Release notes

Wij houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen van onze services. Deze release notes geven u informatie over nieuwe functies, veranderingen en ontwikkelingen in onze services.

Filter op

24 oktober 2023 | Melding Schip

Tankschepen en Prewash Voortaan krijgt u een waarschuwing om ook een prewash te melden als voor de te lossen lading een prewash verplichting geldt. Bij de handling “Washing” kan zowel bij “Commercial wash” als “Prewash” de bestemming van het waswater worden gemeld. In de dagelijkse praktijk wordt toegestaan dat waswater van een prewash in een […]

9 december 2022 | Melding Schip

Besluit havenontvangstvoorzieningen (geldt voor álle havens) Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht: Regeling – Besluit havenontvangstvoorzieningen – BWBR0017136 (overheid.nl) Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking. Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende: De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën […]

15 juni 2020 | Melding Gevaarlijke Stoffen

Overeenkomstig de meest recente wijzigingen op de (inter)nationale en lokale wetgeving wordt van u verwacht dat u meldt welke stoffen het schip aan boord heeft als het zich op een ligplaats bevindt en als het naar de volgende ligplaats of havenplaats vaart. Ook moet u melden welke handelingen op de ligplaats zullen worden uitgevoerd. Daarom […]