Welke data is RWG in 2024 extra gaan delen via MCA Barge?

Onderstaande data is RWG in 2024 extra gaan delen via MCA Barge. De gegevens worden gedeeld zodra de terminal ze beschikbaar heeft. 

 1. Call reference number (CRN): referentienummer ter identificatie van scheepsbezoeken. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) pick-up en drop-off containers.  
 2. Cargo closing time: ná deze tijd is het niet toegestaan om exportcontainers af te zetten op de terminal voor een specifiek scheepsbezoek. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) drop-off containers. 
 3. Cargo opening time: vóór deze tijd is het niet toegestaan om exportcontainers af te zetten op de terminal voor een specifiek scheepsbezoek. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) drop-off containers. 
 4. Estimated time of arrival (ETA) zeeschip: verwacht aankomstmoment van het zeeschip volgens de terminal. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) pick-up en drop-off containers.  
 5. Estimated time of departure (ETD) zeeschip: verwacht vertrekmoment van het deepsea schip volgens de terminal. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) pick-up en drop-off containers.  
 6. Expected discharge time (EDT)*: verwacht losmoment van een importcontainer. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) pick-up containers. De informatie wordt beschikbaar na actual time of arrival (ATA) van het zeeschip. Na lossing wordt het informatieveld weer leeggemaakt.  
 7. Size type: de container size type zoals bekend bij de terminal wordt teruggekoppeld in het geval er sprake is van een size type mismatch. Deze informatie is zichtbaar voor volle pick-up containers en voor lege pick-up containers in geval het containernummer bekend is.  
 8. Ultimate release date: einddatum commerciële vrijstelling. Deze informatie is zichtbaar voor volle pick-up containers. 
 9. Voyage number: nummer ter identificatie van de reis van een schip. Deze informatie is zichtbaar voor (volle en lege) pick-up en drop-off containers.  

De extra data van RWG wordt op meerdere plekken binnen MCA Barge getoond.  

Voor pick-up containers: 
 1. Open een rotatie en open de visit bij RWG. Klik in het tabblad ‘Handlings’ op ‘Show’ en hover over het zeeschip.
 2. Klik vanuit het hierboven genoemde overzicht een handling open. 
   


Voor drop-off containers: 
 1. Open op een visit het ‘Handlings’ tabblad en klik vervolgens op ‘Show’ om alle handlings op de visit te tonen. 

 2. Klik vanuit het hierboven genoemde overzicht een handling open.

* Let op! RWG meldt het volgende over de EDT: “Terwijl RWG zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de Expected Discharge Time […] nauwkeurig en actueel is, is de ETD slechts een indicatie. RWG [is] niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden of voor de gevolgen van het gebruik van de ETD. De ETD wordt verstrekt in de feitelijke staat, zonder garantie op de volledigheid, juistheid en tijdigheid daarvan. Het gebruik van de ETD geschiedt op eigen risico en RWG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met dat gebruik.”. Zie berichtgeving hier 

 

   

Heeft u gevonden wat u zocht?