FAQ


Zoeken

Snel naar

Veelgestelde vragen

Nieuws & Updates

2024 February – PoUS Q&A

Op 6 februari hebben Portbase en de Nederlandse Douane een informatie bijeenkomst gehouden m.b.t. aankomende wijzigingen rondom T2L(F) lading, beter bekend als PoUS. Hieronder delen wij zowel in MID als in MLI de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld.

We hebben de vragen onderverdeeld in 3 onderwerpen: Wijzigingen in de aangifte, wijzigingen in de controle middelen en mogelijkheden om te automatiseren.

Wijzigingen in aangifte T2L(F) lading

Q1: Vanaf wanneer treedt PoUS (Proof of Union Status) in werking?
A1: PoUS is het nieuwe Europese informatiesysteem waarmee de Douane de Uniestatusbewijzen T2L(F) geautomatiseerd afgeeft en controleert en treedt vanaf 1 maart 2024 in werking. Vanaf die datum gelden de nieuwe registratieregels. T2L(F) Uniestatusbewijzen hebben een geldigheid van 90 dagen.

Het MRN (Masterreferentienummer) dat u bij registratie ontvangt moet in de ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) vermeld worden. Vanaf deze datum kunt u geen T2L(F) formulieren in pdf e-mailen/opsturen naar de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte (hierna afgekort met BU) van de Douane.  
BU meldt handmatig de aankomst in PoUS van de T2L(F) goederen en de Douane controleert later de rechtmatigheid van het T2L(F) bewijs. Dat laatste doet de afdeling klantmanagement van de Douane.

Vanaf Q3 2025 zal het douanemanifest, eveneens geregistreerd worden in PoUS. Op dat moment zal ook de Vergunning TC 12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) vervallen en niet meer gebruikt kunnen worden.

Q2: Geldt dit voor inkomende en uitgaande lading van Uniegoederen naar en vanuit NL?
A2: Ja, voor inkomende lading ontvangt u een T2L(F) MRN van uw overzeese partner. Voor uitgaande lading levert u een T2L(F) MRN aan uw overzeese partner.

Q3: Heeft Nederland aanpassingen op de Europese regelementen?
A3: Nee, alle Unielanden hanteren dezelfde regels en beleid.

Q4: Moet ik de T2L(F) per 1 maart 2024 ook registreren in de ATO als dit bewijs van voor 1 maart op papier is afgegeven?
A4: De huidige manier van registratie in de ATO voor Uniestatusbewijzen die voor 1 maart 2024 op papier zijn afgegeven, blijft onveranderd. U registreert deze als C-status en bewaart een papieren afschrift.

Q5: Hoe moet ik omgaan met T2L(F) Uniestatusbewijzen die op of voor 29 februari zijn afgegeven?
A5: Door de geldigheid van 90 dagen volstaat de huidige regeling rondom deze T2L(F) Uniestatusbewijzen. Na 29 mei 2024 is de oude procedure niet meer van toepassing.

Q6:  Is er een Europese noodprocedure bekend als het PoUS systeem niet beschikbaar is?
A6: Nee, op dit moment is er nog geen noodprocedure bekend. Douane Nederland verzamelt op dit moment alle feedback en deelt deze met TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General).

Q7: Wat moet er geregistreerd worden voor uitgaande Uniegoederen om een MRN te ontvangen?
A7: TAXUD heeft nog geen werkinstructies beschikbaar, die volgen pas na 1 maart 2024. Douane Nederland is nu bezig met het uitwerken van werkinstructies waarbij het streven is deze in week 7 2024 vrij te geven via douane.nl.

Q8: Vanuit andere EU-landen is er nog geen informatie hierover bekend, de deadline is gelijk. Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?
A8: Dat zal per EU-land verschillen. Nederland heeft dit ook laat opgemerkt. Echter wordt er nu met Portbase gewerkt aan de implementatie ervan. Douane Nederland heeft een FAQ lijst opgesteld en geplaatst op douane.nl en samen met input van Portbase zal deze worden onderhouden.

Q9: Wat kan ik met mijn huidige TC12 vergunning op dit moment tot Q3 2025?
A9: De Vergunning TC12 (Vergunning opstellen scheepvaart- manifest na vertrek) zal vervallen in Q3 2025. Tot die tijd kan die vergunning gebruikt worden, zolang de goederen maar als C-status zijn geregistreerd. Bent u voornemens deze vergunning aan te vragen moet u voor uzelf bepalen of dit nog de moeite is.

Q10: We hebben gezamenlijk het Maritime Single Window ontwikkeld, maar nu kiest de Nederlandse Douane toch voor een apart systeem voor de registratie van Uniestatusbewijzen. Binnenkort hebben we ook met ICS 2.0 te maken, waarom wordt dit niet gelijk getrokken?
A10: Het gebruik van PoUS voor Uniestatusbewijzen T2L(F) en straks het douanemanifest is een Europese verplichting. Het gebruik van ICS 2.0 is dat eveneens. In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP). Douane Nederland heeft geen invloed op de tijdslijnen die daarvoor zijn bepaald.

Q11: Dit proces heeft geen effect op Uniegoederen die NL-NL betreft?
A11: Correct. Voor dit vervoer is geen Uniestatusbewijs nodig.

Q12: In de ATO staat voor Uniegoederen geen C-status vermeld. Ik ben geen rederij/cargadoor en mag daardoor in de MID geen ICT en het MRN van het Uniestatusbewijs vermelden. Hoe krijg ik de Uniegoederen uit het RTO?
A12: De procedure voor deze situatie van voor 1 maart 2024, wijzigt niet. Er is 1 verschil, u heeft geen papieren Uniestatusbewijs. U heeft slechts een MRN. U neemt contact op met de Afdeling Binnenbrengen en Uitgaan van douanekantoor Rotterdam Maasvlakte . Zij vermelden op basis van het MRN de aankomst van het Uniestatusbewijs in PoUS. Het CWP (Centraal WerkPunt Douane) deblokkeert de Uniegoederen. Met een fiat wegvoering kunt u de Uniegoederen wegvoeren uit de RTO.

Wijzigingen in controle op afhandeling T2L(F) lading

Q13: In de ATO moet de B/L geregistreerd worden als C-status met daarbij het T2L(F) MRN, is dat ter controle of het MRN geldig is?
A13: Nee, de Douane meldt de aankomst van de T2L(F) goederen handmatig in PoUS. Dit is niet voor de controle of het rechtmatig is, maar voor het correct afschrijven van de ATO.

Q14: MRN validatie (controleren van de geldigheid) is nu niet mogelijk, de registratie van de MRN in de ATO is geen geldende bewijslast. Hoe kunnen we dit nu beheersen en controleren? Kan ik dan niet beter als niet-Uniegoederen (T1) of Uniegoederen registreren en achteraf met bewijzen komen?
A14: In het T2L(F) MRN betreft de 17e letter een ‘P’. De letter ‘P’ geeft aan dat het om een Uniestatusbewijs gaat die in PoUS is geregistreerd. Dit is niet voldoende in de controle van de geldigheid van het MRN. Met het MRN kunt u wel op zoek gaan in het  PoUS systeem. Onderling kunt u, als dat gewenst is, afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP, zoals het aanleveren van een print van het Uniestatusbewijs uit PoUS voor uw administratieve bedrijfslast.

Het MRN  heeft de volgende structuur:

  • Veld 1: laatste twee cijfers van het jaar van formele aanvaarding van de aangifte (JJ) (n2);
  • Veld 2: Identificatiecode van het land waar de aangifte/bewijs van de douanestatus van Uniegoederen/kennisgeving wordt ingediend (landcode in twee letters) (a2);
  • Veld 3: Unieke identificatiecode voor bericht per jaar en land (an..12);
   • Maximaal de eerste 6 tekens die het referentienummer van het douanekantoor vertegenwoordigen;
   • Maximaal de volgende 6 tekens om de unieke identificatie te voltooien door één specifiek teken te gebruiken dat centraal gegenereerde MRN's identificeert. Dit specifieke karakter mag niet worden gebruikt door nationale PoUS-systemen bij het genereren van MRN's op nationaal niveau.
  • Veld 4: Procedure-identificatie “P” (a1);
  • Veld 5: Controlecijfer voor het hele MRN om de detectie van een fout mogelijk te maken bij het vastleggen van het hele MRN (an1).

Voorbeeld is dan: 23NL000702C00004P0

Q15: Met de komst van een MRN registratie voor Uniestatusbewijzen T2L(F) wordt het proces compliant met MRN zoals we dat kennen bij andere douaneaangiften en dat is een positieve ontwikkeling.
A15: Correct.

Q16: Wie is er verantwoordelijk bij een fout in het registratieproces? Bijvoorbeeld een typefout in het MRN nummer of een  niet rechtmatig afgegeven Uniestatusbewijs?
A16: De indiener blijft verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Q18: Wat als het Uniestatusbewijs niet binnen 90 dagen in PoUS is gemeld voor aankomst? En op de ATO als C-status is geregistreerd?
A18: Een cargadoor is verantwoordelijk voor zijn ATO en de Douane zal om bewijslast vragen.

Q19: Hoe vind de controle op rechtmatigheid van het Uniestatusbewijs plaats door de Douane? Is er nog een papieren administratie nodig?
Q19: Dit vindt digitaal plaats vanuit het PoUS systeem. Er is geen papieren dossier nodig voor bewijzen die geregistreerd zijn in PoUS. Het staat vrij om afzonderlijke afspraken maken met de vergunninghouders Vergunning toegelaten afgever - ACP voor een papieren variant (print uit PoUS) voor uw eigen administratie als dat gewenst is.

Automatiseringsopties

Q20: Hoe registreren we een T2L(F) Uniestatusbewijs?
A20: In het EU Customs Trader Portal met eHerkenning niveau 3, deze kan zowel in het Nederlands als Engels geregistreerd worden. Er is geen automatisering op dit moment mogelijk vanuit uw eigen systemen en het EU Customs Trader Portal. U kunt uit dit portaal prints maken om te delen met derden.

Q21: Dit wordt handmatig werk. Het aanmaken van een T2L(F) is voor 1 maart 2024 een geautomatiseerd proces bij vele partijen. De gegevens van een aangifte voor in het vrije verkeer brengen (invoer - IM4) wordt gebruikt tot geautomatiseerde opmaak van een Uniestatusbewijs T2L(F). Kan Portbase ons helpen met het digitaliseren van dit proces?
A21: Ja, maar dat is niet voorzien en in de huidige tijdlijn onmogelijk. TAXUD heeft nog geen duidelijkheid gegeven op enige verdere ontwikkeling van verdere optimalisering/automatisering. Die feedback hoopt de Nederlandse Douane wel en zo snel als mogelijk te gaan brengen.

Q22: Kan ik in mijn ATO ook werken met codes, zoals code 27 voor Transhipment? En daarna automatisch berichten (laten) verwerken?
A22: Nee, niet op dit moment. De werking van REN (Re-Export Notification) met de service Transhipment staat hierbuiten.

Als u nog aanvullende vragen heeft omtrent PoUS, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 November – Introduction DMS 4.1

With the introduction of DMS 4.1, a NID-notification will follow with a unique Movement Reference Number (MRN) . This can only be submitted via the service NID which means two new document types. The new procedure is going to use the following document types:

 • IAI: Registration in Import Administration (replaces DIN)
 • IAE: Registration in the Entrepot Administration (replaces DEN)

In either case, enter the MRN number which you received from Customs. The new document types can now be used with a system link. You can find the new specifications here.

Terminal approval

On the 1th of August 2023 we have automaticaly approved all customers of the service Local Clearance to use IAI and IAE, if they had a approved setting for the former doc types DIN and DEN.

If you weren't a Local Clearance user, you'll need a written approval from each terminal were you would like to submit these new doc types. You can send the approval from these terminals via e-mail towards sales@portbase.com.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 September – Terminal response indicator

Some terminals won't send a confirmation for your pre-notificaion. Despite the lack of confirmation, you can assume that the pre-notification is sent correctly. This variation between terminals creates confusion and let to Customer Service calls, we hope to improve our service with the following addition:

In NID, these notifications where shown with 3 blue indicators and status 'sent'.

To reflect the correct status, we now show a geen statusbar and status 'sent, terminal wont send respone'.

This updates applies to pre-notifications to Rotterdam World Gateway, Hutchison Ports Delta II, APM terminals Maasvlakte II and Barge Center Waalhaven.

Long term solution:

The variation of these interfaces between the terminals creates a lot of Customer Service calls and we are in contact with all terminals to implement the confirmation (and withdrawal).

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 April – NID modality value

After feedback from the market and checks with terminals we have discovered that the modality input for a NID notification isn't a necessary value anymore. Therefor we have removed this value from the form as of Thursday April 12th.

NID EDI

When you sent in your NID notifications via EDI there will be no changes within your setup. Al changes are within PCS. We have updated our EDI specs, you can find them here: Developer page

Heeft u gevonden wat u zocht?

2023 Maart – Nieuw uiterlijk voor MID

Vanaf maandag 27 maart krijgt Melding Import Documentatie (MID) een nieuwe look en feel.

Voor velen zal het nieuwe uiterlijk bekend voorkomen; deze komt overeen met het uiterlijk van Cargo Controller. Zo wordt het nog makkelijker om te schakelen tussen de verschillende diensten van Portbase.

De functionaliteit van MID blijft ontveranderd.

Nieuw overzichtsscherm

Nieuw detailscherm

Heeft u gevonden wat u zocht?

09 dec 2022 | Wijzigingen in afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en security

Besluit havenontvangstvoorzieningen (geldt voor álle havens)
Sinds juni 2022 is het “Besluit havenontvangstvoorzieningen” van kracht:

Regeling - Besluit havenontvangstvoorzieningen - BWBR0017136 (overheid.nl)

Per 1 januari 2023 treden hierop ook de aangepaste havenafvalplannen van de zeehavens in werking.
Door deze herziening verandert voor scheepsagenten het volgende:

 • De Europese afvalstofcategorieën zijn in lijn gebracht met de categorieën zoals deze door de IMO worden gehanteerd en ook aan boord van schepen bekend zijn. Om dit te ondersteunen is het betreffende scherm in het PCS aangepast zodat deze afvalstoffen volgens de nieuwe richtlijn gemeld kunnen worden.
 • Het aantal afvalstofcategorieën is teruggebracht van 47 naar 25.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!
 • In het scherm zijn drie wijzigingen aangebracht:
  • Naast de ‘Port of last waste delivery’ is er nu ook een ‘Port of next waste delivery’.
   Deze wordt default gevuld met de waarde van de volgende haven uit het bezoek maar is te wijzigen. Gebruikt u het upload formulier, dan wordt de waarde uit het Excel sheet ingevuld.
  • De kolom “Max storage capacity” moet worden ingevuld als afval afgegeven en/of aan boord gehouden wordt voor afval in de categorieën Annex 1, 4, 5 en 6. Voor Annex 1 en 5 moet dit alleen worden ingevuld als het géén ladingrestanten betreft.
  • De kolom “Last delivery (m3)” is vervallen.
 • De kapitein ontvangt een S-formulier als hij afval heeft afgegeven. Dit formulier moet doorgestuurd worden naar SafeSeaNet (SSN). Om dit mogelijk te maken, versturen de inzamelaars hun digitale melding niet meer direct naar de havenbedrijven, maar versturen dit nu naar Portbase. Portbase stuurt vervolgens de berichten door naar de havenbedrijven maar ook naar SSN. De betreffende havenbeheerder faciliteert hiermee het doormelden van het Afval Ontvangst Bewijs aan SSN.
 • De afvalstoffenbijdrage per schip zal in iedere haven verhoogd worden. De exacte tarieven worden in de havenafvalplannen gepubliceerd.
 • Het wordt voor de kapitein mogelijk zijn huisvuil gratis af te geven. De wetgever wil namelijk voorkomen dat er huisvuil in het marine milieu terecht komt. Voor gratis afgeven gelden wel spelregels. Deze spelregels worden per regio in het havenafvalplan vastgesteld.
  De belangrijkste spelregels zijn:

  • Er geldt een maximaal gratis afgifterecht gebaseerd op de maximale opslagcapaciteit voor Annex V in m3 zoals in het garbage managementplan van het schip vermeld staat. Afgiftes boven deze norm worden direct bij het schip in rekening gebracht.
  • Er mag maximaal twee keer per bezoek afval worden afgegeven, waarbij dit binnen zeven dagen na aankomst op de eerste ligplaats dient te gebeuren.
  • Gratis afgifte is alleen mogelijk binnen de reguliere servicetijden (van 07.30 – 17.00), uitzonderingen daargelaten. Overwerk wordt door de betreffende inzamelaar of havenbeheerder bij het schip in rekening gebracht.
  • Enkele afvalstoffen (met name KGA) worden niet vergoed. Een volledig overzicht wordt in de havenafvalplannen vastgesteld.
  • Offshore schepen zijn vrijgesteld van een milieubijdrage en hebben hierdoor ook geen gratis afgifterecht op huisvuil.

Wijzigingen in de security melding (geldt voor álle havens)

 • In het scherm wordt afgedwongen dat de laatste 10 “Port facilities” allemaal zijn ingevuld.
 • Het kan voorkomen dat er geen 10 bekend zijn:
  • Het is een nieuw schip dat net in de vaart is gekomen
  • Het schip heeft een nieuwe/andere eigenaar gekregen

In dat geval dient u de juiste reden te kiezen.

 • Het veld “Any other related security matter” krijgt een Yes/No keuze (default op No).
  Alleen bij de keuze Yes bent u verplicht de reden in het tekstveld in te vullen.
 • Let op: Er is (nu al) een nieuwe versie van het Excel upload-formulier beschikbaar voor de kapitein. U dient dit vanaf 2 januari, 09.00 uur te gebruiken. De oude versie werkt dan niet meer!

Wijziging ‘Pollution category’ in de melding gevaarlijke stoffen

Bij het melden van gevaarlijke en schadelijke stoffen die in tanks worden vervoerd, zijn er soms maar kleine verschillen in de productnamen. Met het toevoegen in PCS van de bijbehorende ‘Pollution category’ wordt het kiezen van de juiste productnaam eenvoudiger. De ‘Pollution category’ is alleen van toepassing op stoffen genoemd in de IBC-code.

Melden droge BULK lading

Het blijkt onduidelijk te zijn welk type droge bulklading men verplicht is om te melden en wat niet meldplichtig is. Om misverstanden te voorkomen, zijn alle bulkstoffen (genoemd in de IMSBC-Code), die volgens de IMO los gestort vervoerd mogen worden in het PCS opgenomen.

In de IMSBC-code is bulklading verdeeld in vier groepen. Alleen de stoffen die geclassificeerd zijn in de
B-groep of de A+B groep zijn verplicht om te melden. Zie de link onderaan voor meer details.

SEED CAKE

Bijzondere aandacht voor seed cake: Behalve dat er zes entries zijn voor seed cake, waarvan er vier onder de meldplicht vallen, is seed cake een verzamelnaam voor allerlei rest producten uit de olieslagerij. De resterende hoeveelheid olie in combinatie met vochtgehalte van het materiaal bepaalt de te gebruiken entry (zie overzicht seed cake materials).

Granen, mais en dergelijke vallen niet onder de IMSBC code, maar onder de Grain-code en kennen geen meldplicht. Behalve als de lading behandeld is met een fumigant, dan is een melding aan de havenmeester vereist. Voor deze landbouwproducten is de entry “Fumigated Agro products or has been treated with fumigant” beschikbaar onder “HOLD” (droge bulk). In de details blijft een vinkje voor “Cargo fumigated” nodig met de daarbij behorende informatie. Zie de link onderaan voor meer details.

Melden MARPOL annex 1 lading

Fabrikanten van smeeroliën, hydrauliek oliën, drilling oliën, proces oliën of halffabricaten geven hun producten een handelsnaam met een nummer. Het assortiment aan producten blijft continu uitbreiden, maar andere verdwijnen ook weer van de markt. Om toch het laatste nieuwe product te kunnen melden, zijn er entries gemaakt voor de subcategorie waar de handelsnaam onder valt.

Bijvoorbeeld:

 • LUBRICATING OILS AND BLENDING STOCKS
 • METAL EXTRACTION DILUENTS
 • TYRE & RUBBER OILS
 • JET FUELS
 • AROMATIC OIL (HYDROCRACKER)

Bij de details kun je als ‘remark’ de handelsnaam vermelden.

Contact

Neem bij vragen contact op met de Customer Service van Portbase.

 • E-mail: customerservice@portbase.com
 • Telefonisch
  • 088 – 625 25 25 (weekdagen van 08:00 tot 18:00 uur)
  • 06 – 518 844 56 (Piketdienst voor urgente zaken buiten kantooruren)

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?

10 okt 2022 | Douane – handhaving sanctiemaatregelen pakket 6

De Douane houdt toezicht op het naleven van de sanctiemaatregelen ten aanzien van de gesanctioneerde goederenstroom waaronder de maatregelen die zijn ingesteld tegen Rusland. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het 6e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Eén van de maatregelen is dat er in de EU een verbod is op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie en
geraffineerde olieproducten uit Rusland.

Lees de volledige brief.

Heeft u gevonden wat u zocht?

13 sep 2022 | Aanvraag Bevaren Oude Maas via MyPort

Vanaf 15 september kunt u de bekende aanvraag Bevaren Oude Maas indienen via MyPort in plaats van via een mail naar het HCC. Het HCC krijgt de aanvraag dan digitaal binnen en zal deze ook digitaal afhandelen. De beoordeling krijgt u ook terug in MyPort.

Het nieuwe aanvraagformulier kunt u vinden in MyPort bij de bestaande aanvragen voor Afmeren Ligplaats buiten de petroleumhaven, Werkzaamheden en Transporten. MyPort kunt u bereiken via de IAM connected inlogpagina en dan door te kiezen voor de MyPort tegel.

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 jul 2022 | Update over de herbouw van de service Transitaangifte

In ons eerdere bericht over de herbouw van de service Transitaangifte, heeft u kunnen lezen dat de service een belangrijke upgrade krijgt.

Wij zijn verheugd te melden, dat vanaf 5 september alle klanten worden overgezet op deze herbouwde service.

Dit betekent dat u nieuwe aangiften aanmaakt in de nieuwe service en bestaande aangiften kunt afmaken en inzien in de oude service.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

17 mrt 2022 | Belangrijke upgrade voor de service Transitaangifte

De service Transitaangifte krijgt een belangrijke upgrade.

Na een intensieve voorbereiding zijn we in maart gestart met een pilot voor Transitaangifte 2.0.

Via deze service is de transitaangifte nog eenvoudiger in te dienen.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

20 jun 2022 | Diverse verbeteringen in Melding Schip

De komende periode zetten wij diverse verbeteringen live in de service “Melding Schip”. Bij elke wijziging die live wordt gezet, tonen we in het PCS de bekende pop-up.

Filter Visit Overview in het overzichtsscherm kunt u vanaf nu diverse filters instellen zodat u uw bezoeken nog sneller vindt.

Zoekfunctie zeeschepen

Er is een tip toegevoegd aan het zoekveld. Wanneer gezocht wordt op een exacte match, dan moet de zoekterm tussen “aanhalingstekens” worden gezet.

Terugkoppelen actuele diepgang én PBP

Als een schip operationeel contact krijgt bij Maasaanloop komt het voor dat de diepgang niet correct is gemeld. Stel er is een verwachte diepgang gemeld van 13,90 meter en Maasaanloop hoort bij operationeel contact dat dit 14,40 meter is. Op dat moment registreert de havenmeester een actuele diepgang van 14,40 meter én wijzigt de Pilot Boarding Place i.v.m. een diepgang van > 14,30 meter van Maascenter naar Euro13. Het PCS kent alleen een verwachte diepgang. Deze wijzigt niet en de PBP blijft op Maascenter staan. Dit is nu opgelost door ook de actuele diepgang terug te koppelen naar het PCS én de PBP wijziging te synchroniseren naar het PCS. De agent kan het schip nu beter informeren m.b.t. de locatie waar de loods aan boord komt (Euro13). Idealiter meldt de agent een correcte diepgang (first time right) zodat het Loodswezen niet verrast wordt bij het plannen van een (juiste) loods.

Terugkoppelen LOA geaccepteerd

Tijdens een aangepaste loodsdienst (voor kleine of voor alle schepen), waarbij de loods niet aan boord kan door slecht weer, komt het schip in sommige gevallen in aanmerking voor een ‘Loods op afstand’ (LOA). Als de betreffende velden correct in het PCS zijn ingevuld, wordt er door het Loodswezen en de havenmeester beoordeeld of het schip met een loods op afstand naar binnen/buiten mag. Als hier toestemming voor wordt gegeven (‘LOA geaccepteerd’), is dat direct zichtbaar bij de betreffende reis in het PCS.

Oude reizen verwijderen

Op het HCC zien wij veel oude reizen in ons systeem staan, soms wel maanden oud. Dat vertroebelt ons werk en vragen u daarom vriendelijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wij blijven dit monitoren en spreken het betreffende agentschap erop aan als de onwenselijke situatie voortduurt.

Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase,

Louis van Waasdijk
Projectmanager Divisie Havenmeester (Rotterdam)
Tel: +31 (0)6 1093 8114

Klik hier om het volledige bericht in PDF te openen en/of te downloaden

Heeft u gevonden wat u zocht?

07 mrt 2022 | Eerste stap in koppeling Portbase en Enigma+ zorgt voor efficiëntie voor scheepsagenten

Na een succesvolle pilot is de basiskoppeling tussen Portbase en Enigma+ actief!

Samen met North Sea Port hebben wij gekeken naar de wensen van de scheepsagenten en is de koppeling voor de melding aan de havenmeester gerealiseerd tussen Portbase en Enigma+.

Vanaf 7 maart kunnen alle scheepsagenten gebruik maken van deze nieuwe functionaliteit.

Lees meer

Heeft u gevonden wat u zocht?

12 jan 2022 | Terugkoppeling 2e evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen

Op 12 januari vond de terugkoppeling van de tweede evaluatie nieuwe werkwijze inkomende reizen plaats.

De presentatie en video bekijkt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2022 February – Withdraw document notified to ECT

As of today you can withdraw incorrect document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) via Notification Import Documentation.

Read in the Quick Start Guide of Notification Import Documentation how the new functionality works.

For other terminals document can only be withdrawn by contacting the terminal directly. please find the contact details in this FAQ.

In addition: Document pre-notifications to ECT (Delta/ Euromax) contain an additional status 'Processing'. This status is displayed when the terminal has received the pre-notification correctly, but has not yet been able to process it in the TOS-system. After processing, the successive status will be 'Accepted' or 'Rejected'. Usually the status processing will change to 'accepted' once the container is discharged.

Heeft u gevonden wat u zocht?

2021 September – Download feature + added search filter by date

 • Download feature: It is now possible to download a CSV-overview of all your previous notifications. You will find the download-button at the top of your overview. search filters will also apply to the downloaded file.
 • Date filter: New filter option to filter by date (from-to)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Algemeen

Waarom zie ik niet alle B/L informatie die ik normaal wel krijg?

Dit heeft te maken met de Vertrouwensketen en of je vooral deze B/L al volgde voordat de machtiging of release aan je organisatie is toegewezen.

Scenario's

In twee scenario's kan je toegewezen worden aan een B/L die niet door jezelf is gekoppeld:

 1. Een rederij heeft een release toegestuurd voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het overzicht in Cargo Controller, in het tabje My Release. Je kunt hiervoor een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.
 1. Een andere partij heeft je organisatie aangewezen als ketenpartij voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het algemene overzicht in Cargo Controller nadat u bent aangewezen als de volgende ketenpartij. Ook hiervoor kan je een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.

Let op! In onze Cargo Controller API specificatie's zijn er aanvullende details die te maken hebben met een systeemkoppeling. Deze kan je hier lezen.

Basic tracking

Als je zelf een B/L koppelt (via Web of API) is dat voor Portbase een indicator dat er behoefte is aan aanvullende gegevens die wij met jouw organisatie delen. Om die reden rekenen wij per B/L een transactie, dit noemen wij een 'Extended tracking'.

Met de bovenstaande twee scenario's heb je niet zelf gekozen om voor dat B/L aanvullende data op te halen. Voor die situatie koppelt Portbase een 'Basic Tracking', je ziet op dat moment een zeer beperkt hoeveelheid data in de B/L. Dit beeld is op dat moment gelijk aan wat een klant ziet in onze service 'Cargo Release Manager'.

In beide vormen van tracking kunnen de handelingen van de Vertrouwensketen uitgevoerd worden.

Upgrade tracking - via Web

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'.

 1. Klik op op B/L-niveau
 2. Klik op 'Toegang B/L'
 3. De data wordt nu bijgewerkt. Voor een 'Extended tracking' wordt dan nu een transactie gerekend.

Upgrade tracking - via API

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'. Via API stuur je dan een standaard track request in voor dit B/L welke wij zullen beantwoorden met alle beschikbare informatie. Hier lees je daar meer over. Voor een 'Extended tracking' wordt een transactie gerekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zet ik een deel van een import B/L om naar transhipment, na ATA?

 • Ga naar de MLI (Melding Lading Import) service en selecteer de specifieke B/L;
 • Eenmaal in MLI verwijdert u de containers die worden overgeladen uit de B/L;
 • Pas de status ‘Sea in sea out’ aan naar importstatus voor de resterende containers in deze B/L;
 • Dien de aangepaste MLI opnieuw in;
 • Pas de MID aan:
  • De terminal heeft MID 2.0 --> trek de MID in, breng de nodige wijzigingen aan en meld opnieuw aan;
  • De terminal heeft geen MID 2.0 --> neem contact op met de terminal en informeer deze, pas de MID aan en meld opnieuw aan;
 • Maak een nieuwe MLI aan met ‘sea in sea out’ indicator voor de container(s) die overgeladen moeten worden;
 • Klik op ‘Opslaan en versturen’ --> REN wordt direct naar de Nederlandse Douane verzonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zet ik een deel van een transhipment B/L om naar Import, na ATA?

 • Ga naar de MLI (Melding Lading Import) service. Selecteer en verwijder de import containers van de transhipment B/L en meld opnieuw aan. De REN MRN voor de import containers wordt verwijderd uit het Export Manifest;
 • Pas de MID aan:
  • De terminal heeft MID 2.0 --> trek de MID in, breng de nodige wijzigingen aan en meld opnieuw aan;
  • De terminal heeft geen MID 2.0 --> neem contact op met de terminal en informeer deze, pas de MID aan en meld opnieuw aan;
 • Maak een nieuwe/afzonderlijke B/L aan voor de importcontainers in MLI en dien in;

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zet ik een import B/L om in een transhipment B/L?

 • Scenario 1: dezelfde partij als degene die de MLI (Melding Lading Import) heeft afgegeven:
  • Ga naar de Transhipment Service;
  • Selecteer New transhipment;
  • Voer het B/L-nummer in en klik op ‘declare transhipment’.
 • Scenario 2: een andere partij als degene die de MLI (Melding Lading Import) heeft ingediend, bijvoorbeeld de feeder operator namens de deepsea line:
  o Ga naar de Transhipment Service;
  o Selecteer New transhipment;
  o Voer het B/L-nummer in en één containernummer van de B/L en klik op ‘declare transhipment’.

Let op: in dit scenario is het containernummer nodig als extra controle!

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zet ik een transhipment B/L om in een import B/L?

 • Annuleer de REN in de Transhipment Service. De REN MRN wordt verwijderd uit het Export Manifest;
 • Pas de importstatus aan in MLI en meld opnieuw aan;
 • Wijzig uw MID (Melding Import Declaratie);
 • De terminal heeft MID 2.0 --> trek uw MID in, breng de nodige wijzigingen aan en meld opnieuw aan;
  • De terminal heeft geen MID 2.0 --> neem contact op met de terminal en informeer deze, pas uw MID aan en meld opnieuw aan;
 • Let op: met deze handeling is het 'sea in sea out' indicatorlabel NIET automatisch uit MLI verwijderd. Dit moet in MLI worden gedaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Overlanded: Mijn container(s) zijn gelost op een andere terminal en vervolgens aangegeven in MLI (Melding Lading Import), wat moet ik doen?

 • Niet de REN in de Transhipment Service annuleren!
 • Pas de losterminal aan in MLI en meld opnieuw aan;
 • Pas de losterminal aan in MID (Melding Import Declaratie);
  • De terminal heeft MID 2.0 --> trek uw MID in, breng de nodige wijzigingen aan en meld opnieuw aan;
  • De terminal heeft geen MID 2.0 --> neem contact op met de terminal en informeer deze, pas uw MID aan en meld opnieuw aan;

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik B/L-data downloaden om in te lezen in mijn eigen systemen?

Ja. In Cargo Controller kunt u heel eenvoudig een overzicht downloaden van alle B/L’s die u momenteel zichtbaar heeft in uw overzichtsscherm. Dit is afhankelijk van de filters die u actief heeft.

Download selectie

Op basis van uw filters kunt u ervoor kiezen om alle B/L's of een aantal specifieke B/L's te downloaden. Klik op het 'checkbox' bovenaan het overzichtsscherm om alle B/L's in één keer te selecteren om te downloaden.

Of selecteer de gewenste B/L's op B/L-niveau door het 'checkbox' per B/L aan te vinken.

Download

Nadat je minimaal 1 B/L hebt geselecteerd, worden er bovenaan het overzichtsscherm extra actieknoppen zichtbaar. In het onderstaande voorbeeld zijn alle zichtbare B/L's geselecteerd. Bijna links ziet u de knop 'Download'.

U ontvangt via een pop-upbericht een bevestiging van het aantal B/L's dat is geselecteerd voor de download en u kunt de download bevestigen. Er volgt dan een CSV-bestand met de gevraagde gegevens.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik een foutieve B/L verwijderen uit mijn overzicht?

Soms komt het voor dat een B/L-nummer wijzigt nadat deze door de rederij is opgesplitst of dat u een typefout heeft gemaakt. In beide gevallen is het wenselijk om foutieve B/L's te verwijderen om zo een acuraat mogelijk overzicht te houden.

U kunt B/L's selecteren via de checkbox voor het B/L-nummer en vervolgens op de knop 'Verwijderen'.

Er volgt nog een bevestigingsvraag die u kunt bevestigen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik de status van mijn lading volgen?

In Cargo Controller bent u in staat uw lading te monitoren op basis van 3 hoofd indicatoren voor de 3 fases van het import proces dat uw lading doorgaat voordat u deze kunt ophalen bij de terminal.

Import fases

Iedere indicator monitort de status van de import fase waar uw container zich op dat moment in bevind. Zo wordt of de algemene status of de meest kritische status getoond. Een indicator bevat een groep van specifieke indicatoren voor die fase:

 • Aankomst transport equipment
  • Status aankomst schip
  • Status import manifest
  • Gelost op terminal
 • Vrijgave transport equipment
  • Status Douane inspectie
  • Status commerciële vrijgave*
  • Status import aangifte
 • Ophalen transport equipment*
  • Status nominatie vervoerder
  • Status voormelding op terminal

* Deze indicator is alleen beschikbaar binnen de Vertrouwensketen. Meer informatie hierover vindt u hier, zoals onze Quick Start Guide, Factsheet of introductie film.

Zoals u kunt zien vormen de 3 indicatoren zich op basis van 8 individuele indicatoren. Deze kunt u inzien als u op het i-icoon drukt en het detail scherm opent:

Kleuren en iconen

De hoofd indicatoren geven een algemene status weer per fase, of de meest kritische status. U kunt de kleur en iconen als volgt lezen:

 • : Status is bevestigd, alle indicatoren staan op groen.
 • : Minstens 1 indicator is geel, mogelijk is uw aandacht nodig.
 • : Minstens 1 indicator is rood, uw aandacht is nodig.
 • : Proces bezig. Nog niet alle indicatoren staan op groen, maar er zijn ook geen waarschuwingen. Wachten op update.
 • : Status nog niet bekend. Er is nog geen update beschikbaar, mogelijk wel een verwachte status, zoals de ETA. Wachten op update.

De laatste status is hierbij het meest interessant, deze status geeft aan dat u in controle bent over uw lading, maar dat er een status ontbreekt en deze nog grijs is. Hieronder ziet u een situatie waarin dit kan voorkomen:

Met deze indicatoren bent u in controle over de status van uw lading. Aangevuld met de filter opties in Cargo Controller kunt nu sturen op de uitzonderingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik data downloaden om in te lezen in mijn eigen systemen?

U kunt net als bij het uploaden van GGB's, ook updates eenvoudig downloaden over deze GGB's en de huidige status van de keuring. De download betreft een Excel die uw vervolgens kunt verwerken in uw eigen systemen.

Het proces in deze is eenvoudig, u klikt bovenin in het overzichtscherm op de knop 'Download' naast het zoekveld. U ontvangt direct een download van alle zichtbare keuringen die u nu ziet in uw overzichtscherm.

Selectie data

U kunt de download beperken door vooraf het overzichtscherm te filteren met alle filteropties aan de linkerkant. Uw download betreft dan alleen data die u op dat moment ziet in het overzichtscherm.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe weet ik of er iets is gewijzigd aan mijn keuringsaanvraag?

Een keuringsstation kan door verschillende oorzaken besluiten uw keuring te moeten wijzigen. Dit kan betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen of dat een tijdvak is komen te vervallen. U kunt hiervoor een e-mail notificatie instellen.

Zo blijft u eenvoudig of de hoogte bij belangrijke statuswijzigingen:

 1. Open de gebruikersvoorkeuren (de ronde knop met uw voorletter rechtsboven in het hoofdscherm).
 2. Kies ‘Notificatie instellingen’
 3. Via het schuifje kunt een e-mail notificatie aan of uit zetten

E-mail notificaties worden verstuurd naar het e-mailadres van uw PCS-account, dit kunt u ook wijzigen via ‘Aanpassen’ dat achter het ingestelde e-mailadres staat.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik mijn GGB’s uploaden via Excel?

U kunt uw GGB's eenvouding in bulk uploaden via onze Excel template. Op die manier kunt u data vanuit uw eigen systeem eenvoudig en efficient in PCS verwerken.

Download Excel template

In het inspectieoverzicht scherm klikt u rechtsbovenin op de knop 'Aanvragen keuring' en het invoer scherm komt naar voren. Onderin het scherm klikt u op de knop 'Upload GGB's'.

Een klein scherm opent en hier kunt u de template downloaden.

Excel template vullen

De template bevat 2 tabbladen, waarbij de eerst tabblad behouden moet blijven en u voorziet van uitleg over welke waarde in welke kolom gevuld moet worden in het tweede tabblad. Deze waardes kunt u vervolgens in het tweede tabblad invullen. Sla dit bestand op (met beide tabbladen) en u kunt nu deze GGB's in bulk inlezen.

Excel template uploaden

U kunt de ingevulde Excel template nu uploaden in het scherm via de link 'selecteer' of  door het bestand in de het grijze kader te slepen. De knop ' Upload' wordt hierna actief.

Excel template verwerkt

Indien er geen fouten zijn gemaakt in de template zal deze worden verwerkt en ziet u de volgende bevestiging in het scherm.

De GGB's zijn nu zichtbaar in het inspectieoverzicht en klaar voor verdere verwerking.

Support

Indien uw template niet verwerkt kon worden ontvangt u een rode melding en een toelichting. Wijzig de data en/of de template op basis van deze toelichting en probeer opnieuw. Mocht u er toch niet uitkomen kunt u altijd contact opnemen met de Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer krijg ik mijn goedkeuring van het NVWA?

Indien uw keuring is afgehandeld ziet u dit aan de status ‘Afgemeld’ in het VIP-overzichtsscherm.

In de tijdlijn kunt u het verloop van de keuring achterhalen:

Via de NVWA wordt uw keuringsrapport afgegeven in onze dienst Melding Voedsel Waren. Lees hier meer over in dit aansluitende MVW-kennisartikel.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik zien dat een GGB is geweigerd door de NVWA?

Indien de NVWA uw GGB-aangifte heeft geweigerd, wordt dit in het VIP overzicht als volgt getoond:

U kunt op dit moment geen keuring aanvraag indienen en uw keuring is hierbij direct afgemeld. Via 'Details' kunt u in de tijdlijn kunt u deze events ook inzien:

U zult uw GGB-aangifte moeten controleren en opnieuw indienen om een keuring aan te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn keuringsaanvraag is afgekeurd, wat nu?

U heeft bericht gekregen dat uw aanvraag is afgewezen. U kunt dezelfde aanvraag opnieuw gebruiken om nogmaals, op een ander moment, een keuring aan te vragen.

Klik op ‘Details’ of op uw referentie bij ‘Equipmentnummer’, er verschijnt een pop-up waarbij u de vervolgens een nieuw tijdslot kan selecteren.

Klik vervolgens weer op ‘Aanvragen keuring’ en uw heeft een nieuwe aanvraag ingediend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom zie ik meerdere keren ‘Booking bekend bij terminal’ in de timeline?

Als er meerdere equipments bij de boeking horen, is voor ieder equipment terug te zien dat de boeking voor dat specifieke document/MRN bekend is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent ‘Automatisch vrijgegeven’ onder Douane Inspectie?

Als alle equipments van het document/MRN zijn aangekomen op de terminal, zal Portbase de aankomst melden bij de Douane. De Douane stuurt alleen een bericht terug indien er een afwijzing van het document is of een inspectie wordt aangezegd. Portbase geeft de zending automatisch vrij na 5 minuten. Er kan altijd nog een controle worden aangezegd tot het moment dat het schip vertrekt. Daarnaast zijn er een aantal documenttypen die geen aankomstmelding naar de Douane behoeven, zoals ICT en TT1. Deze worden direct op 'Automatisch vrijgegeven' gezet. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is er nog geen Confirmation of Exit gestuurd?

Na vertrek schip dient de rederij/cargadoor het manifest in te sturen binnen 1 werkdag. Hierna wordt de Confirmation of Exit gestuurd. Hover over de “i” in het hoofdscherm om na te gaan in welke fase de zending is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke ETA/ETD informatie is zichtbaar?

De ETA/ETD informatie welke getoond wordt is afkomstig van de rederij. Deze informatie wordt zichtbaar indien de laadlijst beschikbaar is. De ETA/ETD informatie vanuit de terminal heeft de voorkeur horen wij regelmatig. Helaas is het voor Portbase op dit moment niet toegestaan om deze informatie in Track & Trace Export te tonen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

In mijn overzicht kan ik de boeking niet vinden – Hoe komt dit?

In het hoofdscherm staan alleen boekingen waarvoor uw bedrijf zelf de voormelding heeft gedaan. Er is de mogelijkheid om andere boekingen handmatig toe te voegen.  

Selecteer ‘+ Voeg toe’ rechts bovenin het hoofdscherm. In het scherm wat opent kunt u het boekingsnummer wat u wilt volgen toevoegen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil tussen een geel en groen bolletje als status onder ‘Boeking’?

Geel bij 'Boeking' geeft aan dat de voormelding gedaan is alleen dat er nog geen terminal is welke heeft aangegeven de voormelding te willen ontvangen. Bij groen is de voormelding opgestuurd aan een terminal. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe zie ik dat de voormelding van de boeking gedaan is?

Indien de status onder ‘Document’ groen is dan is de voormelding gedaan. Hover over de “i” in het hoofdscherm bij de boeking waarvoor u wilt weten of de voormelding gedaan is. 

Geel bij “Boeking” geeft aan dat de voormelding gedaan is alleen dat er nog geen terminal is welke heeft aangegeven de voormelding te willen ontvangen. Bij groen is de voormelding opgestuurd aan een terminal. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er is geen informatie van de voormelding zichtbaar nadat ik het boekingsnummer handmatig heb toegevoegd, ik zie een grijs bolletje – Hoe komt dit?

De voormelding is nog niet gedaan in de service 'Melding Export Documentatie'. Mogelijk wordt de voormelding later gedaan. Het equipment wordt op dit moment niet toegelaten tot de terminal indien deze de voormelding verplicht stelt. Zie hier het overzicht van terminals die de voormelding via Portbase verplicht stellen. Indien u had verwacht dat de voormelding reeds gedaan is contact dan de partij die hiervoor verantwoordelijk is. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is de ETA/ETD informatie niet beschikbaar?

De ETA/ETD van het schip wordt bekend wanneer Portbase de laadlijst van de rederij/cargadoor ontvangt. Het moment van ontvangst van de laadlijst kan verschillen per rederij. Het kan voorkomen dat de laadlijst een week vooraf bekend is, maar dit kan ook op de dag van vertrek zijn. Welke ETA/ETD informatie getoond wordt is afkomstig van de rederij. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe komt het dat ik geen laadterminal zie?

De laadterminal van het equipment wordt bekend wanneer Portbase de laadlijst van de rederij/cargadoor ontvangt.

In de laadlijst staan de equipments welke geladen worden op het schip. Het moment van ontvangst van de laadlijst kan verschillen per rederij, ontvangst hiervan varieert van zeven dagen tot de dag van vertrek. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is mijn zending bekend bij de terminal?

Indien de status onder ‘Boeking’ groen is, is er een terminal welke de zending verwacht. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de terminal voor aankomst te wijzigen?

Wanneer de status al op “Accepted” staat, kan deze niet meer worden aangepast. Het document dient eerst door de Douane buitenwerking te worden gesteld. Dit kunt u doen door een "Cancel Request" te sturen in de melding. Deze wordt dan uitgestuurd naar de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen bestaande “Guarantees” worden verwijderd ?

Het is niet mogelijk om bestaande “Guarentees” te verwijderen. Deze blijven altijd in het overzicht staan. Via (Valid to) kunt u wel een einddatum aangegeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om in de aangifte de “Terminal of Discharge” aan te passen?

Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen:

 • De aangifte cancelen/buiten werking stellen en een nieuwe opmaken.
 • Aan de Douane vragen of zij de terminal kunnen omhangen naar de nieuwe/correcte terminal. Wanneer de Douane dit heeft gedaan, kunt u via de service Melding Import Documentatie een T1 voor de correcte terminal opmaken en versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen oude “Guarantees” worden verwijderd?

Het is niet mogelijk om oude "Guarantees" te verwijderen, de reden is ons niet bekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de containers die “In Transit” staan via Portbase te verwijderen/buitenwerking te stellen?

Alleen de Douane heeft de mogelijkheid om deze buiten werking te stellen.

Wanneer de Douane deze buiten werking heeft gesteld, komt hij op status "Completed" te staan. Vervolgens dient u een blanco aangifte op te maken, want het is niet mogelijk om deze te hergebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijven documenten onder “Cancellation Request Rejected” staan terwijl deze wel worden gebruikt en zijn aangezuiverd/gereleaset met de status “Completed”?

Wanneer de Douane uw cancellation request heeft verwerkt, dan wordt deze handmatig door de Douane omgezet.

Het proces duurt langer, omdat de Douane de verwerking handmatig doet. Wanneer de Douane uw request heeft verwerkt, komt deze bij u in cancellation te staan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik invullen bij “Authorised Location”?

In het veld "Authorised Location" dient u het huisnummer en de postcode in te voeren van de toegelaten geadresseerde of toegelaten afzender.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Melding in “Accepted”, dient deze nog te releasen gaat dat automatisch?

Een vereenvoudigde regeling (SP) staat even in "Accepted" en gaat dan direct door naar “In transit”. Als het een normale procedure betreft, dan komt deze pas in transit, zodra de container langs de Douane gaat bij de uitgaande port- zodra de Douane T1 document uitprint.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat te doen als het B/L waarvoor een transitaangifte is opgemaakt van ATO/SAL wordt verwijderd?

Wanneer een zending in de ATO wordt vermeld, wordt hiervoor in de Douanesystemen een "verplichting" aangemaakt om deze te zuiveren.

Het NCTS-systeem van Nederland heeft een driemaal daagse aanlevering aan het verplichtingensysteem om te melden welke B/L's zijn vermeld in een transitaangifte en om deze vervolgens te zuiveren.

Er geldt dit niet andersom. Wanneer een B/L van de ATO wordt verwijderd, zal de (al dan niet voltooide) verplichting uit het verplichtingsysteem worden verwijderd. Het transitsysteem ontvangt hier geen melding van.

Als de transitaangifte die hier mee is gemoeid, dus dient te worden afgesloten of geannuleerd, dient de klant die deze transitaangifte heeft opgemaakt een annuleringsverzoek in te dienen. Dit kan digitaal of via kantoor Zuivering te Heerlen)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is een T2 aangifte en waar gebruik ik deze voor?

T2 is een transitaangifte en dient te worden opgemaakt bij het doorvoeren van lading door onder andere Zwitserland naar Italië. Het T2 document wordt aan de grens van Italië afgemeld in NCTS, waarna het verder kan gaan.

Voor groepage zendingen/ trailer, wordt één afzender en één ontvanger gebruikt. Aangiften kunnen nooit meerdere ontvangers hebben. De verschillende zendingen in groepage trailer worden in de BIS-lijst achter de aangifte aangegeven. De geadresseerde partij in de aangifte is veelal het Douanekantoor van afmelden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Status “SF” – een reeks van meer dan één item is niet toegestaan als het eerste argument van local

Uw T1 aangifte is afgekeurd met de melding:

DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: DataDirectXQueryXPTY0004A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646") caused by: A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of local:checkDataField() ("6646", "6646")

Bij de "guarantees" is tweemaal hetzelfde guarantee type and reference gebruikt. Dit mag slechts eenmaal te worden gebruikt binnen de "guarantees".  Portbase kan de status aanpassen, zodat u de aangifte kunt wijzigen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer verdwijnt het driehoek-icoon bij het Douane proces?

Het gebeurd regelmatig dat een vervoersdocument wordt gemaakt, terwijl dat volgens de gegevens in de summiere aangifte (ATO) niet logisch is. Dit zorgt voor mismatches. Om mismatches te voorkomen, toont scherm S141 het Douane proces dat is aangegeven op de ATO. Indien het Douane proces in de ATO een andere waarde heeft dan leeg, is een vervoersdocument niet nodig. Het driehoekje betreft een waarschuwing voor u als klant.

U heeft de volgende keuzes:

 • Doorgaan met het maken van de vervoersaangifte en achteraf het risico lopen op een mismatch. Dit kan, omdat het een waarschuwing is en geen blokkade om door te gaan met de aangifte.
 • Contact opnemen met de cargadoor om de ATO aan te laten passen. Als de ATO wordt aangepast, verandert de informatie op S141 mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een wijziging in losterminal doorvoeren?

Het is niet mogelijk om dit achteraf aan te passen in de service. U kunt hiervoor een MID-melding maken in de service Melding Import Documentatie. Hierin meldt u als het ware het document voor aan de desbetreffende terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik transitaangiftes doen in de vereenvoudiging procedure?

We zijn een nieuwe klant van Portbase en we willen transitaangiften doen in de vereenvoudiging procedure, echter blijkt dat we ons nog moeten melden bij de regiocoördinator om ons ook in het KIS-systeem aanbrenglocaties te laten registeren.

Wat moeten wij verder nog doen om te kunnen werken in de vereenvoudiging te Nederland?

U wilt aangeven in de vereenvoudigde procedure (toegelaten afzender transit). Het betreft een in het buitenland (BE) geregistreerde klant. Hiervoor dient u alleen de normale procedure aan te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De status staat op information requested. Wat kan ik doen?

Indien de vervoerstermijn is verlopen, dan ontvangt u na zeven dagen een verzoek “Navraag niet beëindigd vervoer”(nasporingsbericht) van de Douane. Dit wordt weergegeven middels de status “Information requested”.

Wanneer u op de regel klikt, ziet u de transport gegevens staan. Via de knop “Enquiry details” dient u antwoord te geven op de vraag van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er staat een “Cancellation Request” bij document aangifte “In Transit”, wat betekent dat?

Het document dient te worden geannuleerd, echter staat er geen "cancellation request". De transitaangifte staat nu op "In Transit"?

In Portbase kan deze niet meer worden gecanceld, omdat deze in de status "In Transit" staat. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de Douane “Transit”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Bestaat de mogelijkheid om de vergunning uit te breiden zodat wij in een vereenvoudigde procedure kunnen werken?

De vergunning “Toegelaten afzender transit” is alleen voor bedrijven die de administratie in Nederland invoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan na een cancel een nieuwe aangifte met dezelfde container worden opgemaakt?

Bekijk of de aangifte daadwerkelijk is gecanceld of dat de status “Cancelled” of bij “Closed with exception” erbij staat. Indien de aangifte de status "Cancelled” heeft, dan kunt u deze wijzigen naar de status "acknowledged", zodat de container naar de status “Closed with exception” wordt verplaatst en er met de gebruikte container een nieuwe aangifte kan worden aangemaakt via “New declaration”. Daarnaast kunt u dit terugvinden met het B/L-nummer bij “Manifest container”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Uitleg document type voor een voorafgaand document (previous document) in Portbase

IM-aangifte tot plaatsing onder douaneregistratie niet commerciële goederen:

 • MNS SCHEEPVAARTMANIFEST-VEREENVOUDIGE PROC
 • T2 DOCUMENT T2
 • T2ATA DOCUMENT ATA MET T2 STATUS
 • T2CIM CIM VRACHTBRIEF MET T2 STATUS
 • T2F AANGIFTE VOOR INTERN COMM. DOUANEVERV. (ART.340 QTR, LID 1)
 • T2L BEWIJS VAN COMMUNAUTAIRE STATUS
 • T2LF T2L (NIET FISC. GEBIED ART. 311 TVO)
 • T2SM T2 SAN MARINO
 • T2TIR DOCUMENT TIR MET T2 STATUS
 • X-703 HOUSE WAYBILL
 • X-705 COGNOSSEMENT (BILL OF LADING)
 • X-740 LUCHTVAARTBRIEF
 • X-741 MASTER LUCHTVAARTBRIEF
 • X-785 GOEDERENMANIFEST
 • X-MNS SCHPVRTMAN.-VEREENV.
 • Y-CLE KENM/DD INSCHR. ADM.
 • Z-720 VRACHTBR CIM (SPOOR)
 • Z-821 AANG. EXT. COM. DV (T1)
 • Z-822 AANG. INT. COM. DV (T2)
 • Z-952 TIR-CARNET
 • Z-CO AANG COMM. GOEDEREN
 • Z-EU AANGIFTE EVA-LANDEN
 • Z-EX AANGIFTE TEN UITVOER
 • Z-IM AANG NIET COMM. GOEDEREN
 • Z-T2F INT. COMM. DV. A340,1
 • ZZZ ANDERE
 • Z-ZZZ ANDERE + CONVERSIE

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik in de service Transitaangifte mijn borg opvragen?

Zodra de borg is verzonden, kan bij “Action” op het envelop-icoon worden geklikt. De borg kan dan worden opgevraagd.

Let op- dit kan maximaal 5 maal per dag.

De status op “ST” kan verwarring opleveren, echter is deze in het proces wel naar de Douane gestuurd. Indien u zekerheid wenst, neem dan contact op met het kantoor via +31 88 151 09 87.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als ik in mijn response bericht (IE141) een ander douanekantoor van bestemming aangeef dan de oorspronkelijke aangifte?

In een dergelijk geval start de douane een zogenaamd intern nasporingsonderzoek en gaat deze te rade bij het betreffende douanekantoor dat is opgegeven in het IE141 bericht. De vraag die men uitzet wordt gestuurd in een IE142 bericht. Het douanekantoor heeft een termijn van maximaal 214 dagen om reactie te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de afgekeurde/rejected aangifte hergebruiken?

U kunt de knop "re-use" gebruiken. Dezelfde aangifte wordt dan weer voor u klaargezet. U hoeft dan alleen de verbeteringen aan te passen. Deze functie is niet beschikbaar als de klant de aangifte zelf heeft gecanceld.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik bij terminal of discharge aangeven binnen transit?

Geef de losterminal van de zeeboot op. Dit veld is optioneel, maar als de desbetreffende terminal bekend is, zal de "loading place" en "aanbrenglocatie" van hieruit herleidt en kan een MRN-notificatie naar de aangesloten terminal worden verzonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Documenten die opgemaakt zijn komen bij insufficiënt guarantee te staan. Wat is hiervan de reden, daar ze wel van de borg zijn afgegaan?

Wij hebben geen inzage in de hoogte van de borg die u bij de Douane heeft. Wij adviseren u contact op te nemen met de afdeling Transit van het Douanekantoor, via +31 88 151 09 87. Zij kunnen u informeren de aangiftes die nog niet zijn afgeschreven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hergebruiken voor de opgave aan de terminals, zijn hier extra kosten aan verbonden?

Wanneer een bedrijf voor zijn douaneaangiften in NCTS de service Transitaangifte van Portbase gebruikt, is de opgegeven informatie ook te hergebruiken voor de opgave aan de terminals. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de status “closed with exception”?

Wanneer u een melding annuleert, komt de status eerst op "cancel requested" te staan en vervolgens op "cancelled", als het verzoek van de douane wordt geaccepteerd.

Indien een melding op "cancelled" staat, dan dient deze te worden "acknowledged" om vervolgens een nieuwe aangifte te kunnen maken. Door te "acknowledgen" – bevestigen van de cancel, wordt de status aangepast naar "closed with exception".

Heeft u gevonden wat u zocht?

Invulinstructie MoT type (Means of Transport)

U dient bij "Transport details" de gegevens in te vullen van de vervoersmiddelen waarmee de container de terminal verlaat en indien van toepassing van het transportmiddel waarmee de container Nederland verlaat.

Ondanks de vele mogelijkheden beperkt de keuze zich in de praktijk tot: road transport, rail transport en inland water transport. Om het invullen gemakkelijk te maken, kunt u onderstaande schema gebruiken om de gegevens in te vullen.

Mode of transport MoT Type MoT nationality MoT ID*
Road transport 31X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Rail transport 210X Bij Rail transport hier niks invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.
Inland water transport 850X Hier landcode van het vervoersmiddel invullen. Hier een identificatie van het vervoersmiddel invullen.

*Om het bericht succesvol te verzenden en operationeel te verwerken, dient u bij MoT ID iets ingeven. Dit is in de praktijk echt vaak onbekend. Veelal volstaat een punt (.) of de tekst “onbekend”.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aangifte is op “Inspection” gestuit, wat moet ik doen?

Dit houdt in dat de douane voornemens is een controle uit te voeren voor vertrek. De douane neemt hiervoor normaliter binnen twee uur contact met u op. Wanneer dit niet gebeurd, kan bij het kantoor van vertrek, NL000510, navraag worden gedaan. Dit kan door te bellen naar +31 181 373 737 met de vraag of de controle nog plaats dient te vinden of dat er anders toestemming tot vertrek mag worden verkregen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Om welke reden krijg ik een afkeuring?

U bent vergeten de gegevens in het onderstaande scherm vergeten in te vullen. Het is niet mogelijk om dit via Portbase te herstellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende terminal.

DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: DataDirectXQueryErrorError Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge)
 • 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified)

Current: caused by: Error Modality can contain the value

 • 1 (Sea Vessel)
 • 2 (Rail)
 • 3 (Road)
 • 4 (Air transport)
 • 5 (Mail)
 • 6 (Multimodal transport)
 • 7 (Fixed transport installation)
 • 8 (Barge), 9 (Unknown)
 • 0 (Not specified), current:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de notificatie “Declaration updated by customs” uitzetten?

Deze notificatie kan niet worden uitgezet. Dit is een verplichte notificatie van de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om achteraf de modaliteit aan te passen in transitaangifte?

Het is niet mogelijk de modaliteit later nog aan te passen. U kunt hiervoor contact opnemen met de nationale helpdesk van de Douane, afdeling NCTS.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is Losinformatie?

Met Losinformatie koppelt de terminal het feitelijk geloste gewicht terug op het manifest. Deze update wordt gedeeld met alle bij het losproces betrokken partijen in de keten en haven. De opgegeven stuwagegegevens zijn bovendien één op één te hergebruiken in de Melding Gevaarlijke Stoffen aan de Havenmeester.

Losinformatie is beschikbaar in Nederlands en Engels. Voor het aanpassen van uw voorkeur, zie handleiding ‘Instellen van e-mailnotificaties en schermtaal’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Toevoegen overlanded containers aan een manifest (met selectie van een laadhaven) in 3 stappen.

1- select all (of een deel) en klik op Add to manifest

2 - De overlandeds zijn nu uit beeld en moeten aan een consignment toegevoegd worden => klik op Add consignment

=> consignment invoer scherm wordt geopend.

3 - Vul hier alle benodigde en en gewenste gegevens in (kies o.a. een port of loading) en klik op Save en Send.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aan welke criteria moet het import documentnummer voldoen?

Portbase valideert de juistheid van ingevoerde documentnummers aan de hand van een aantal criteria.

Met name douanedocumentnummers (MRN nummers die worden uitgegeven door de Nederlandse Douane) worden getoetst aan specifieke criteria.

Portbase kan de geldigheid van douanedocumentnummer niet valideren bij de Douane. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het insturen van correcte documentnummers die de Nederlandse Douane aan u heeft versterkt voor de goederen in het betreffende equipment / zending.

Documenttype
MRN NT1 IM4 IM7 PIE Overige documenttypes
Validaties
Klant is geautoriseerd voor documenttype bij terminal X X X X X X
Documentnummer is maximaal 35 karakters lang X
Documentnummer is 18 karakters lang X X X X X
Documentnummer bevat juiste MRN checkdigit X X X X X
Documentnummer bevat landcode NL (karakter 3 + 4) X X X X X X
Documentnummer begint met juiste jaartal
(huidig jaar of huidig jaar -1)
X X X X X
Documentnummer bevat het NCTS-aangiftepuntnummer van het Douanekantoor-werkgebied waar de betreffende terminal toe behoort* X X
Documentnummer bevat geen Douanekantoornummer X X X
Documentnummer betreft geen uitvoerdocument uit het VK X X ook van toepassing op
documenttype 'FWV'

* Onderstaand vindt u een overzicht van de geldige Douanekantoor NCTS-aangiftepuntnummers per terminal.

Voorbeeld: "21NL00051015132BD2" betreft een transit-document in vereenvoudigde procedure voor vertrek vanaf een terminal op de maasvlakte

Voor een volledig overzicht van Douanekantoren, zie kantorenlijst van de Nederlandse Douane.

Terminal Naam Postcode Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Normale procedure
(NT1)
Douanekantoor NCTS-aangiftepunt Vereenvoudigde procedure
(MRN)
APM Terminals Maasvlakte II B.V. 3199 LC NL000511 NL000510
Hutchison Ports Delta II 3199 LA NL000511 NL000510
Barge Center Waalhaven B.V. 3089 KR NL000511 NL000510
Broekman Distriport B.V. 3197 KM NL000511 NL000510
CCT Moerdijk 4782 PM NL000855 NL000855
CLDN (C.RO Ports) Rotterdam 3197 KG NL000511 NL000510
CLDN (C.RO Ports) Vlissingen 4389 PA NL000855 NL000855
DFDS Seaways Rotterdam (Vlaardingen 3134 KL NL000511 NL000510
ECT Delta Terminal B.V. 3199 LD NL000511 NL000510
Euromax Terminal B.V. 3199 LZ NL000511 NL000510
KVSA (DFDS) IJmuiden 1975 AG NL000854 NL000854
Matrans Rotterdam Terminal B.V. 3195 KN NL000511 NL000510
Kramer Delta Depot 3199 LB NL000511 NL000510
Kloosterboer Vlissingen BV 4455 TE NL000855 NL000855
Kramer City Rotterdam 3199LB NL000511 NL000510
TMA Terminals B.V. 1047 HM NL000854 NL000854
P&O Ferries Rotterdam (Europoort) 3198 LG NL000511 NL000510
R.B.C. Terminal B.V. 3197 LD NL000511 NL000510
Rotterdam Container Terminal B.V. 3199 LB NL000511 NL000510
Rotterdam Shortsea Terminal 3089KM NL000511 NL000510
Rotterdam World Gateway (RWG) 3199 KD NL000511 NL000510
Stena Line Rotterdam (Europoort) 3151XN NL000511 NL000510
Stena Line Hoek van Holland 3151 HS NL000511 NL000510
Verbrugge Terminals 4389PC NL000855 NL000855
Waalhaven Botlek Terminal (WBT) 4389PC NL000511 NL000510
Zoomweg Zeeland Coldstore 3197 KV NL000855 NL000855

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik lading categoriseren met behulp van labels

Via labels kunt u eenvoudig uw lading categoriseren. Denk daarbij aan productcategorieën, logistieke stromen of specifieke klanten, zoals bijvoorbeeld

 • Klant A / Klant B
 • afdeling Douane / afdeling expeditie
 • Vers / Veterinair / high priority

Door labels toe te voegen ziet u in één oogopslag welke lading bij elkaar hoort en kunt u eenvoudig filteren. Uw operatie wordt daarmee efficiënter en u kunt makkelijker samenwerken over afdelingen heen.

U kunt labelcategorieën zelf aanmaken en toevoegen bij het volgen van uw lading, in de Excel-upload of vanuit het Ladingoverzicht. Ook in de filteropties kunt u eenvoudig op uw labels filteren.

Bekijk de instructievideo "Toevoegen van labels aan uw gevolgde lading"  bovenaan dit scherm of volg de onderstaande instructie:

Klik op het label-icon van de B/L en vervolgens op 'Bewerken'.

Geef uw tekst in (repeterende labels worden nu ook automatisch aangevuld). U kunt meerdere labels per B/L registreren.

Klik op Opslaan. U kunt nu op deze label filteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe schakel je over naar een andere internetbrowser?

Wisselen naar Firefox
Mozilla Firefox is beschikbaar voor bijna elk platform wat je maar kunt bedenken: Windows, Mac, Linux, Android en iOS. De browser kun je downloaden vanaf de website van Mozilla en vervolgens dien je de instructies te volgen om het te installeren.
Als je Firefox voor het eerst start, zal het programma vragen of je gegevens van een andere browser wilt importeren. Hiermee kun je uit bijna alle andere browsers je favorieten en bladwijzers downloaden. Vanuit Chrome en Internet Explorer kun je ook cookies, geschiedenis en opgeslagen wachtwoorden meenemen.

Wisselen naar Chrome
Google Chrome is beschikbaar voor dezelfde platforms als Firefox: Windows, Mac, Linux, Android (waar het vaak de standaardbrowser is) en iOS. Je kunt de browser vanaf de website van Google downloaden en vervolgens de instructies volgen om het te installeren.
Wanneer je Chrome voor het eerst start, word je gevraagd of je gegevens van een andere browser wilt overdragen. Van Firefox kun je favorieten, geschiedenis, opgeslagen wachtwoorden, zoekmachinevoorkeuren en formuliergegevens meenemen. Vanuit Internet Explorer is het meenemen van favorieten, geschiedenis en opgeslagen wachtwoorden mogelijk en vanuit Edge en Safari alleen favorieten.

Wisselen naar Edge
Overstappen naar Microsoft Edge is het gemakkelijkst als je al Internet Explorer gebruikt, de vorige en inmiddels verouderde browser van Microsoft. Je kunt vrijwel alle gegevens meenemen. Dit doe je door op de menuknop rechts bovenin te klikken en vervolgens op 'Instellingen te klikken'. Selecteer vervolgens 'importeren en exporteren'. Nu kun je selecteren van welke browser je gegevens je wilt importeren.

Let op: Van Chrome kun je favorieten, geschiedenis, cookies, wachtwoorden en instellingen meenemen. Van Firefox alleen favorieten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Evaluatie nieuwe werkwijze voor melden en bestellen van inkomende en doorgaande reizen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met het Loodswezen en Portbase gegevens verzameld en een evaluatie gedaan m.b.t. deze nieuwe werkwijze. Er zijn interessante inzichten die wij graag met jullie delen via dit document.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn de technische vereisten voor gebruik van de Cargo Controller webschermen?

Cargo Controller werkt met Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox. Een goede werking van Cargo Controller kan niet gegarandeerd worden bij gebruik van andere browsers zoals Internet Explorer.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik elke equipment op de B/L apart toevoegen?

Nee. Cargo Controller werkt op basis van B/L's. Bij het invoeren van een combinatie van een B/L en één equipmentnummer haalt Cargo Controller automatisch de volledige B/L op met alle equipments daaronder. Het is daarom niet nodig om elke losse equipment van de B/L in te voeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type lading kan ik volgen met Cargo Controller?

Cargo Controller is geschikt voor Containers, trailers (begeleid/onbegeleid) en overige equipments

Type equipment  Wijze van koppelen in de service Cargo controller
Containers Containernummer + B/L-nummer
Trailers Onbegeleid vervoer: Trailernummer + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via CLDN:
Zendingsnummer = CLVW031699KGRT214
Equipmentnummer (trailernummer) = HMB739

Begeleid vervoer:
Kenteken trekkende eenheid + zendingsnummer

Bijvoorbeeld lading via Stena Line:
Zendingsnummer = STNL0012345678001
Equipmentnummer (kenteken van trekkende eenheid): AB1788

Overige equipments Equipmentnummer zoals opgegeven door de rederij

Heeft u gevonden wat u zocht?

Van welke terminals kan ik de statusgegevens volgen?

Een overzicht van welke terminals bij ons zijn aangesloten vindt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Van welke rederijen kan ik de ladinggegevens volgen?

Van vrijwel alle rederijen die de Nederlandse havens bezoeken zijn de ladinggegevens inzichtelijk.

Rederijen hebben echter wel een mogelijkheid om (delen van) de ladinggegevens niet inzichtelijk te maken. Heeft u het idee dat u gegevens van een rederij niet kunt volgen, neem dan contact op met onze service desk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik email notificaties instellen?

Lees in onze handleiding hoe u e-mail notificaties kunt instellen. Indien u gebruikt maakt van een systeemkoppeling (Cargo Controller API) is het volgende voor u ook relevant.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik één of meerdere gebruiker(s) toevoegen?

Gebruikers worden automatisch aan het PCS toegevoegd als ze de eerste keer inloggen vanuit IAMconnected. Geef vervolgens als beheerder toegang tot de juiste services vanuit User Management.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Bij welke terminals kan ik Melding Domproc gebruiken?

De meeste terminals die bij Portbase zijn aangesloten ondersteunen de domproc regeling van de douane. Vrijwel alle terminals controleren wel eerst uw douanevergunning voordat zij Domproc-meldingen toestaan.

Via dit document controleert u welke terminals documentvoormelding onder de domproc regeling toestaan en of zij vooraf goedkeuring vereisen. Kijkt u hiervoor bij documenttypes Domproc (entrepot/invoer).

Vereist de terminal goedkeuring?
Neem dan contact op met de salesafdeling van Portbase en vermeld bij welke terminals u gebruikt wilt maken van de domproc regeling. Wij informeren u over de goedkeuringsprocedure bij deze terminals.
Na goedkeuring kunt u voor goederen die u onder de domproc regeling plaatst documentvoormeldingen naar de terminal insturen. Vanuit melding domproc doet u dit via de knop ‘informeer terminal’.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik Melding Domproc ook gebruiken voor goederen die per ferry worden vervoerd?

Ja, ook vanaf de ferryterminals kunt u goederen onder de domproc regeling plaatsen. In de service Melding Domproc kunt u de ferry-zending vinden door in het veld “B/L” het zendingsnummer in te vullen dat u hebt gekregen van de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Voor welke goederen kan ik de service Veterinair Inspectie Proces gebruiken?

U kunt deze service gebruiken voor het aanvragen van keuringen voor goederen in containers en voor goederen in trailers.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat voor code moet ik gebruiken voor breakbulk?

U kunt de onderstaande gegevens aangeven voor breakbulk:

 • NF (onverpakt) met het aantal items
 • NE (niet verpakt) met het aantal items

Heeft u gevonden wat u zocht?

Tot wanneer kan ik een manifest aanpassen?

Elk verstuurde import manifest naar de Douane kan tot 90 dagen na aankomst worden aangepast en doorgestuurd worden naar de Douane. Binnen 72 uur kan er zonder bewijs gewijzigd worden. Na 72 uur kan de Douane om meer informatie vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe geef ik een volgend schip op bij transshipmentcontainer in IFTMCS?

Wanneer u de gegevens van bijvoorbeeld de aansluitende feeder mee wilt geven in het IFTMCS bericht kunt u dit doen in het TPL segment.
Alleen de means of transport en de transport means name worden ingelezen. Alle overige velden worden door ons niet gebruikt.

TPL+SEA:::VSZP7'

Het is niet mogelijk om het reisnummer mee te geven. Met ECT Delta Terminal is afgesproken dat i.p.v. de scheepsnaam (in dit veld) ook het radio call sign kan worden meegegeven. In het TPL segment geef je alleen de vervolgmodaliteit op. Wanneer u een volgend schip wilt opgeven, vul dan de combinatie met het call sign of de scheepsnaam in.

Allowed values are converted to the domain values of the Mode_of_Transport domain:
BARGE = 8 (inland water transport)
RAIL = 2 (rail transport)
SEA = 1 (maritime transport)
TRUCK = 3 (road transport)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet lading worden gemeld die binnen de haven blijft?

Bij lading die bijvoorbeeld wordt geladen op de ESSO en vervolgens wordt gelost bij VOPAK dan hoeft dit niet te worden aangegeven in het PCS.

Los hiervan zal er wel een vervoersdocument aangemaakt moeten worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet ik de lading opgeven als lading overgedragen wordt?

In het import manifest, dient u deze op te geven als transhipment / sea in sea out. De uitgaande agent dient hem in het export manifest op te geven.

In de IFTMCS moet in het GOR segment de code 27 worden meegegeven. Het GOR segment ziet er als volgt uit:
GOR++:::C’ Gebruikt u voor communautaire lading
GOR++:::N27+:::27’ Gebruikt u voor communautaire transhipment lading
GOR+++:::27’ Gebruikt u voor niet communautaire transhipment lading
GOR++:::T1’ Gebruikt u voor goederen waarvoor een T1 document aan boord is

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe dien ik mijn lege containers in te sturen?

Lege containers dienen altijd ingestuurd te worden met een 4 in het EQD segment.

Wanneer ze ingestuurd worden met een 5, dan betekent dit dat ze vol zijn.

Een voorbeeld van een lege container;

EQD+CN+GESU4675537+4EG1+2++4'

U dient binnen 1 B/L alle containers of als leeg of als vol aan te geven. Let op: geen gemengde B/L met volle en lege containers.

Uitgaand naar de Douane wordt dit meegegeven bij het proces als 'E' mits er geen andere status in het scherm is opgevoerd bij custom status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Aanpassing Melding Lading Import internet Japan

De Europese Unie en Japan erkennen elkaars veiligheidsprogramma's. Wanneer u beschikt over een AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid en u te maken heeft met goederenzendingen naar Japan, dan zult u minder vaak door de Douane gecontroleerd worden. Hetzelfde geldt voor Japanse AEO-exporteurs die goederen exporteren naar de EU. De Europese Commissie heeft in samenspraak met de Douane hier een tijdelijke oplossing voor u ingericht.

Wanneer u wilt profiteren van deze wederzijdse erkenning tussen de Europese Unie en Japan, dan dient u in uw summiere aangifte bij binnenkomst en de summiere aangifte voor tijdelijke opslag, in de rubriek 'Produced documents/certificates' de code Y031, en het unieke identificatienummer (hierna Y031 + JP ID) van het Japanse AEO-bedrijf te vermelden. Met deze code identificeert de Douane gecertificeerde bedrijven uit Japan.

Bovenstaande regeling is van toepassing voor uw summiere aangiften bij binnenkomst (ENS) en summiere aangiften bij lossing (SAL).

Voor het indienen van summiere aangiften bij de Douane, maakt u gebruik van de service Voormelding lading import (4-uurs) en/of Melding lading import Internet via Portbase. Portbase draagt er zorg voor dat indien u gebruik wilt maken van deze regeling, deze informatie per 1 juni 2012 op het webscherm kan invullen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

IFTMCS is verzonden maar het BL wordt niet getoond in de webschermen, hoe komt dit?

Een veel voorkomende oorzaak is dat bepaalde data in het ingestuurde bericht ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de postcode consignee of een andere partij. Controleer of alle data in uw systeem is ingevoerd. Voor veel fouten worden ook negatieve aparaks en mailnotificaties verstuurd. U kunt deze notificaties instellen onder ‘My Profile’, notificaties instellingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type equipments ondersteunt Melding Lading Import?

Melding Lading Import biedt ondersteuning voor diverse equipment types: containers, trailers, swap body en chassis.

 • Lading melden via WEB: Bij het handmatig melden van equipments, kunt u een equipment type kiezen (deze is verplicht). Bij het kiezen van een equipment type anders dan container, wordt het veld container size/type onzichtbaar gemaakt; het systeem voegt in dat geval automatisch de juiste waarde toe.
 • Lading melden via systeemkoppeling: Indien u lading opgeeft via EDI, dan kunt u het equipment type vermelden in het IFTMCS-bericht. In de berichtspecificaties op onze website leest u hoe u verschillende equipment types kunt opgeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het manifest is afgewezen (rejected), maar wij kunnen niet terugvinden waarom. Wat is de reden hiervoor?

Er zijn verschillenden redenen waarom een manifest wordt afgekeurd door de Douane. U kunt hiervoor notificatie e-mails instellen, in deze notificatie staat dan de foutmelding die de Douane in de afkeuring meestuurt. U kunt de foutmelding zelf verhelpen en het bericht opnieuw verzenden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe vermeld ik doorgaande transit (T1) documenten op het manifest?

De douane heeft een werkwijze geschreven voor het melden van doorgaande NCTS (T1) documenten bij binnenkomst over zee.

De werkwijze vereist twee acties:

 1. Op het import manifest dient lading met customs status T1 opgevoerd te worden.
  In Melding Lading Import kan dit in de 'B/L details'. Bij veld Customs status, kies “EU Customs Procedure T1'
 2. Op goodsitem niveau in het veld “importdocuments” ook het soort document en het MRN van het betreffende document te worden vermeld.
  In Melding Lading Import doet u dit als volgt:

  1. Ga naar het desbetreffende goederenitem
  2. In dit scherm vindt u onderaan de sectie ‘produced documents’. Kies hier ‘add document’ met daarbij de volgende gegevens:
   • "820" voor Customs Procedure T
   • "821" voor Customs Procedure T1
   • "822" voor Customs Procedure T2
   • ID: het MRN-nummer van het transit document
   • Description: dit veld hoeft u niet in te vullen
  3. Kies hierna ‘save’ om de documentgegevens op te slaan

Werkwijze via systeemkoppeling

Indien u via een systeemkoppeling werkt, dan geldt de volgende richtlijn voor het IFTMCS bericht:

Het transit document kan toegevoegd worden onder het segment RFF+ACE ‘related document number’.
De nieuwe code '821' is toegevoegd aan de specificaties. Download de nieuwste berichtspecificaties op onze developer portal.

Bij het vermelden van zowel de douanestatus T1 als de documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de Douane worden gezuiverd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

API Service

Wat is het verschil tussen Basic en Extended tracking?

Het verschil is voornamelijk gericht op kosten versus informatie. Je kunt in de volgende situatie zonder onze transactie kosten (per B/L) toch de Vertrouwensketen handelingen uitvoeren, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Scenario's

In twee scenario's kan je toegewezen worden aan een B/L die niet door jezelf is gekoppeld:

 1. Een rederij heeft een release toegestuurd voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het overzicht in Cargo Controller, in het tabje My Release. Je kunt hiervoor een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.
 1. Een andere partij heeft je organisatie aangewezen als ketenpartij voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het algemene overzicht in Cargo Controller nadat u bent aangewezen als de volgende ketenpartij. Ook hiervoor kan je een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.

Let op! In onze Cargo Controller API specificatie's zijn er aanvullende details die te maken hebben met een systeemkoppeling. Deze kan je hier lezen.

Basic tracking

Als je zelf een B/L koppelt (via Web of API) is dat voor Portbase een indicator dat er behoefte is aan aanvullende gegevens die wij met jouw organisatie delen. Om die reden rekenen wij per B/L een transactie, dit noemen wij een 'Extended tracking'.

Met de bovenstaande twee scenario's heb je niet zelf gekozen om voor dat B/L aanvullende data op te halen. Voor die situatie koppelt Portbase een 'Basic Tracking', je ziet op dat moment een zeer beperkt hoeveelheid data in de B/L. Dit beeld is op dat moment gelijk aan wat een klant ziet in onze service 'Cargo Release Manager'.

In beide vormen van tracking kunnen de handelingen van de Vertrouwensketen uitgevoerd worden.

Upgrade tracking - via Web

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'.

 1. Klik op op B/L-niveau
 2. Klik op 'Toegang B/L'
 3. De data wordt nu bijgewerkt. Voor een 'Extended tracking' wordt dan nu een transactie gerekend.

Upgrade tracking - via API

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'. Via API stuur je dan een standaard track request in voor dit B/L welke wij zullen beantwoorden met alle beschikbare informatie. Hier lees je daar meer over. Voor een 'Extended tracking' wordt een transactie gerekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik in de Vertrouwensketen ook zonder transactiekosten werken?

Ja, ook via de Cargo Controller API.

Je kunt in de volgende situatie zonder onze transactie kosten (per B/L) toch de Vertrouwensketen handelingen uitvoeren, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Scenario's

In twee scenario's kan je toegewezen worden aan een B/L die niet door jezelf is gekoppeld:

 1. Een rederij heeft een release toegestuurd voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het overzicht in Cargo Controller, in het tabje My Release. Je kunt hiervoor een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.
 1. Een andere partij heeft je organisatie aangewezen als ketenpartij voor een B/L die jezelf op dat moment nog niet volgde. Je krijgt de B/L automatisch in het algemene overzicht in Cargo Controller nadat u bent aangewezen als de volgende ketenpartij. Ook hiervoor kan je een e-mailnotificatie inrichten, hoe je dit kan doen lees je hier.

Let op! In onze Cargo Controller API specificatie's zijn er aanvullende details die te maken hebben met een systeemkoppeling. Deze kan je hier lezen.

Basic tracking

Als je zelf een B/L koppelt (via Web of API) is dat voor Portbase een indicator dat er behoefte is aan aanvullende gegevens die wij met jouw organisatie delen. Om die reden rekenen wij per B/L een transactie, dit noemen wij een 'Extended tracking'.

Met de bovenstaande twee scenario's heb je niet zelf gekozen om voor dat B/L aanvullende data op te halen. Voor die situatie koppelt Portbase een 'Basic Tracking', je ziet op dat moment een zeer beperkt hoeveelheid data in de B/L. Dit beeld is op dat moment gelijk aan wat een klant ziet in onze service 'Cargo Release Manager'.

In beide vormen van tracking kunnen de handelingen van de Vertrouwensketen uitgevoerd worden.

Upgrade tracking - via Web

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'.

 1. Klik op op B/L-niveau
 2. Klik op 'Toegang B/L'
 3. De data wordt nu bijgewerkt. Voor een 'Extended tracking' wordt dan nu een transactie gerekend.

Upgrade tracking - via API

Als je toch meer informatie wilt hebben over de lading, dan is de keuze aan jouw om een 'Basic tracking' om te zetten naar een 'Extended tracking'. Via API stuur je dan een standaard track request in voor dit B/L welke wij zullen beantwoorden met alle beschikbare informatie. Hier lees je daar meer over. Voor een 'Extended tracking' wordt een transactie gerekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de Vertrouwensketen via API aansturen?

Ja en Nee.

Ja, u kunt met een Cargo Controller API abonnement de release ontvangen en uw ketenpartners machtigen en nomineren. Lees daar meer over in onze API specificaties (Engelstalig) en dan met name de Use Cases rondom de Vertrouwensketen.

Nee, u kunt het toevoegen en beheren van klantcodes per rederij en het beheren van authorisaties van ketenpartners niet via API aansturen. Dit zult u via de webschermen moeten onderhouden.

Activatie Vertrouwensketen

Binnen de Cargo Controller API heeft u direct toegang tot de Vertrouwensketen en de informatie die daarin beschikbaar wordt gesteld.

Als u een bestaande klant bent moet u voor de webschermen via uw hoofdgebruiker of gebruikersbeheerder eerst rechten opvragen om deze functionaliteiten in de webschermen vrij te geven. Hier leest u daar meer over.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom nomineer ik via API mijn vervoerder met een EAN-code?

In de service Melding Container Achterland (MCA) is de EAN-code verplicht bij het maken van een voormelding. Hiermee wordt een bedrijf geïdentificeerd.

Vertrouwensketen

Terminals controleren op de geldigheid van de EAN-code en of de organisatie achter de chauffeur ook de organisatie is die binnen de Vertrouwensketen is. Indien deze match niet gevonden is zal de chauffeur toegang geweigerd worden tot de terminal.

Secure Logistics

De organisatie Secure Logistics geeft een EAN-code uit aan een bedrijf dat zichzelf registreert. Zij checken verschillende gegevens van het bedrijf, zoals de NIWO-vergunning. Om de digitale veiligheid ook in andere services te waarborgen, die onderdeel uitmaken van de Vertrouwensketen, is ervoor gekozen om dit ook in de service Cargo Controller op te nemen.

Om niet steeds de EAN-code handmatig in te moeten voeren, zijn we een adressenboek aan het ontwikkelen. Hierin worden de EAN-codes van bedrijven (automatisch) opgeslagen na een eerste invoer.

Hoe kan ik de EAN-code van mijn vervoerder achterhalen?

Deze kan uw vervoerder aan u aanleveren. U kunt deze ook zelf manueel achterhalen via de webschermen van nomineren:

 1. Ga naar de -knop op de container (of B/L) waarvan u de nominatie wilt intrekken en klik op 'Nomineer Vervoerder'.
 2. Het scherm opent en u kunt hier de naam van uw vervoerder in typen. Wij vullen deze automatisch aan met alle vervoerders die bekend zijn binnen PCS.
 3. U ziet in de resultaten zowel de vestigingsplaats als het EAN-nummer van de vervoerder. Deze kunt u overnemen voor uw eigen administratie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe stel ik een webhook in voor de API koppeling?

Voor de volledige technische specificaties kunt u onze Developer Portal raadplegen.

Indien u gebruik gaat maken van onze API-koppeling moet u, uw webhook bij Portbase registreren. Dit is als het ware het postvak waar uw software alle updates vanuit Cargo Controller ontvangt. Uw IT-specialist of softwareleverancier kan hiervoor zelf een URL aanmaken.

Interface Specialisten

Uw IT-specialist of softwareleverancier wordt in contact gebracht met onze Interface Specialisten. Zij verstrekken de API-keys en stemmen de webhook registratie met elkaar af. U bent op die manier verzekerd dat uw connectie succesvol is geregistreerd.

Meerdere webhooks

Op dit moment ondersteunt Portbase maximaal 2 afwijkende URL's. Dit is met name efficiënt als u gebruik maakt van verschillende systemen die beide, gelijkertijd geupdate moeten worden. Beide URL's ontvangen dan dezelfde B/L updates tegelijkertijd. De transactiekosten zullen hierbij niet verdubbelen, transacties worden geregistreerd op basis van B/L's die u trackt, niet op het aantal updates die u van ons ontvangt.

Als u hier gebruik van wilt maken zult u de tweede webhook als een aanvullende service moeten aanvragen, dit kunt u doen bij de Sales afdeling. Hier zijn eenmalige aansluitkosten aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de systeemkoppeling en de webschermen tegelijkertijd gebruiken?

Ja. Als u gebruik maakt van de systeemkoppeling heeft u ook altijd toegang tot de webschermen.

Als u een B/L koppelt via de systeemkoppeling, dan is deze automatisch ook zichtbaar in de webschermen. Andersom werkt dit ook; als u een B/L koppelt in de webschermen, ontvangt u de updates ook via de API in uw in-huis systeem.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is er een systeemkoppeling beschikbaar?

Cargo Controller is beschikbaar als API voor een directe koppeling met uw inhuis-systeem.

Indien u gebruikt wilt maken van de API, neem dan contact op met onze sales afdeling. Zij helpen u bij de aansluiting op onze systeemkoppeling.

Kijk voor de specificaties van onze API op onze developer portal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Functionaliteiten

Kan ik mijn vervoerder automatisch bericht sturen voor inspecties bij de RIT?

Ja. Voor lading-agenten kan in Inspectieportaal een mailnotificatie geactiveerd worden: “douane fysieke controle in externe loods”. Dit is inhoudelijk dezelfde e-mail als ‘inspectie aangezegd’, maar dan enkel voor fysieke controles. Specifiek bij douanecontroles in de externe douaneloods (“Fyco – DCL”) kan een tijdige opdrachtverstrekking aan de vervoerder voor het transport naar de DCL de doorlooptijd flink verkorten.

Let op! Deze werkwijze is alleen van toepassing op fysieke controles in het binnenbrengproces, in Inspectieportaal bekend als “Fyco - DCL”. De werkwijze werkt niet voor uitgaande lading en niet voor inspecties van andere keuringsinstanties.

Stap 1: Vervoersopdrachtprocedure afstemmen

Als ladingagent kunt u deze mailnotificatie laten toesturen naar uw vervoerder (vb Maasvlakte Transport). Zodra de douane een fysieke controle aanzegt zal er voortaan direct een mail naar de vervoerder gaan. In overleg met uw vervoerder kunt u deze e-mails beschouwen als een opdracht tot vervoer, waardoor de vervoerder de container direct kan inplannen voor transport.

Stap 2: Instellen e-mailcommunicatie

Deze stap moet maar 1 gebruiker van uw organisatie instellen.

 1. Log in op het Port Community System
 2. Kies in het hoofdscherm ‘Notificatie beheer’
 3. Vul bij “douane fysieke controle in externe loods” het mailadres van uw vervoerder in.
 4. Er is geen ‘opslaan’-knop. Klik op het Portbase logo linksboven, u keert weer terug in het hoofdscherm

Vanaf nu ontvangt uw vervoerder e-mail berichten als uw lading is geselecteerd voor douane fysieke controle in de externe loods.

Heeft u gevonden wat u zocht?

AES – dient het REN MRN vermeld te worden op het export manifest?

Ja, het REN MRN-nummer dient vermeld te worden in het export manifest. Onder ‘Documenttype’ kunt u ‘REN – Re-export Notification’ selecteren en het bijbehorend MRN-nummer uit de Transhipment service vermelden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar kan ik mijn factuurspecificatie ophalen?

Volg onderstaande stappen voor het ophalen van uw factuurspecificaties:

 1. Klik binnen de MCA webschermen op het drop down menu rechts bovenin het scherm en vervolgens op ‘Billable transactions’.
 2. Selecteer de periode waarover u de factuurspecificaties op wilt vragen.
 3. Klik op ‘Download’ om de factuurspecificatie over de geselecteerde periode op te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar kan ik mijn factuurspecificatie ophalen?

Volg onderstaande stappen voor het ophalen van uw factuurspecificaties:

 1. Klik binnen de MCA webschermen op het icoon van een poppetje rechts bovenin het scherm en vervolgens op ‘Reference data’.
 2. Selecteer onder ‘Billable transactions’ de periode waarover u de factuurspecificaties op wilt vragen.
 3. Klik op ‘Download’ om de factuurspecificatie over de geselecteerde periode op te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is een commercial window, cargo opening, en cargo closing?

Commercial Window: tijdspanne waarbinnen een container afgehaald mag worden van de terminal/depot.

Door in de statusaanvraag of voormelding het verwachte afhaalmoment (ETA) van het vervoersmiddel op te geven zal de terminal/depot de specifieke datum en tijds informatie terugsturen. Voor af te halen containers, is dit als Commercial Window terug te zien. Valt de ETA buiten de geldigheid van de vrijstelling, dan zal op de voormelding het bolletje Commercial Release rood kleuren

 • Cargo Opening: eerste tijdstip waarna een container op de terminal/depot aangeleverd mag worden. 
 • Cargo Closing: laatste moment waarvoor een container aangeleverd moet worden op de terminal. 

Voor aan te leveren containers, is dit als Cargo Opening/Closing terug te zien. Valt de ETA voor de Cargo Opening of na de Cargo Closing, dan zal op de voormelding het bolletje Cargo Opening rood kleuren.

Bekijk hier welke terminals deze functionaliteit ondersteunen.

Loopt u tegen problemen aan rondom Commercial Window, Cargo Opening/Closing in relatie tot uw voorgenomen transportplanning, neem dan contact op met uw transportopdrachtgever.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe stel ik als scheepsagent een e-mail notificatie in voor stuwage gegevens?

Scheepsagenten kunnen automatisch geïnformeerd worden als terminal operators de stuwage gegevens hebben bijgewerkt in Losinformatie. Hiervoor moet echter in Melding Schip een e-mail notificatie worden ingesteld.

 • Log in op Melding Schip 2.0
 • Klik rechtsbovenin het scherm op uw naam
 • Ga naar 'Preferences'

 • Ga naar 'Cargo Import emails for cargo handling agents'
 • Vul uw e-mailadres in bij 'Bulk discharge difference reported  by terminal'
 • Druk bovenaan het scherm op 'Save'

U ontvangt vanaf nu direct een e-mail als de terminal operator een wijziging heeft ingevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik lading filteren via My Cargo?

Via labels kunt u eenvoudig uw lading categoriseren. Ook kunt u persoonlijk lading categoriseren door deze te koppelen aan een 'My Cargo' filter optie.

Door op het sterrertje voor het B/L nummer te klikken kunt u een B/L instellen als favoriet en wordt deze zichtbaar onder de filter 'My Cargo'. Zo kunt u snel schakelen tussen alle lading en de specifieke lading die uw interesse heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik lading categoriseren met behulp van labels?

Via labels kunt u eenvoudig uw lading categoriseren. Denk daarbij aan productcategorieën, logistieke stromen of specifieke klanten, zoals bijvoorbeeld:

 • Klant A/Klant B
 • Afdeling natte bulk/droge bulk

Door labels toe te voegen ziet u in één oogopslag welke lading bij elkaar hoort en kunt u eenvoudig filteren. Uw operatie wordt daarmee efficiënter en u kunt makkelijker samenwerken over afdelingen heen.

U kunt labelcategorieën zelf aanmaken en toevoegen bij het volgen van uw lading vanuit het Ladingoverzicht. Ook in de filteropties kunt u eenvoudig op uw labels filteren. U kunt eerder gebruikte labels ook hergebruiken.

Bekijk de instructievideo "Toevoegen van labels aan uw gevolgde lading"  bovenaan dit scherm.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de ‘blauwe bol’ in het rotatie-overzicht?

Dit betekent dat de terminal iets gewijzigd heeft in een bezoek. Bijvoorbeeld dat het bezoek is geaccepteerd.

De blauwe bol voor een bezoek verdwijnt (voor iedereen) wanneer iemand de knop ‘Acknowledge update’ gebruikt.

Voor de rotatie en bezoeken wanneer u een rotatie bekijkt:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekent de ‘blauwe bol’ in het rotatie-overzicht?

Dit betekent dat de terminal iets gewijzigd heeft in een bezoek. Bijvoorbeeld dat het bezoek is geaccepteerd.

De blauwe bol voor een bezoek verdwijnt (voor iedereen) wanneer iemand de knop 'Acknowledge update' gebruikt.

Voor de rotatie en bezoeken wanneer u een rotatie bekijkt:

Wanneer alle gewijzigde bezoeken ‘acknowledged’ zijn, zal ook de blauwe bol voor de rotatie automatisch verdwijnen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn timetable slots?

Dit zijn slots in de dienstregeling op het spoor, waarbij van te voren vastgelegd worden op welke tijden in de week bij welke terminal een bepaalde rail operator langskomt. Deze worden door de terminal in MCA gezet en door de rail operator gebruikt, wanneer zij een bezoek aanvragen in MCA.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik voormeldingen updaten?

Voor de service Melding Container Achterland (MCA) betaalt u vanaf 01 juli 2022 als achterlandvervoerder:

1. Abonnement

€10,-
Vaste prijs per maand

2. Transactiekosten

€0,35
Per voormelding van een 
volle container 

Gratis

Statusaanvragen, voormeldingen updaten en lege containers

Elke voormelding krijgt binnen MCA namelijk een uniek label waaraan Portbase de transactie herkent. Deze voormelding met uniek label, kunt u steeds opnieuw én onbeperkt wijzigen, annuleren en opnieuw indienen. Zolang u dezelfde oorspronkelijke voormelding blijft gebruiken, betaalt u slechts één transactie van € 0,35*.

Voorbeeld: Annuleert u de eerste oorspronkelijke voormelding (uniek label A) en start u vervolgens een geheel nieuwe tweede voormelding (uniek label B) voor dezelfde container? Dan zijn er twee unieke labels en twee transacties van € 0,35. Gebruik dus zoveel mogelijk de oorspronkelijk voormelding en voorkom onnodige kosten!

*Uitzonderingen

 • RST ondersteunt updates op voormeldingen voor MCA Barge
 • ECT en Euromax ondersteunen geen updates op voormeldingen van MCA Road en MCA Barge

Portbase werkt aan een oplossing om updates van voormeldingen mogelijk te maken. Zo kunnen onnodige transacties voorkomen worden. We informeren u zodra deze oplossing beschikbaar is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke terminal ondersteunt welke MCA-functionaliteit?

Bekijk hieronder de ondersteuning per modaliteit.

MCA Road

Welke mogelijkheden heeft u als vervoerder?

TerminalAddressZip codeEAN codeLocation codeStatus requestStatus requests: Continuous updatesPre-notificationUpdate pre-notificationCancel pre-notificationPre-notification: Continuous updatesGate-in Gate-outEmpty pre-notification: with booking nr. onlyTAR codeRemote Check-InRemain on TruckCommercial window informationCargo opening & closing information
APM Terminals Maasvlakte II B.VEuropaweg 9103199 LC8713755272258NLRTMNLMVII1
Broekman DistriportMannheimweg 33197 LR8713755502218NLRTMBDP
DCS | Kramer GroupMissouriweg 303199 LB 8713755948719NLRTMOQEP1
Depot Pier 7Zaltbommelstraat 103089 JK8713755956844NLRTMUWTP7
Euromax Terminal B.V.Maasvlakteweg 9513199 LZ8713755502201NLRTMEMX
Hutchison Ports Delta II B.V.Coloradoweg 503199 LA8713755000394NLRTMHPD21
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V.Europaweg 8753199 LD8713755000059NLRTMDCD
Matrans Rotterdam TerminalReeweg 253089 KM8713755234607NLRTMMATR
R.B.C./CetemWestgeulstraat 6 3197 LD8713755299484NLRTMCETA
RCT | Kramer GroupMissouriweg 173199 LB 8713755955137NLRTMKRM1
RSCReeweg 353089 KM8713755000158NLRTMRSC
RSTReeweg 353089 KM8713755259860NLRTMRST
RWGAmoerweg 503199 KD8713755270896NLRTMRWG1
UWT Depot FrisohavenBunschotenweg 1603089 KC8713755903541NLRTMUWT1
UWT Depot WaalhavenWaalhaven West Zijde 603089 KR8713755047085NLRTMWHT1
 • ECT + Euromax: zodra alle statussen in orde zijn, zijn er geen updates wanneer er wijzigingen optreden.
 • HPD2: 24/7 met TAR tijdslot. Lees meer informatie op de terminal-website.
 • APMII: TAR-tijdsloten van een half uur. Lees meer informatie de terminal-website.
 • RWG: TAR-tijdsloten van één uur. Lees meer informatie op de terminal-website.
 • DCS & RCT: TAR-tijdsloten van één uur. Lees meer informatie op de terminal-website.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Er ontbreekt een equipment uit de laadlijst op het manifest – wat is de oorzaak en hoe los ik dit op?

Mogelijk staat het equipment met boekingsnummer reeds op een ander manifest. Indien uw manifest is  aangemaakt via EDI, kan dit andere manifest opgezocht worden.

Ga rechtsboven naar ‘Historie’. Om na te gaan wat er gebeurd is kan gezocht worden op: het equipment, het boekingsnummer of het woord ‘duplicaat’ / 'duplicate. Het woord ‘duplicaat’ geeft aan dat een equipment en boekingsnummer niet is toegevoegd aan het manifest omdat deze al op een ander manifest staat.

Via de informatie onder ‘Historie’ kunt u de cargadoor, Call Reference Number en terminal achterhalen. Met deze informatie kunt u het equipment van het andere manifest (laten) halen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe voeg ik de Container Operator toe bij het manueel aanmaken van een manifest?

Het is niet mogelijk om de ‘Container Operator’ aan te geven bij het handmatig aanmaken van een manifest. Deze informatie heeft de Douane niet nodig.

Om meerdere manifesten op te stellen voor één Call Reference Number (CRN), adviseren we verschillende Reisnummers te gebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom wijzigt de status van mijn manifest van ‘Geaccepteerd’ naar ‘Document Gewijzigd’?

Er zijn twee redenen waarom de status van ‘Geaccepteerd’ naar ‘Document gewijzigd’ verandert.

 1. Een aanpassingen in een transshipment; De ‘sea in/sea out’ status van het import manifest wordt aangepast.
 2. Het toevoegen of verwijderen van een equipment met een document.

In het manifest staat rechtsboven onder ‘Historie’ informatie over de reden van de wijziging.

Houdt er hierbij rekening mee, dat een update aan de Douane kan resulteren in een boete indien de termijn van 1 werkdag na vertrek schip wordt overschreden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil tussen ‘Niet geladen’ en ‘Extra geladen equipments’?

In het tabje ‘Niet geladen’ ziet u welke equipments wel al op het manifest staan, maar waarvoor nog geen Laadbevestiging ontvangen is van de terminal. De lijst van ‘Extra geladen equipments’ toont equipments waarvoor wel een laadbevestiging ontvangen is, maar welke nog niet op het manifest staan. Indien u overtuigd bent dat deze ook op het manifest horen, dient u deze equipments handmatig toe te voegen aan het manifest. De equipments zullen na het toevoegen verdwijnen uit het overzicht van ‘Extra geladen equipments’. Indien equipments onterecht staan onder ‘Extra geladen equipments’, hoeft u niets te doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik een manifest in z’n geheel verwijderen of annuleren?

Het is niet mogelijk om een manifest te verwijderen uit de service, het manifest zal zichtbaar blijven. Wel is er de optie om een manifest uit de 'Urgent' tab te halen. Selecteer hiervoor de 3 verticale puntjes (kebab menu) in het scherm ‘Manifest overzicht’. Na bevestiging zal het manifest alleen zichtbaar zijn in de tab ‘Alle manifesten’.

Het verwijderen van een manifest uit de service is niet mogelijk, wel kan het manifest geannuleerd worden bij de Douane. Indien het manifest verzonden is aan de Douane, kan het lege manifest verstuurd worden zodat deze bij de Douane geannuleerd wordt. Het is niet nodig dat 1 dummy equipment in het manifest blijft staan.

Voor manifesten die niet verzonden zijn aan de Douane maar wel foutief zijn aangemaakt, adviseren we het manifest leeg te maken door alle equipments te verwijderen. Dit voorkomt dat het manifest per ongeluk wordt verstuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan mijn klant zien of een equipment gemanifesteerd is?

De klant kan niet zien of een equipment gemanifesteerd is. Dit onderwerp staat geregistreerd binnen Portbase en zal in 2022 opgepakt worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Op welke manier worden Transhipments opgehaald en gekoppeld? (AES – REN MRN nummer)

Voor lading die op het import manifest gemeld wordt met ‘code 27 – sea in sea out’, zal automatisch een REN-bericht verstuurd worden aan de Douane indien de Transhipment service afgenomen wordt. Het verkregen REN MRN nummer wordt verstuurd aan de terminal zodat het equipment geladen kan worden. Dit MRN nummer kunt u in het export manifest terugvinden onder ‘REN’.

Tijdelijk staat de Douane het toe om in alle gevallen waarvoor het EXD (voormalig EXS) nodig is het REN bericht te sturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om de laadlijst of manifest data te downloaden?

Klik op de 3 verticale puntjes aan de rechter kant van het scherm onder ‘Verstuur Manifest’ in het scherm met de lading details. In het dropdown menu selecteert u ‘Laadlijst downloaden’. De download zal automatisch starten. In de Excel staan dezelfde gegevens als in het scherm met de lading details.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om meerdere equipments te uploaden?

Meerdere equipments kunnen tegelijk worden toegevoegd door middel van een Excel upload. Voor dit proces is een template nodig. Klik op de 3 verticale puntjes in een manifest en selecteer ‘Equipment uploaden.’ In het scherm wat opent kunt u de template downloaden onder ‘deze template.’ Vul de template met informatie en sleep het naar het upload vak, of browse naar de locatie van het opgeslagen template. Indien er fouten geconstateerd worden, zal u hiervoor direct een waarschuwing zien.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om alleen mijn ‘Loading’ of ‘Discharge’ containers te zien?

Door te klikken op 'Loading' of 'Discharge' of op de 'Visit voyage ID' (rechts op het scherm, zie schermafbeelding) hebt u de mogelijkheid om alleen afhandelingen voor laden of lossen te zien. Het filter wordt geactiveerd als het woord 'Laden' of 'Lossen' in oranje is opgelicht. Dit filter blijft geactiveerd als je door bezoeken navigeert en ook over sessies heen. Dus, als u geen container ziet, controleer dan of u de juiste filter hebt geselecteerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is de logica achter het open/dichtklappen van de verschillende secties?

Om het scrollen te verminderen en het klikken tot een minimum te beperken, hebben we het openen dichtklappen van de secties laten afhangen van waar het schip zich bevindt: · Bij een nieuw aangemaakt bezoek worden vrij alle secties geopend zodat u de verplichte velden kunt invullen. · Als het schip nog moet binnenkomen en de inkomende reis moet nog besteld worden, dan worden alleen de secties voor de inkomende reis uitgeklapt. · Heeft het schip een ATA gekregen op de ligplaats en moet de verhaalreis of uitgaande reis nog besteld worden, dan worden alleen deze secties uitgeklapt. Kortom, de secties worden uitgeklapt waar de eerstvolgende actie nodig is

Heeft u gevonden wat u zocht?

Import Status krijgt nieuw uiterlijk per 19-8-2021

Import Status is herontwikkeld en krijgt daarom een vernieuwd uiterlijk. Er is voortaan geen verschil tussen overzichten voor ferry-zendingen of containers.

De functionaliteit en de getoonde statusinformatie blijft hetzelfde.

Heeft u een abonnement op Cargo Controller? Dan kunt u vanuit uw cargo controller overzicht direct import status openen.

Hieronder ziet u een voorbeeld het nieuwe overzicht met daaronder twee voorbeelden van de oude overzichten.

Nieuwe overzicht, zowel voor ferry-terminals als containerterminals

Oud overzicht voor een ferry-terminal

Oud overzicht voor een containerterminal

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik ook GGB aangifte voor luchtvracht-zendingen indienen?

Ja, Melding Voedsel en Waren is geschikt voor zendingen inkomend via zeevervoer en via luchtvervoer.

Bij het opvoeren van de aangifte-details kunt u de zendingsgegevens opgeven voor zowel zeevracht als voor luchtvracht.

 • Bill of Lading / Airway Bill
 • Scheepsnaam / Vluchtnummer*

* let op: het vluchtnummer moet voldoen aan het formaat "AB123" of "AB1234". Zodra een vluchtnummer correct is vermeld wordt automatisch de "vervoerswijze voor de grens" ingevuld met 'luchtvervoer'.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar vind ik de vrijgavecode (v2-code)?

U vindt de vrijgavecode (V2-code) in Melding Voedsel en Waren in het declaratie-overzicht en in de mailnotificatie over het keuringsresultaat.

 • In het declaratie-overzicht vindt u de vrijgavecode onderaan in het overzicht.

 • De e-mailnotificatie 'keuringsresultaat GGB aangifte' stelt u als volgt in:
  1. Kies in het PCS hoofdscherm voor 'notificatie instellingen' links in het menu
  2. Scroll naar de sectie 'Melding veterinaire lading'
  3. zet een vinkje bij 'Keuringsresultaat GDB aangifte' en vul uw e-mail adres in.

Achtergrond:

Als de NVWA een zending goedkeurt en daarmee toelaat voor invoer, ontvangt u - als voor de zending verantwoordelijke exploitant - een vrijgavebericht waarin een 9-cijferige vrijgavecode is opgenomen, de V2-code. Deze heeft u nodig om de aangifte ten invoer in te vullen. Als de aangifte ten invoer door een andere partij wordt gedaan, moet deze over de betreffende V2- code te beschikken.

Vanaf 21 juni kunt u deze vrijgavecode (‘V2-code’) opvoeren in uw douane-invoeraangifte (vak 44), waarmee u aan de douane kenbaar maakt dat de zending door de NVWA is goedgekeurd.

Let op: Het gebruik van de V2-code geldt vooralsnog alleen voor zendingen dieren en dierlijke producten. Het gebruik van de V2-code voor zendingen levensmiddelen en diervoeders van niet- dierlijke oorsprong wordt op een later tijdstip ingevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn de voordelen van het plaatsen van orders via Port Visit?

 • Standaard minder telefoongesprekken met HCC/HOC
 • Geen discrepanties tussen de aangevraagde telefonische order en de registratie door HCC/HOC
 • Beter overzicht van de orders
 • Iedereen kan zien welke bewegingen zijn besteld

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ontvangen we orderbevestigingen via e-mail?

Het statusoverzicht in het PCS geeft de primaire status van de order weer. Indien een ander tijdstip wordt bevestigd, zal het HCC/HOC u bellen. Vanwege deze functie streven we ernaar om het aantal e-mails tot een minimum te beperken. We zullen de noodzaak van e-mailmeldingen opnieuw bekijken tijdens de evaluatie met agenten en dienstverleners.

In Amsterdam wordt doorgegaan met het verzenden van e-mailmeldingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik diensten bestellen per telefoon?

Ja, dit is alleen mogelijk als het Port Visit-systeem (desktop of mobiele versie) niet beschikbaar is; dat wil zeggen in het geval van een storing.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke bewegingen kan ik bestellen via Port Visit?

Bewegingen van ligplaats naar ligplaats en bewegingen van ligplaats naar exitpunt. In een later stadium wordt het ook mogelijk om bewegingen van loodsstation naar ligplaats te bestellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik het juiste erkenningsnummer aan een artikel koppelen?

Indien u een GGB  voormelding met meerdere erkenningsnummers en meerdere artikelen heeft, kunt u op de volgende manier de erkenningsnummers opvoeren:

Bij het aanmaken van een nieuwe GGB-voormelding:

 • Voer erkenningsnummer(s) ALLEEN bij het eerste document op. Hierbij geldt de volgende logica:
 • Als er 1 erkenningsnummer is opgevoerd, dan wordt dit nummer bij alle artikelen in de aangifte meegestuurd
 • Als er meerdere erkenningsnummers bij het eerste document zijn opgevoerd, dan wordt erkenningsnummer 1 aan artikel 1 gekoppeld, erkenningsnummer 2 bij artikel 2, enz.
 • Indien er meer artikelen zijn aangemaakt dan erkenningsnummers in het lijstje bij document 1, dan zal bij ieder volgend een artikel het eerste erkenningsnummer uit de lijst worden gekoppeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wijzigingen naar aanleiding van migratie Traces NT

Wegens nieuwe Europese regelgeving registreert de NVWA voortaan alle GGB voormeldingen in het Europese systeem TRACES NT (TNT).  Om aan de vereisten van TNT te voldoen heeft de NVWA aanpassingen doorgevoerd aan het VGC -systeem en de GGB-voormeldingen (lees meer op nvwa.nl).

Als gevolg hiervan hebben wij onze service Melding Voedsel en Waren op meerdere plekken gewijzigd. Deze aanpassingen gaan live op donderdagavond 25 maart 2021. Vanaf 19.00 tot 21.00 kunt u tijdelijk geen nieuwe voormeldingen doen.

Hieronder leest u per invoerscherm welke wijzigingen er zijn. Let op: een aantal nieuwe velden zijn verplicht om in te vullen (zie in rood welke velden dit zijn).

Invoerscherm 'Algemene gegevens'

Veld Aanpassing
Veld gebruiksdoel Van positie gewijzigd (stond eerder in rechterkolom)
Scheepsnaam + land (vlag) van schip. Nieuw verplicht veld: landcode wordt automatisch toegevoegd bij invoer scheepsnaam
Vertrektijd BIP (verwachte datum van vertrek buitengrenscontrolepost) nieuw optioneel veld
Economic operator ID-type (keuze voor TNT, EORI, VEN of BTW nummer) nieuw optioneel veld
Transhipment land (vlag) van vervoersmiddel nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie
Documenttype Deze lijst is aangepast door de NVWA:

De volgende documentcodes zijn beschikbaar:
- 636 Health certificate (was ‘gezondheidscertificaat’)

- 705 Bill of Lading (voorheen gemeld als ‘overig document’)
- 853 Veterinary certificate

Land van certificeren nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie
Land van oorsprong nieuw verplicht veld, landcode zoeken via zoekfunctie

Invoerscherm 'Lading'

Veld Aanpassing
Consumentenverpakking Nieuw verplicht veld (ja/nee)
Batchnummer Nieuw optioneel veld
Aanvullende eenheden Nieuw optioneel veld
Gewichten Nu ook in grammen in te vullen, scheidingsteken “.”
GN producttype nieuw veld indien goederenclassificatie ‘product’, automatisch aangevuld bij GN-klasse/familie
GN scientific name nieuw veld indien goederenclassificatie ‘product’, automatisch aangevuld bij GN-klasse/familie

Invoerscherm 'Adressen'

Veld Aanpassing
Economic operator ID-type (lijst met TNT, EORI, VEN, BTW) nieuw optioneel veld om Economic Operator ID-nummer te duiden/classificeren
Adresgegevens voor ‘geadresseerde’ Vervallen, niet langer relevant voor Traces NT

Overige wijzigingen:

 • Nadat een melding goedgekeurd is zal NVWA naast het GGD-nummer ook een nieuw Traces NT registratienummer sturen. Dit nummer wordt in het scherm vermeld als ‘TNT registratienummer’. Dit nummer wordt ook op de PDF vermeld.
 • Ter keuring aangewezen equipments kunnen wijzigen zo geeft NVWA aan. Een eventuele wijziging door de NVWA wordt automatisch verwerkt in Melding Voedsel en Waren. Indien u ook keuringen inplant via Veterinair Inspectie Proces dan worden automatisch keuringen voor het nieuwe equipment toegevoegd, maar al bestaande keuringen die (die mogelijk niet meer relevant zijn) worden niet automatisch verwijderd. U dient het oude equipment zelf te verwijderen.
 • Foutcodes in de schermen zijn verbeterd. Zo ziet u beter welke gegevens er foutief zijn en kunt u deze sneller herstellen.
 • De kopieerfunctie is verbeterd. Indien u een oude voormelding kopieert worden nu o.a. ook de adresgegevens meegekopieerd.
 • In geval van een aanhouding wordt de volledige aanhoudreden getoond (voorheen was dit beperkt tot 35 tekens).

Heeft u gevonden wat u zocht?

De zoekbalk stelt mij niet in staat te vinden waar ik naar op zoek ben.

Gebruikt u de zoekbalk? Gebruik minstens drie karakters om een zoekopdracht te beginnen. Let erop dat het dashboard alleen de statusaanvragen en/of voormeldingen toont met een ETA vanaf vandaag 00:00u tot een jaar in de toekomst. Zoekt u een statusaanvraag of voormelding van verder in het verleden, klik dan op ‘Search older results’ onderaan de pagina.

Klik hier voor meer informatie over de zoekfunctie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar vind ik de status ‘D-conform in afwachting van origineel’ van mijn GGB aangifte?

De NVWA staat bij veterinaire lading via ferry-operators toe dat de document controle (D-controle) kan worden uitgevoerd op basis van een kopie van uw het certificaat. Uw GGB-aangifte krijgt dan de status 'D-conform in afwachting van origineel', ook bekend als een 'voorlopige D-conform'.

U kunt de ferry-terminal verlaten nadat u bij de Douane aantoont dat uw zending de status 'D-conform in afwachting van origineel' heeft.

U kunt deze status op twee manieren aantonen:

 1. via de print-functie (pdf)
  • Vanuit het declaratie overzicht selecteert u de betreffende aangifte en kiest vervolgens rechtsonder 'print'.
  • Een afdruk opent zich in een nieuw venster.
  • Print deze uit of sla op als pdf-bestand.
  • Onder het kopje ‘status details’  vindt u de status ‘D-conform in afwachting van origineel’
 2. via een e-mail notificatie
  • Vanuit het hoofdscherm van het PCS selecteert u in het linkermenu 'notificatie instellingen'
  • Onder het kopje 'Notificaties Melding voedsel en waren' selecteert u de notificatie 'CVED declaration voorlopig D-conform' en vult u een e-mail adres in.
  • U ontvangt vanaf nu een e-mail notificatie voor iedere nieuwe GGD-aangifte die de status ‘D-conform in afwachting van origineel’ krijgt.

Zowel de pdf als de e-mail notificatie bevatten de informatie (GGB-nummer, GGB-status, en equipment-nummer) waarmee u bij Douane de status van de goederen aantoont.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar kan ik de historie terugvinden voor o.a. het berichtenverkeer tussen mijn organisatie en de terminal?

Wilt u voor een bepaalde handling het berichtenverkeer inzien dat heeft plaatsgevonden tussen uw organisatie en de terminal, klik dan rechts van de desbetreffende handling op ‘Details’. In het scherm dat opent ziet u links bovenin naast het tabblad ‘Details’ het tabblad ‘History’. Hier ziet u al het berichtenverkeer dat heeft plaatsgevonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is de applicatie er ook in het Nederlands?

De applicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Er zijn wel mogelijkheden om de website te vertalen d.m.v. het gebruik van een vertaalplug-in/-extensie zoals “Google Translate”

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan de minimum call size worden aangepast?

De minimum call size check in MCA Barge is voor afspraken bij ECT Delta/Euromax en RWG van toepassing. Deze terminals kunnen de minimum call size per visit aanpassen. Dit zal echter bij hoge uitzondering worden toegestaan.

Neem hiervoor contact op met ECT CAL of RWG Berthplanning.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe dient u om te gaan met groupagetransport?

Indien uw zending tot een groupagetransport behoort dient er voor iedere zending een document te worden voorgemeld.

Of u te maken heeft met groupage transport kunt u nagaan in de service Import Status.

U heeft te maken met groupage indien u bij het zoeken op uw zending in de service Import Status meerdere zoekresultaten krijgt, waarbij telkens de laatste 3 cijfers van het zendingsnummer verschillen. Zie als voorbeeld:

Example of a tracked shipment

U ziet hier per zending de status. Zorg ervoor dat er bij iedere zending een import document is voorgemeld.

Heeft u vragen over één van de zendingen, neem dan contact op met de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom kunt u FWV (Customs Release) meestal niet gebruiken?

Documenttype FWV (‘Fiat wegvoering’ / ‘customs release’) is alleen bedoeld voor specifieke goederenstromen die aanvullend expliciete douanetoestemming vereisen om de terminal te mogen verlaten. De zending blijft dus geblokkeerd totdat de douane deze toestemming verleent.

Wij zien dat FWV regelmatig wordt gebruikt voor het voormelden van transit documenten uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Dit is niet juist en leidt ertoe dat uw zending geblokkeerd blijft staan op de terminal.
Voor transit documenten die in Ierland of het Verenigd Koninkrijk zijn opgemaakt, doet de rederij een MID-melding namens u. Bekijk hiervoor ook deze toelichting.

Hoe kunt u een onjuiste melding met FWV herstellen?
Indien u het documenttype FWV onbedoeld heeft voorgemeld, neem dan contact op met de terminal om deze documentmelding te corrigeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe ziet het zendingsnummer eruit voor ferryoperators bij de voormelding van importzendingen?

Het zendingsnummer is opgebouwd uit: SCAC-code rederij, het boekingsnummer en het zendingsvolgnummer:

Bedrijf SCAC Voorbeeld Extra toelichting
CLdN CLVW CLVW0012345678001 “CLVW” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
DFDS / KVSA DFDS DFDS123456780001 “DFDS” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer (let op extra 0)
P&O Ferries PONF PONFHU12345678001 “PONF” & verteklocatie (hier: Hull) & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer
Stena Line STNL STNL0012345678001 “STNL” & “00” & boekingsnummer (8 posities) & zendingsvolgnummer

Heeft u gevonden wat u zocht?

Zijn de documenten van mijn exportzending goed voorgemeld bij de terminal?

Vanuit het hoofdscherm gaat u naar de service ‘Melding Export Documentatie’. Indien uw vooraanmelding succesvol is, zal het bolletje naast het 'boekingsnummer' groen kleuren.
U bent dan klaar om uw zending bij de terminal aan te bieden.
Indien u ondanks een groen bolletje niet worden toegelaten, neem dan contact op met de ferry-operator of terminal.

Controleer altijd goed of u het documentnummer van de Douane correct invult. Dit nummer zal bij aankomst op de terminal geverifieerd worden bij de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe ziet het boekingsnummer voor ferryoperators eruit bij de voormelding van exportzendingen?

Als u de vooraanmelding doet voor de ferry-operator in Melding Export Documentatie dan zorgen de eerste 4 posities (SCAC code) van het boekingsnummer, dat de melding naar de juiste ferry-operator verstuurd wordt. Indien de eerste 4 posities niet juist wordt ingevuld, dan heeft u geen succesvolle vooraanmelding gedaan. Er verschijnt een oranje bolletje achter het boekingsnummer met de tekst “Boekingsnummer (nog) niet bekend bij terminal”. Dit betekent dat u niet toegelaten zal worden tot het terrein van de ferry-operator.

Voor de boekingsnummers van de ferry-operators zijn de eerste 4 posities als volgt:

Bedrijf SCAC Voorbeeld Extra toelichting
CLdN CLVW CLVW0012345678 “CLVW” & “00” & boekingsnummer (8 posities)
DFDS DFDS DFDS12345678 “DFDS” & boekingsnummer (8 posities)
P&O Ferries PONF PONFEU12345678 “PONF” & “EU” & boekingsnummer (8 posities)
Stena Line STNL STNL0012345678 “STNL” & “00” & boekingsnummer (8 posities)

Indien uw vooraanmelding succesvol is, zal het bolletje naast het 'boekingsnummer' groen kleuren. U bent klaar om uw zending bij de ferry-operator aan te bieden. Mocht u ondanks een groen bolletje niet worden toegelaten, neem dan contact op met de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik terugkerende lege emballage (rolcontainers, fusten, verpakkingsmateriaal) uit het VK voormelden?

In principe heeft de emballage de Unie-status verloren en moet er aangifte worden gedaan om goederen opnieuw de Unie-status te geven.
Hoe het werkt:

 • In geval van deepsea / shortsea: u dient een invoeraangifte of transitaangifte te doen. Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 
 • In geval van ferry-verkeer is een speciale afspraak gemaakt:
 1. De ferryoperator mag namens u een aangifte doen.
 2. De ferryoperator doet namens u  ook de documentvoormelding.
 3. U hoeft géén aangifte te doen bij de Douane en u hoeft ook geen douanedocument voor te melden.Let op! In uw boeking bij de ferry operator meldt u duidelijk dat u lege emballage vervoert. Let daarnaast op dat u aan de voorschriften van de Douane voldoet: https://www.getreadyforbrexit.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-28-Memo-ODB-terugkerende-emballage-en-verpakkingen1.pdf 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekenen de statusmeldingen (‘bolletjes’) in Melding Export Documentatie?

In het hoofdscherm van Melding Export Documentatie kunt u verschillende statusmeldingen volgen. 

Drie statusmeldingen aan de linkerkant:   

De bolletjes tonen de status vanaf aankomst bij de terminal tot vertrek van het schip. De bolletjes kleuren uiteindelijk allemaal groen (in volgorde van links naar rechts) naarmate de zending door het terminalproces beweegt 

 1. Aankomst statusStatus van aankomst bij de terminal en bij bepaalde documenten ook de douanestatus bij aankomst (export en transit documenten) 
  • De details van deze status kunt u bekijken door aan het einde van de regel op het driehoekje te klikken. U komt dan in het uitgebreidere onderdeel ‘track en trace’.  
 2. Laadbev. (laadbevestiging) 
  • Grijs: Equipments van de zending zijn nog niet (allemaal) op het schip geladen) 
  • Groen: Alle equipments van de zending zijn op het schip geladen. 
 3. Manifest 
  • Grijs: Exportzending nog niet nog niet op een manifest gemeld aan Douane. 
  • Oranje: Exportzending gedeeltelijk op een manifest gemeld aan Douane. 
  • Rood: Manifest geweigerd door Douane. Exportzending nog niet gemeld op een manifest. 
  • Groen: Exportzending op een manifest gemeld aan Douane. 

Is de status grijs? Dan heeft dit nog niet plaatsgevonden. Heeft u het vermoeden dat deze status groen zou moeten zijn? Neem dan contact op met de rederij of ferry-operator.  

Status achter het boekingsnummer:  

 • Deze status geeft aan of het boekingsnummer overeenkomt met het nummer dat de terminal aan ons heeft doorgegeven.  
  • Groen: Het boekingsnummer is bekend bij de terminal. Uw document voormelding is ontvangen door de terminal. U kunt naar de terminal rijden.
  • Oranje: Rij niet naar de terminal. Dit boekingsnummer is (nog) niet bekend bij terminal en verhindert mogelijk de toegang tot de terminal. Rij alleen naar de terminal wanneer op deze plek een groen vinkje staat. Indien u vragen heeft over de status of de juistheid van dit boekingsnummer verzoeken wij u contact op te nemen met de rederij of ferry-operator. Voor ferry-operators begint het boekingsnummer altijd met 4 letters. Bekijk hier een toelichting.  

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik doorgaande transitdocumenten vanuit het VK voormelden via de service Melding Import Documentatie (MID)?

Situatieschets: u heeft vanuit het Verenigd Koninkrijk (of vanuit Ierland) een transitdocument opgemaakt dat de goederen blijft begeleiden tot de eindbestemming in de Europese Unie (zogenaamd doorgaand transitdocument; T1/T2). Hoe het werkt:

 1. Nee, u hoeft doorgaande transitdocumenten niet voor te melden via de service MID
 2. Maar u dient wel in de boeking bij uw rederij / ferryoperator aan te geven dat u goederen met een doorgaand transitdocument wilt verschepen. Dit doet u door het het MRN-nummer van uw transitaangifte op te geven bij uw boeking.
 3. De rederij meldt bij aankomst in Nederland uw transitdocument bij de Douane en doet namens u een documentvoormelding bij de terminal

Let op! Een transit document vanuit het VK herkent u aan de eerste 5 tekens: "21GB00" Een nummer dat begint met "21GB01X" is géén transitdocument, maar een uitvoerdocument uit het VK.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik meerdere documenten tegelijk voormelden?

Wanneer u veel documenten tegelijk wilt voormelden kunt u de upload-functie gebruiken. U kunt een Excel-bestand uploaden om in één keer meerdere voormeldingen in te dienen. Het uploaden werkt alleen wanneer u ons Excel-template gebruikt. Download op het PCS startscherm onder ‘My downloads’ het bestand ‘Invoer Meldingen exportdocumentatie’ 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn goederen gaan van Nederland naar Ierland, moet ik een voormelding doen?

Ja, er moet altijd een document voormelding worden gedaan.

Het documenttype hangt af van de route en de gekozen douane procedure:

 • Varen uw goederen direct van Nederland naar Ierland?
  Dan vervoert u Uniegoederen naar een ander Unieland. Gebruik dan documenttype ICT (unietransactie).
 • Worden uw goederen in het VK gelost en gaan ze vervolgens per truck naar Ierland?
  Uw goederen gaan dan een niet-EU land in. Overleg met uw douane expediteur onder welke douane regeling u de goederen laat vervoeren.
  Het is gebruikelijk om de goederen onder douane transit vanuit Nederland naar Ierland te laten vervoeren. In dit geval gebruikt u documenttype TT1 (Regeling extern doorgaand Uniedouanevervoer)

Bekijk voor verdere toelichting de handleiding gebruik documenttypes export.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is Melding Voedsel en Waren geschikt voor het meldingen van ‘levende dieren’?

Nee, deze service is hiervoor niet geschikt. Bent u toch betrokken bij de import van levende dieren? Raadpleeg dan uw branchevereniging of de NVWA om na te gaan welke softwareleveranciers u hierbij kunnen ondersteunen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Until what point can I amend a manifest?

Every import manifest sent to Customs can be amended up to 90 days after arrival and forwarded to Customs. Changes can be made without proof within 72 hours. After 72 hours, Customs may request more information.

Heeft u gevonden wat u zocht?

How do I report a next vessel under transhipment container in IFTMCS?

If you want to add the data for the connecting feeder to the IFTMCS message, you can do so in the TPL segment.
Only the means of transport and the transport means name are extracted. We do not use any of the other fields.

TPL+SEA:::VSZP7'

It is not possible to add the voyage number. We have agreed with ECT Delta Terminal that instead of the vessel name, the radio call sign can be entered in this field. In the TPL segment, you only specify the follow-up modality. If you want to specify a next vessel, fill in the combination with the call sign or vessel name.

Allowed values are converted to the domain values of the Mode_of_Transport domain:
BARGE = 8 (inland water transport)
RAIL = 2 (rail transport)
SEA = 1 (maritime transport)
TRUCK = 3 (road transport)

Heeft u gevonden wat u zocht?

How should cargo that stays within the port be reported?

If, for example, cargo is loaded at ESSO and then unloaded at VOPAK, this does not have to be reported in the PCS.

However, a transport document will have to be created.

Heeft u gevonden wat u zocht?

How should I submit my empty containers?

Empty containers should always be submitted with a 4 in the EQD segment.

If they are submitted with a 5, it means they are full.

An example of an empty container;

EQD+CN+GESU4675537+4EG1+2++4'

You must declare all containers as either empty or full on one B/L. Please note: no mixed B/L with full and empty containers. Outgoing to Customs, this will be entered in the process as 'E', provided no other status is entered in the screen for custom status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Documenttype: wat is het verschil tussen RT1/TT1 en RT2/TT2?

Via de service Melding Export Documentatie kunt u ook T1- en T2-documenten voormelden. Voor beide documenten bestaat een verschil tussen douanevervoer dat eindigt in Nederland en doorgaand douanevervoer. Let er bij het voormelden van uw exportzending op dat u de juiste documentcode gebruikt. Zo weet u zeker dat uw T-document op het juiste douanekantoor wordt afgemeld. Gebruikt u de verkeerde documentcode, dan loopt u het risico dat de Douane uw T-document te vroeg afmeldt en u een nieuw document moet opmaken. Of andersom: dat uw T-document niet door de Douane wordt afgemeld, waardoor uw document niet wordt aangezuiverd.

T1 en T2 eindigend op een terminal in Nederland
Voor T-documenten waarvoor het kantoor van bestemming Rotterdam (vak 53) is, worden de codes RT1 en RT2 gebruikt. Deze documenten worden bij aankomst op de terminal in Nederland afgemeld bij de Douane.

T1 en T2 doorgaand Unie-douanevervoer
Lading kan ook verder worden vervoerd in een ander EU-land. Dit zijn doorgaande T-documenten en hiervoor worden de codes TT1 en TT2 gebruikt. Van deze documenten is het douanekantoor van bestemming een kantoor van een ander EU-land, een EVA-land of het Verenigd Koninkrijk (vak 53). Doorgaande T-documenten worden bij aankomst op de terminal in Rotterdam dan ook niet afgemeld door de Douane. Dit gebeurt pas in het land van bestemming.

Gecombineerde lading T1 en T2
Vervoert u binnen één zending goederen onder zowel T1 als T2; deze dienen geregistreerd te worden als T1 goederen (code RT1 of TT1).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe stel ik e-mailnotificaties in?

Met e-mailnotificaties kunt u op hoogte blijven van uw zendingen zonder ingelogd te hoeven zijn. U kunt zelf kiezen welke notificaties u wilt ontvangen.

Kies in het hoofdscherm van het PCS onder ‘My profile’ voor ‘Notificatie instellingen’. In de sectie ‘ECS Notificatie (voor Expediteurs)’ vindt u de beschikbare notificaties voor exportzendingen.

Bij aankomst terminal kan de Douane aangeven dat het document/MRN niet geaccepteerd wordt. De zending is geblokkeerd en zal niet geladen worden. Portbase adviseert om onderstaande notificaties aan te zetten zodat u een mail ontvangt en contact kan opnemen met de Douane:

 • Export shipment error message received from Customs
 • Diversion reject notification received from Customs

Vul het mail adres in naast het bericht dat u wilt ontvangen en selecteer ‘Opslaan’ onder aan de pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om een statusaanvraag te annuleren?

In het webscherm van MCA kunt u de statusaanvraag annuleren. Er wordt echter geen annulering doorgestuurd naar de terminal.

Aan de terminalzijde komt de statusaanvraag te vervallen zodra een nieuwe statusaanvraag of voormelding wordt ingediend. Of als de termijn van de statusaanvraag verloopt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat voor zegelnummer/seal number vul je in bij een FLAT?

U mag hier FLAT of TANK invullen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik mijn containergegevens/-tijdslot nog aanpassen als de status ‘In operation’ is?

Helaas kunt u de containergegevens niet meer aanpassen als de container ‘In operation’ is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik wil graag de ETA aanpassen, waar en hoe doe ik dit?

Mocht de ETA van een truck veranderen, dan kunt u de ETA van het desbetreffende bezoek aanpassen in het dashboard. Klik hiervoor rechts van het desbetreffende bezoek op ‘Actions’ en vervolgens op ‘Update visit’. Hier kunt u de ‘ETA date’ en ‘ETA time’ aanpassen. Klik vervolgens op ‘Update visit’ rechts onderin het scherm om de wijziging op te slaan.

Let op: ECT Delta en Euromax ondersteunen geen wijzigingen. Daar kunt u alleen de melding annuleren en deze hergebruiken voor een nieuwe voormelding.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Voor welke (inland)terminals en depots heb ik een TAR-code nodig?

 • APM Maasvlakte II
 • Depot Pier 7
 • Hutchison Ports Delta II
 • Kramer Group: RCT & DCS
 • R.B.C./Cetem
 • Rail Service Center (RSC)
 • Rotterdam Short Sea Terminals (RST)
 • Rotterdam World Gateway (RWG)
 • United Waalhaven Terminals (UWT)
 • Waalhaven Westzijde (WHT)

De overige terminals (Broekman Distriport, Hutchison Ports ECT Euromax en Hutchison Ports ECT Delta) gebruiken geen TAR codes.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is IAMConnected?

Via IAMConnected logt u via een enkele login (single sign on) waarna u vervolgens één van de havengerelateerde applicaties kunt gebruiken. Waaronder het Port Community System.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wie heeft mijn manifest uitgestuurd en/of wanneer is deze verstuurd?

Het is mogelijk om gebeurtenissen terug te kijken via ‘Historie‘, deze knop staat rechts bovenin het scherm met de ‘Lading details’. Wie het manifest verzonden heeft kan alleen worden doorgegeven aan de administrator van uw organisatie of een persoon die usermanagement heeft. Deze persoon kan dan contact opnemen met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke sleutel heb ik nodig om de data te ontvangen (te abonneren)?

- Verplicht: B/L + containernummer
- Optioneel: Call Reference Nummer (CRN) / scheepsnaam / IMO

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is de dekking van de data?

Op scheepsniveau (Vessel Visit):
Cargo Tracker is momenteel alleen beschikbaar voor alle schepen die de haven van Rotterdam bezoeken. Portbase ontvangt de data van alle agenten en de havenmeesters.

Op containerniveau:

Terminal Type Losbevestiging Gate-Out Importdocumentatie
Hutchison Ports ECT Delta Deepsea Beschikbaar Beschikbaar (exclusief Gate Out Truck) Beschikbaar: status verzonden 
Hutchison Ports ECT Euromax Deepsea Beschikbaar Beschikbaar (exclusief Gate Out Truck) Beschikbaar: status verzonden 
Rotterdam World Gateway Deepsea Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar: status verzonden 
APM terminals Rotterdam Deepsea Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar: status verzonden 
APM Terminals Maasvlakte II Deepsea Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar: status verzonden 
Rotterdam Short Sea Terminals Deepsea & Shortsea Beschikbaar Beschikbaar voor Noordzijde, Zuidzijde volgt binnenkort Beschikbaar: status verzonden + Geaccepteerd / Afgekeurd

Heeft u gevonden wat u zocht?

Zijn inlandterminals en empty depots ook aangesloten?

Op dit moment niet, maar er lopen wel gesprekken met deze partijen om de service verder uit te breiden met deze data.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar is de ETA-informatie op gebaseerd?

De ETA is gebaseerd op de informatie die Portbase ontvangt van de agenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Zijn de webschermen terug te vinden in mijn huidige PCS-account?

Ja, u logt in op het PCS en kunt via het overzicht scherm direct door naar Cargo Tracker.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is er ook een app?

Nee. De webschermen van Cargo Tracker zijn grotendeels eenvoudig toegankelijk via mobiel.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik e-mail notificaties instellen?

Ja dat kan zeker. Het is mogelijk om een notificatie te ontvangen voor de onderstaande events:
- Container is niet opgehaald
- Container is gelost
- ETA of ETD verwijderd
- Gate-out
- Schip is vertrokken, container is niet gelost
- Wijzigingen in de ETA van het schip
- Terminal gewijzigd

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kunnen mijn partners in de logistieke keten hetzelfde zien?

Door de notificatiefunctie in te richten via e-mail, kunnen derde partijen op de hoogte worden gebracht van betreffende notificaties.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het overzicht real-time?

Binnen enkele seconden nadat wij de data ontvangen, worden deze zichtbaar in de Cargo Tracker webschermen of via API’s gepusht naar uw eigen inhuis-systeem. Er ontstaat mogelijk vertraging als de data-eigenaar (bijvoorbeeld de terminal of de agent) de data iets later doorstuurt. Dit kan verschillen per organisatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is er een back-up procedure bij een storing? Waar kan ik die vinden?

In geval van een storing in het Port Community System treedt automatisch een mechanisme in werking om alle subscripties en wijzigingen te bewaren. Zodra de storing voorbij is, worden deze alsnog doorgevoerd.

In geval van een storing bij de data-leverende partij (zoals een terminal), verwerken wij de data alsnog op het moment dat wij die ontvangen.

Er is verder geen back-up procedure voor Cargo Tracker. Als u hinder ondervindt in het gebruik van de service Cargo Tracker kunt u contact opnemen met onze Customer Service, via 088 – 625 25 25 of Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar kan ik de historie (logboek) inzien?

Klik op de rotatie en vervolgens op de derde tab ‘history’, hier vindt u het logboek (zie ook onderstaande printscreen).

Hier kunt u alle events terugvinden die hebben plaatsgevonden op deze rotatie. Door te klikken op een event, wordt de rotatie getoond zoals deze er op dat moment in het verleden uit zag.

Let op: zoeken binnen het logboek kunt u doen door middel van de zoekfunctie CTRL+F te gebruiken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een geannuleerde rotation/visit nog inzien?

Wanneer u een rotation of visit annuleert, dan wordt deze niet meer getoond in de webschermen van MCA Barge en MCA Rail.

De terminal ontvangt voor de geannuleerde visit een status "Cancellation Requested".

Zodra de terminal de annulering accepteert, wordt deze ook niet meer getoond in het terminal webscherm van MCA Barge / MCA Rail.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik mijn voormelding/statusverzoek, visit of rotatie terugvinden?

Binnen de schermen is een zoekfilter. Door één of meerdere zoektermen in te vullen kan een overzicht gemaakt worden.

Zoektermen kunnen gecombineerd worden door deze te scheiden met een spatie.

Er wordt gezocht op de woorden die u ziet in het overzicht maar ook op velden in de gehele voormelding/statusverzoek, visit of rotatie.

Voorbeelden: Ga naar overzicht met ‘Handlings’ of het tabblad ‘Handlings’ in een visit.

Gewenst resultaat: overzicht met alle handlings van containers Zoektermen
die geladen worden Loading
die gelost worden Discharge
met containernummer ABCD6170760 ABCD6170760
met boekingsnummer/vrijstelreferentie

REF6170760

REF6170760
die gelost worden waarvan de voormelding is afgewezen rejected discharge
die geannuleerd zijn Cancelled
die leeg zijn en gelost zijn empty discharged
met shipping company 'Orient Overseas Container Line Ltd' OOCL
die geblokkeerd (Blocked) zijn BLC
waarvan de documenten niet in orde zijn (Customs Documents Missing) CDM

Hieronder staat een overzicht van bekende codes die de terminal via de handlingstatus aan u terug kan communiceren en waarop u kunt zoeken in het zoekfilter.

Code Omschrijving
BCO Before cargo opening
BLA Blocked by shipping line
BLB Blocked by security
BLC Blocked due to customs
BLD Blocked by fire brigade
BLI Blocked by inspection
BLN Blocked due to difference in container number between delivery order and physical container
BLP Blocked by police
BLT Blocked by terminal/Not present
CDM Customs documents missing
COA Container not available
COK Container OK
COR Container not released/Booking status
COU Container unknown
CTV Cancel Terminal Visit
DUP Duplicate order
ORA Booking already in use
ORN Booking number unknown/Carrier or container lessor unknown
OTH Other
QQQ Conditionally accepted
RUB Message has error in specified EDIland category, ie. RUB76.1
BOF Booking status
BON Size/type
NNG Booking number unknown
VES Vessel unknown

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kun je MCA Rail ook op je smartphone en tablet gebruiken?

Ja, dat is mogelijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke browsers worden ondersteund?

Gangbare browsers als o.a. Microsoft Edge worden doorgaans ondersteund, de voorkeur voor optimaal gebruik is Google Chrome. Internet Explorer, de microsoft voorganger van Edge, wordt niet ondersteund (vanaf 31 oktober 2021).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat betekenen de getoonde cijfers op het rotatie en visit scherm?

Wanneer er bijvoorbeeld 5/50 staat betekent dit: 5 handlings gekoppeld aan deze rotatie of visit en 50 containers aangemeld als verwacht aantal te lossen. Hierdoor ziet u dat u nog meerdere handlings kunt koppelen aan dit bezoek en nog niet over het verwachte aantal te lossen heen bent.

Let op: zodra de barge in operatie gaat, worden werkelijke aantallen getoond bijvoorbeeld: 2/40 = 2 containers daadwerkelijk geladen van in totaal 40 voorgemelde te laden containers op dit bezoek.

De aantallen achter het waarschuwingsicoontje geeft aan op hoeveel containers er issues zijn in de handlingstatus.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik nog steeds het connecting zeeschip opgeven op terminalbezoekniveau?

Nee, deze informatie wordt niet door de terminals gebruikt. Mogelijk verandert dit in de toekomst.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe voeg ik meevarende barge operators toe?

Ga naar de rotatie en voeg via tabblad ‘Cargo declarant’ één of meerdere meevarende barge operators toe.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Als ik vanuit mijn eigen planningsysteem een statusaanvraag van de visit afhaal, wat gebeurt er dan?

MCA Barge verstuurt de aangepaste statusaanvraag zonder barge call id naar de terminal. Deze is als losse statusaanvraag beschikbaar onder “Detached handlings”.

Indien u de statusaanvraag aan een ander visit koppelt, dan verstuurt MCA Barge een nieuwe statusaanvraag naar de terminal van het nieuwe bezoek. Deze statusaanvraag is beschikbaar onder “Handlings” van het nieuwe bezoek.

U blijft updates van de handlingstatus ontvangen, indien de terminal dit ondersteunt. Bekijk de tabel voor functionaliteitondersteuning hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb een voormelding ingestuurd vanuit ons planningsysteem. Kan ik dan een nieuwe voormelding en/of statusaanvraag insturen?

Wanneer u een nieuwe voormelding instuurt met dezelfde combinatie, als waaronder een andere organisatie heeft voorgemeld, dan wordt deze afgekeurd. Een voormelding mag hooguit één keer bekend zijn met de combinatie van:

 1. Containernummer
 2. Richting (laden/lossen)
 3. Vrijstellingsreferentie/boekingsnummer
 4. Terminal
 5. Rederij

Een statusaanvraag kan vaker worden ingediend, echter één keer volstaat om doorlopend wijzigingen op de handlingstatus te ontvangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welk documenttype moet ik voor mijn export documentatie gebruiken?

Voor het gebruik van de juiste documenttypen in Melding Export Documentatie is een praktische handleiding beschikbaar. U leest hierin alles over het voormelden van uitvoerdocumenten, ATA-carnets en TIR-carnets.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe vermeld ik doorgaande transit (T1) documenten op het manifest?

De douane heeft een werkwijze geschreven voor het melden van doorgaande NCTS (T1) documenten bij binnenkomst over zee.

De werkwijze vereist twee acties:

 1. Op het import manifest dient lading met customs status T1 opgevoerd te worden.
  In Melding Lading Import kan dit in de 'B/L details'. Bij veld Customs status, kies “EU Customs Procedure T1'
 2. Op BL niveau in het veld “bescheiden” ook het soort document (821) en het MRN van het betreffende document te worden vermeld.
  In Melding Lading Import kan doet u dit als volgt:
  • Zorg eerst dat een B/L is aangemaakt op het manifest. Sla de gegevens op en keer terug naar het B/L overview.
  • Kies vervolgens het juiste B/L om naar de 'B/L details' te gaan.
  • In het scherm ‘B/L details’ vindt u onderaan het scherm de sectie ‘B/L goods items’. Hier klikt u voor de bedoelde goederenregel rechts op het pijltje om naar de ‘goods item details’ te gaan (screenshot 1).
  • In dit scherm vindt u onderaan de sectie ‘produced documents’ (screenshot 2). Kies hier ‘add document’ met daarbij de volgende gegevens:
   • Type:
    • "820" voor Customs Procedure T
    • "821" voor Customs Procedure T1
    • "822" voor Customs Procedure T1
   • ID: het MRN-nummer van het transit document.
   • Description: dit veld hoeft u niet in te vullen.
  • Kies hierna ‘save’ om de documentgegevens op te slaan.

Screenshot 1: "goods item details"

Screenshot 2: "produced documents"

Werkwijze via systeemkoppeling

Indien u via een systeemkoppeling werkt, dan geldt de volgende richtlijn voor het IFTMCS bericht:

Het transit document kan toegevoegd worden onder het segment RFF+ACE ‘related document number’.
De nieuwe code '821' is toegevoegd aan de specificaties. Download de nieuwste berichtspecificaties op onze developer portal.

Bij het vermelden van zowel de douanestatus T1 als de documentsoort en het MRN nummer, zal de ATO automatisch door de Douane worden gezuiverd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke type equipments ondersteunt Melding Lading Import?

Melding Lading Import biedt ondersteuning voor diverse equipment types: containers, trailers, swap body en chassis.

 • Lading melden via WEB: Bij het handmatig melden van equipments, kunt u een equipment type kiezen (deze is verplicht). Bij het kiezen van een equipment type anders dan container, wordt het veld container size/type onzichtbaar gemaakt; het systeem voegt in dat geval automatisch de juiste waarde toe.
 • Lading melden via systeemkoppeling: Indien u lading opgeeft via EDI, dan kunt u het equipment type vermelden in het IFTMCS-bericht. In de berichtspecificaties op onze website leest u hoe u verschillende equipment types kunt opgeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil met de bestaande service losbevestigingsrapportage?

Losbevestigingsrapportage betreft een onderdeel van een bredere service genaamd ‘ladinginformatie’. De dataservice Losbevestiging is een op zichzelf staande (API) service die geschikt is om aan te sluiten op een in-house systeem van de klant, waardoor een vervolgactie geautomatiseerd kan worden zodra een container op de kade gelost is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe lang nadat de container gelost is kan de klant nog een losbevestiging aanvragen?

Tot 30 dagen na het lossen van container. Daarna wordt geen losbevestiging meer gestuurd (na twee maanden ontvangt de klant het sluitingsbericht).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is er een maximumaantal aanvragen per klant?

Nee.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Na hoe lang vervalt de aanvraag voor een Losbevestiging?

Als er na twee maanden geen Losbevestiging geleverd kan worden, ontvangt de klant een sluitingsbericht (wel worden er transactiekosten gerekend).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan de klant de Losbevestiging ook via een webscherm inzien?

Nee, de dataservice Losbevestiging wordt altijd aanboden via een API-koppeling. Dit zorgt ervoor dat het ‘aanbrengen’ van de aangifte automatisch kan gebeuren, zonder dat hiervoor een handeling hoeft te worden verricht. De losbevestiging kan worden gebruikt als een ‘automatische’ trigger voor het aanbrengbericht. Portbase levert deze service via een API, die koppeling met het eigen systeem van de klant mogelijk maakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik mij via de webschermen ook abonneren op een boekingsnummer?

Het is ook mogelijk om via het webscherm te abonneren op een boekingsnummer:

 • Zoek de exportzending via de optie ‘Alle exportzendingen’ in scherm ‘Overzicht exportzending’. Hiervoor heeft u het transport equipmentnummer + boekingsnummer nodig óf het documentnummer.
 • Open de betreffende exportzending en klik ‘Synchroniseer’.

Vanaf nu zullen wijzigingen aan de exportzending(en) met dit boekingsnummer via het EDI bericht ‘Export shipment information’ naar het terminalsysteem worden gestuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik handmatig de aankomst van een transport equipment melden?

Ja, dat is mogelijk:

 • Zoek de exportzending van het transport equipment op via optie ‘Alle exportzendingen’ in scherm ‘Overzicht exportzending’. Hiervoor heeft u het transport equipmentnummer + boekingsnummer nodig óf het documentnummer.
 • Open de betreffende exportzending en klik ‘Aankomst van transport equipment(s) registreren’.

Vervolgens zal automatisch de Arrival at Exit melding aan de Douane worden gestuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is het verschil tussen equipmentnummer en zendingsnummer voor import zendingen?

Melding Import Documentatie kan gebruikt worden voor zowel deepsea-, shortsea- als ferryterminals.

 • Deepsea- en shortsea-terminals willen uw importdocument over het algemeen per container ontvangen. In dat geval vult in het veld equipmentnummer het unieke containernummer in.
 • Voor ferryterminals is het echter noodzakelijk om uw importdocument per zendingsnummer in te sturen. Het zendingsnummer is opgebouwd uit: SCAC-code rederij, het boekingsnummer en het zendingsvolgnummer. Zendingsnummers van ferry-operators hebben het volgende format:

CLDN: CLVW0012345678001

DFDS/KVSA: DFDS123456780001

P&O: PONFHU12345678001

Stena Line: STNL0012345678001

In dit overzicht vindt u welke ladingstromen de terminals ondersteunen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom moet ik soms een zendingsnummer opgeven en soms een equipment number?

Bij ferryvervoer (via een ferryterminal) kan de status worden opgevraagd voor een zendingsid (vandaar shipment number). Voor de aangesloten (shortsea) terminals kan de informatie per container opgevraagd worden (vandaar container number).

Zendingsnummers van ferry-operators hebben het volgende format:

CLDN: CLVW0012345678001

DFDS/KVSA: DFDS123456780001

P&O: PONFHU12345678001

Stena Line: STNL0012345678001

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik kan de gewenste terminal niet kiezen, hoe komt dit?

De service Import Status toont alleen informatie van terminals die gebruik maken van de MID retourberichten. Dit zijn alle ferry- en shortseaterminals die (n.a.v. de Brexit) aangesloten zijn op het PCS. Als een terminal niet geselecteerd kan worden, dan maakt de terminal geen gebruik van de MID retourberichten en is er geen informatie beschikbaar binnen Import Status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik weet niet welke modaliteit ik moet invullen

Als u (nog) niet weet via welke modaliteit de goederen worden opgehaald bij de terminal, raden wij u aan om “Not applicable”/”Niet van toepassing” in te voeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke terminals ondersteunen een acceptatiebericht?

Sommige terminals sturen een acceptatiebericht op de verzonden melding en de andere niet. Dus alleen bij de terminals waarbij een acceptatie bericht wordt verstuurd krijgt u deze bevestigd in het scherm te zien.

Terminals die geen acceptatiebericht sturen op verzonden meldingen worden getoond met een groene status 'Sent' en toelichting 'sent, terminal wont send respone'.

Een overzicht van terminals die wel of niet een retour bericht sturen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze een acceptatiebericht (ook bekend als retourbericht) ondersteunt. U vindt deze informatie in de regel ‘MID retourbericht mogelijk?’ en per terminal wordt met ja/nee aangeduid of deze dit bericht ondersteunt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke ladingstromen (containers/zendingen) worden door iedere terminal ondersteund?

Een overzicht van de ondersteunde informatiestromen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze MID meldingen met containernummers, zendingnummers of beiden ondersteunen. U vindt deze informatie in de regel ‘Type ladingstroom voormelden?’

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet ik een ander transport equipment dan een container invoeren?

Portbase hanteert hierbij de regels zoals deze reeds worden toegepast door de ferry-operators:

 • Bij begeleid vervoer: het kenteken van de trekkende eenheid (zonder koppeltekens, NL-AB-99 invoeren als NLAB99).
 • Bij trailers (onbegeleid): het trailernummer als aangebracht op de trailer.
 • Bij overige voertuigen: het chassisnummer (VIN nummer).

Indien u niet duidelijk is hoe u in een specifiek geval het equipmentnummer moet invoeren svp contact opnemen met de ferry-operator.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer kan ik een ander transport equipment type opvoeren dan een container?

Bij ferry-operators en bij sommige terminals met breakbulkgoederen kunt u diverse soorten equipment typen voormelden.

Ons systeem herkent aan de hand van het boekingsnummer dat u opgeeft of u andere equipments dan containers kunt melden.
Een boekingsnummer van een ferry-operator is te herkennen aan de eerste 4 posities van het boekingsnummer:

 • Voor CLdN is dit “CLVW”
 • Voor DFDS is dit “DFDS”
 • Voor Stena Line is dit “STNL”
 • Voor P&O Ferries is dit “PONF”

LET OP: Het kan zijn dat u van P&O Ferries een boekingsnummer heeft gekregen dat begint met EU, bijvoorbeeld EU12345678 (voorbeeld). In dat geval dient u bij de invoer van het boekingsnummer de letters PONF voor het boekingsnummer te zetten, dus PONFEU12345678 (voorbeeld).

Na het invullen van een boekingsnummer met één van deze ferry-operators kunt u equipmentsnummers invoeren die anders zijn dan een containernummer.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe moet ik “Narcotics” bij elkaar optellen?

Bij narcotics (009) kan door vermelding van het gewicht "1", worden verwezen naar een lijst van "medicijnen" die aan boord is op het moment van binnenvaren.
Deze lijst bevat een omschrijving en hoeveelheid van het betreffende product.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welk documenttype moet ik voor mijn import documentatie gebruiken?

Zie de 'Handleiding Melding Import Documentatie Rotterdamse haven (MID)' van de Douane: Handleiding Melding import documentatie Rotterdamse haven (MID)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke gegevens moet ik opnemen in het STO bericht?

In de Tabel N88 van het Codeboek Douane is de inhoud van het bericht beschreven. Er zijn 12 categorieën goederen benoemd en de eenheid waarin dat moet worden uitgedrukt. Denk bijvoorbeeld aan het aantal sigaretten, het aantal sigaren, het aantal liter wijn. Ook de bunkers en smeerolie voor de voortstuwing van het schip moeten in het STO bericht worden opgenomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik straks ook Melding Proviand/Bunkers via de nieuwe Portbase service doen?

Er zijn nog onduidelijkheden over het elektronisch insturen van proviand gegevens door scheepsagenten en het kunnen handhaven hierop door Douane. Dit alles wordt nog door Douane onderzocht. De nieuwe service Melding Scheepsvoorraden bevat daarom geen mogelijkheid tot het elektronisch kunnen melden van proviand.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik ontvang geen e-mailnotificaties (meer), hoe kan dit?

Mogelijk hebt u in het verleden gebruik gemaakt van e-mailnotificaties uit de service Melding Lading Import of Douane Scan Proces. Per 1 november 2017 zijn deze e-mailnotificaties komen te vervallen. U dient zich te abonneren op de e-mailnotificaties van Inspectieportaal. Zie de Quick Start Guide van Inspectieportaal om te weten hoe u de e-mailnotificaties (opnieuw) kunt instellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik ontvang ook inspecties van andere overheidsinstanties, kan ik deze inspecties ook in het Inspectieportaal zien?

Via het Inspectieportaal kunt u alle inspecties die onder het convenant Ladingregie Zeehavens horen ontvangen. Dit betekent dat de Douane namens de NVWA of ILT ook inspecties kan (laten) uitvoeren. De overheidsorganisaties behouden echter het recht om ook buiten het convenant inspecties uit te voeren. Deze inspecties worden momenteel niet gemeld via het Inspectieportaal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke havens doen mee?

Inspectieportaal geldt voor alle havens in Nederland. De voorwaarde voor het gebruik van Inspectieportaal is dat de ATO ook via de PCS-service Melding Lading Import aan de Douane is verstuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wordt de terminal automatisch geïnformeerd over de inspectie?

Als cargadoor/ladingagent bent u verantwoordelijk voor het ter inspectie aanbieden van uw lading. Via Inspectieportaal kan de terminal ook geïnformeerd worden over de inspectie zodat er (geautomatiseerd) lading geblokkeerd en vrijgegeven kan worden. Hierdoor hoeft u in veel gevallen geen additionele communicatiemomenten te hebben met uw terminal.

U bent zelf verantwoordelijk om met de terminals waar uw lading gelost wordt te bevestigen of ze zijn aangesloten op de service Inspectieportaal.

Per 1/10 zijn de volgende terminals aangesloten:

Terminal Type koppeling Bijzonderheden
Hutchison Ports Delta II Systeemkoppeling
APM Terminals Maasvlakte 2 Systeemkoppeling
Hutchison Ports ECT Delta Systeemkoppeling Fysieke inspecties handmatig via terminalwebsite blokkeren
Hutchison Ports ECT Euromax Systeemkoppeling
Rotterdam World Gateway Systeemkoppeling
Rotterdam Short Sea Terminal E-mail

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik een gedane voormelding aanpassen of verwijderen?

De aan te passen of verwijderen voormelding zoekt u op via het zoekfilter. Hier geeft u het documentnummer in (veelal het MRN) en de datum dat de voormelding is aangemaakt. In het zoekresultaat klikt u vervolgens op het betreffende documentnummer of transport equipmentnummer. De voormelding opent dan in een nieuw scherm. Nu kunt u de aanpassingen doorvoeren en opslaan. Links onderin kunt u de voormelding desgewenst verwijderen.

Let op! Aanpassen of verwijderen van een voorgemeld exportdocument kan alleen door het bedrijf dat de voormelding heeft aangemaakt. De transport equipment mag bovendien nog niet zijn aangenomen op de terminal (nog geen status ‘gate in’ hebben).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Procesvoortgang

Hoe verloopt het shunt proces, document type ENL / TNL, door de verschillende services?

 1. De Status van de ATO dient op sea-in/sea-out (code 27) te staan. Bij ATA schip zal het REN-document aan de terminal verstuurd worden via de Portbase service MID.
 2. De terminal doet de MED-voormelding (ENL) en de MID-voormelding (TNL).
  • Als de terminal het verzoek heeft om de MID-voormelding uit stap 1 voor het REN documenttype te annuleren, dient u het annuleren te doen in de service MID. Dit kan alleen de cargadoor die verantwoordelijk is voor de ATO. ECT terminal is op dit moment de enige terminal die het intrekken van een MID bericht automatisch faciliteert.
   Let op: doe het intrekken niet door het wijzigen van de sea-in/sea-out status of direct annuleren in de service Melding Lading Import (MLI).
 3. Het REN MRN nummer zal automatisch gekoppeld worden op het export manifest.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is het boekingsnummer onbekend bij de terminal?

Er zijn twee mogelijke oorzaken:

 • De terminal heeft Portbase niet verzocht de voormelding door te sturen. Neem contact op met de rederij of uw contactpersoon om dit op te lossen.
 • Het boekingsnummer is niet correct ingevuld. Lees hier hoe u de gegevens kunt aanpassen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn de juiste stappen om de Douane te informeren bij het missen van de manifest deadline?

Stuur een mail aan Douane.drh.maasvlakte.kwaliteit@belastingdienst.nl met de reden dat de deadline niet gehaald gaat worden. De Douane ontvangt deze mail bij voorkeur voordat de deadline voorbij is.

De Douane geeft mogelijk geen boete als de oorzaak buiten uw organisatie ligt. Het helpt het als uw organisatie aan de Douane laat zien er alles aan te doen om het op te lossen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is niet ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het equipment (trailer- of containernummer) aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding totdat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier

Voordat een zending succesvol is ontvangen op de terminal kan het equipmentnummer gewijzigd worden door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. In het hoofscherm ziet u de verschillende voormeldingen. Selecteer ‘Documentnummer’ van de voormelding welke u wilt wijzigen. Een nieuw schermt opent.

Een equipmentnummer kan worden aangepast door de regel met het incorrect equipmentnummer te verwijderen. Het nieuwe equipmentnummer dient samen met de boeking geregistreerd te worden bij ‘Transport equipment toevoegen’.

Let op: selecteer pas na alle aanpassingen ‘Opslaan’. Ook kunt u linksonder de gehele voormelding verwijderen door ‘Zending verwijderen’ te selecteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het equipment (trailer- of containernummer) aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding nadat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door de terminal. De Customer Service afdeling van Portbase kan geen gegevens aanpassen of verwijderen. Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier

Afhankelijk van de terminal kan er direct contact opgenomen worden of gaan wijzigingen via de rederij. Klik hier voor de contactgegevens van de terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is niet ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het boekingsnummer aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding totdat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier

Voordat een zending succesvol is ontvangen op de terminal kan het boekingsnummer gewijzigd worden door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. In het hoofscherm ziet u de verschillende voormeldingen. Selecteer ‘Documentnummer’ van de voormelding welke u wilt wijzigen. Een nieuw schermt opent.

Een boekingsnummer kan worden aangepast door de regel met het incorrect boekingsnummer te verwijderen. Het nieuwe boekingsnummer dient samen met de boeking geregistreerd te worden bij ‘Transport equipment toevoegen’. Let op: selecteer pas na alle aanpassingen ‘Opslaan’. Ook kunt u linksonder de gehele voormelding verwijderen door ‘Zending verwijderen’ te selecteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het boekingsnummer aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding nadat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door de terminal. De Customer Service afdeling van Portbase kan geen gegevens aanpassen of verwijderen.

Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier.

Afhankelijk van de terminal kan er direct contact opgenomen worden of gaan wijzigingen via de rederij. Klik hier voor de contactgegevens van de terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe weet ik of een equipment is ontvangen op de terminal?

In de service herkent u dat een zending is aangekomen door in het hoofdscherm onder ‘Status’ over het bolletje te hoveren bij een specifieke regel/voormelding. De status ‘vrijgegeven door PCS’ en ‘Inspectie door Douane’ geeft aan dat uw zending succesvol is ontvangen op de terminal.

Nadat het equipment succesvol is ontvangen op de terminal kan alleen de terminal aanpassingen doen. Mits de zending niet op een manifest staat; de rederij/cargadoor en terminal heeft deze informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat zijn de contactgegevens van de Douane?

Bij vragen over een aangifte, bijvoorbeeld als een document/MRN is geweigerd bij aankomst terminal, neemt u contact met de Douane in het land waar de aangifte is gedaan. Is de aangifte in Nederland gebeurd, dat kunt u hiervoor terecht bij de Nationale Helpdesk Douane.

Zie hieronder de contactgegevens van de Douane in Nederland en in de belangrijkste herkomstlanden:

  Voor ECS-lading Voor NCTS-lading
Land telefoon mail telefoon mail
Nederland 088 1566655 nhd.apeldoorn@belastingdienst.nl 088 1566655 nhd.apeldoorn@belastingdienst.nl
Duitsland +49 40428202324 nsd-ecs@zoll.bund.de +49 40428202324 nsd-ecs@zoll.bund.de
België +3225793333 helpdesk.ecs@minfin.fed.be +32 25763066 ncts.be.helpdesk@minfin.fed.be
Polen +48126290154 ecs.hd@kra.mofnet.gov.pl +35 1218813942 helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe weet ik of de losterminal is veranderd?

In sommige situaties kan de losterminal wijzigen. In het verleden moest u hiervoor handmatig bijhouden of de losterminal gewijzigd was op uw B/L’s. U kunt hiervoor ook een notificatie instellen die u direct informeert bij een wijziging:

Instellen notificatie

U kunt e-mailnotificaties instellen voor de belangrijkste statuswijzigingen. Zo blijft u eenvoudig of de hoogte indien de status van uw gevolgde lading verandert.

 1. Open de gebruikersvoorkeuren (de ronde knop met uw voorletter rechtsboven in het hoofdscherm).
 2. Kies ‘Notificatie instellingen’
 3. Via het schuifje kunt één of meerdere e-mail notificatie aan of uit zetten.

E-mail notificaties worden verstuurd naar het e-mailadres van uw PCS-account.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is niet ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het documentnummer van de Douane aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding totdat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier

Voordat een zending succesvol is ontvangen op de terminal kan het documentnummer gewijzigd worden door het bedrijf die de voormelding heeft gedaan. In het hoofscherm ziet u de verschillende voormeldingen. Selecteer ‘Documentnummer’ van de voormelding welke u wilt wijzigen. Een nieuw schermt opent.

Een documentnummer kan worden aangepast linksboven. Let op: selecteer pas na alle aanpassingen ‘Opslaan’. Ook kunt u linksonder de gehele voormelding verwijderen door ‘Zending verwijderen’ te selecteren.

*Let op: Indien het equipment is aangekomen op de terminal en een aankomstmelding verstuurd is gevolgd door een afwijzing van de Douane, moet de indiener de vooraanmelding altijd verwijderen en vervolgens een nieuwe vooraanmelding doen. Portbase stuurt dan alleen een nieuwe aankomstmelding aan de Douane.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het equipment is ontvangen op de terminal. Hoe kan ik het documentnummer van de Douane aanpassen, toevoegen of verwijderen?

Alle wijzigingen van de voormelding nadat de zending succesvol is ontvangen op een terminal, worden gedaan door de terminal. De Customer Service afdeling van Portbase kan geen gegevens aanpassen of verwijderen. Wilt u weten of de zending succesvol is ontvangen op de terminal? Klik hier

Contact eerst het Centraal Werkpunt Douane om een akkoord te krijgen voor de geplande wijzigingen. Klik hier  voor de contactgegevens van het Centraal Werkpunt Douane.

Afhankelijk van de terminal kan er direct contact opgenomen worden of gaan wijzigingen via de rederij. Klik hier voor de contactgegevens van de terminal.

Let op: vraag altijd aan de terminal of rederij om het equipment te wijzigen in een fake/dummy equipment en laat een nieuwe regel/MED toevoegen. De vooraanmelding zal wel zichtbaar blijven, maar is onbruikbaar gemaakt.

Indien de wijziging van het documentnummer niet lukt kunt u contact opnemen met Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan een manifest verstuurd worden aan de Douane als een laadbevestiging van een equipment ontbreekt?

Ja, het manifest kan zonder laadbevestigingen voor equipments verstuurd worden.

Informatie of een equipment geladen is door de terminal, wordt niet doorgegeven aan de Douane. Het document/de documenten behorend bij het equipment zal/zullen ook zonder laadbevestiging op het manifest staan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer moet de Douane mijn manifest uiterlijk ontvangen / Wat is de deadline voor mijn manifest?

De Douane moet uiterlijk 1 werkdag na vertrek van het schip, het manifest ontvangen. Ook updates op het manifest moeten uiterlijk 1 werkdag na vertrek schip ontvangen zijn. Voor schepen die vertrekken op vrijdag, zaterdag en zondag kan het manifest 1 werkdag later worden ingediend. Het tijdstip van vertrek van het schip wordt niet meegenomen door de Douane om te bepalen of het manifest tijdig is ontvangen. Een overzicht van de officiële Nederlandse feestdagen staat hier.

Als de deadline niet gehaald wordt, adviseren wij het incomplete manifest te versturen en contact op te nemen met de Douane om de reden toe te lichten: Douane.drh.maasvlakte.kwaliteit@belastingdienst.nl.

Voorbeeld 1:
Het schip vertrekt dinsdag – de Douane moet het manifest uiterlijk woensdag ontvangen.

Voorbeeld 2:
Het schip vertrekt vrijdag, zaterdag of zondag - de Douane moet het manifest uiterlijk dinsdag ontvangen.

Een overzicht van de deadline tijdens feestdagen staat onder ‘Downloads’ bovenaan deze pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het lukt niet om meerdere documenten te selecteren bij ‘Document koppelen’, wat moet ik doen?

Door één regel te selecteren zullen, als het boekingsnummer gelijk is, alle documenten worden toegevoegd aan het manifest. Dit is niet zichtbaar maar gebeurd wel op de achtergrond in de systemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is het document niet gekoppeld aan het (de) equipment(s)?

Er zijn twee mogelijkheden waarom een document niet gekoppeld is aan een equipment:

 • Het systeem zoekt een match op basis van de combinatie equipment en boekingsnummer, geen match kan gevonden worden
 • Documenten welke meer dan 150 dagen terug in het systeem van Portbase gezet zijn, zullen niet beschikbaar zijn om gekoppeld te worden.

Via ‘Document koppelen’ kunt een document koppelen op basis van Equipment.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waar kan ik de status van mijn bestelling zien van de inkomende/verhalende/uitgaande reis?

De status wordt weergegeven in de tijdslijn op reisniveau. In onderstaand plaatje is de inkomende reis en verhaalreis bevestigt. Dit is te herkennen aan de groene vink

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe meld ik een reis naar Alblasserdam, Gorinchem, ’s Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Middelharnis, Nijmegen, Ridderkerk, Sliedrecht en Stellendam?

U moet een bezoek voor Rotterdam aanmaken en een ligplaats selecteren voor één van de bovenstaande havens. Dit is de huidige manier van werken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe meld ik een reis naar Bergen op Zoom, Foxhol, Groningen-stad, Kampen, Lauwersoog, Leeuwarden, Maasbracht, Maastricht, Roermond, Scheemda, Urk, Venlo, Veendam, Waterhuizen, Werkendam en West-Terschelling?

U moet deze haven selecteren als aanloophaven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Voor reizen zonder NDV geldt een bestelperiode van 15 minuten. Kan een kapitein rechtstreeks diensten aanvragen?

Om diensten te bestellen moet primair nog steeds het PCS worden gebruikt. Als de aangifte van de reis al is gedaan, kan een reis zonder NDV ook worden aangegeven via VHF11.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Gedurende onderhoud van het PCS zijn er telefonisch diensten besteld. Moet de PCS-order achteraf worden bijgewerkt?

Dit is niet noodzakelijk. Orderstatus en ETD worden automatisch bijgewerkt. Andere gegevens worden niet bijgewerkt. Dit moet handmatig worden gedaan om een ​​correcte administratie te garanderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik bellen als ik meer sleepboten nodig heb dan besteld?

De order moet worden gewijzigd in het PCS. Als er extra diensten worden besteld, wordt de bestelperiode opnieuw toegepast. Als de order binnen de initiële periode moet worden gewijzigd, dient u het HCC/HOC bellen om de opties te bekijken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moeten schepen met een diepgang van 14,23 meter of meer (semi-geulschepen) nog steeds telefonisch worden gemeld?

Nee, het HCC en HOC kunnen op basis van de diepgang bepalen of het schip een semi-geulschip is. De nautische dienstverleners zullen worden geïnformeerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe kan ik de status van mijn order zien?

De order is ontvangen door PA en de nautische dienstverleners. De planning van de order is in behandeling.

De order wordt bevestigd door PA en de nautische dienstverleners.

De order wordt bevestigd door PA en de nautische dienstverleners. De ETD is echter gewijzigd door PA en de nautische dienstverleners.

De order wordt door PA afgewezen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer belt het HCC/HOC mij over mijn order?

Indien het HCC/HOC of de dienstverleners een ander tijdstip van vertrek suggereren. In bepaalde andere gevallen kan het HCC/HOC op basis van hun kennis en ervaring besluiten u te bellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wanneer ontvang ik terugkoppeling op mijn order?

 • Loods en/of sleepboten nodig: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tussen 2 en 1,5 uur vóór ETD
 • Roeiers nodig: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tussen 30 en 15 minuten vóór ETD
 • Geen dienstverlening nodig: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tussen 15 en 0 minuten vóór ETD

Heeft u gevonden wat u zocht?

Werkwijze sluisplanning Amsterdam: Wat betekenen de wijzigingen voor mij?

De voorgestelde wijzigingen in de werkovereenkomsten van de DSP hebben op de volgende manieren invloed op u:

 • Indien een ETD tweemaal is gewijzigd in het Port Community System van Portbase (PCS) resulteert een nieuwe wijziging niet langer in een automatische sluisreservering in de DSP.
 • Om een ​​uitgaande reservering af te ronden, moet de agent het schip uiterlijk 6 uur voor de ligplaats ETD bestellen. Voorheen was dit 4 uur. Als de agent niet aan deze vereisten voldoet, wordt de order geannuleerd. Zodra de agent zijn bestelling heeft afgerond, zal het schip worden gepland door het VC.
 • Als de agent de ligplaats ETD wijzigt naar meer dan 24 uur later, wordt er een nieuwe reservering gemaakt. Deze nieuwe reservering kan ook twee keer worden gewijzigd.

Agenten wordt geadviseerd om zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het aangeven van ETD's voor ligplaatsen, ongeacht of dit een reservering in de DSP activeert of niet.

De exacte wijzigingen zijn per 1 juni beschikbaar op de website van DSP: https://www.portofamsterdam.com/nl/sluisplanning

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke havenmeester beoordeelt mijn melding van de reis?

 • Haven van Rotterdam:
  Alblasserdam, Gorinchem, ’s Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen aan den IJssel, Middelharnis, Nijmegen, Ridderkerk, Sliedrecht en Stellendam.
 • Groningen Seaports:
  Lauwersoog
 • Haven van Harlingen:
  Leeuwarden en West-Terschelling
 • Provincie Groningen:
  Foxhol, Groningen-stad, Scheemda, Veendam en Waterhuizen
 • Lokale autoriteit (gemeente):
  Bergen op Zoom, Kampen, Maasbracht, Maastricht, Roermond, Urk, Venlo, Werkendam

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn lading staat in het overzicht ‘Nog niet bekend’, waar komt dit door?

Indien u een B/L met een equipment (en referentie) toevoegt, ziet u na het toevoegen in het scherm of de lading succesvol is gevolgd.  Indien er zich geen bijzonderheden voordoen, kunt u de B/L terugvinden in het B/L-ladingoverzicht.

Het kan ook voorkomen dat de B/L in het overzicht ‘Nog niet bekend’ wordt geplaatst. Dit komt meestal omdat de rederij de B/L nog niet bekend heeft gemaakt in Portbase. Registratie door de rederij vindt vaak één week voor aankomst plaats maar uiterlijk 72u voor aankomst.

Indien uw lading na dit moment nog steeds in het overzicht ‘Nog niet bekend’ staat, controleer dan eerst of de gegevens juist zijn ingevoerd. Indien de gegevens juist zijn kunt u contact opnemen met de rederij. Mogelijk is het B/L-nummer gewijzigd of heeft de rederij heeft de B/L nog niet ingestuurd naar Portbase.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom duurt het soms langer dan gewenst voordat ik een reactie krijg van een terminal op mijn voormelding(en)?

De snelheid waarmee statusaanvragen en voormeldingen worden beantwoord hangt af van verschillende factoren. Het versturen en verwerken van statusaanvragen en voormeldingen is een reeks aan acties via verschillende partijen. Op verschillende punten in die keten kan het soms misgaan. Het streven is om dit tot een minimum te beperken.

Port Community System (PCS)

Voormeldingen en statusaanvragen van vervoerders/operators worden overwegend in seconden verwerkt via het Portbase platform en verstuurd aan de terminal.

Desondanks kan het voorkomen dat er een storing is of onderhoud gepleegd wordt aan de services. Portbase gaat dan aan de slag om dit zo snel mogelijk op te lossen. Via status.portbase.com kunt u zien wat de status is van de verschillende Portbase services. U kunt zich via die pagina abonneren op meldingen, zo blijft u constant op de hoogte. Goed om te weten dat het Portbase (PCS) systeem een uptime heeft van 99,8%.

Terminal Operating Systems (TOS)

De meeste terminals werken met een EDI-koppeling. EDI-berichten moeten, na ontvangst van Portbase, uitgelezen worden, verwerkt in het terminal systeem, en uiteindelijk een antwoord bericht aan Portbase worden teruggestuurd. In al deze stappen kan vertraging optreden. Denk hierbij aan de verwerkingscapaciteit tijdens piekmomenten op bijvoorbeeld vrijdagmiddag. Dan worden veel EDI-berichten verstuurd en kan er vertraging ontstaan.

API-koppelingen zijn de toekomst en kunnen een verbetering betekenen op dit vlak. De eerste terminals gaan hier nu mee aan de slag.

Ook bij terminals kan er onverhoopt een storing plaatsvinden of onderhoud gepleegd worden aan de systemen. De terminals gaan dan aan de slag om dit zo snel mogelijk op te lossen en informeren zelf de klanten en gebruikers.

Transport Management Systemen (TMS)

Vervoerders kunnen gebruik maken van een systeemkoppeling tussen hun planningssysteem (TMS) en het Portbase (PCS) systeem, ook in deze systemen kan vertraging of storing zich voordoen. Inventariseer bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden voor het werken met API.

Vertraging kan dus op verschillende momenten en in verschillende stappen in het proces voorkomen. Heeft u aanleiding te denken dat er sprake is van ongewoon grote vertraging tijdens het voormelden, neem dan neem contact op met onze Customer Service, via +31 (0) 88 625 25 25 of per e-mail.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet ik een documentvoormelding doen voor lege containers en lege trailers?

Nee. Wanneer u een lege container of een lege trailer ophaalt bij een terminal hoeft daar geen documentvoormelding voor te worden gedaan. Zorg wel dat u in de boeking bij uw rederij / ferry-operator aangeeft dat u leeg equipment wilt verschepen. 

De rederij of ferry-operator geeft zelf via haar manifest aan de terminal en douane door dat de equipments leeg zijn en zonder documentvoormelding de terminal mogen verlaten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb een uitvoeraangifte (EX-A) opgemaakt in het VK, kan ik deze voormelden in Melding Import Documentatie?

Nee. De uitvoeraangifte wordt alleen gebruikt om aan te geven dat goederen het Verenigd Koninkrijk verlaten 

Bij binnenkomst in Nederland zal een nieuwe aangifte gedaan moeten worden bij de Nederlandse Douane (bijvoorbeeld een invoeraangifte of transitaangifte). Het documentnummer van deze aangifte moet vervolgens bij de terminal worden voorgemeld via Melding Import Documentatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Meer informatie over de meldingen tijdens het proces van controle en vrijgave bij de Douane.

Zendingen voor export (Douaneregeling uitvoer) worden bij aankomst op de terminal door de terminal gemeld bij de Douane. Op basis van een risicoanalyse kan de Douane besluiten een controle uit te voeren op een zending.

Indien een controle plaatsvindt op de container, komt er een rood stopbord bij het veld "Bericht van controle/vrijgave". Als de Douane een inspectie aanzegt, wordt dit meestal binnen 5 minuten na de ‘arrival at exit’ verstuurd (in uitzonderlijke gevallen kan dit ook op een later moment). Bij een controle wordt de exportzending op de terminal geblokkeerd, totdat de Douane een controle uitvoert en een vrijgavebericht verstuurt.

De rederij is verantwoordelijk om de zending ter controle aan te bieden aan de Douane. Zij worden ook door ons op de hoogte gesteld van de controle aanzegging.

Zodra de zending is vrijgegeven, verschijnt er een groen vinkje bij het veld "Bericht van controle/vrijgave ".

Mocht de controle plaats hebben gevonden maar er staat geen groen vinkje, dan kunt u contact opnemen met Nationale helpdesk Douane via het telefoonnummer 088-1566655. Zij kunnen de status opzoeken en een vrijgavebericht versturen naar Portbase.

Indien er geen controle op een zending plaatsvindt, zal in het veld "Bericht van controle/vrijgave " altijd een grijs bolletje staan.
Bij overige documenten wordt er geen aankomstmelding aan de douane verzonden. Ook hier zal in het veld "Bericht van controle/vrijgave " altijd een grijs bolletje staan.

Tip: u kunt ook e-mail notificaties ontvangen wanneer de status van documenten die u hebt voorgemeld wijzigt. Lees hier meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb geen Confirmation of Exit (CoE) ontvangen?

De Confirmation of Exit wordt door de douane normaliter verstuurd mits:

 • Een aankomstmelding voor het document is verstuurd én
 • Een exportmanifest van de rederij is verstuurd én
 • De ATD van schip is verstuurd en geaccepteerd.

Mocht u om één of andere reden geen Confirmation of Exit hebben ontvangen, dan krijgt u na respectievelijk 30 en 125 dagen een bericht van de Douane dat voor het betreffende document nog geen Confirmation of Exit is gegenereerd. Als u een dergelijk bericht krijgt is een schermprint van onze Track & Trace ECS module voldoende om alsnog van de Douane de Confirmation of Exit te verkrijgen. Mail: Douane.drh.Maasvlakte.Nabewerking@belastingdienst.nl

Als u uiteindelijk na 150 dagen niet heeft gereageerd wordt het document buiten werking gesteld, en is de lading van dit document voor de Douane nooit geëxporteerd. Een vervolgstap kan zijn dat de informatie door de Belastingdienst kan worden gebruikt om bij een BTW controle u alsnog te vragen wat er met de lading is gebeurd. Wanneer u geen afdoende antwoord kan geven, bestaat de kans dat u een navordering van de BTW krijgt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe controleer ik of er een document is voorgemeld bij de terminal?

Open ‘Track & Trace export’ en zoek de zending via één van deze opties:
Zoeken op basis van:

 • Transport equipment + boekingsnummer
 • Documentnummer

Levert uw zoekopdracht geen resultaat? Dan is het document nog niet voorgemeld. Meld zelf het document voor, of spreek af in uw keten wie de documentvoormelding doet.

Levert uw zoekopdracht wel resultaat? Controleer dan nog even het boekingsnummer. Staat daar een groen vinkje achter? Mooi, dan is de voormelding ook bekend bij de terminal. Staat er een oranje uitroepteken? Dit boekingsnummer is (nog) niet bekend bij de terminal en heeft de voormelding nog niet ontvangen. Kijk hier wat u kunt doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik mijn container nog toevoegen aan de Barge als de status in operation is?

Helaas is het niet meer mogelijk om containers toe te voegen wanneer de barge onder de kraan ligt / status in operation heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijft mijn export document op ‘verzonden’ staan?

U kunt bij de Douane navragen of er storing is of een fout in het genoemde document: +31 (0) 88-1566655. Zo niet, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is mijn melding afgekeurd en hoe kan ik dit verhelpen?

Uw melding is afgekeurd met de melding

R059 Ongeldig adres Verzender
R060 Ongeldig adres Geadresseerde
R061 Ongeldig adres Importeur
R063 Ongeldig adres Afleveradres

U dient dit in uw melding aan te passen en de melding opnieuw te versturen.

U kunt de adressen controleren onder deze link van het VWA: http://webapplicatie.agro.nl/vgc/faces/vgc0001f.jsp

Bij Europese adressen dienen de postcode en de plaatsnaam exact overeen te komen met de gegevens zoals deze op de site worden getoond.

Bij niet Europese adressen dient de plaatsnaam exact overeen te komen. Wanneer de postcode te lang is om deze in het Portbase scherm in te vullen kunt u deze inkorten.

Vervolgens kunt u uw melding opnieuw versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

B/l blijft in de wachtrij staan, waarom loopt de aangifte niet door?

Indien u een B/L met een container (en referentie) koppelt, ziet u boven in het scherm of de koppeling succesvol is doorgevoerd. Het resultaat van de koppeling ziet u onderin het scherm onder het kopje ‘status’. Indien er zich geen bijzonderheden voordoen, kunt u de B/L terugvinden in het B/L containeroverzicht.
Het kan voorkomen dat de B/L in de wachtrij wordt geplaatst. U kunt de oorzaak van het plaatsen in de wachtrij achterhalen door op de ‘i’ te klikken achter aan het koppel resultaat. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

Oorzaak 1:
“Koppelingsverzoek voor B/L … is in de wachtrij geplaatst omdat deze (nog) niet bekend is. U wordt op de hoogte gesteld zodra de B/L beschikbaar is”.
Te ondernemen actie
Neem contact op met de rederij. Mogelijk is het container- of B/L nummer niet juist of de rederij heeft de B/L nog niet ingestuurd naar het PCS.

Oorzaak 2
“Koppelingsverzoek voor B/L … is in de wachtrij geplaatst omdat organisatie … reeds aan dit B/L gekoppeld is. U wordt op de hoogte gesteld zodra de B/L beschikbaar is.
Te ondernemen actie
Een andere organisatie heeft de B/L al gekoppeld. Neem contact op met de genoemde organisatie en verzoek hen het desbetreffende B/L te ontkoppelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is het manifest geweigerd/afgekeurd?

In de meeste gevallen wordt een manifest 'Afgekeurd' omdat het te laat is ingediend. Elektronisch staat de Douane het insturen van het manifest maar 9 dagen na vertrek toe. U kunt in deze gevallen de Douane vragen het afgekeurde bericht alsnog in te lezen. Het manifest hoeft niet opnieuw verstuurd te worden. Als de Douane het bericht inleest zal de status van het manifest in de service wijzigen naar 'Geaccepteerd'.

In andere gevallen kunt u contact opnemen met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijft mijn export document op ‘verzonden’ staan?

U kunt bij de Douane navragen of er storing is of een fout in het genoemde document: +31 (0) 88-1566655. Zo niet, neem dan contact op met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn document blijft op ‘verzonden’ staan, wanneer staat deze op ‘accepted’?

Sommige terminals sturen een acceptatiebericht op de verzonden melding en de andere niet. Dus alleen bij de terminals waarbij een acceptatie bericht wordt verstuurd krijgt u deze bevestigd in het scherm te zien.

Terminals die geen acceptatiebericht sturen op verzonden meldingen worden getoond met een groene status 'Sent' en toelichting 'sent, terminal wont send respone'.

Een overzicht van terminals die wel of niet een retour bericht sturen vindt u hier.

In dit overzicht vindt u per terminal of deze een acceptatiebericht (ook bekend als retourbericht) ondersteunt. U vindt deze informatie in de regel ‘MID retourbericht mogelijk?’ en per terminal wordt met ja/nee aangeduid of deze dit bericht ondersteunt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom is mijn document niet zichtbaar bij de vervoerder?

De vervoerder ontvangt vanuit de terminal de melding dat het document niet bekend is. In dit geval kan de vervoerder met de expediteur controleren of de correcte terminal gebruikt is, met wat de vervoerder gekozen heeft als terminal. Controleer ook de andere data zoals container- en boekingsnummer. Wanneer deze gegevens overeenkomen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn container staat op de ECT terminal, alleen is er geen melding (‘Gate-in’) dat de zending gearriveerd is, hoe kan dat?

Bij andere documenttypes dan EX, CO of EU (bijvoorbeeld T1/ICT/REX) wordt er pas een ‘Gate in’ gegeven indien de container geladen wordt of al vertrokken is.
Let op! Dit geldt alleen bij de ECT Terminals.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat kan ik doen wanneer ik geen ATA ontvang op mijn opgegeven reis? Kan deze nog opgegeven worden?

De ATA dient verstuurd te worden door het Havenbedrijf. Wanneer dit niet gebeurd is, is het mogelijk om de ATA op te laten voeren. Daarvoor heeft u toestemming nodig vanuit het Havenbedrijf.
Indien u per email de toestemming van het Havenbedrijf meestuurt naar onze Customer Service, kunnen wij u verder helpen om de ATA alsnog op te voeren voor de reis.

NB: Er is een uitzondering voor de haven van Vlissingen. Voor deze haven wordt er geen ATA (of ATD) opgegeven.

Neem voor meer informatie contact op met het Havenbedrijf:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat moet ik doen wanneer ik al een CRN-nummer heb ontvangen van de havenmeester?

Wilt u gebruik maken van de vervolgservices (zoals Melding Lading Import)? Dan is het voor bepaalde havens als Hansweert, Vlissingen en Terneuzen, Den Helder, Ankerplaats Zeeland en Breskens verplicht om het aangemelde CRN handmatig op te voeren in het scherm. Voor de overige havens kunt u het schip opzoeken door middel van het IMO-nummer of op naam. Na dit gedaan te hebben is het ook mogelijk om een eerder geplaatste reis te kopiëren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Als ik niets ontvang, wanneer komt mijn track & trace verzoek dan te vervallen?

Het kan voorkomen dat de container niet bekend is bij Portbase (door bijvoorbeeld een fout in de aanvraag of een logistieke uitzondering). De aanvraag wordt voor een periode van maximaal 60 dagen bewaard en komt daarna automatisch te vervallen. Hierover ontvangt u bericht.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom verandert de visit status niet tijdig naar “in operation”?

Het is mogelijk dat een visit ruimschoots na het starten of het beëindigen van de los/laad activiteiten naar de status "in operation" veranderd. De aanleiding voor de status verandering in MCA Barge is de eerste gate-in/gate-out melding die de terminal verstuurt aan Portbase voor de desbetreffende barge visit. Indien de gate-in/gate-out bevestiging op een later moment verstuurd of verwerkt wordt, geeft dit een vertekend beeld met de werkelijke operatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Waarom blijft de barge visit de status “in operation” behouden?

De terminal zal de visit die afgehandeld is, moeten bevestigen als “completed”. Dit is een actie van de terminal operator.

Indien de terminal dit niet heeft gedaan zal de visit de status "in operation" behouden.

Voor nu is dat geen probleem. Bij het ondersteunen van de integrale planning van Nextlogic wordt dit wel van belang.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Moet het reisnummer uniek zijn of alleen in combinatie met call ID?

Er is geen validatie of het reisnummer uniek is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Een grijs aangemerkte handling, wat betekent dit?

Wanneer de handlingstatus grijs is en er vraagtekens in worden getoond dan betekent dat de voormelding/statusaanvraag in behandeling is genomen en dat de terminal met een update van de handlingstatus zal komen, tenzij de voormelding alsnog door u gecancelled is. In de handlingstatus ziet u de code QQQ.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke statussen kan ik ontvangen van de terminals?

In de tijdlijn van de melding ziet u de voortgang van uw melding, met de meest recente status bovenaan de tijdlijn.

 • Status ‘New’: uw melding is aangemaakt
 • Status ‘Sent’: uw melding is verzonden naar de terminal
 • Status ‘Accepted’ *: Uw melding is geaccepteerd door de terminal
 • Status ‘Rejected’ *: Uw melding is geweigerd door de terminal. Een terminal kan een melding weigeren indien deze niet door de terminal verwerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat het documentnummer niet bij het gekozen documenttype past. Controleer in dit geval uw melding. Neem eventueel contact op met onze service desk.

Niet alle terminals geven een acceptatiebericht. Kijk in dit overzicht welke terminals een acceptatiebericht (ook bekend als ‘MID retourbericht’) versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als de service buiten werking is als gevolg van een storing en de Losbevestiging daardoor niet geleverd kan worden?

o De klant krijgt binnen 15 minuten via mail een storingsmelding en Portbase gaat zo snel mogelijk zorgen dat de service weer beschikbaar komt.
o Er is geen back-up procedure.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe lang duurt het voordat de klant een Losbevestiging ontvangt nadat de container is gelost?

Zodra de terminal een melding verstuurt dat de container is gelost, stuurt Portbase deze losbevestiging realtime door naar de aanvrager.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als een Losbevestiging niet gestuurd kan worden, omdat de container niet gelost is tijdens scheepsbezoek aan de haven?

Er wordt altijd een bericht gestuurd, ook als een container niet gelost is. In dat geval wordt er 2 maanden na aanvraag een zogenaamd sluitingsbericht gestuurd. Voor iedere aanvraag, ongeacht of een losbevestiging is gestuurd, worden transactiekosten gerekend á 0,18 euro. Dit komt doordat er wel (infrastructuur)kosten door Portbase gemaakt zijn om het verzoek te verwerken en te koppelen. Er wordt in dat geval uiteraard geen kick-back fee t.b.v. data-eigenaar doorbelast aan de klant.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat gebeurt er als een aanvraag wordt ingediend nadat de container feitelijk al gelost is?

Dan wordt de Losbevestiging direct verstuurd. Dit kan momenteel tot 30 dagen na het daadwerkelijk lossen van de container.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vanaf wanneer kan een Losbevestiging aangevraagd worden?

Vanaf het moment dat B/L + Containernummer of CRN + Containernummer bij de klant bekend is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Welke sleutel de klant aan te leveren om een losbevestiging aan te vragen voor een specifieke container? Met andere woorden: Hoe kan een klant zich ‘abonneren’ op een losbevestigingsbericht van specifieke container?

De klant dient in het bezit te zijn van een containernummer + Bill of Lading nummer (B/L-nummer) of containernummer + Call Reference Number (CRN). Het CRN is een uniek bezoeknummer van een schip aan de haven. Beide combinaties zijn valide voor aanvraag van een losbevestiging. Zodra de container is gelost op een terminal zal de losbevestiging automatisch worden ontvangen. Daarnaast is er een URL nodig om de Losbevestiging naar toe te sturen. In het aansluitproces wordt deze URL gebruikt om met de ICT-afdeling/softwareleverancier van klant een API-koppeling tot stand te brengen. De API-koppeling maakt het automatisch ontvangen en aanvragen van losbevestigingen mogelijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De laadbevestiging is niet ontvangen/groen terwijl er wel een laadbevestiging is verstuurd, wat moet ik doen?

De ontvangen laadbevestiging kon niet goed worden verwerkt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een laadbevestiging niet goed kan worden verwerkt:

 • Bij een afwijkend Call Reference Number of terminal op de laadbevestiging kan deze niet gekoppeld worden aan het equipment op het manifest.
 • Indien in de ontvangen laadbevestiging het ‘Call Reference Number’ onjuist is en ook de scheepsreisgegevens niet gevonden worden.

Via "Extra equipments geladen" kan in veel gevallen de missende laadbevestiging gevonden worden. De gevonden equipments kunt u eventueel manueel toevoegen, zie Quick Start Guide voor verdere toelichting (QSG). De QSG staat bovenaan de webpagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Een regel met een equipment waarvoor wel een ferry laadbevestiging is gestuurd, komt niet terug in het manifest, hoe kan dit?

Deze vraag kan naar voren komen als u gebruik maakt van de functie waarbij de laadlijst automatisch wordt gegenereerd op basis van laadbevestigingen (geldt alleen voor ferry's). De ontvangen laadbevestiging kon niet goed worden verwerkt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een laadbevestiging niet goed kan worden verwerkt:

 • Indien in de ontvangen laadbevestiging het ‘Call Reference Number’ onjuist is en ook de scheepsreisgegevens niet gevonden worden.
 • Als in het boekingsnummer in de laadbevestiging niet de juiste ferry-code opgegeven staat

Via "Extra equipments geladen"kan in veel gevallen de ontbrekende laadbevestiging gevonden worden. De gevonden equipments kunt u eventueel manueel toevoegen, zie Quick Start Guide voor verdere toelichting.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Met wie moet ik contact opnemen als de status onjuist is of als de container/shipment onvindbaar is?

Als de container/shipment onvindbaar is, dan zijn er nog geen documenten gemeld en dient u contact op te nemen met de indiener van de documenten. Dit is meestal de expediteur of importeur. Als de status onjuist is, dan dient u contact op te nemen met de terminal om te controleren of de container/shipment opgehaald kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het scherm toont een blauw bolletje, kan ik de zending ophalen?

Een blauw bolletje betekent dat de importdocumenten gemeld zijn bij de terminal. De terminal heeft de documenten nog niet geaccepteerd. De zending is dan nog niet vrijgegeven. Als u nu de zending op gaat halen, dan is de kans groot dat u voor niets naar de terminal rijdt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe weet ik of ik een container op kan halen bij een shortsea terminal?

Wanneer u zoekt op een containernummer, dan wordt de status getoond van de melding(en) importdocumenten die voor deze container in de laatste twee weken gemeld zijn. Als er de afgelopen 2 weken meer dan 1 melding gedaan is, dan zijn deze meldingen ook zichtbaar.  Per melding wordt de datum en tijdstip getoond. U kunt zelf afwegen of de (laatst) weergegeven melding aansluit bij uw afhaalopdracht.

Bij de melding “Import document accepted by terminal” zijn de importdocumenten bekend bij de terminal. Dit is één van de voorwaarden om de container op te mogen halen. U kunt ervan uitgaan dat, indien het schip volgens schema is aangekomen en gelost, uw container opgehaald kan worden. Bij de melding “Import document sent to terminal” zijn de importdocumenten nog niet geaccepteerd door de terminal. De container is dan nog niet door de terminal vrijgegeven om opgehaald te worden.

Let op: Het melden van de importdocumenten is één van de voorwaarden om een container op te mogen halen. Voordat een zending opgehaald kan worden:

 • moet de container gelost zijn
 • vrijgegeven zijn door de rederij
 • niet geblokkeerd te zijn door de douane

Bovengenoemde informatie is nu nog niet terug te zien in de service Import Status.  In de (nabije) toekomst wordt Import Status uitgebreid met de losstatus en de inspectiestatus. Hierdoor biedt deze service meer inzicht over de status.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Het scherm toont een groen bolletje, kan ik de zending ophalen?

Een groen bolletje betekent dat de importdocumenten bekend zijn bij de terminal. Dit is één van de voorwaarden om een zending op te mogen halen. U kunt ervan uitgaan dat indien de ferry volgens schema is aangekomen, uw zending opgehaald kan worden.

In de toekomst zullen wij informatie toevoegen welke inzicht biedt of de zending bekend is bij de Douane en of de zending/de bijbehorende transportunit gelost is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

De shipment/container kan niet worden gevonden voor mijn import melding, waarom is dit?

Als een shipment/container niet gevonden kan worden, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Van de shipment/container is nog geen informatie bekend binnen de service Import Status. De ladinggegevens worden uiterlijk enkele uren voor aankomst bij ons bekend. Probeer het op een later moment opnieuw.
 • Het shipment of de container komt niet aan op de terminal die geselecteerd is. Selecteer de juiste terminal en probeer het opnieuw.
 • Er is een typefout gemaakt bij het invoeren van het shipment number of container number. Controleer het nummer en corrigeer deze indien nodig. Zendingsnummers van ferryoperators hebben het volgende format (SCAC + boekingsnummer + volgnummer):
  CLDN: CLVW0012345678001
  DFDS/KVSA: DFDS123456780001
  P&O: PONFHU12345678001
  Stena Line: STNL0012345678001

Heeft u gevonden wat u zocht?

Mijn importdocument is niet bekend bij de terminal, waar komt dit door?

 • Controleer de status van uw melding: Is de status ‘geweigerd’ (door PCS of terminal) of mislukt dan is de melding niet geaccepteerd. Los de foutmelding op en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of het juiste documentnummer, documenttype en container-/zendingsnummer ingevoerd is. Indien dit niet het geval is, voer de juiste informatie opnieuw in en verstuur de melding opnieuw
 • Controleer of u de juiste terminal heeft ingevoerd. Het komt soms voor dat lading last-minute uitwijkt naar een andere terminal, dit wordt niet automatisch gewijzigd in uw Melding Import Documentatie
 • Controleer in ‘Ladinginformatie 2.0’, in Cargo Trackerof in ‘Import status’ of uw zending of container gelost is. Bij sommige terminals wordt het importdocument pas in het terminalsysteem verwerkt nadat de lading is gelost.
 • Indien alle informatie correct is kan er een (kortstondige) verstoring geweest zijn bij de terminal of het PCS. Verstuur uw melding opnieuw.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat is de procedure op de terminal?

Een terminal mag gearriveerde/ geloste goederen pas van de terminal laten vertrekken als er een douaneregeling bekend is. Via de Melding Import Documentatie maakt u de douaneregeling voor de goederen kenbaar bij de terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Is er een uiterst moment aan te geven waarin de “store” gegevens moeten zijn aangeleverd?

De douanewetgeving geeft aan dat uiterlijk op het moment van binnenkomst, het ATA moment, de melding van de scheepsvoorraad (het STO bericht) moet zijn gedaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat als ik de STO heb verzonden naar de Douane en vervolgens blijkt dat een schip voor anker gaat?

Er is vermoedelijk een vooraanmelding gedaan van het scheepsbezoek via Melding Schip en er wordt nu een scheepsvoorraad melding (STO) gedaan. Het schip komt nog niet binnen en gaat voor anker. Er wordt gebruik gemaakt van de scheepsvoorraad die daardoor minder zal zijn op het moment dat het schip daadwerkelijk binnenkomt. Als scheepsagent en melder van de scheepsvoorraad moet u dan contact opnemen met de Douane via douane.drh.inenuitklaringen@belastingdienst.nl. Zo kunt u de hoeveelheden laten aanpassen naar de werkelijke hoeveelheden bij binnenkomst.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat als ik een STO heb verzonden naar Douane en het schip komt toch niet binnen?

Wanneer het schip toch niet binnenkomt moet u het schip cancelen via Melding Schip. Het cancelen van het scheepsbezoek is voldoende. De hoeveelheden van het STO bericht hoeven niet te worden aangepast.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik krijg geen terugkoppeling terug op mijn voormelding, wat moet ik doen?

Indien u langer dan +/- 30 minuten een voormelding heeft verstuurd en geen terugkoppeling heeft ontvangen kunt u nagaan op status.portbase.com of er een storing/vertraging is. Daarnaast kunt u zich ook inschrijven, wij houden u dan automatisch op de hoogte over incidenten in onze systemen.

U kunt ook contact opnemen met onze Customer Service.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoelang van te voren moet ik voormelden om een passend truck tijdslot te krijgen?

Het verkrijgen van een passende truck tijdslot hangt af van de drukte op de terminal. Het reserveren van een tijdslot kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren. Doordat de gehele capaciteit continu beschikbaar is verwachten we dat slottijden goed verkrijgbaar zijn, echter gedurende piektijden kan het zo zijn dat er enkele uren tussen de gewenste en de eigenlijke slottijd zitten.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb mijn inspecties ontvangen o.b.v. mijn ENS-aangifte maar zie deze niet terug in Inspectieportaal, hoe kan dit?

De Douane beperkt de inspecties die gemeld worden via de ENS-aangifte tot een minimum. In overleg met de Douane is ervoor gekozen om hier geen voorziening voor te bouwen in Inspectieportaal. Indien de Douane een inspectie meldt via de ENS-aangifte kan de Douane op een later moment de inspectie handmatig registreren via Inspectieportaal. U wordt dan op de reguliere manier geïnformeerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Voor welke lading ontvang ik inspecties?

U kunt voor alle lading die via een Aangifte Tijdelijke Opslag (ATO) gemeld is aan de Douane een inspectie ontvangen. Dit omvat containerlading, stukgoed en uitzonderlijke gevallen ook bulklading.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik heb geen losbevestiging gezien in Inspectieportaal maar de container is wel gelost op de terminal, hoe kan dit?

De losbevestiging wordt gestuurd door de (container)terminal. Niet alle containerterminals ondersteunen dit scenario. U ziet alleen de losbevestiging voor containerterminals die dit scenario ondersteunen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Wat doe ik bij de melding dat het boekingsnummer onbekend is?

De melding dat het boekingsnummer bij de betreffende terminal niet bekend is (een oranje uitroepteken) kan verschillende redenen hebben:

 1. U heeft niet het juiste boekingsnummer opgegeven;
 2. De rederij (of ferry-operator) heeft het boekingsnummer nog niet bekendgemaakt bij de terminal.

In beide gevallen adviseren wij u contact op te nemen met de rederij of ferry-operator. Hier kunt u navragen of u het juiste boekingsnummer hebt dan wel of zij dit nummer reeds hebben bekendgemaakt bij de terminal.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Commerciële vrijstelling verwerken

Hoe kan ik sneller werken in de Vertrouwensketen?

Binnen Cargo Release Manager zijn de opties beperkt. De Vertrouwensketen ondersteunt vooruit werken terwijl de commerciële release nog niet beschikbaar is. Echter sommige extra functies zijn niet beschikbaar gemaakt binnen de service Cargo Release Manager aangezien deze kosteloos wordt aangeboden.

Dat is opzichzelf geen probleem, maar het is goed dat u weet wat de gevolgen zijn en welke opties er zijn waar u mogelijk gebruik van wilt maken om effectiever te werken:

Cargo Release Manager:

Wanneer u de rol heeft van Release-to Party bent u reactief op de commerciële release en daarmee trager dan u als vooruit kan werken in Cargo Controller.
Tip: Het registreren van een Vertrouwde Ladingregisseur kan u hierbij helpen, mits uw expediteur Cargo Controller gebruikt.

Cargo Controller gratis?

In Cargo Controller heeft u volledig inzicht in de B/L indien vooraf aan de commerciële release een B/L trackt, hier staat dan wel transactiekosten tegenover. Er is echter ook een tussenstap mogelijk: U kunt in Cargo Controller kiezen om geen aanvullende ladinginformatie in te zien, alsnog reactief te werken op de commerciële release, maar zonder transactiekosten de Vertrouwensketen handelingen automatiseren via API. Dit verandert niets aan de bovenstaande schema behalve dat er geen manuele acties meer van uw gebruikers nodig zijn.

Lees voor meer informatie hier u dit werkt en neem contact op met onze Sales afdeling voor de mogelijkheden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik de lijst met Inland Operators beperken tot mijn vaste vervoerders?

Ja, u kunt binnen Cargo Controller en Cargo Release Manager een vaste lijst met vervoerders registreren. Dit is alleen in te stellen door een hoofd- en/of gebruikersbeheerder en heeft operationele gevolgen voor uw gebruikers.

U kunt niet automatisch vervoerders nomineren, omdat dit het operationele proces te veel zou beïnvloeden als zich een scenario voordoet waarin een andere vervoerder moet worden aangewezen.

Registreer vertrouwde partners

U kunt uw logistieke partner(s) toevoegen aan uw organisatie als 'Vertrouwde Vervoerders'.

 1. Log in Cargo Controller of Cargo Release Manager, ga naar het gebruikersmenu > Beheer gegevenstoegang.
 2. U bevindt zich in de commerciële release. Kies het tabblad 'Vertrouwde Vervoerders' en hier kunt u uw logistieke partners selecteren. U kunt meerdere partijen toevoegen.

Activering: Vanaf het moment dat u hier 1 vervoerder registreert, is de mogelijkheid om nog een vervoerders te nomineren uitgesloten. Deze lijst van vervoerders moet onmiddellijk zo volledig mogelijk worden gemaakt. Afwijkingen kunnen dan alleen door hoofd- en/of gebruikersbeheerders worden bijgewerkt.

Deze partijen dient u nog wel per container te nomineren.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik machtigen en/of nomineren via een Excel upload?

Ja, dat is mogelijk. Het is grotendeels gelijk aan het volgen van nieuwe B/L's via een Excel upload, maar u zult meer informatie moeten aanleveren.

Meerdere B/L’s in één keer volgen

We noemen dit ook wel een batch upload. U kunt max. 500 B/L’s in één keer opvoeren met een Excelbestand. U kunt per container nu ook de Vertrouwensketen aansturen.

 1. Kies ‘Voeg toe’.
 2. In het onderdeel ‘Lading’ vindt u onderaan de knop ‘Upload bestand’ en daarna volgt een link naar een Excel-template.
 3. Vul de Excel-template in met de benodigde gegevens, deze gegevens worden aangegeven in het eerste tabblad en sla het bestand op.
 4. Kies ‘Upload bestand’ en selecteer het zojuist opgeslagen Excelbestand. Kies vervolgens ‘Upload’.
 5. U krijgt een bevestiging van alle succesvol en niet-succesvol toegevoegde B/L’s.
  a. De succesvol toegevoegde B/L’s worden automatisch toegevoegd aan Cargo Controller en als favoriet gemarkeerd.
  b. De niet-succesvol toegevoegde B/L’s voldoen niet aan de criteria. Een toelichting voor afkeuring staat vermeld. U kunt nu de gegevens handmatig corrigeren of verwijderen.
  c. Wanneer u de gegevens handmatig corrigeert of verwijdert, kiest u daarna voor Opslaan. De gecorrigeerde B/L-gegevens worden alsnog toegevoegd aan Cargo Controller.

U heeft nu de Vertrouwensketen in bulk aangestuurd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een e-mail notificatie instellen voor als ik een vrijstelling ontvang?

Ja, dat is mogelijk.

Rederijen kunnen u zelfs een commerciële vrijstelling versturen voor een container terwijl u zelf de B/L en container nog niet trackt. In dit geval bent u niet direct op de hoogte als er een onbekende B/L aan uw organisatie wordt gekoppeld via de commerciële vrijstelling.

 1. Open de gebruikersvoorkeuren via de ronde knop met uw voorletter, rechts bovenin het hoofdscherm.
 2. Kies ‘Notificatie instellingen’.
 3. Zoek naar de e-mail notificatie (bijna onderaan) met de title 'Vrijstellingsmelding'.
 4. Via het schuifje kunt een e-mailnotificatie aan of uit zetten.
 5. E-mail notificaties worden verstuurd naar het e-mailadres van uw PCS-account.

U krijgt vanaf nu een e-mail notificatie als u als release-to party wordt aangewezen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik een e-mail notificatie instellen voor als ik gemachtigd wordt?

Ja, dat is mogelijk. Indien u gebruikt maakt van een systeemkoppeling (Cargo Controller API) is het volgende voor u ook relevant.

Andere partijen kunnen u machtigen voor een container terwijl u zelf de B/L en container nog niet trackt. In dit geval bent u niet direct op de hoogte als er een onbekende B/L aan uw organisatie wordt gekoppeld omdat u voor een container, of containers, bent gemachtigd.

 1. Open de gebruikersvoorkeuren via de ronde knop met uw voorletter, rechts bovenin het hoofdscherm.
 2. Kies ‘Notificatie instellingen’.

 1. Zoek naar de e-mail notificatie (bijna onderaan) met de title 'Ladingregisseur toegewezen'.
 2. Via het schuifje kunt een e-mailnotificatie aan of uit zetten.
 3. E-mail notificaties worden verstuurd naar het e-mailadres van uw PCS-account.

U krijgt vanaf nu een e-mail notificatie als u als ladingregisseur wordt aangewezen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Kan ik als vervoerder al een andere vervoerder nomineren zonder dat de commerciële vrijstelling is verstrekt?

Ja, u kunt in MCA de container(s) al ver voor de ETA van het schip tracken. U kunt dan ook al de subcontractor informeren door deze partij al aan uw lading te koppelen. De keten wordt namelijk pas actief als de commerciële vrijstelling is vrijgegeven.

De voormelding kan ook al vóór de commerciële vrijstelling gedaan, maar er is een uitzondering voor de terminal van ECT. Deze kan namelijk geen updates verwerken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Ik ben de vervoerder voor één of meerdere containers. Hoe kan ik een andere vervoerder nomineren?