Algemeen


Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom zie ik meerdere keren ‘Booking bekend bij terminal’ in de timeline?

Als er meerdere equipments bij de boeking horen, is voor ieder equipment terug te zien dat de boeking voor dat specifieke document/MRN bekend is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent ‘Automatisch vrijgegeven’ onder Douane Inspectie?

Als alle equipments van het document/MRN zijn aangekomen op de terminal, zal Portbase de aankomst melden bij de Douane. De Douane stuurt alleen een bericht terug indien er een afwijzing van het document is of een inspectie wordt aangezegd. Portbase geeft de zending automatisch vrij na 5 minuten. Er kan altijd nog een controle worden aangezegd tot het moment dat het schip vertrekt. Daarnaast zijn er een aantal documenttypen die geen aankomstmelding naar de Douane behoeven, zoals ICT en TT1. Deze worden direct op 'Automatisch vrijgegeven' gezet. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is er nog geen Confirmation of Exit gestuurd?

Na vertrek schip dient de rederij/cargadoor het manifest in te sturen binnen 1 werkdag. Hierna wordt de Confirmation of Exit gestuurd. Hover over de “i” in het hoofdscherm om na te gaan in welke fase de zending is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

In mijn overzicht kan ik de boeking niet vinden – Hoe komt dit?

In het hoofdscherm staan alleen boekingen waarvoor uw bedrijf zelf de voormelding heeft gedaan. Er is de mogelijkheid om andere boekingen handmatig toe te voegen.  

Selecteer ‘+ Voeg toe’ rechts bovenin het hoofdscherm. In het scherm wat opent kunt u het boekingsnummer wat u wilt volgen toevoegen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil tussen een geel en groen bolletje als status onder ‘Boeking’?

Geel bij 'Boeking' geeft aan dat de voormelding gedaan is alleen dat er nog geen terminal is welke heeft aangegeven de voormelding te willen ontvangen. Bij groen is de voormelding opgestuurd aan een terminal. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zie ik dat de voormelding van de boeking gedaan is?

Indien de status onder ‘Document’ groen is dan is de voormelding gedaan. Hover over de “i” in het hoofdscherm bij de boeking waarvoor u wilt weten of de voormelding gedaan is. 

Geel bij “Boeking” geeft aan dat de voormelding gedaan is alleen dat er nog geen terminal is welke heeft aangegeven de voormelding te willen ontvangen. Bij groen is de voormelding opgestuurd aan een terminal. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er is geen informatie van de voormelding zichtbaar nadat ik het boekingsnummer handmatig heb toegevoegd, ik zie een grijs bolletje – Hoe komt dit?

De voormelding is nog niet gedaan in de service 'Melding Export Documentatie'. Mogelijk wordt de voormelding later gedaan. Het equipment wordt op dit moment niet toegelaten tot de terminal indien deze de voormelding verplicht stelt. Zie hier het overzicht van terminals die de voormelding via Portbase verplicht stellen. Indien u had verwacht dat de voormelding reeds gedaan is contact dan de partij die hiervoor verantwoordelijk is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is de ETA/ETD informatie niet beschikbaar?

De ETA/ETD van het schip wordt bekend wanneer Portbase de laadlijst van de rederij/cargadoor ontvangt. Het moment van ontvangst van de laadlijst kan verschillen per rederij. Het kan voorkomen dat de laadlijst een week vooraf bekend is, maar dit kan ook op de dag van vertrek zijn. Welke ETA/ETD informatie getoond wordt is afkomstig van de rederij. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe komt het dat ik geen laadterminal zie?

De laadterminal van het equipment wordt bekend wanneer Portbase de laadlijst van de rederij/cargadoor ontvangt.

In de laadlijst staan de equipments welke geladen worden op het schip. Het moment van ontvangst van de laadlijst kan verschillen per rederij, ontvangst hiervan varieert van zeven dagen tot de dag van vertrek. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de terminal voor aankomst te wijzigen?

Wanneer de status al op “Accepted” staat, kan deze niet meer worden aangepast. Het document dient eerst door de Douane buitenwerking te worden gesteld. Dit kunt u doen door een "Cancel Request" te sturen in de melding. Deze wordt dan uitgestuurd naar de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen bestaande “Guarantees” worden verwijderd ?

Het is niet mogelijk om bestaande “Guarentees” te verwijderen. Deze blijven altijd in het overzicht staan. Via (Valid to) kunt u wel een einddatum aangegeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om in de aangifte de “Terminal of Discharge” aan te passen?

Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen:

 • De aangifte cancelen/buiten werking stellen en een nieuwe opmaken.
 • Aan de Douane vragen of zij de terminal kunnen omhangen naar de nieuwe/correcte terminal. Wanneer de Douane dit heeft gedaan, kunt u via de service Melding Import Documentatie een T1 voor de correcte terminal opmaken en versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen oude “Guarantees” worden verwijderd?

Het is niet mogelijk om oude "Guarantees" te verwijderen, de reden is ons niet bekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de containers die “In Transit” staan via Portbase te verwijderen/buitenwerking te stellen?

Alleen de Douane heeft de mogelijkheid om deze buiten werking te stellen.

Wanneer de Douane deze buiten werking heeft gesteld, komt hij op status "Completed" te staan. Vervolgens dient u een blanco aangifte op te maken, want het is niet mogelijk om deze te hergebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijven documenten onder “Cancellation Request Rejected” staan terwijl deze wel worden gebruikt en zijn aangezuiverd/gereleaset met de status “Completed”?

Wanneer de Douane uw cancellation request heeft verwerkt, dan wordt deze handmatig door de Douane omgezet.

Het proces duurt langer, omdat de Douane de verwerking handmatig doet. Wanneer de Douane uw request heeft verwerkt, komt deze bij u in cancellation te staan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik invullen bij “Authorised Location”?

In het veld "Authorised Location" dient u het huisnummer en de postcode in te voeren van de toegelaten geadresseerde of toegelaten afzender.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Melding in “Accepted”, dient deze nog te releasen gaat dat automatisch?

Een vereenvoudigde regeling (SP) staat even in "Accepted" en gaat dan direct door naar “In transit”. Als het een normale procedure betreft, dan komt deze pas in transit, zodra de container langs de Douane gaat bij de uitgaande port- zodra de Douane T1 document uitprint.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat te doen als het B/L waarvoor een transitaangifte is opgemaakt van ATO/SAL wordt verwijderd?

Wanneer een zending in de ATO wordt vermeld, wordt hiervoor in de Douanesystemen een "verplichting" aangemaakt om deze te zuiveren.

Het NCTS-systeem van Nederland heeft een driemaal daagse aanlevering aan het verplichtingensysteem om te melden welke B/L's zijn vermeld in een transitaangifte en om deze vervolgens te zuiveren.

Er geldt dit niet andersom. Wanneer een B/L van de ATO wordt verwijderd, zal de (al dan niet voltooide) verplichting uit het verplichtingsysteem worden verwijderd. Het transitsysteem ontvangt hier geen melding van.

Als de transitaangifte die hier mee is gemoeid, dus dient te worden afgesloten of geannuleerd, dient de klant die deze transitaangifte heeft opgemaakt een annuleringsverzoek in te dienen. Dit kan digitaal of via kantoor Zuivering te Heerlen)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is een T2 aangifte en waar gebruik ik deze voor?

T2 is een transitaangifte en dient te worden opgemaakt bij het doorvoeren van lading door onder andere Zwitserland naar Italië. Het T2 document wordt aan de grens van Italië afgemeld in NCTS, waarna het verder kan gaan.

Voor groepage zendingen/ trailer, wordt één afzender en één ontvanger gebruikt. Aangiften kunnen nooit meerdere ontvangers hebben. De verschillende zendingen in groepage trailer worden in de BIS-lijst achter de aangifte aangegeven. De geadresseerde partij in de aangifte is veelal het Douanekantoor van afmelden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Status “SF” – een reeks van meer dan één item is niet toegestaan als het eerste argument van local

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646")

Bij de "guarantees" is tweemaal hetzelfde guarantee type and reference gebruikt. Dit mag slechts eenmaal te worden gebruikt binnen de "guarantees".  Portbase kan de status aanpassen, zodat u de aangifte kunt wijzigen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer verdwijnt het driehoek-icoon bij het Douane proces?

Het gebeurd regelmatig dat een vervoersdocument wordt gemaakt, terwijl dat volgens de gegevens in de summiere aangifte (ATO) niet logisch is. Dit zorgt voor mismatches. Om mismatches te voorkomen, toont scherm S141 het Douane proces dat is aangegeven op de ATO. Indien het Douane proces in de ATO een andere waarde heeft dan leeg, is een vervoersdocument niet nodig. Het driehoekje betreft een waarschuwing voor u als klant.

U heeft de volgende keuzes:

 • Doorgaan met het maken van de vervoersaangifte en achteraf het risico lopen op een mismatch. Dit kan, omdat het een waarschuwing is en geen blokkade om door te gaan met de aangifte.
 • Contact opnemen met de cargadoor om de ATO aan te laten passen. Als de ATO wordt aangepast, verandert de informatie op S141 mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een wijziging in losterminal doorvoeren?

Het is niet mogelijk om dit achteraf aan te passen in de service. U kunt hiervoor een MID-melding maken in de service Melding Import Documentatie. Hierin meldt u als het ware het document voor aan de desbetreffende terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik transitaangiftes doen in de vereenvoudiging procedure?

We zijn een nieuwe klant van Portbase en we willen transitaangiften doen in de vereenvoudiging procedure, echter blijkt dat we ons nog moeten melden bij de regiocoördinator om ons ook in het KIS-systeem aanbrenglocaties te laten registeren.

Wat moeten wij verder nog doen om te kunnen werken in de vereenvoudiging te Nederland?

U wilt aangeven in de vereenvoudigde procedure (toegelaten afzender transit). Het betreft een in het buitenland (BE) geregistreerde klant. Hiervoor dient u alleen de normale procedure aan te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De status staat op information requested. Wat kan ik doen?

Indien de vervoerstermijn is verlopen, dan ontvangt u na zeven dagen een verzoek “Navraag niet beëindigd vervoer”(nasporingsbericht) van de Douane. Dit wordt weergegeven middels de status “Information requested”.

Wanneer u op de regel klikt, ziet u de transport gegevens staan. Via de knop “Enquiry details” dient u antwoord te geven op de vraag van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er staat een “Cancellation Request” bij document aangifte “In Transit”, wat betekent dat?

Het document dient te worden geannuleerd, echter staat er geen "cancellation request". De transitaangifte staat nu op "In Transit"?

In Portbase kan deze niet meer worden gecanceld, omdat deze in de status "In Transit" staat. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de Douane “Transit”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Bestaat de mogelijkheid om de vergunning uit te breiden zodat wij in een vereenvoudigde procedure kunnen werken?

De vergunning “Toegelaten afzender transit” is alleen voor bedrijven die de administratie in Nederland invoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan na een cancel een nieuwe aangifte met dezelfde container worden opgemaakt?

Bekijk of de aangifte daadwerkelijk is gecanceld of dat de status “Cancelled” of bij “Closed with exception” erbij staat. Indien de aangifte de status "Cancelled” heeft, dan kunt u deze wijzigen naar de status "acknowledged", zodat de container naar de status “Closed with exception” wordt verplaatst en er met de gebruikte container een nieuwe aangifte kan worden aangemaakt via “New declaration”. Daarnaast kunt u dit terugvinden met het B/L-nummer bij “Manifest container”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Uitleg document type voor een voorafgaand document (previous document) in Portbase

IM-aangifte tot plaatsing onder douaneregistratie niet commerciële goederen:

 • MNS SCHEEPVAARTMANIFEST-VEREENVOUDIGE PROC
 • T2 DOCUMENT T2
 • T2ATA DOCUMENT ATA MET T2 STATUS
 • T2CIM CIM VRACHTBRIEF MET T2 STATUS
 • T2F AANGIFTE VOOR INTERN COMM. DOUANEVERV. (ART.340 QTR, LID 1)
 • T2L BEWIJS VAN COMMUNAUTAIRE STATUS
 • T2LF T2L (NIET FISC. GEBIED ART. 311 TVO)
 • T2SM T2 SAN MARINO
 • T2TIR DOCUMENT TIR MET T2 STATUS
 • X-703 HOUSE WAYBILL
 • X-705 COGNOSSEMENT (BILL OF LADING)
 • X-740 LUCHTVAARTBRIEF
 • X-741 MASTER LUCHTVAARTBRIEF
 • X-785 GOEDERENMANIFEST
 • X-MNS SCHPVRTMAN.-VEREENV.
 • Y-CLE KENM/DD INSCHR. ADM.
 • Z-720 VRACHTBR CIM (SPOOR)
 • Z-821 AANG. EXT. COM. DV (T1)
 • Z-822 AANG. INT. COM. DV (T2)
 • Z-952 TIR-CARNET
 • Z-CO AANG COMM. GOEDEREN
 • Z-EU AANGIFTE EVA-LANDEN
 • Z-EX AANGIFTE TEN UITVOER
 • Z-IM AANG NIET COMM. GOEDEREN
 • Z-T2F INT. COMM. DV. A340,1
 • ZZZ ANDERE
 • Z-ZZZ ANDERE + CONVERSIE

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik in de service Transitaangifte mijn borg opvragen?

Zodra de borg is verzonden, kan bij “Action” op het envelop-icoon worden geklikt. De borg kan dan worden opgevraagd.

Let op- dit kan maximaal 5 maal per dag.

De status op “ST” kan verwarring opleveren, echter is deze in het proces wel naar de Douane gestuurd. Indien u zekerheid wenst, neem dan contact op met het kantoor via +31 88 151 09 87.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als ik in mijn response bericht (IE141) een ander douanekantoor van bestemming aangeef dan de oorspronkelijke aangifte?

In een dergelijk geval start de douane een zogenaamd intern nasporingsonderzoek en gaat deze te rade bij het betreffende douanekantoor dat is opgegeven in het IE141 bericht. De vraag die men uitzet wordt gestuurd in een IE142 bericht. Het douanekantoor heeft een termijn van maximaal 214 dagen om reactie te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de afgekeurde/rejected aangifte hergebruiken?

U kunt de knop "re-use" gebruiken. Dezelfde aangifte wordt dan weer voor u klaargezet. U hoeft dan alleen de verbeteringen aan te passen. Deze functie is niet beschikbaar als de klant de aangifte zelf heeft gecanceld.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik bij terminal of discharge aangeven binnen transit?

Geef de losterminal van de zeeboot op. Dit veld is optioneel, maar als de desbetreffende terminal bekend is, zal de "loading place" en "aanbrenglocatie" van hieruit herleidt en kan een MRN-notificatie naar de aangesloten terminal worden verzonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Documenten die opgemaakt zijn komen bij insufficiënt guarantee te staan. Wat is hiervan de reden, daar ze wel van de borg zijn afgegaan?

Wij hebben geen inzage in de hoogte van de borg die u bij de Douane heeft. Wij adviseren u contact op te nemen met de afdeling Transit van het Douanekantoor, via +31 88 151 09 87. Zij kunnen u informeren de aangiftes die nog niet zijn afgeschreven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hergebruiken voor de opgave aan de terminals, zijn hier extra kosten aan verbonden?

Wanneer een bedrijf voor zijn douaneaangiften in NCTS de service Transitaangifte van Portbase gebruikt, is de opgegeven informatie ook te hergebruiken voor de opgave aan de terminals. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de status “closed with exception”?

Wanneer u een melding annuleert, komt de status eerst op "cancel requested" te staan en vervolgens op "cancelled", als het verzoek van de douane wordt geaccepteerd.

Indien een melding op "cancelled" staat, dan dient deze te worden "acknowledged" om vervolgens een nieuwe aangifte te kunnen maken. Door te "acknowledgen" – bevestigen van de cancel, wordt de status aangepast naar "closed with exception".

Heeft u gevonden wat u zocht?

Invulinstructie MoT type (Means of Transport)

U dient bij "Transport details" de gegevens in te vullen van de vervoersmiddelen waarmee de container de terminal verlaat en indien van toepassing van het transportmiddel waarmee de container Nederland verlaat.

Ondanks de vele mogelijkheden beperkt de keuze zich in de praktijk tot: road transport, rail transport en inland water transport. Om het invullen gemakkelijk te maken, kunt u onderstaande schema gebruiken om de gegevens in te vullen.

Mode of transport MoT Type MoT nationality MoT ID*
Road transport 31X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Rail transport 210X Bij Rail transport hier niks invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Inland water transport 850X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.

*Om het bericht succesvol te verzenden en operationeel te verwerken, dient u bij MoT ID iets ingeven. Dit is in de praktijk echt vaak onbekend. Veelal volstaat een punt (.) of de tekst “onbekend”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aangifte is op “Inspection” gestuit, wat moet ik doen?

Dit houdt in dat de douane voornemens is een controle uit te voeren voor vertrek. De douane neemt hiervoor normaliter binnen twee uur contact met u op. Wanneer dit niet gebeurd, kan bij het kantoor van vertrek, NL000510, navraag worden gedaan. Dit kan door te bellen naar +31 181 373 737 met de vraag of de controle nog plaats dient te vinden of dat er anders toestemming tot vertrek mag worden verkregen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Om welke reden krijg ik een afkeuring?

U bent vergeten de gegevens in het onderstaande scherm vergeten in te vullen. Het is niet mogelijk om dit via Portbase te herstellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende terminal.

DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: Error Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge), 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified), current:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de notificatie “Declaration updated by customs” uitzetten?

Deze notificatie kan niet worden uitgezet. Dit is een verplichte notificatie van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om achteraf de modaliteit aan te passen in transitaangifte?

Het is niet mogelijk de modaliteit later nog aan te passen. U kunt hiervoor contact opnemen met de nationale helpdesk van de Douane, afdeling NCTS.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is Losinformatie?

Met Losinformatie koppelt de terminal het feitelijk geloste gewicht terug op het manifest. Deze update wordt gedeeld met alle bij het losproces betrokken partijen in de keten en haven. De opgegeven stuwagegegevens zijn bovendien één op één te hergebruiken in de Melding Gevaarlijke Stoffen aan de Havenmeester.

Heeft u gevonden wat u zocht?

In welke taal is Losinformatie beschikbaar?

Losinformatie is beschikbaar in Nederlands en Engels. Voor het aanpassen van uw voorkeur, zie handleiding ‘Instellen van e-mailnotificaties en schermtaal’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Toevoegen overlanded containers aan een manifest (met selectie van een laadhaven) in 3 stappen.

1- select all (of een deel) en klik op Add to manifest

2 - De overlandeds zijn nu uit beeld en moeten aan een consignment toegevoegd worden => klik op Add consignment

=> consignment invoer scherm wordt geopend.

3 - Vul hier alle benodigde en en gewenste gegevens in (kies o.a. een port of loading) en klik op Save en Send.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aan welke criteria moet het import documentnummer voldoen?

Portbase valideert de juistheid van ingevoerde documentnummers aan de hand van een aantal criteria.

Met name douanedocumentnummers (MRN nummers die worden uitgegeven door de Nederlandse Douane) worden getoetst aan specifieke criteria.

Portbase kan de geldigheid van douanedocumentnummer niet valideren bij de Douane. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het insturen van correcte documentnummers die de Nederlandse Douane aan u heeft versterkt voor de goederen in het betreffende equipment / zending.

Documenttype
MRN NT1 IM4 IM7 PIE Overige documenttypes
Validaties
Klant is geautoriseerd voor documenttype bij terminal X X X X X X
Documentnummer is maximaal 35 karakters lang X
Documentnummer is 18 karakters lang X X X X X
Documentnummer bevat juiste MRN checkdigit X X X X X
Documentnummer bevat landcode NL (karakter 3 + 4) X X X X X X
Documentnummer begint met juiste jaartal
(huidig jaar of huidig jaar -1)
X X X X X
Documentnummer bevat het NCTS-aangiftepuntnummer van het Douanekantoor-werkgebied waar de betreffende terminal toe behoort* X X
Documentnummer bevat geen Douanekantoornummer X X X
Documentnummer betreft geen uitvoerdocument uit het VK X X ook van toepassing op
documenttype 'FWV'

* Onderstaand vindt u een overzicht van de geldige Douanekantoor NCTS-aangiftepuntnummers per terminal.

Voorbeeld: "21NL00051015132BD2" betreft een transit-document in vereenvoudigde procedure voor vertrek vanaf een terminal op de maasvlakte

Voor een volledig overzicht van Douanekantoren, zie kantorenlijst van de Nederlandse Douane.

Terminal Naam Postcode Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Normale procedure
(NT1)
Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Vereenvoudigde procedure
(MRN)
APM Terminals Maasvlakte II B.V. 3199 LC NL000511 NL000510
Hutchison Ports Delta II 3199 LA NL000511 NL000510
Barge Center Waalhaven B.V. 3089 KR NL000511 NL000510
Broekman Distriport B.V. 3197 KM NL000511 NL000510
CCT Moerdijk 4782 PM NL000855 NL000855
CLDN (C.RO Ports) Rotterdam 3197 KG NL000511 NL000510
CLDN (C.RO Ports) Vlissingen 4389 PA NL000855 NL000855
DFDS Seaways Rotterdam (Vlaardingen 3134 KL NL000511 NL000510
ECT Delta Terminal B.V. 3199 LD NL000511 NL000510
Euromax Terminal B.V. 3199 LZ NL000511 NL000510
KVSA (DFDS) IJmuiden 1975 AG NL000854 NL000854
Matrans Rotterdam Terminal B.V. 3195 KN NL000511 NL000510
Kramer Delta Depot 3199 LB NL000511 NL000510
Kloosterboer Vlissingen BV 4455 TE NL000855 NL000855
Kramer City Rotterdam 3199LB NL000511 NL000510
TMA Terminals B.V. 1047 HM NL000854 NL000854
P&O Ferries Rotterdam (Europoort) 3198 LG NL000511 NL000510
R.B.C. Terminal B.V. 3197 LD NL000511 NL000510
Rotterdam Container Terminal B.V. 3199 LB NL000511 NL000510
Rotterdam Shortsea Terminal 3089KM NL000511 NL000510
Rotterdam World Gateway (RWG) 3199 KD NL000511 NL000510
Stena Line Rotterdam (Europoort) 3151XN NL000511 NL000510
Stena Line Hoek van Holland 3151 HS NL000511 NL000510
Verbrugge Terminals 4389PC NL000855 NL000855
Waalhaven Botlek Terminal (WBT) 4389PC NL000511 NL000510
Zoomweg Zeeland Coldstore 3197 KV NL000855 NL000855

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe schakel je over naar een andere internetbrowser?

Wisselen naar Firefox
Mozilla Firefox is beschikbaar voor bijna elk platform wat je maar kunt bedenken: Windows, Mac, Linux, Android en iOS. De browser kun je downloaden vanaf de website van Mozilla en vervolgens dien je de instructies te volgen om het te installeren.
Als je Firefox voor het eerst start, zal het programma vragen of je gegevens van een andere browser wilt importeren. Hiermee kun je uit bijna alle andere browsers je favorieten en bladwijzers downloaden. Vanuit Chrome en Internet Explorer kun je ook cookies, geschiedenis en opgeslagen wachtwoorden meenemen.

Wisselen naar Chrome
Google Chrome is beschikbaar voor dezelfde platforms als Firefox: Windows, Mac, Linux, Android (waar het vaak de standaardbrowser is) en iOS. Je kunt de browser vanaf de website van Google downloaden en vervolgens de instructies volgen om het te installeren.
Wanneer je Chrome voor het eerst start, word je gevraagd of je gegevens van een andere browser wilt overdragen. Van Firefox kun je favorieten, geschiedenis, opgeslagen wachtwoorden, zoekmachinevoorkeuren en formuliergegevens meenemen. Vanuit Internet Explorer is het meenemen van favorieten, geschiedenis en opgeslagen wachtwoorden mogelijk en vanuit Edge en Safari alleen favorieten.

Wisselen naar Edge
Overstappen naar Microsoft Edge is het gemakkelijkst als je al Internet Explorer gebruikt, de vorige en inmiddels verouderde browser van Microsoft. Je kunt vrijwel alle gegevens meenemen. Dit doe je door op de menuknop rechts bovenin te klikken en vervolgens op 'Instellingen te klikken'. Selecteer vervolgens 'importeren en exporteren'. Nu kun je selecteren van welke browser je gegevens je wilt importeren.

Let op: Van Chrome kun je favorieten, geschiedenis, cookies, wachtwoorden en instellingen meenemen. Van Firefox alleen favorieten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Evaluatie nieuwe werkwijze voor melden en bestellen van inkomende en doorgaande reizen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met het Loodswezen en Portbase gegevens verzameld en een evaluatie gedaan m.b.t. deze nieuwe werkwijze. Er zijn interessante inzichten die wij graag met jullie delen via dit document.

Heeft u gevonden wat u zocht?

In welke taal is Cargo Controller beschikbaar?

Cargo Controller is beschikbaar in Nederlands en Engels. Voor het aanpassen van uw voorkeur, zie handleiding ‘Instellen van e-mailnotificaties en schermtaal’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn de technische vereisten voor gebruik van de Cargo Controller webschermen?

Cargo Controller werkt met Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox. Een goede werking van Cargo Controller kan niet gegarandeerd worden bij gebruik van andere browsers zoals Internet Explorer.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type lading kan ik volgen met Cargo Controller?

Cargo Controller is geschikt voor Containers, trailers (begeleid/onbegeleid) en overige equipments

Type equipment  Wijze van koppelen in de service Cargo controller
Containers Containernummer + B/L-nummer
Trailers Onbegeleid vervoer: Trailernummer + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via CLDN:
Zendingsnummer = CLVW031699KGRT214
Equipmentnummer (trailernummer) = HMB739

Begeleid vervoer:
Kenteken trekkende eenheid + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via Stena Line:
Zendingsnummer = STNL0012345678001
Equipmentnummer (kenteken van trekkende eenheid): AB1788

Overige equipments Equipmentnummer zoals opgegeven door de rederij

Heeft u gevonden wat u zocht?

Van welke terminals kan ik de statusgegevens volgen?

Een overzicht van welke terminals bij ons zijn aangesloten vindt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Van welke rederijen kan ik de ladinggegevens volgen?

Van vrijwel alle rederijen die de Nederlandse havens bezoeken zijn de ladinggegevens inzichtelijk.

Rederijen hebben echter wel een mogelijkheid om (delen van) de ladinggegevens niet inzichtelijk te maken. Heeft u het idee dat u gegevens van een rederij niet kunt volgen, neem dan contact op met onze service desk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik email notificaties instellen?

Lees in onze handleiding hoe u e-mail notificaties kunt instellen.

Had u voorheen e-mailnotificaties ingesteld in Ladinginformatie? 

 • Stel de e-mailnotificaties dan opnieuw in in Cargo Controller.
 • De oude e-mailnotificaties uit ladinginformatie kunt u zelf verwijderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik één of meerdere gebruiker(s) toevoegen?

Gebruikers worden automatisch aan het PCS toegevoegd als ze de eerste keer inloggen vanuit IAMconnected. Geef vervolgens als beheerder toegang tot de juiste services vanuit User Management.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Bij welke terminals kan ik Melding Domproc gebruiken?

De meeste terminals die bij Portbase zijn aangesloten ondersteunen de domproc regeling van de douane. Vrijwel alle terminals controleren wel eerst uw douanevergunning voordat zij Domproc-meldingen toestaan.

Via dit document controleert u welke terminals documentvoormelding onder de domproc regeling toestaan en of zij vooraf goedkeuring vereisen. Kijkt u hiervoor bij documenttypes Domproc (entrepot/invoer).

Vereist de terminal goedkeuring?
Neem dan contact op met de salesafdeling van Portbase en vermeld bij welke terminals u gebruikt wilt maken van de domproc regeling. Wij informeren u over de goedkeuringsprocedure bij deze terminals.
Na goedkeuring kunt u voor goederen die u onder de domproc regeling plaatst documentvoormeldingen naar de terminal insturen. Vanuit melding domproc doet u dit via de knop ‘informeer terminal’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik Melding Domproc ook gebruiken voor goederen die per ferry worden vervoerd?

Ja, ook vanaf de ferryterminals kunt u goederen onder de domproc regeling plaatsen. In de service Melding Domproc kunt u de ferry-zending vinden door in het veld “B/L” het zendingsnummer in te vullen dat u hebt gekregen van de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik Ladinginformatie gebruiken voor ferry-zendingen?

Ja, Ladinginformatie is ook geschikt zijn voor het volgen van uw lading via de Nederlandse ferryterminals.

Het volgen van uw ferrylading via de service Ladinginformatie is vergelijkbaar met het volgen van containers. U vult voor het volgen van de ferrylading het equipmentnummer en het zendingsnummer in. Een zendingsnummer wordt door de ferry-operator afgegeven bij de boeking van het transport.

Type equipment  Wijze van koppelen in de service Ladinginformatie 
Containers Containernummer + B/L-nummer
Trailers Onbegeleid vervoer:Trailernummer + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via CLDN:
Zendingsnummer = CLVW031699KGRT214
Equipmentnummer (trailernummer) = HMB739

Begeleid vervoer:
Kenteken trekkende eenheid + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via Stena Line:
Zendingsnummer = STNL0012345678001
Equipmentnummer (kenteken van trekkende eenheid): AB1788

Heeft u gevonden wat u zocht?

Voor welke goederen kan ik de service Veterinair Inspectie Proces gebruiken?

U kunt deze service gebruiken voor het aanvragen van keuringen voor goederen in containers en voor goederen in trailers.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat voor code moet ik gebruiken voor breakbulk?

U kunt de onderstaande gegevens aangeven voor breakbulk:

 • NF (onverpakt) met het aantal items
 • NE (niet verpakt) met het aantal items

Heeft u gevonden wat u zocht?

Tot wanneer kan ik een manifest aanpassen?

Elk verstuurde import manifest naar de Douane kan tot 90 dagen na aankomst worden aangepast en doorgestuurd worden naar de Douane. Binnen 72 uur kan er zonder bewijs gewijzigd worden. Na 72 uur kan de Douane om meer informatie vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe geef ik een volgend schip op bij transshipmentcontainer in IFTMCS?

Wanneer u de gegevens van bijvoorbeeld de aansluitende feeder mee wilt geven in het IFTMCS bericht kunt u dit doen in het TPL segment.
Alleen de means of transport en de transport means name worden ingelezen. Alle overige velden worden door ons niet gebruikt.

TPL+SEA:::VSZP7'

Het is niet mogelijk om het reisnummer mee te geven. Met ECT Delta Terminal is afgesproken dat i.p.v. de scheepsnaam (in dit veld) ook het radio call sign kan worden meegegeven. In het TPL segment geef je alleen de vervolgmodaliteit op. Wanneer u een volgend schip wilt opgeven, vul dan de combinatie met het call sign of de scheepsnaam in.

Allowed values are converted to the domain values of the Mode_of_Transport domain:
BARGE = 8 (inland water transport)
RAIL = 2 (rail transport)
SEA = 1 (maritime transport)
TRUCK = 3 (road transport)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet lading worden gemeld die binnen de haven blijft?

Bij lading die bijvoorbeeld wordt geladen op de ESSO en vervolgens wordt gelost bij VOPAK dan hoeft dit niet te worden aangegeven in het PCS.

Los hiervan zal er wel een vervoersdocument aangemaakt moeten worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet ik de lading opgeven als lading overgedragen wordt?

In het import manifest, dient u deze op te geven als transhipment / sea in sea out. De uitgaande agent dient hem in het export manifest op te geven.

In de IFTMCS moet in het GOR segment de code 27 worden meegegeven. Het GOR segment ziet er als volgt uit:
GOR++:::C’ Gebruikt u voor communautaire lading
GOR++:::N27+:::27’ Gebruikt u voor communautaire transhipment lading
GOR+++:::27’ Gebruikt u voor niet communautaire transhipment lading
GOR++:::T1’ Gebruikt u voor goederen waarvoor een T1 document aan boord is

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe dien ik mijn lege containers in te sturen?

Lege containers dienen altijd ingestuurd te worden met een 4 in het EQD segment.

Wanneer ze ingestuurd worden met een 5, dan betekent dit dat ze vol zijn.

Een voorbeeld van een lege container;

EQD+CN+GESU4675537+4EG1+2++4'

U dient binnen 1 B/L alle containers of als leeg of als vol aan te geven. Let op: geen gemengde B/L met volle en lege containers.

Uitgaand naar de Douane wordt dit meegegeven bij het proces als 'E' mits er geen andere status in het scherm is opgevoerd bij custom status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aanpassing Melding Lading Import internet Japan

De Europese Unie en Japan erkennen elkaars veiligheidsprogramma's. Wanneer u beschikt over een AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid en u te maken heeft met goederenzendingen naar Japan, dan zult u minder vaak door de Douane gecontroleerd worden. Hetzelfde geldt voor Japanse AEO-exporteurs die goederen exporteren naar de EU. De Europese Commissie heeft in samenspraak met de Douane hier een tijdelijke oplossing voor u ingericht.

Wanneer u wilt profiteren van deze wederzijdse erkenning tussen de Europese Unie en Japan, dan dient u in uw summiere aangifte bij binnenkomst en de summiere aangifte voor tijdelijke opslag, in de rubriek 'Produced documents/certificates' de code Y031, en het unieke identificatienummer (hierna Y031 + JP ID) van het Japanse AEO-bedrijf te vermelden. Met deze code identificeert de Douane gecertificeerde bedrijven uit Japan.

Bovenstaande regeling is van toepassing voor uw summiere aangiften bij binnenkomst (ENS) en summiere aangiften bij lossing (SAL).

Voor het indienen van summiere aangiften bij de Douane, maakt u gebruik van de service Voormelding lading import (4-uurs) en/of Melding lading import Internet via Portbase. Portbase draagt er zorg voor dat indien u gebruik wilt maken van deze regeling, deze informatie per 1 juni 2012 op het webscherm kan invullen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

IFTMCS is verzonden maar het BL wordt niet getoond in de webschermen, hoe komt dit?

Een veel voorkomende oorzaak is dat bepaalde data in het ingestuurde bericht ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de postcode consignee of een andere partij. Controleer of alle data in uw systeem is ingevoerd. Voor veel fouten worden ook negatieve aparaks en mailnotificaties verstuurd. U kunt deze notificaties instellen onder ‘My Profile’, notificaties instellingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type equipments ondersteunt Melding Lading Import?

Melding Lading Import biedt ondersteuning voor diverse equipment types: containers, trailers, swap body en chassis.

 • Lading melden via WEB: Bij het handmatig melden van equipments, kunt u een equipment type kiezen (deze is verplicht). Bij het kiezen van een equipment type anders dan container, wordt het veld container size/type onzichtbaar gemaakt; het systeem voegt in dat geval automatisch de juiste waarde toe.
 • Lading melden via systeemkoppeling: Indien u lading opgeeft via EDI, dan kunt u het equipment type vermelden in het IFTMCS-bericht. In de berichtspecificaties op onze website leest u hoe u verschillende equipment types kunt opgeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het manifest is afgewezen (rejected), maar wij kunnen niet terugvinden waarom. Wat is de reden hiervoor?

Er zijn verschillenden redenen waarom een manifest wordt afgekeurd door de Douane. U kunt hiervoor notificatie e-mails instellen, in deze notificatie staat dan de foutmelding die de Douane in de afkeuring meestuurt. U kunt de foutmelding zelf verhelpen en het bericht opnieuw verzenden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe vermeld ik doorgaande transit (T1) documenten op het manifest?

De douane heeft een werkwijze geschreven voor het melden van doorgaande NCTS (T1) documenten bij binnenkomst over zee.

De werkwijze vereist twee acties:

 1. Op het import manifest dient lading met customs status T1 opgevoerd te worden.
  In Melding Lading Import kan dit in de 'B/L details'. Bij veld Customs status, kies “EU Customs Procedure T1'
 2. Op goodsitem niveau in het veld “importdocuments” ook het soort document en het MRN van het betreffende document te worden vermeld.
  In Melding Lading Import doet u dit als volgt:

  1. Ga naar het desbetreffende goederenitem
  2. In dit scherm vindt u onderaan de sectie ‘produced documents’. Kies hier ‘add document’ met daarbij de volgende gegevens:
   • "820" voor Customs Procedure T
   • "821" voor Customs Procedure T1
   • "822" voor Customs Procedure T2
   • ID: het MRN-nummer van het transit document
   • Description: dit veld hoeft u niet in te vullen
  3. Kies hierna ‘save’ om de documentgegevens op te slaan

Werkwijze via systeemkoppeling

Indien u via een systeemkoppeling werkt, dan geldt de volgende richtlijn voor het IFTMCS bericht:

Het transit document kan toegevoegd worden onder het segment RFF+ACE ‘related document number’.
De nieuwe code '821' is toegevoegd aan de specificaties. Download de nieuwste berichtspecificaties op onze developer portal.

Bij het vermelden van zowel de douanestatus T1 als de documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de Douane worden gezuiverd.

Heeft u gevonden wat u zocht?