Nieuws & Updates


Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Nieuws & Updates

2023 April – NID modality value

After feedback from the market and checks with terminals we have discovered that the modality input for a NID notification isn't a necessary value anymore. Therefor we have removed this value from the form as of Thursday April 12th.

NID EDI

When you sent in your NID notifications via EDI there will be no changes within your setup. Al changes are within PCS. We have updated our EDI specs, you can find them here: Developer page

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 Maart – Nieuw uiterlijk voor MID

Vanaf maandag 27 maart krijgt Melding Import Documentatie (MID) een nieuwe look en feel.

Voor velen zal het nieuwe uiterlijk bekend voorkomen; deze komt overeen met het uiterlijk van Cargo Controller. Zo wordt het nog makkelijker om te schakelen tussen de verschillende diensten van Portbase.

De functionaliteit van MID blijft ontveranderd.

Nieuw overzichtsscherm

Nieuw detailscherm

Heeft u gevonden wat u zocht?

09 dec 2022 | Wijzigingen in afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en security

Besluit havenontvangstvoorzieningen (geldt voor álle havens)
Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht:

Regeling - Besluit havenontvangstvoorzieningen - BWBR0017136 (overheid.nl)

Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking.
Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende:

 • De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën zoals deze door de IMO worden gehanteerd en ook aan boord van schepen bekend zijn. Om dit te ondersteunen is het betreffende scherm in het PCS aangepast zodat deze afvalstoffen volgens de nieuwe richtlijn gemeld kunnen worden.
 • Het aantal afvalstofcategorieën is teruggebracht van 47 naar 25.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!
 • In het scherm zijn drie wijzigingen aangebracht:
  • Naast de ‘Port of last waste delivery’ is er nu ook een ‘Port of next waste delivery’.
   Deze wordt default gevuld met de waarde van de volgende haven uit het bezoek maar is te wijzigen. Gebruikt u het upload formulier, dan wordt de waarde uit het Excel sheet ingevuld.
  • De kolom “Max storage capacity” moet worden ingevuld als afval afgegeven en/of aan boord gehouden wordt voor afval in de categorieën Annex 1, 4, 5 en 6. Voor Annex 1 en 5 moet dit alleen worden ingevuld als het géén ladingrestanten betreft.
  • De kolom “Last delivery (m3)” is vervallen.
 • De kapitein ontvangt een S-formulier als hij afval heeft afgegeven. Dit formulier moet doorgestuurd worden naar SafeSeaNet (SSN). Om dit mogelijk te maken, versturen de inzamelaars hun digitale melding niet meer direct naar de havenbedrijven, maar versturen dit nu naar Portbase. Portbase stuurt vervolgens de berichten door naar de havenbedrijven maar ook naar SSN. De betreffende havenbeheerder faciliteert hiermee het doormelden van het Afval Ontvangst Bewijs aan SSN.
 • De afvalstoffenbijdrage per schip zal in iedere haven verhoogd worden. De exacte tarieven worden in de havenafvalplannen gepubliceerd.
 • Het wordt voor de kapitein mogelijk zijn huisvuil gratis af te geven. De wetgever wil namelijk voorkomen dat er huisvuil in het marine milieu terecht komt. Voor gratis afgeven gelden wel spelregels. Deze spelregels worden per regio in het havenafvalplan vastgesteld.
  De belangrijkste spelregels zijn:

  • Er geldt een maximaal gratis afgifterecht gebaseerd op de maximale opslagcapaciteit voor Annex V in m3 zoals in het garbage managementplan van het schip vermeld staat. Afgiftes boven deze norm worden direct bij het schip in rekening gebracht.
  • Er mag maximaal twee keer per bezoek afval worden afgegeven, waarbij dit binnen zeven dagen na aankomst op de eerste ligplaats dient te gebeuren.
  • Gratis afgifte is alleen mogelijk binnen de reguliere servicetijden (van 07.30 – 17.00), uitzonderingen daargelaten. Overwerk wordt door de betreffende inzamelaar of havenbeheerder bij het schip in rekening gebracht.
  • Enkele afvalstoffen (met name KGA) worden niet vergoed. Een volledig overzicht wordt in de havenafvalplannen vastgesteld.
  • Offshore schepen zijn vrijgesteld van een milieubijdrage en hebben hierdoor ook geen gratis afgifterecht op huisvuil.

Wijzigingen in de security melding (geldt voor álle havens)

 • In het scherm wordt afgedwongen dat de laatste 10 “Port facilities” allemaal zijn ingevuld.
 • Het kan voorkomen dat er geen 10 bekend zijn:
  • Het is een nieuw schip dat net in de vaart is gekomen
  • Het schip heeft een nieuwe/andere eigenaar gekregen

In dat geval dient u de juiste reden te kiezen.

 • Het veld “Any other related security matter” krijgt een Yes/No keuze (default op No).
  Alleen bij de keuze Yes bent u verplicht de reden in het tekstveld in te vullen.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload-formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!

Wijziging ‘Pollution category’ in de melding gevaarlijke stoffen

Bij het melden van gevaarlijke en schadelijke stoffen die in tanks worden vervoerd, zijn er soms maar kleine verschillen in de productnamen. Met het toevoegen in PCS van de bijbehorende ‘Pollution category’ wordt het kiezen van de juiste productnaam eenvoudiger. De ‘Pollution category’ is alleen van toepassing op stoffen genoemd in de IBC-code.

Melden droge BULK lading

Het blijkt onduidelijk te zijn welk type droge bulklading men verplicht is om te melden en wat niet meldplichtig is. Om misverstanden te voorkomen, zijn alle bulkstoffen (genoemd in de IMSBC-Code), die volgens de IMO los gestort vervoerd mogen worden in het PCS opgenomen.

In de IMSBC-code is bulklading verdeeld in vier groepen. Alleen de stoffen die geclassificeerd zijn in de
B-groep of de A+B groep zijn verplicht om te melden. Zie de link onderaan voor meer details.

SEED CAKE

Bijzondere aandacht voor seed cake: Behalve dat er zes entries zijn voor seed cake, waarvan er vier onder de meldplicht vallen, is seed cake een verzamelnaam voor allerlei rest producten uit de olieslagerij. De resterende hoeveelheid olie in combinatie met vochtgehalte van het materiaal bepaalt de te gebruiken entry (zie overzicht seed cake materials).

Granen, mais en dergelijke vallen niet onder de IMSBC code, maar onder de Grain-code en kennen geen meldplicht. Behalve als de lading behandeld is met een fumigant, dan is een melding aan de havenmeester vereist. Voor deze landbouwproducten is de entry “Fumigated Agro products or has been treated with fumigant” beschikbaar onder “HOLD” (droge bulk). In de details blijft een vinkje voor “Cargo fumigated” nodig met de daarbij behorende informatie. Zie de link onderaan voor meer details.

Melden MARPOL annex 1 lading

Fabrikanten van smeeroliën, hydrauliek oliën, drilling oliën, proces oliën of halffabricaten geven hun producten een handelsnaam met een nummer. Het assortiment aan producten blijft continu uitbreiden, maar andere verdwijnen ook weer van de markt. Om toch het laatste nieuwe product te kunnen melden, zijn er entries gemaakt voor de subcategorie waar de handelsnaam onder valt.

Bijvoorbeeld:

 • LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS
 • METAL EXTRACTION DILUENTS
 • TYRE & RUBBER OILS
 • JET FUELS
 • AROMATIC OIL (HYDROCRACKER)

Bij de details kun je als ‘remark’ de handelsnaam vermelden.

Contact

Neem bij vragen contact op met de Customer Service van Portbase.

 • E-mail: customerservice@portbase.com
 • Telefonisch
  • 088 – 625 25 25 (weekdagen van 08:00 tot 18:00 uur)
  • 06 – 518 844 56 (Piketdienst voor urgente zaken buiten kantooruren)

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?

10 okt 2022 | Douane – handhaving sanctiemaatregelen pakket 6

De Douane houdt toezicht op het naleven van de sanctiemaatregelen ten aanzien van de gesanctioneerde goederenstroom waaronder de maatregelen die zijn ingesteld tegen Rusland. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het 6e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Eén van de maatregelen is dat er in de EU een verbod is op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie en
geraffineerde olieproducten uit Rusland.

Lees de volledige brief.

Heeft u gevonden wat u zocht?

13 sep 2022 | Aanvraag Bevaren Oude Maas via MyPort

Vanaf 15 september kunt u de bekende aanvraag Bevaren Oude Maas indienen via MyPort in plaats van via een mail naar het HCC. Het HCC krijgt de aanvraag dan digitaal binnen en zal deze ook digitaal afhandelen. De beoordeling krijgt u ook terug in MyPort.

Het nieuwe aanvraagformulier kunt u vinden in MyPort bij de bestaande aanvragen voor Afmeren Ligplaats buiten de petroleumhaven, Werkzaamheden en Transporten. MyPort kunt u bereiken via de IAM connected inlogpagina en dan door te kiezen voor de MyPort tegel.

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 jul 2022 | Update over de herbouw van de service Transitaangifte

In ons eerdere bericht over de herbouw van de service Transitaangifte, heeft u kunnen lezen dat de service een belangrijke upgrade krijgt.

Wij zijn verheugd te melden, dat vanaf 5 september alle klanten worden overgezet op deze herbouwde service.

Dit betekent dat u nieuwe aangiften aanmaakt in de nieuwe service en bestaande aangiften kunt afmaken en inzien in de oude service.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

17 mrt 2022 | Belangrijke upgrade voor de service Transitaangifte

De service Transitaangifte krijgt een belangrijke upgrade.

Na een intensieve voorbereiding zijn we in maart gestart met een pilot voor Transitaangifte 2.0.

Via deze service is de transitaangifte nog eenvoudiger in te dienen.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 July – Pre-notification status warning

New Features
 • From now on it is possible to activate an e-mail notification when no import documentations has been pre-notified for one or more equipments on the B/L and the ATA-confirmation was received 6 hours prior. Without the pre-notification your cargo cannot leave the terminal. This feature was frequently requested via our survey earlier this year.

Heeft u gevonden wat u zocht?

20 jun 2022 | Diverse verbeteringen in Melding Schip

De komende periode zetten wij diverse verbeteringen live in de service “Melding Schip”. Bij elke wijziging die live wordt gezet, tonen we in het PCS de bekende pop-up.

Filter Visit Overview in het overzichtsscherm kunt u vanaf nu diverse filters instellen zodat u uw bezoeken nog sneller vindt.

Zoekfunctie zeeschepen

Er is een tip toegevoegd aan het zoekveld. Wanneer gezocht wordt op een exacte match, dan moet de zoekterm tussen “aanhalingstekens” worden gezet.

Terugkoppelen actuele diepgang én PBP

Als een schip operationeel contact krijgt bij Maasaanloop komt het voor dat de diepgang niet correct is gemeld. Stel er is een verwachte diepgang gemeld van 13,90 meter en Maasaanloop hoort bij operationeel contact dat dit 14,40 meter is. Op dat moment registreert de havenmeester een actuele diepgang van 14,40 meter én wijzigt de Pilot Boarding Place i.v.m. een diepgang van > 14,30 meter van Maascenter naar Euro13. Het PCS kent alleen een verwachte diepgang. Deze wijzigt niet en de PBP blijft op Maascenter staan. Dit is nu opgelost door ook de actuele diepgang terug te koppelen naar het PCS én de PBP wijziging te synchroniseren naar het PCS. De agent kan het schip nu beter informeren m.b.t. de locatie waar de loods aan boord komt (Euro13). Idealiter meldt de agent een correcte diepgang (first time right) zodat het Loodswezen niet verrast wordt bij het plannen van een (juiste) loods.

Terugkoppelen LOA geaccepteerd

Tijdens een aangepaste loodsdienst (voor kleine of voor alle schepen), waarbij de loods niet aan boord kan door slecht weer, komt het schip in sommige gevallen in aanmerking voor een ‘Loods op afstand’ (LOA). Als de betreffende velden correct in het PCS zijn ingevuld, wordt er door het Loodswezen en de havenmeester beoordeeld of het schip met een loods op afstand naar binnen/buiten mag. Als hier toestemming voor wordt gegeven (‘LOA geaccepteerd’), is dat direct zichtbaar bij de betreffende reis in het PCS.

Oude reizen verwijderen

Op het HCC zien wij veel oude reizen in ons systeem staan, soms wel maanden oud. Dat vertroebelt ons werk en vragen u daarom vriendelijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wij blijven dit monitoren en spreken het betreffende agentschap erop aan als de onwenselijke situatie voortduurt.

Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase,

Louis van Waasdijk
Projectmanager Divisie Havenmeester (Rotterdam)
Tel: +31 (0)6 1093 8114

Klik hier om het volledige bericht in PDF te openen en/of te downloaden

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 – June: Change in webhook registration, added error e-mail notifications

New Features
 • For organizations with an API system link-up: E-mail notifications concerning errors on the API can now be configures to be sent to any e-mail address, Instructions can be found here.
 • From now on it is possible to activate an e-mail notification when the discharge terminal is updated on your tracked B/L. Instructions can be found here.
 • From now on it is possible to activate an e-mail notification for B/L’s that are deleted from manifests. In the past this was only shown in the webscreens and via API-updates.  B/L status updates and DIN/DEN reports were lost. If activated we will inform you which B/L is deleted and what actions you may undertake.
 • If the deleted B/L becomes available again on another manifest, we will automatically update your tracked B/L again. Please note that the DIN or DEN report still need to be reapplied manually.
Improvements
 • We have decreased our traffic output towards your Webhook URL, from now on we will only push an update if data has been changed.
 • Due to a change in design the Webhook URL concerning the CC API has been technically moved. The webhook was only visible and editable for the main user (hoofdgebruiker), until now:  Each user with ‘API-user’ rights in PCS can now add and change the Webhook URL, this means your IT department and/or supplier can now support this with their own personal account.
  • Note: Only one Webhook URL can be registered per organization. If a second API-user updates a the Webhook URL, this will only update the previous registered Webhook URL.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 – May: Labels, vessel labels, reusable labels and improved ATA notification

New Features
 • New Vessel label functionality: add labels to your vessels to categorize. It works similar as with the original B/L labels. Read more or watch the instructional video.
Improvements
 • Improved label option: Labels can now be re-used with the autocomplete function, start typing the label you used before and you will be shown all previously used labels that match..
 • Updated ATA notification (e-mail): The arrival terminal now added to this notification.

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 mrt 2022 | Eerste stap in koppeling Portbase en Enigma+ zorgt voor efficiëntie voor scheepsagenten

Na een succesvolle pilot is de basiskoppeling tussen Portbase en Enigma+ actief!

Samen met North Sea Port hebben wij gekeken naar de wensen van de scheepsagenten en is de koppeling voor de melding aan de havenmeester gerealiseerd tussen Portbase en Enigma+.

Vanaf 7 maart kunnen alle scheepsagenten gebruik maken van deze nieuwe functionaliteit.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

12 jan 2022 | Terugkoppeling 2e evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen

Op 12 januari vond de terugkoppeling van de tweede evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen plaats.

De presentatie en video bekijkt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 – March: Coverage in Vlissingen / Zeebrugge and more

 • Coverage for vessel ATA and ATD for vessels arriving in Vlissingen and Terneuzen:

In collaboration with North Sea Port, Portbase establisched a connection with the Enigma+ platform. As a result, the  Actual Time of Arrival (ATA) and Actual Time of DeparturATD updates for vessels arriving in Vlissingen or Terneuzen, (at terminals Kloosterboer, ZZC and Verbrugge) can now be tracked in Cargo Controller.

 • Cut and run renamed to 'discharge not confirmed' :

The status cut and run is normally shown when a discharge confirmation is not received and the vessel has already departed from the terminal. In reality in many situations the equipment has been discharged, but merely has not been confirmed yet through a confirmation message. The cut and run status is therefore often misleading. As of now the status ‘cut and run’ is renamed to ‘discharge not confirmed’, which better reflects the actual status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 February – Withdraw document notified to ECT

As of today you can withdraw incorrect document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) via Notification Import Documentation.

Read in the Quick Start Guide of Notification Import Documentation how the new functionality works.

For other terminals document can only be withdrawn by contacting the terminal directly. please find the contact details in this FAQ.

In addition: Document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) contain an additional status 'Processing'. This status is displayed when the terminal has received the pre-notification correctly, but has not yet been able to process it in the TOS-system. After processing, the successive status will be 'Accepted' or 'Rejected'. Usually the status processing will change to 'accepted' once the container is discharged.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 – November: Improved ETA

Good news! As of today we introduce a major improvement to the vessels estimated time of arrival in Cargo Controller. Where we used to show only the ETA for port entry, we now automatically update the vessel ETA with arrival at the first berth (as soon as known). This ETA will be much closer to the actual time of arrival of the vessel.

Find out below where you can see the vessel ETA.

The improved ETA is also updated in the Cargo Controller API. Find the most recent specs at developer.portbase.com.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 September – Download feature + added search filter by date

 • Download feature: It is now possible to download a CSV-overview of all your previous notifications. You will find the download-button at the top of your overview. search filters will also apply to the downloaded file.
 • Date filter: New filter option to filter by date (from-to)

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 – August: Improved vessel tracking and more

Improvements

 • The vessel overview now orders the upcoming vessels better.
 • When tracking new vessels, only upcoming sailings will be shown, ordered on ETA. Past sailings are no longer shown on top.
 • Terminal name for APM terminals Rotterdam (APMTR) has been renamed to Hutchison Ports Delta II (HPDII), as the terminal is part of the Hutchison group since june 1.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 – July: Labels, new filters, broad inspection coverage and many more

New Features

 • Label functionality: add labels to your B/Ls to easily categorize. Read more or watch the instructional video
 • New filter option: filters for a specific time frame are now available
 • Applied filters are now stored after closing Cargo Controller. After re-opening, your previously applied filters are still active.
 • Improved coverage of customs inspections; In case customs manually selects shipments for inspection, those inspections are now shown as well in Cargo Controller. Previously only selections based on automated customs risk assessment were shown.

Improvements

 • When adding an import document directly from within cargo controller, the terminal name is already prefilled.
 • Improved visualization of applied filters
 • Improved linking of import documents to a B/L (sometimes import document was not shown, while it was registered in notification import documentation)
 • PDF-download of a B/L: improved the listing of weight per goods-item and weight of entire B/L
 • Elaborated API specifications on developer.portbase.com
 • Copy-pasting improved when pasting values with dashes

Heeft u gevonden wat u zocht?