Invulinstructie MoT type (Means of Transport)

U dient bij “Transport details” de gegevens in te vullen van de vervoersmiddelen waarmee de container de terminal verlaat en indien van toepassing van het transportmiddel waarmee de container Nederland verlaat.

Ondanks de vele mogelijkheden beperkt de keuze zich in de praktijk tot: road transport, rail transport en inland water transport. Om het invullen gemakkelijk te maken, kunt u onderstaande schema gebruiken om de gegevens in te vullen.

Mode of transport MoT Type MoT nationality MoT ID*
Road transport 31X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Rail transport 210X Bij Rail transport hier niks invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Inland water transport 850X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.

*Om het bericht succesvol te verzenden en operationeel te verwerken, dient u bij MoT ID iets ingeven. Dit is in de praktijk echt vaak onbekend. Veelal volstaat een punt (.) of de tekst “onbekend”.

Heeft u gevonden wat u zocht?