Nieuws & Updates


Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Nieuws & Updates

2024 February – PoUS Q&A

Op 6 februari hebben Portbase en de Nederlandse Douane een informatie bijeenkomst gehouden m.b.t. aankomende wijzigingen rondom T2L(F) lading, beter bekend als PoUS. Hieronder delen wij zowel in MID als in MLI de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld.

We hebben de vragen onderverdeeld in 3 onderwerpen: Wijzigingen in de aangifte, wijzigingen in de controle middelen en mogelijkheden om te automatiseren.

Wijzigingen in aangifte T2L(F) lading

Q1: Vanaf wanneer treedt PoUS (Proof of Union Status) in werking?
A1: PoUS is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de Uniestatusbewijzen T2L(F) geautomatiseerd afgeeft en controleert en treedt vanaf 1 maart 2024 in werking. Vanaf die datum gelden de nieuwe registratieregels. T2L(F) Uniestatusbewijzen hebben een geldigheid van 90 dagen.

Het MRN (Masterreferentienummer) dat u bij registratie ontvangt moet in de ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) vermeld worden. Vanaf deze datum kunt u geen T2L(F) formulieren in pdf e-mailen/opsturen naar de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte (hierna afgekort met BU) van de Douane.  
BU meldt handmatig de aankomst in PoUS van de T2L(F) goederen en de Douane controleert later de rechtmatigheid van het T2L(F) bewijs. Dat laatste doet de afdeling klantmanagement van de Douane.

Vanaf Q3 2025 zal het douanemanifest, eveneens geregistreerd worden in PoUS. Op dat moment zal ook de Vergunning TC 12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) vervallen en niet meer gebruikt kunnen worden.

Q2: Geldt dit voor inkomende en uitgaande lading van Uniegoederen naar en vanuit NL?
A2: Ja, voor inkomende lading ontvangt u een T2L(F) MRN van uw overzeese partner. Voor uitgaande lading levert u een T2L(F) MRN aan uw overzeese partner.

Q3: Heeft Nederland aanpassingen op de Europese regelementen?
A3: Nee, alle Unielanden hanteren dezelfde regels en beleid.

Q4: Moet ik de T2L(F) per 1 maart 2024 ook registreren in de ATO als dit bewijs van voor 1 maart op papier is afgegeven?
A4: De huidige manier van registratie in de ATO voor Uniestatusbewijzen die voor 1 maart 2024 op papier zijn afgegeven, blijft onveranderd. U registreert deze als C-status en bewaart een papieren afschrift.

Q5: Hoe moet ik omgaan met T2L(F) Uniestatusbewijzen die op of voor 29 februari zijn afgegeven?
A5: Door de geldigheid van 90 dagen volstaat de huidige regeling rondom deze T2L(F) Uniestatusbewijzen. Na 29 mei 2024 is de oude procedure niet meer van toepassing.

Q6:  Is er een Europese noodprocedure bekend als het PoUS systeem niet beschikbaar is?
A6: Nee, op dit moment is er nog geen noodprocedure bekend. Douane Nederland verzamelt op dit moment alle feedback en deelt deze met TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General).

Q7: Wat moet er geregistreerd worden voor uitgaande Uniegoederen om een MRN te ontvangen?
A7: TAXUD heeft nog geen werkinstructies beschikbaar, die volgen pas na 1 maart 2024. Douane Nederland is nu bezig met het uitwerken van werkinstructies waarbij het streven is deze in week 7 2024 vrij te geven via douane.nl.

Q8: Vanuit andere EU-landen is er nog geen informatie hierover bekend, de deadline is gelijk. Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?
A8: Dat zal per EU-land verschillen. Nederland heeft dit ook laat opgemerkt. Echter wordt er nu met Portbase gewerkt aan de implementatie ervan. Douane Nederland heeft een FAQ lijst opgesteld en geplaatst op douane.nl en samen met input van Portbase zal deze worden onderhouden.

Q9: Wat kan ik met mijn huidige TC12 vergunning op dit moment tot Q3 2025?
A9: De Vergunning TC12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) zal vervallen in Q3 2025. Tot die tijd kan die vergunning gebruikt worden, zolang de goederen maar als C-status zijn geregistreerd. Bent u voornemens deze vergunning aan te vragen moet u voor uzelf bepalen of dit nog de moeite is.

Q10: We hebben gezamenlijk het Maritime Single Window ontwikkeld, maar nu kiest de Nederlandse Douane toch voor een apart systeem voor de registratie van Uniestatusbewijzen. Binnenkort hebben we ook met ICS 2.0 te maken, waarom wordt dit niet gelijk getrokken?
A10: Het gebruik van PoUS voor Uniestatusbewijzen T2L(F) en straks het douanemanifest is een Europese verplichting. Het gebruik van ICS 2.0 is dat eveneens. In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP). Douane Nederland heeft geen invloed op de tijdslijnen die daarvoor zijn bepaald.

Q11: Dit proces heeft geen effect op Uniegoederen die NL-NL betreft?
A11: Correct. Voor dit vervoer is geen Uniestatusbewijs nodig.

Q12: In de ATO staat voor Uniegoederen geen C-status vermeld. Ik ben geen rederij/cargadoor en mag daardoor in de MID geen ICT en het MRN van het Uniestatusbewijs vermelden. Hoe krijg ik de Uniegoederen uit het RTO?
A12: De procedure voor deze situatie van voor 1 maart 2024, wijzigt niet. Er is 1 verschil, u heeft geen papieren Uniestatusbewijs. U heeft slechts een MRN. U neemt contact op met de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte . Zij vermelden op basis van het MRN de aankomst van het Uniestatusbewijs in PoUS. Het CWP (Centraal WerkPunt Douane) deblokkeert de Uniegoederen. Met een fiat wegvoering kunt u de Uniegoederen wegvoeren uit de RTO.

Wijzigingen in controle op afhandeling T2L(F) lading

Q13: In de ATO moet de B/L geregistreerd worden als C-status met daarbij het T2L(F) MRN, is dat ter controle of het MRN geldig is?
A13: Nee, de Douane meldt de aankomst van de T2L(F) goederen handmatig in PoUS. Dit is niet voor de controle of het rechtmatig is, maar voor het correct afschrijven van de ATO.

Q14: MRN validatie (controleren van de geldigheid) is nu niet mogelijk, de registratie van de MRN in de ATO is geen geldende bewijslast. Hoe kunnen we dit nu beheersen en controleren? Kan ik dan niet beter als niet-Uniegoederen (T1) of Uniegoederen registreren en achteraf met bewijzen komen?
A14: In het T2L(F) MRN betreft de 17e letter een ‘P’. De letter ‘P’ geeft aan dat het om een Uniestatusbewijs gaat die in PoUS is geregistreerd. Dit is niet voldoende in de controle van de geldigheid van het MRN. Met het MRN kunt u wel op zoek gaan in het  PoUS systeem. Onderling kunt u, als dat gewenst is, afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP, zoals het aanleveren van een print van het Uniestatusbewijs uit PoUS voor uw administratieve bedrijfslast.

Het MRN  heeft de volgende structuur:

  • Veld 1: laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de aangifte (JJ) (n2);
  • Veld 2: Identificatiecode van het land waar de aangifte/bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/kennisgeving wordt ingediend (landcode in twee letters) (a2);
  • Veld 3: Unieke identificatiecode voor bericht per jaar en land (an..12);
   • Maximaal de eerste 6 tekens die het referentienummer van het douanekantoor vertegenwoordigen;
   • Maximaal de volgende 6 tekens om de unieke identificatie te voltooien door één specifiek teken te gebruiken dat centraal gegenereerde MRN's identificeert. Dit specifieke karakter mag niet worden gebruikt door nationale PoUS-systemen bij het genereren van MRN's op nationaal niveau.
  • Veld 4: Procedure-identificatie “P” (a1);
  • Veld 5: Controlecijfer voor het hele MRN om de detectie van een fout mogelijk te maken bij het vastleggen van het hele MRN (an1).

Voorbeeld is dan: 23NL000702C00004P0

Q15: Met de komst van een MRN registratie voor Uniestatusbewijzen T2L(F) wordt het proces compliant met MRN zoals we dat kennen bij andere douaneaangiften en dat is een positieve ontwikkeling.
A15: Correct.

Q16: Wie is er verantwoordelijk bij een fout in het registratieproces? Bijvoorbeeld een typefout in het MRN nummer of een  niet rechtmatig afgegeven Uniestatusbewijs?
A16: De indiener blijft verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Q18: Wat als het Uniestatusbewijs niet binnen 90 dagen in PoUS is gemeld voor aankomst? En op de ATO als C-status is geregistreerd?
A18: Een cargadoor is verantwoordelijk voor zijn ATO en de Douane zal om bewijslast vragen.

Q19: Hoe vind de controle op rechtmatigheid van het Uniestatusbewijs plaats door de Douane? Is er nog een papieren administratie nodig?
Q19: Dit vindt digitaal plaats vanuit het PoUS systeem. Er is geen papieren dossier nodig voor bewijzen die geregistreerd zijn in PoUS. Het staat vrij om afzonderlijke afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP voor een papieren variant (print uit PoUS) voor uw eigen administratie als dat gewenst is.

Automatiseringsopties

Q20: Hoe registreren we een T2L(F) Uniestatusbewijs?
A20: In het EU Customs Trader Portal met eHerkenning niveau 3, deze kan zowel in het Nederlands als Engels geregistreerd worden. Er is geen automatisering op dit moment mogelijk vanuit uw eigen systemen en het EU Customs Trader Portal. U kunt uit dit portaal prints maken om te delen met derden.

Q21: Dit wordt handmatig werk. Het aanmaken van een T2L(F) is voor 1 maart 2024 een geautomatiseerd proces bij vele partijen. De gegevens van een aangifte voor in het vrije verkeer brengen (invoer - IM4) wordt gebruikt tot geautomatiseerde opmaak van een Uniestatusbewijs T2L(F). Kan Portbase ons helpen met het digitaliseren van dit proces?
A21: Ja, maar dat is niet voorzien en in de huidige tijdlijn onmogelijk. TAXUD heeft nog geen duidelijkheid gegeven op enige verdere ontwikkeling van verdere optimalisering/automatisering. Die feedback hoopt de Nederlandse Douane wel en zo snel als mogelijk te gaan brengen.

Q22: Kan ik in mijn ATO ook werken met codes, zoals code 27 voor Transhipment? En daarna automatisch berichten (laten) verwerken?
A22: Nee, niet op dit moment. De werking van REN (Re-Export Notification) met de service Transhipment staat hierbuiten.

Als u nog aanvullende vragen heeft omtrent PoUS, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 November – Introduction DMS 4.1

With the introduction of DMS 4.1, a NID-notification will follow with a unique Movement Reference Number (MRN) . This can only be submitted via the service NID which means two new document types. The new procedure is going to use the following document types:

 • IAI: Registration in Import Administration (replaces DIN)
 • IAE: Registration in the Entrepot Administration (replaces DEN)

In either case, enter the MRN number which you received from Customs. The new document types can now be used with a system link. You can find the new specifications here.

Terminal approval

On the 1th of August 2023 we have automaticaly approved all customers of the service Local Clearance to use IAI and IAE, if they had a approved setting for the former doc types DIN and DEN.

If you weren't a Local Clearance user, you'll need a written approval from each terminal were you would like to submit these new doc types. You can send the approval from these terminals via e-mail towards sales@portbase.com.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 September – Terminal response indicator

Some terminals won't send a confirmation for your pre-notificaion. Despite the lack of confirmation, you can assume that the pre-notification is sent correctly. This variation between terminals creates confusion and let to Customer Service calls, we hope to improve our service with the following addition:

In NID, these notifications where shown with 3 blue indicators and status 'sent'.

To reflect the correct status, we now show a geen statusbar and status 'sent, terminal wont send respone'.

This updates applies to pre-notifications to Rotterdam World Gateway, Hutchison Ports Delta II, APM terminals Maasvlakte II and Barge Center Waalhaven.

Long term solution:

The variation of these interfaces between the terminals creates a lot of Customer Service calls and we are in contact with all terminals to implement the confirmation (and withdrawal).

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 April – NID modality value

After feedback from the market and checks with terminals we have discovered that the modality input for a NID notification isn't a necessary value anymore. Therefor we have removed this value from the form as of Thursday April 12th.

NID EDI

When you sent in your NID notifications via EDI there will be no changes within your setup. Al changes are within PCS. We have updated our EDI specs, you can find them here: Developer page

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 Maart – Nieuw uiterlijk voor MID

Vanaf maandag 27 maart krijgt Melding Import Documentatie (MID) een nieuwe look en feel.

Voor velen zal het nieuwe uiterlijk bekend voorkomen; deze komt overeen met het uiterlijk van Cargo Controller. Zo wordt het nog makkelijker om te schakelen tussen de verschillende diensten van Portbase.

De functionaliteit van MID blijft ontveranderd.

Nieuw overzichtsscherm

Nieuw detailscherm

Heeft u gevonden wat u zocht?

09 dec 2022 | Wijzigingen in afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en security

Besluit havenontvangstvoorzieningen (geldt voor álle havens)
Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht:

Regeling - Besluit havenontvangstvoorzieningen - BWBR0017136 (overheid.nl)

Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking.
Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende:

 • De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën zoals deze door de IMO worden gehanteerd en ook aan boord van schepen bekend zijn. Om dit te ondersteunen is het betreffende scherm in het PCS aangepast zodat deze afvalstoffen volgens de nieuwe richtlijn gemeld kunnen worden.
 • Het aantal afvalstofcategorieën is teruggebracht van 47 naar 25.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!
 • In het scherm zijn drie wijzigingen aangebracht:
  • Naast de ‘Port of last waste delivery’ is er nu ook een ‘Port of next waste delivery’.
   Deze wordt default gevuld met de waarde van de volgende haven uit het bezoek maar is te wijzigen. Gebruikt u het upload formulier, dan wordt de waarde uit het Excel sheet ingevuld.
  • De kolom “Max storage capacity” moet worden ingevuld als afval afgegeven en/of aan boord gehouden wordt voor afval in de categorieën Annex 1, 4, 5 en 6. Voor Annex 1 en 5 moet dit alleen worden ingevuld als het géén ladingrestanten betreft.
  • De kolom “Last delivery (m3)” is vervallen.
 • De kapitein ontvangt een S-formulier als hij afval heeft afgegeven. Dit formulier moet doorgestuurd worden naar SafeSeaNet (SSN). Om dit mogelijk te maken, versturen de inzamelaars hun digitale melding niet meer direct naar de havenbedrijven, maar versturen dit nu naar Portbase. Portbase stuurt vervolgens de berichten door naar de havenbedrijven maar ook naar SSN. De betreffende havenbeheerder faciliteert hiermee het doormelden van het Afval Ontvangst Bewijs aan SSN.
 • De afvalstoffenbijdrage per schip zal in iedere haven verhoogd worden. De exacte tarieven worden in de havenafvalplannen gepubliceerd.
 • Het wordt voor de kapitein mogelijk zijn huisvuil gratis af te geven. De wetgever wil namelijk voorkomen dat er huisvuil in het marine milieu terecht komt. Voor gratis afgeven gelden wel spelregels. Deze spelregels worden per regio in het havenafvalplan vastgesteld.
  De belangrijkste spelregels zijn:

  • Er geldt een maximaal gratis afgifterecht gebaseerd op de maximale opslagcapaciteit voor Annex V in m3 zoals in het garbage managementplan van het schip vermeld staat. Afgiftes boven deze norm worden direct bij het schip in rekening gebracht.
  • Er mag maximaal twee keer per bezoek afval worden afgegeven, waarbij dit binnen zeven dagen na aankomst op de eerste ligplaats dient te gebeuren.
  • Gratis afgifte is alleen mogelijk binnen de reguliere servicetijden (van 07.30 – 17.00), uitzonderingen daargelaten. Overwerk wordt door de betreffende inzamelaar of havenbeheerder bij het schip in rekening gebracht.
  • Enkele afvalstoffen (met name KGA) worden niet vergoed. Een volledig overzicht wordt in de havenafvalplannen vastgesteld.
  • Offshore schepen zijn vrijgesteld van een milieubijdrage en hebben hierdoor ook geen gratis afgifterecht op huisvuil.

Wijzigingen in de security melding (geldt voor álle havens)

 • In het scherm wordt afgedwongen dat de laatste 10 “Port facilities” allemaal zijn ingevuld.
 • Het kan voorkomen dat er geen 10 bekend zijn:
  • Het is een nieuw schip dat net in de vaart is gekomen
  • Het schip heeft een nieuwe/andere eigenaar gekregen

In dat geval dient u de juiste reden te kiezen.

 • Het veld “Any other related security matter” krijgt een Yes/No keuze (default op No).
  Alleen bij de keuze Yes bent u verplicht de reden in het tekstveld in te vullen.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload-formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!

Wijziging ‘Pollution category’ in de melding gevaarlijke stoffen

Bij het melden van gevaarlijke en schadelijke stoffen die in tanks worden vervoerd, zijn er soms maar kleine verschillen in de productnamen. Met het toevoegen in PCS van de bijbehorende ‘Pollution category’ wordt het kiezen van de juiste productnaam eenvoudiger. De ‘Pollution category’ is alleen van toepassing op stoffen genoemd in de IBC-code.

Melden droge BULK lading

Het blijkt onduidelijk te zijn welk type droge bulklading men verplicht is om te melden en wat niet meldplichtig is. Om misverstanden te voorkomen, zijn alle bulkstoffen (genoemd in de IMSBC-Code), die volgens de IMO los gestort vervoerd mogen worden in het PCS opgenomen.

In de IMSBC-code is bulklading verdeeld in vier groepen. Alleen de stoffen die geclassificeerd zijn in de
B-groep of de A+B groep zijn verplicht om te melden. Zie de link onderaan voor meer details.

SEED CAKE

Bijzondere aandacht voor seed cake: Behalve dat er zes entries zijn voor seed cake, waarvan er vier onder de meldplicht vallen, is seed cake een verzamelnaam voor allerlei rest producten uit de olieslagerij. De resterende hoeveelheid olie in combinatie met vochtgehalte van het materiaal bepaalt de te gebruiken entry (zie overzicht seed cake materials).

Granen, mais en dergelijke vallen niet onder de IMSBC code, maar onder de Grain-code en kennen geen meldplicht. Behalve als de lading behandeld is met een fumigant, dan is een melding aan de havenmeester vereist. Voor deze landbouwproducten is de entry “Fumigated Agro products or has been treated with fumigant” beschikbaar onder “HOLD” (droge bulk). In de details blijft een vinkje voor “Cargo fumigated” nodig met de daarbij behorende informatie. Zie de link onderaan voor meer details.

Melden MARPOL annex 1 lading

Fabrikanten van smeeroliën, hydrauliek oliën, drilling oliën, proces oliën of halffabricaten geven hun producten een handelsnaam met een nummer. Het assortiment aan producten blijft continu uitbreiden, maar andere verdwijnen ook weer van de markt. Om toch het laatste nieuwe product te kunnen melden, zijn er entries gemaakt voor de subcategorie waar de handelsnaam onder valt.

Bijvoorbeeld:

 • LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS
 • METAL EXTRACTION DILUENTS
 • TYRE & RUBBER OILS
 • JET FUELS
 • AROMATIC OIL (HYDROCRACKER)

Bij de details kun je als ‘remark’ de handelsnaam vermelden.

Contact

Neem bij vragen contact op met de Customer Service van Portbase.

 • E-mail: customerservice@portbase.com
 • Telefonisch
  • 088 – 625 25 25 (weekdagen van 08:00 tot 18:00 uur)
  • 06 – 518 844 56 (Piketdienst voor urgente zaken buiten kantooruren)

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?

10 okt 2022 | Douane – handhaving sanctiemaatregelen pakket 6

De Douane houdt toezicht op het naleven van de sanctiemaatregelen ten aanzien van de gesanctioneerde goederenstroom waaronder de maatregelen die zijn ingesteld tegen Rusland. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het 6e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Eén van de maatregelen is dat er in de EU een verbod is op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie en
geraffineerde olieproducten uit Rusland.

Lees de volledige brief.

Heeft u gevonden wat u zocht?

13 sep 2022 | Aanvraag Bevaren Oude Maas via MyPort

Vanaf 15 september kunt u de bekende aanvraag Bevaren Oude Maas indienen via MyPort in plaats van via een mail naar het HCC. Het HCC krijgt de aanvraag dan digitaal binnen en zal deze ook digitaal afhandelen. De beoordeling krijgt u ook terug in MyPort.

Het nieuwe aanvraagformulier kunt u vinden in MyPort bij de bestaande aanvragen voor Afmeren Ligplaats buiten de petroleumhaven, Werkzaamheden en Transporten. MyPort kunt u bereiken via de IAM connected inlogpagina en dan door te kiezen voor de MyPort tegel.

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 jul 2022 | Update over de herbouw van de service Transitaangifte

In ons eerdere bericht over de herbouw van de service Transitaangifte, heeft u kunnen lezen dat de service een belangrijke upgrade krijgt.

Wij zijn verheugd te melden, dat vanaf 5 september alle klanten worden overgezet op deze herbouwde service.

Dit betekent dat u nieuwe aangiften aanmaakt in de nieuwe service en bestaande aangiften kunt afmaken en inzien in de oude service.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

17 mrt 2022 | Belangrijke upgrade voor de service Transitaangifte

De service Transitaangifte krijgt een belangrijke upgrade.

Na een intensieve voorbereiding zijn we in maart gestart met een pilot voor Transitaangifte 2.0.

Via deze service is de transitaangifte nog eenvoudiger in te dienen.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

20 jun 2022 | Diverse verbeteringen in Melding Schip

De komende periode zetten wij diverse verbeteringen live in de service “Melding Schip”. Bij elke wijziging die live wordt gezet, tonen we in het PCS de bekende pop-up.

Filter Visit Overview in het overzichtsscherm kunt u vanaf nu diverse filters instellen zodat u uw bezoeken nog sneller vindt.

Zoekfunctie zeeschepen

Er is een tip toegevoegd aan het zoekveld. Wanneer gezocht wordt op een exacte match, dan moet de zoekterm tussen “aanhalingstekens” worden gezet.

Terugkoppelen actuele diepgang én PBP

Als een schip operationeel contact krijgt bij Maasaanloop komt het voor dat de diepgang niet correct is gemeld. Stel er is een verwachte diepgang gemeld van 13,90 meter en Maasaanloop hoort bij operationeel contact dat dit 14,40 meter is. Op dat moment registreert de havenmeester een actuele diepgang van 14,40 meter én wijzigt de Pilot Boarding Place i.v.m. een diepgang van > 14,30 meter van Maascenter naar Euro13. Het PCS kent alleen een verwachte diepgang. Deze wijzigt niet en de PBP blijft op Maascenter staan. Dit is nu opgelost door ook de actuele diepgang terug te koppelen naar het PCS én de PBP wijziging te synchroniseren naar het PCS. De agent kan het schip nu beter informeren m.b.t. de locatie waar de loods aan boord komt (Euro13). Idealiter meldt de agent een correcte diepgang (first time right) zodat het Loodswezen niet verrast wordt bij het plannen van een (juiste) loods.

Terugkoppelen LOA geaccepteerd

Tijdens een aangepaste loodsdienst (voor kleine of voor alle schepen), waarbij de loods niet aan boord kan door slecht weer, komt het schip in sommige gevallen in aanmerking voor een ‘Loods op afstand’ (LOA). Als de betreffende velden correct in het PCS zijn ingevuld, wordt er door het Loodswezen en de havenmeester beoordeeld of het schip met een loods op afstand naar binnen/buiten mag. Als hier toestemming voor wordt gegeven (‘LOA geaccepteerd’), is dat direct zichtbaar bij de betreffende reis in het PCS.

Oude reizen verwijderen

Op het HCC zien wij veel oude reizen in ons systeem staan, soms wel maanden oud. Dat vertroebelt ons werk en vragen u daarom vriendelijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wij blijven dit monitoren en spreken het betreffende agentschap erop aan als de onwenselijke situatie voortduurt.

Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase,

Louis van Waasdijk
Projectmanager Divisie Havenmeester (Rotterdam)
Tel: +31 (0)6 1093 8114

Klik hier om het volledige bericht in PDF te openen en/of te downloaden

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 mrt 2022 | Eerste stap in koppeling Portbase en Enigma+ zorgt voor efficiëntie voor scheepsagenten

Na een succesvolle pilot is de basiskoppeling tussen Portbase en Enigma+ actief!

Samen met North Sea Port hebben wij gekeken naar de wensen van de scheepsagenten en is de koppeling voor de melding aan de havenmeester gerealiseerd tussen Portbase en Enigma+.

Vanaf 7 maart kunnen alle scheepsagenten gebruik maken van deze nieuwe functionaliteit.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

12 jan 2022 | Terugkoppeling 2e evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen

Op 12 januari vond de terugkoppeling van de tweede evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen plaats.

De presentatie en video bekijkt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 February – Withdraw document notified to ECT

As of today you can withdraw incorrect document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) via Notification Import Documentation.

Read in the Quick Start Guide of Notification Import Documentation how the new functionality works.

For other terminals document can only be withdrawn by contacting the terminal directly. please find the contact details in this FAQ.

In addition: Document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) contain an additional status 'Processing'. This status is displayed when the terminal has received the pre-notification correctly, but has not yet been able to process it in the TOS-system. After processing, the successive status will be 'Accepted' or 'Rejected'. Usually the status processing will change to 'accepted' once the container is discharged.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 September – Download feature + added search filter by date

 • Download feature: It is now possible to download a CSV-overview of all your previous notifications. You will find the download-button at the top of your overview. search filters will also apply to the downloaded file.
 • Date filter: New filter option to filter by date (from-to)

Heeft u gevonden wat u zocht?