Nextlogic


Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Nextlogic

Waar vind ik als deelnemer van Nextlogic alle informatie over de pilot?

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe log ik in op het Nextlogic platform?

Log in via deze link

Nog geen inloggegevens? Vraag deze aan via je eigen (operationeel) manager.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar houd ik als deelnemer rekening mee voor de juiste werking van de integrale planning van Nextlogic?

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar vind ik meer informatie over Nextlogic en de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic?

Hoe gaat Nextlogic om met fixed windows?

Fixed windows worden door Nextlogic gefaciliteerd; wel is afgesproken dat door de beperkingen van fixed windows in de integrale planning een additionele slackopslag toegevoegd wordt voor ieder fixed window in een rotatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik als aangesloten barge operator bij niet aangesloten terminals en depots een bezoek plannen?

Een bezoek bij niet aangesloten terminals en depots moet door u bilateraal gepland worden. In het Nextlogic systeem kunt u dit bezoek registreren, zodat het plannen op teu capaciteit goed blijft werken. Als deze afspraak niet gehaald kan worden, dan ontvangt u hierover een alert. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in het Spelregelboek. Deze kunt u als deelnemer opvragen via info@nextlogic.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Houdt de integrale planning rekening met planrestricties?

Welke rotatie gaat een barge maken? Moet deze eerst een los-call en daarna een laad-call maken? Of heeft de barge ‘fixed window’-afspraken? Nextlogic ziet dit als een restrictie en plant elke call bij de verschillende terminals aan de hand van de door de barge operator opgegeven informatie. Hoe meer restricties hoe minder planmogelijkheden, dus hoe minder efficiënt de planning. Het is daarom belangrijk dat de barge operator alleen restricties opgeeft als dit niet anders kan. Zo worden de planmogelijkheden vergroot en daarmee uiteindelijk de efficiëntie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik alles via mijn eigen systeem doen of moet ik ook gebruikmaken van webschermen?

Heeft u API-koppelingen, dan maakt u uitsluitend in bijzondere gevallen gebruik van webschermen. Wanneer u in eerste instantie tijdelijk via EDI koppelt, moet u voor ieder binnenvaartbezoek de webschermen gebruiken voor het aanleveren van aanvullende informatie. Het streven is dat elke barge operator zo snel mogelijk overstapt op de API-koppelingen van MCA Barge.

In geval van API’s gebruikt u de webschermen voor:

  • opvragen fixed windows details;
  • opvragen rotatie en details call, zoals Planned Time Scope in, ATAT en ATDT;
  • inzien/invoer bijzonderheden call, zoals inzien status afspraak of het handmatig definitief maken van een los-/laadlijst;
  • invoer van masterdata;
  • opvragen locatiedetails en beschikbare capaciteit locaties;
  • opvragen lijst gevaarlijke stoffen (UN nummers);
  • invoer van (incidentele) (on)beschikbare schipinformatie.

In geval van EDI doet u aanvullend voor het plannen zelf:

  • opvoeren van call details zoals aantal containers, formaat containers;
  • koppelen van containers aan call;
  • opvoeren van rotatiegegevens, zoals TEU aan boord en scope in/uit locatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Met wie neem ik als barge operator contact op als er een verstoring plaatsvindt in bijvoorbeeld de uitwisseling van containerinformatie of de integrale planning?

Voor het melden van storingen bij het voormelden en de integrale planning, neemt u contact op met onze Customer Service via +31 (0) 88 625 25 25 of  Customer Service.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het spoednummer +31 (0) 6 518 844 56. Meer informatie over onze Customer Service leest u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik mijn huidige en toekomstige nieuwe medewerkers trainen in het gebruik van MCA Barge en de integrale planning?

Voor MCA Barge vindt u instructievideo’s, een snelle handleiding en de antwoorden op veelgestelde vragen op de supportpagina van Portbase. Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld, met een groot aantal verschillende modules voor barge operators. Voor toegang heeft u een voucher nodig die u kunt aanvragen bij Nextlogic.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als ik afwijk van het in de integrale planning voorgestelde vaarplan?

Op het moment dat u afwijkt van de voorgestelde vaarroute, beschouwt Nextlogic de door u overgeslagen terminals als afgehandeld. De barge operator dient deze overgeslagen call(s) dan opnieuw in te voeren in de rotatie en Nextlogic moet de calls opnieuw inplannen. Dit betekent automatisch vertraging, een ongunstigere planning en meer werk voor de barge operator. Voor een betrouwbare integrale planning is het daarom cruciaal dat u als schipper altijd de geplande route volgt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik ook rechtstreeks aansluiten op Nextlogic?

Nee; alle partijen koppelen eerst met MCA Barge, om via die weg vervolgens gebruik te maken van de integrale planning van Nextlogic. Ook de koplopers die nu zijn aangesloten op het informatieplatform van Nextlogic worden tijdig overgezet naar MCA Barge.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Met wie sluit ik het contract af voor het gebruik van de integrale planning?

Elke deelnemer heeft een overeenkomst met Portbase voor Melding Container Achterland (MCA) Barge én een contract met Nextlogic voor de integrale planning. Portbase en Nextlogic hebben ook onderling een contract. Daarin zijn de serviceafspraken vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het eigendom van de aangeleverde data te allen tijde bij de deelnemers zelf blijft.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke terminals en depots doen mee?

Nextlogic en Portbase trekken samen op om de terminal en depot operators die nu al meedoen met Melding Container Achterland (MCA) Barge en met Nextlogic in de nieuwe situatie op een goede manier aan te sluiten. Bekijk hier welke terminals aangesloten zijn op de Portbase-service MCA Barge en welke partijen zich hebben aangemeld voor de 1ste pilot van Nextlogic.

Heeft u gevonden wat u zocht?