Resultaten gebruikersonderzoek Melding Aankomst ECS Lading en Melding Lading Export Bulk

18 juli 2023 | Melding Aankomst ECS Lading

Portbase gaat de services Melding Aankomst ECS Lading en Melding Lading Export Bulk in de komende maanden herbouwen. Als Portbase hechten wij belang aan een goede aansluiting van onze services op de behoeften van onze community. Daarom hebben wij afgelopen juni een gebruikersonderzoek uitgevoerd, om zo een goed beeld te krijgen van hoe de service bevalt, en of er aandachtspunten zijn.

De survey is verstuurd naar alle gebruikers van de bulk services. Van vele hebben wij feedback ontvangen, waarvoor waar wij u graag bedanken. Uiteraard delen wij dan ook de belangrijkste resultaten met u.

Resultaten
Gebruikers zijn nu redelijk tevreden over de services, Melding Aankomst ECS Lading scoort een gemiddelde waardering van 7,4 en Melding Lading Export Bulk een 7,6.

Ruimte voor verbetering lijkt te liggen bij verduidelijking van de terugkoppelingen op het ingediende uitgaande manifest of de arrival at exit, de relevantie van de teruggekoppelde informatie, en het verder uitlichten van functionaliteiten zoals het kopiëren van exportzendingen.

Tot slot zijn verschillende verbetersuggesties gedaan, die Portbase de komende periode nader zal onderzoeken.

Vervolg
Door middel van de survey is dankzij u een goed beeld verkregen van hoe de service ervaren wordt en waar verbetermogelijkheden liggen. Deze input nemen wij mee in de werkgroep die gevormd gaat worden.

Wij houden u uiteraard graag op de hoogte van de herbouw van deze services.