Op 6 februari hebben Portbase en de Nederlandse Douane een informatie bijeenkomst gehouden m.b.t. aankomende wijzigingen rondom T2L(F) lading, beter bekend als PoUS. Hieronder delen wij zowel in MID als in MLI de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld.

We hebben de vragen onderverdeeld in 3 onderwerpen: Wijzigingen in de aangifte, wijzigingen in de controle middelen en mogelijkheden om te automatiseren.

Wijzigingen in aangifte T2L(F) lading

Q1: Vanaf wanneer treedt PoUS (Proof of Union Status) in werking?
A1: PoUS is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de Uniestatusbewijzen T2L(F) geautomatiseerd afgeeft en controleert en treedt vanaf 1 maart 2024 in werking. Vanaf die datum gelden de nieuwe registratieregels. T2L(F) Uniestatusbewijzen hebben een geldigheid van 90 dagen.

Het MRN (Masterreferentienummer) dat u bij registratie ontvangt moet in de ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) vermeld worden. Vanaf deze datum kunt u geen T2L(F) formulieren in pdf e-mailen/opsturen naar de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte (hierna afgekort met BU) van de Douane.  
BU meldt handmatig de aankomst in PoUS van de T2L(F) goederen en de Douane controleert later de rechtmatigheid van het T2L(F) bewijs. Dat laatste doet de afdeling klantmanagement van de Douane.

Vanaf Q3 2025 zal het douanemanifest, eveneens geregistreerd worden in PoUS. Op dat moment zal ook de Vergunning TC 12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) vervallen en niet meer gebruikt kunnen worden.

Q2: Geldt dit voor inkomende en uitgaande lading van Uniegoederen naar en vanuit NL?
A2: Ja, voor inkomende lading ontvangt u een T2L(F) MRN van uw overzeese partner. Voor uitgaande lading levert u een T2L(F) MRN aan uw overzeese partner.

Q3: Heeft Nederland aanpassingen op de Europese regelementen?
A3: Nee, alle Unielanden hanteren dezelfde regels en beleid.

Q4: Moet ik de T2L(F) per 1 maart 2024 ook registreren in de ATO als dit bewijs van voor 1 maart op papier is afgegeven?
A4: De huidige manier van registratie in de ATO voor Uniestatusbewijzen die voor 1 maart 2024 op papier zijn afgegeven, blijft onveranderd. U registreert deze als C-status en bewaart een papieren afschrift.

Q5: Hoe moet ik omgaan met T2L(F) Uniestatusbewijzen die op of voor 29 februari zijn afgegeven?
A5: Door de geldigheid van 90 dagen volstaat de huidige regeling rondom deze T2L(F) Uniestatusbewijzen. Na 29 mei 2024 is de oude procedure niet meer van toepassing.

Q6:  Is er een Europese noodprocedure bekend als het PoUS systeem niet beschikbaar is?
A6: Nee, op dit moment is er nog geen noodprocedure bekend. Douane Nederland verzamelt op dit moment alle feedback en deelt deze met TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General).

Q7: Wat moet er geregistreerd worden voor uitgaande Uniegoederen om een MRN te ontvangen?
A7: TAXUD heeft nog geen werkinstructies beschikbaar, die volgen pas na 1 maart 2024. Douane Nederland is nu bezig met het uitwerken van werkinstructies waarbij het streven is deze in week 7 2024 vrij te geven via douane.nl.

Q8: Vanuit andere EU-landen is er nog geen informatie hierover bekend, de deadline is gelijk. Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?
A8: Dat zal per EU-land verschillen. Nederland heeft dit ook laat opgemerkt. Echter wordt er nu met Portbase gewerkt aan de implementatie ervan. Douane Nederland heeft een FAQ lijst opgesteld en geplaatst op douane.nl en samen met input van Portbase zal deze worden onderhouden.

Q9: Wat kan ik met mijn huidige TC12 vergunning op dit moment tot Q3 2025?
A9: De Vergunning TC12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) zal vervallen in Q3 2025. Tot die tijd kan die vergunning gebruikt worden, zolang de goederen maar als C-status zijn geregistreerd. Bent u voornemens deze vergunning aan te vragen moet u voor uzelf bepalen of dit nog de moeite is.

Q10: We hebben gezamenlijk het Maritime Single Window ontwikkeld, maar nu kiest de Nederlandse Douane toch voor een apart systeem voor de registratie van Uniestatusbewijzen. Binnenkort hebben we ook met ICS 2.0 te maken, waarom wordt dit niet gelijk getrokken?
A10: Het gebruik van PoUS voor Uniestatusbewijzen T2L(F) en straks het douanemanifest is een Europese verplichting. Het gebruik van ICS 2.0 is dat eveneens. In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP). Douane Nederland heeft geen invloed op de tijdslijnen die daarvoor zijn bepaald.

Q11: Dit proces heeft geen effect op Uniegoederen die NL-NL betreft?
A11: Correct. Voor dit vervoer is geen Uniestatusbewijs nodig.

Q12: In de ATO staat voor Uniegoederen geen C-status vermeld. Ik ben geen rederij/cargadoor en mag daardoor in de MID geen ICT en het MRN van het Uniestatusbewijs vermelden. Hoe krijg ik de Uniegoederen uit het RTO?
A12: De procedure voor deze situatie van voor 1 maart 2024, wijzigt niet. Er is 1 verschil, u heeft geen papieren Uniestatusbewijs. U heeft slechts een MRN. U neemt contact op met de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte . Zij vermelden op basis van het MRN de aankomst van het Uniestatusbewijs in PoUS. Het CWP (Centraal WerkPunt Douane) deblokkeert de Uniegoederen. Met een fiat wegvoering kunt u de Uniegoederen wegvoeren uit de RTO.

Wijzigingen in controle op afhandeling T2L(F) lading

Q13: In de ATO moet de B/L geregistreerd worden als C-status met daarbij het T2L(F) MRN, is dat ter controle of het MRN geldig is?
A13: Nee, de Douane meldt de aankomst van de T2L(F) goederen handmatig in PoUS. Dit is niet voor de controle of het rechtmatig is, maar voor het correct afschrijven van de ATO.

Q14: MRN validatie (controleren van de geldigheid) is nu niet mogelijk, de registratie van de MRN in de ATO is geen geldende bewijslast. Hoe kunnen we dit nu beheersen en controleren? Kan ik dan niet beter als niet-Uniegoederen (T1) of Uniegoederen registreren en achteraf met bewijzen komen?
A14: In het T2L(F) MRN betreft de 17e letter een ‘P’. De letter ‘P’ geeft aan dat het om een Uniestatusbewijs gaat die in PoUS is geregistreerd. Dit is niet voldoende in de controle van de geldigheid van het MRN. Met het MRN kunt u wel op zoek gaan in het  PoUS systeem. Onderling kunt u, als dat gewenst is, afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever – ACP, zoals het aanleveren van een print van het Uniestatusbewijs uit PoUS voor uw administratieve bedrijfslast.

Het MRN  heeft de volgende structuur:

  • Veld 1: laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de aangifte (JJ) (n2);
  • Veld 2: Identificatiecode van het land waar de aangifte/bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/kennisgeving wordt ingediend (landcode in twee letters) (a2);
  • Veld 3: Unieke identificatiecode voor bericht per jaar en land (an..12);
   • Maximaal de eerste 6 tekens die het referentienummer van het douanekantoor vertegenwoordigen;
   • Maximaal de volgende 6 tekens om de unieke identificatie te voltooien door één specifiek teken te gebruiken dat centraal gegenereerde MRN’s identificeert. Dit specifieke karakter mag niet worden gebruikt door nationale PoUS-systemen bij het genereren van MRN’s op nationaal niveau.
  • Veld 4: Procedure-identificatie “P” (a1);
  • Veld 5: Controlecijfer voor het hele MRN om de detectie van een fout mogelijk te maken bij het vastleggen van het hele MRN (an1).

Voorbeeld is dan: 23NL000702C00004P0

Q15: Met de komst van een MRN registratie voor Uniestatusbewijzen T2L(F) wordt het proces compliant met MRN zoals we dat kennen bij andere douaneaangiften en dat is een positieve ontwikkeling.
A15: Correct.

Q16: Wie is er verantwoordelijk bij een fout in het registratieproces? Bijvoorbeeld een typefout in het MRN nummer of een  niet rechtmatig afgegeven Uniestatusbewijs?
A16: De indiener blijft verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Q18: Wat als het Uniestatusbewijs niet binnen 90 dagen in PoUS is gemeld voor aankomst? En op de ATO als C-status is geregistreerd?
A18: Een cargadoor is verantwoordelijk voor zijn ATO en de Douane zal om bewijslast vragen.

Q19: Hoe vind de controle op rechtmatigheid van het Uniestatusbewijs plaats door de Douane? Is er nog een papieren administratie nodig?
Q19: Dit vindt digitaal plaats vanuit het PoUS systeem. Er is geen papieren dossier nodig voor bewijzen die geregistreerd zijn in PoUS. Het staat vrij om afzonderlijke afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever – ACP voor een papieren variant (print uit PoUS) voor uw eigen administratie als dat gewenst is.

Automatiseringsopties

Q20: Hoe registreren we een T2L(F) Uniestatusbewijs?
A20: In het EU Customs Trader Portal met eHerkenning niveau 3, deze kan zowel in het Nederlands als Engels geregistreerd worden. Er is geen automatisering op dit moment mogelijk vanuit uw eigen systemen en het EU Customs Trader Portal. U kunt uit dit portaal prints maken om te delen met derden.

Q21: Dit wordt handmatig werk. Het aanmaken van een T2L(F) is voor 1 maart 2024 een geautomatiseerd proces bij vele partijen. De gegevens van een aangifte voor in het vrije verkeer brengen (invoer – IM4) wordt gebruikt tot geautomatiseerde opmaak van een Uniestatusbewijs T2L(F). Kan Portbase ons helpen met het digitaliseren van dit proces?
A21: Ja, maar dat is niet voorzien en in de huidige tijdlijn onmogelijk. TAXUD heeft nog geen duidelijkheid gegeven op enige verdere ontwikkeling van verdere optimalisering/automatisering. Die feedback hoopt de Nederlandse Douane wel en zo snel als mogelijk te gaan brengen.

Q22: Kan ik in mijn ATO ook werken met codes, zoals code 27 voor Transhipment? En daarna automatisch berichten (laten) verwerken?
A22: Nee, niet op dit moment. De werking van REN (Re-Export Notification) met de service Transhipment staat hierbuiten.

Als u nog aanvullende vragen heeft omtrent PoUS, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?