Treinsamenstelling API nu beschikbaar voor railoperators

15 mei 2024 | Melding Container Achterland Rail

In de recente bijeenkomst van de stuurgroep van Rail Connected hebben de leden ingestemd met de uiterste overgangsdatum van 1 oktober voor het insturen van de treinsamenstelling via MCA Rail naar de terminals die aangesloten zijn bij MCA Rail. In deze release note volgt informatie over de vervolgstappen van dit besluit voor de rail operators. informatie voor de tractieleveranciers volgt later.

Wat betekent dit voor u als rail operator?

Met deze uitbreiding biedt MCA Rail nu niet alleen een centraal digitaal platform voor het voormelden van uw containers en bezoeken, maar ook voor het delen van treinsamenstellingen. Door het digitaal delen van de treinsamenstelling worden handmatige handelingen verminderd en wordt hergebruik van data mogelijk gemaakt, waardoor de kans op fouten wordt verkleind en de efficiëntie van de communicatie tussen de ketenpartijen verhoogt.

Concreet betekent dit voor u als rail operator dat u tot uiterlijk 1 oktober de tijd heeft om over te stappen op het delen van de treinsamenstelling via MCA Rail middels de webschermen of de hiervoor ontwikkelde API.

Wat dient u te doen als u uw treinsamenstellingen via de MCA Rail webschermen wilt gaan delen met Portbase?

Binnenkort ontvangt u de instructies voor het opsturen van de treinsamenstelling via de webschermen. Deze dienen als handleiding voor de Treinsamenstellingsfunctionaliteit binnen de MCA Rail webschermen. Daarnaast wordt er halverwege juni een demo georganiseerd waarin deze instructies toe worden gelicht. Omdat deze demo inzicht geeft in de werking van de Treinsamenstellingsfunctionaliteit, raden wij voor zowel de webscherm- als API-gebruikers aan om aan te sluiten bij deze demo. Communicatie met meer uitleg over deze demo volgt spoedig.

Wat dient u te doen als u uw treinsamenstellingen via een systeemkoppeling wilt gaan delen met Portbase?

Als u de treinsamenstelling via een systeemkoppeling vanuit uw eigen TMS wilt gaan delen met Portbase, dan raden wij aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal de volgende informatie nodig hebben:

 • Uw softwareleverancier kan de API-specificaties raadplegen voor de integratie.
 • Daarnaast zijn er usecases ontwikkeld die extra uitleg bieden over het gebruik van de Treinsamenstellingsfunctionaliteit. Deze usecases kunt u hier vinden, onder ‘Usecases – Train composition’.
 • Voor het leggen van de systeemkoppeling heeft uw softwareleverancier een testaccount nodig. Als uw softwareleverancier nog geen testaccount heeft, kan hij die hier aanvragen.
 • Voor de ondersteuning van de integratietrajecten is er een loket opgericht waar uw softwareleverancier terecht kan voor technische vragen. Mail hiervoor naar g.keulers@portbase.com.

Let daarnaast op het volgende:

 • Om uw treinsamenstelling via een systeemkoppeling met Portbase te kunnen delen is het nodig een aantal velden met betrekking tot gevaarlijke stoffen per container toe te voegen in reeds bestaande endpoints.Op de treinsamenstelling moet namelijk voor containers met gevaarlijke goederen het UN-nummer, het gevaar identificatienummer (GEVI), en de hazard class worden gedeeld met de terminal. Voor de handlings die zijn voorgemeld bij de terminals die zijn aangesloten op MCA Rail haalt de Treinsamenstellingsfunctionaliteit de containergegevens, waaronder de gegevens over de gevaarlijke goederen, op aan de hand van het handlingID. Dit vereist dat u de gegevens over de gevaarlijke goederen al doorgeeft in de voormelding. Dit was voorheen niet mogelijk. Met de livegang van de Treinsamenstelling API, zijn er daarom ook een aantal nieuwe velden toegevoegd aan de Create (detached) handling, Update (detached) handling, en Move any handling endpoints in de Operator API – handlings. Het gaat hierbij om de volgende velden: handlingData.dangerousGoods.unCode, handlingData.dangerousGoods.hazardClass, en handlingData.dangerousGoods.gevi. Uw softwareleverancier kan hiervoor de API-specificaties raadplegen.
 • Via een systeemkoppeling is het mogelijk in de treinsamenstelling remarks op handling niveau mee te geven. Wilt u hier gebruik van maken, check dan bij uw softwareleverancier of u momenteel het veld handlingData.remarks in de Create (detached) handling, Update (detached) handling, en Move any handling endpoints in de Operator API – handlings al kunt vullen.
 • Laden op richtlijn wordt momenteel nog niet ondersteund door de Treinsamenstellingsfunctionaliteit.

Vanuit Portbase zullen wij gedurende dit integratietraject ondersteuning bieden. Om u zo goed mogelijk te begeleiden, vernemen wij graag of u voornemens bent de treinsamenstelling via de webschermen of via de API met Portbase te delen. Wij hebben niet de capaciteit om iedereen tegelijkertijd te kunnen ondersteunen. Dit betekent dat we gezamenlijk tot een planning moeten komen. Hiervoor geldt dat hoe eerder u uw planning deelt, hoe beter wij hier rekening mee kunnen houden. Wij verzoeken u daarom de volgende gegevens te mailen naar s.dorrepaal@portbase.com:

 1. Gaat u de treinsamenstelling via de webschermen of via de API met Portbase delen?
 2. Indien u dit via de API wilt gaan delen, zijn de volgende vragen ook van toepassing:
  • Wie is uw softwareleverancier?
  • Wanneer kan uw softwareleverancier starten met het leggen van de systeemkoppeling?