Release notes

Wij houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen van onze services. Deze release notes geven u informatie over nieuwe functies, veranderingen en ontwikkelingen in onze services.

Filter op

13 november 2023 | Melding Schip

Melding ontvangen door de havenmeester Na het versturen van uw melding naar de havenmeester, wordt het betreffende icoontje van die melding even blauw: Dit betekent dat uw melding is verstuurd. Als alles goed gaat, wordt deze kort daarop groen. Dit houdt in dat uw melding is ontvangen in het systeem van de havenmeester (HaMIS) en […]

24 oktober 2023 | Melding Schip

Tankschepen en Prewash Voortaan krijgt u een waarschuwing om ook een prewash te melden als voor de te lossen lading een prewash verplichting geldt. Bij de handling “Washing” kan zowel bij “Commercial wash” als “Prewash” de bestemming van het waswater worden gemeld. In de dagelijkse praktijk wordt toegestaan dat waswater van een prewash in een […]

29 juni 2023 | Melding Schip

Als uitbreiding op de koppeling tussen Portbase en ENIGMA+ wordt de Security melding in zijn geheel ondersteund per 9 mei 2023. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat de Security gegevens die in Portbase worden ingevoerd, worden overgenomen in E+. De gegevens moeten echter nog wel bevestigd/gevalideerd worden in E+ door de Security aangifte […]

9 december 2022 | Melding Schip

Besluit havenontvangstvoorzieningen (geldt voor álle havens) Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht: Regeling – Besluit havenontvangstvoorzieningen – BWBR0017136 (overheid.nl) Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking. Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende: De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën […]

10 oktober 2022 | Melding Schip

De Douane houdt toezicht op het naleven van de sanctiemaatregelen ten aanzien van de gesanctioneerde goederenstroom waaronder de maatregelen die zijn ingesteld tegen Rusland. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het 6e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Eén van de maatregelen is dat er in de EU een verbod is op de aankoop, […]

13 september 2022 | Melding Schip

Vanaf 15 september kunt u de bekende aanvraag Bevaren Oude Maas indienen via MyPort in plaats van via een mail naar het HCC. Het HCC krijgt de aanvraag dan digitaal binnen en zal deze ook digitaal afhandelen. De beoordeling krijgt u ook terug in MyPort. Het nieuwe aanvraagformulier kunt u vinden in MyPort bij de […]

20 juni 2022 | Melding Schip

De komende periode zetten wij diverse verbeteringen live in de service “Melding Schip”. Bij elke wijziging die live wordt gezet, tonen we in het PCS de bekende pop-up. Filter Visit Overview in het overzichtsscherm kunt u vanaf nu diverse filters instellen zodat u uw bezoeken nog sneller vindt. Zoekfunctie zeeschepen Er is een tip toegevoegd […]

7 maart 2022 | Melding Schip

Na een succesvolle pilot is de basiskoppeling tussen Portbase en Enigma+ actief! Samen met North Sea Port hebben wij gekeken naar de wensen van de scheepsagenten en is de koppeling voor de melding aan de havenmeester gerealiseerd tussen Portbase en Enigma+. Vanaf 7 maart kunnen alle scheepsagenten gebruik maken van deze nieuwe functionaliteit. Lees het […]

12 januari 2022 | Melding Schip

Op 12 januari vond de terugkoppeling van de tweede evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen plaats. De presentatie en video bekijkt u hier.