Overzicht rollen

Tekenbevoegde

In handelsregister vastgelegde persoon die namens een organisatie mag handelen

Zijn taken in de context van IAMconnected zijn onder andere:

 • Bevestigen aanvraag organisatie en hoofdbeheerder
 • Bevestigen huidige organisatiegegevens en hoofdbeheerder
 • Bevestigen aanvraag wijzigingen organisatie en/of hoofdbeheerder

Hoofdbeheerder

Door Tekenbevoegde aangewezen persoon die namens hem in IAMconnected mag optreden. Denk hierbij aan het registreren van de organisatie.

Zijn taken in de context van IAMconnected zijn onder andere:

 • Vertegenwoordigen Tekenbevoegde
 • Aanspreekpunt voor IAMconnected gerelateerde zaken
 • Aanvragen registratie organisatie
 • Kiezen van een tekenbevoegde
 • Verstrekken contactgegevens tekenbevoegde
 • Aanvragen wijzigingen op organisatieniveau
 • Aanvragen validatie op organisatieniveau
 • Verhogen betrouwbaarheidsniveau identiteiten organisatie
 • Aanwijzen gebruikersbeheerders
 • Gebruikersbeheer
  • (Ont)koppelen gebruikers
  • Valideren gebruikers

Gebruikersbeheerder

Door Hoofdbeheerder aangewezen person(en) die namens hem operationele taken mogen uitvoeren

Zijn taken zijn:

  • (Ont)koppelen gebruikers
  • Valideren gebruikers

Gebruiker

Diegene die zich, namens een organisatie, wil aan kunnen melden om digitale diensten ter ondersteuning haven logistieke processen te gebruiken

Zijn taken in de context van IAMconnected zijn onder andere:

 • Aanmaken persoonlijk account
 • Doen van een koppelverzoek

Heeft u gevonden wat u zocht?