Noodprocedure gedurende onderhoud aan de database server van HaMIS bij de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam

15 mei 2024 | Melding Schip

Op zondag 26 mei van 07:00 tot 16:00 uur is er onderhoud aan de database server van HaMIS bij de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam.
Hierdoor is geen berichtenverkeer mogelijk tussen Portbase-PCS en de Havenmeester systemen van Rotterdam en Amsterdam. Er wordt gewerkt met Noodprocedures. U dient het Noodprocedure-formulier in te vullen en per e-mail te versturen. Zodra het onderhoud is voltooid, dient u evt. vanaf uw ingestuurde formulieren uw mutaties alsnog in het PCS in te voeren. Omdat het onderhoud als het mee zit ca. 6 uur duurt maar als het tegen zit ca. 9 uur, kan het zijn dat u bv. bij bestellingen tegen de besteltermijn van 2 of 3 uur aanloopt en u uw bestelling niet meer kan invoeren in het PCS. Neem in dat geval contact op met het HCC of HOC om dit achteraf alsnog administratief te corrigeren.

Wij verzoeken u met klem zoveel mogelijk alle meldingen vóór het geplande onderhoud in te sturen. Uiteraard kunnen ad hoc zaken telefonisch met HCC en HOC worden afgestemd.

Noodprocedure betekent dat agenten de reizen en mutaties op reizen per e-mail doorgeven aan de Havenmeester omdat uw bezoek in het PCS na het versturen van 1 bericht op slot gaat. Uw bericht kan nl. niet worden verwerkt gedurende het onderhoud maar wordt bewaard en wordt na het onderhoud alsnog verwerkt. Daarna kunt u uw bezoek weer wijzigen.

Voor meer informatie over de procedures:
• Procedure Amsterdam
• Procedure Rotterdam

Formulier Noodprocedure Amsterdam

Formulier Noodprocedure Rotterdam
Sla het formulier eerst op, open het vervolgens met Adobe Acrobat Reader, vul het formulier in en verzend deze via e-mail naar het HCC.