Melding Lading Export Containers


Eenvoudig uitgaande douanemanifesten indienen bij de Douane.

Veelgestelde vragen

Functionaliteiten

Wat is het verschil tussen ‘Niet geladen’ en ‘Extra geladen equipments’?

Op het tabje ‘Niet geladen’ ziet u welke equipments wel al op het manifest staan, maar waarvoor nog geen Laadbevestiging ontvangen is. De lijst van ‘Extra geladen equipments’ toont equipments waarvoor wel een laadbevestiging ontvangen is, maar welke nog niet op het manifest staan. Indien u overtuigd bent dat deze ook op het manifest horen, dient u deze equipments handmatig toe te voegen aan het manifest. De equipments zullen na het toevoegen verdwijnen uit het overzicht van ‘Extra geladen equipments’. Indien equipments onterecht staan onder ‘Extra geladen equipments’, hoeft u niets te doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik een manifest in z’n geheel verwijderen of annuleren?

Indien het manifest al verstuurd is aan de Douane, kan alleen het lege manifest verstuurd worden zodat deze bij de Douane geannuleerd wordt. In het verleden moest hierbij 1 dummy equipment in het manifest blijven staan, nu moet het manifest volledig leeg zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan mijn klant zien of een equipment gemanifesteerd is?

De klant kan niet zien of een equipment gemanifesteerd is. Dit onderwerp staat geregistreerd binnen Portbase en zal in 2022 opgepakt worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Op welke manier kunnen transshipments opgehaald en gekoppeld worden?

Transshipments worden automatisch direct gekoppeld vanuit het import manifest (ATO). Ook als de ATO later wordt aangepast wordt deze informatie direct opgehaald in Melding Lading Export 2.0. Het is niet mogelijk om handmatig ATO-gegevens op te zoeken of transshipments te koppelen. Als de transshipment niet gevonden wordt, adviseren wij na te gaan of de zending in het import manifest de status Sea-in / sea out heeft. Mocht deze status incorrect zijn en aangepast worden dan zal een verzonden manifest automatisch in de ‘Urgent’ tab verschijnen in het manifest overzicht.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de laadlijst of manifest data te downloaden?

Klik op de 3 verticale puntjes aan de rechter kant van het scherm in onder ‘Verstuur Manifest’ in het scherm met de lading details. In het dropdown menu selecteert u ‘Laadlijst downloaden’. De download zal automatisch starten. In de Excel staan dezelfde gegevens als in het scherm met de lading details.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om meerdere equipments te uploaden?

Meerdere equipments kunnen tegelijk worden toegevoegd door middel van een Excel upload. Voor dit proces is een template nodig. De template kunt u vinden in het Portbase hoofdoverzicht in het linker menu onder ‘My downloads’. Vul het template met de equipments. Klik op de 3 verticale puntjes in het scherm met de lading details en selecteer ‘Upload equipments’ in het dropdown menu. Sleep het ingevulde template in het upload vak, of browse naar de locatie van het opgeslagen template. Indien er fouten geconstateerd worden in het template zal u hiervoor direct een waarschuwing zien.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat doet de tab ‘Urgent’?

In deze tab staan de manifesten als het schip reeds vertrokken is maar het manifest nog niet geaccepteerd is door de Douane. U heeft 1 werkdag na vertrek schip gezien de wettelijke termijn om een manifest in te dienen bij de Douane en wijzigingen door te voeren.

Tot en met de 9e dag na vertrek schip kunt u wijzigen doorgeven. Let op: u bent in dit geval na de wettelijke termijn van 1 werkdag na vertrek schip. Contact de Douane als u wijzigingen wilt doorvoeren na de 9e dag, de Douane moet een aanpassing doen in hun systeem om de wijziging te kunnen ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wie heeft mijn manifest uitgestuurd en/of wanneer is deze verstuurd?

Melding Lading Export 2.0 heeft de mogelijkheid om gebeurtenissen terug te kijken via de tijdslijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Procesvoortgang

Het lukt niet om meerdere documenten te selecteren bij ‘Document koppelen’, wat moet ik doen?

Door één regel te selecteren zullen, als het boekingsnummer gelijk is, alle documenten worden toegevoegd aan het manifest. Dit is niet zichtbaar maar gebeurd wel op de achtergrond in de systemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is het document niet gekoppeld aan het (de) equipment(s)?

Er zijn twee mogelijkheden waarom een document niet gekoppeld is aan een equipment:

  • Het systeem zoekt een match op basis van de combinatie equipment en boekingsnummer, geen match kan gevonden worden
  • Documenten welke meer dan 150 dagen terug in het systeem van Portbase gezet zijn, zullen niet beschikbaar zijn om gekoppeld te worden.

Via ‘Document koppelen’ kunt een document koppelen op basis van Equipment.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is het manifest geweigerd?

In de meeste gevallen wordt een manifest geweigerd omdat het te laat is ingediend. Elektronisch staat de Douane het insturen van het manifest maar 10 dagen na vertrek toe. U kunt in deze gevallen de Douane vragen het afgekeurde bericht alsnog in te lezen. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De laadbevestiging is niet ontvangen/groen terwijl er wel een laadbevestiging is verstuurd, wat moet ik doen?

De ontvangen laadbevestiging kon niet goed worden verwerkt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een laadbevestiging niet goed kan worden verwerkt:

  • Bij een afwijkend Call Reference Number of terminal op de laadbevestiging kan deze niet gekoppeld worden aan het equipment op het manifest.
  • Als het boekingsnummer van de laadbevestiging afwijkt van het manifest kan deze niet gekoppeld worden.
  • Indien in de ontvangen laadbevestiging het ‘Call Reference Number’ onjuist is en ook de scheepsreisgegevens niet gevonden worden.

Via "Extra equipments geladen" kan in veel gevallen de laadbevestiging alsnog verwerkt worden. De gevonden equipments kunt u eventueel manueel toevoegen, zie Quick Start Guide voor verdere toelichting (QSG). De QSG staat bovenaan de webpagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Een regel met een equipment waarvoor wel een ferry laadbevestiging is gestuurd, komt niet terug in het manifest, hoe kan dit?

Deze vraag kan naar voren komen als u gebruik maakt van de functie waarbij de laadlijst automatisch wordt gegenereerd op basis van laadbevestigingen (geldt alleen voor ferry's). De ontvangen laadbevestiging kon niet goed worden verwerkt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een laadbevestiging niet goed kan worden verwerkt:

  • Indien in de ontvangen laadbevestiging het ‘Call Reference Number’ onjuist is en ook de scheepsreisgegevens niet gevonden worden.
  • Als in het boekingsnummer in de laadbevestiging niet de juiste ferry-code opgegeven staat

Via "Extra equipments geladen"kan in veel gevallen de ontbrekende laadbevestiging gevonden worden. De gevonden equipments kunt u eventueel manueel toevoegen, zie Quick Start Guide voor verdere toelichting.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wijzigingen doorvoeren

Hoe kan ik zien wanneer een wijziging/actie gedaan is?

Melding Lading Export 2.0 heeft de mogelijkheid om gebeurtenissen terug te kijken via de tijdslijn. Hierin kunt u nazien of een equipment ooit op een manifest gestaan heeft en wanneer deze verwijderd is. Ook kunt u nazien wanneer het manifest voor het laatst verstuurd en geaccepteerd is. En of er na deze acceptatie een aanpassing geweest is die nog niet verstuurd is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan een verzonden manifest worden verwijderd/geannuleerd

Een verzonden manifest kan niet worden verwijderd zonder de Douane hierover in te lichten. Het manifest kan wel worden geannuleerd richting de Douane. Het annuleren van het manifest kan door alle equipments te verwijderen en hierna het manifest nogmaals te versturen. Let op: het manifest moet volledig leeg zijn en eerder geaccepteerd door de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Foutmeldingen

Het lukt me niet om een manifest te vinden, de laadlijst/coprar bericht is wel ingestuurd, hoe los ik dit op?

Controleer of het manifest niet in het 'manifest overzicht' terug te vinden is via het call reference number of de scheepsnaam. Let op: in de tab 'Urgent' komen alleen schepen terug welke vertrokken zijn. Ook kan een manifest niet zichtbaar zijn omdat de ETD/ETA range deze uitsluit. Ga na of het Call Reference Nummer in het EDIFACT/COPRAR bericht juist is en controleer of de opgevoerde verwachte aankomt- en vertrektijd binnen de filter valt.

Heeft u gevonden wat u zocht?