan dit in de 'B/L details'. Bij veld Customs status, kies “EU Customs Procedure T1'
 2. Op goodsitem niveau in het veld “importdocuments” ook het soort document en het MRN van het betreffende document te worden vermeld.
  In Melding Lading Import doet u dit als volgt:

  1. Ga naar het desbetreffende goederenitem
  2. In dit scherm vindt u onderaan de sectie ‘produced documents’. Kies hier ‘add document’ met daarbij de volgende gegevens:
   • "820" voor Customs Procedure T
   • "821" voor Customs Procedure T1
   • "822" voor Customs Procedure T2
   • ID: het MRN-nummer van het transit document
   • Description: dit veld hoeft u niet in te vullen
  3. Kies hierna ‘save’ om de documentgegevens op te slaan

Werkwijze via systeemkoppeling

Indien u via een systeemkoppeling werkt, dan geldt de volgende richtlijn voor het IFTMCS bericht:

Het transit document kan toegevoegd worden onder het segment RFF+ACE ‘related document number’.
De nieuwe code '821' is toegevoegd aan de specificaties. Download de nieuwste berichtspecificaties op onze developer portal.

Bij het vermelden van zowel de douanestatus T1 als de documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de Douane worden gezuiverd.

Heeft u gevonden wat u zocht?